Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 05-05-2015

Szkodliwe szczepienia dzieci i drakońskie kary za odmowę szczepień - polskie państwo jako doktor Mengele?

BARDZO WAŻNE! 

Obecny stan faktyczny i prawny - w skrócie (stan na wrzesień 2014)

"Obowiązek szczepień ochronnych jest określony w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Po nowelizacji tej ustawy w roku 2008 został usunięty przepis o karach za brak szczepień. W każdym cywilizowanym państwie taki stan prawny były jasny dla organów administracji państwowej: brak kary w ustawie - obowiązek nie podlega żadnemu ściganiu i karaniu. Niestety w Polsce urzędnicy myślą inaczej, dlatego na wszelkie możliwe sposoby szukają drogi do ukarania niepokornych obywateli.

I tak w latach 2010-2011 Sanepidy wystawiały decyzje nakazujące podanie dziecka szczepieniu, a następnie wystawiały postanowienie o nałożeniu grzywny. Wyrokiem z dnia 6.04.2011 Sygn. akt. II OSK 32/11 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że takie działania są niezgodne z prawem gdyż obowiązku określonego w ustawie nie można dodatkowo ustalać na drodze decyzji.

W związku z tym Sanepidy zmieniły metodę działania i zaczęły wystawiać postanowienia o nałożeniu grzywny bez wcześniejszej decyzji nakazującej szczepienie. Wyrokiem z dnia 1.08.2013 Sygn. akt. II OSK 745/12 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że takie działania są niezgodne z prawem gdyż Sanepid nie jest organem właściwym do prowadzenia egzekucji obowiązku szczepień.

Pomimo dwóch niekorzystnych wyroków dalej są Sanepidy w Polsce, które próbują przymuszać ludzi do szczepień. Kolejnym wariantem jest wystawienie przez Sanepid dokumentu zwanego "tytułem wykonawczym" i przesłanie go do wojewody. Dokument ten stwierdza istnienie oraz niewykonanie obowiązku (dokument ten nie nakłada żadnej kary). Część wojewodów w Polsce podejmuje dalsze działania, a część nie. Ponadto niektórzy wojewodowie podpisują porozumienia z wojewódzkimi sanepidami, przerzucając na nich prowadzenie sprawy.
Obecnie postanowienia o nałożeniu grzywny wydali wojewodowie: kujawsko-pomorski, wielkopolski, warmińsko-mazurski i lubelski. Grzywny wynoszą ok. 400 zł. Od tych postanowień zostały złożone odwołania i sprawy są w toku.

Działania powyższe organów są bezprawne gdyż:

  1. Organ wywodzi istnienie obowiązku powołując się na Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego, określający jakie i kiedy szczepienia powinny być stosowane (Program Szczepień Ochronnych). Taki komunikat nie jest źródłem prawa. Zgodnie z Konstytucją RP tylko ustawy i rozporządzenia są źródłem prawa obowiązującego w Polsce. Obowiązek, a zwłaszcza taki jak szczepienie, który dotkliwie ingeruje w wolność obywatela, nie może być precyzowany w innych źródłach niż przepisy prawa. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie szczepień ochronnych określa jedynie grupy wiekowe podlegające obowiązkowi szczepień, a nie terminy szczepień. I tak np. dla szczepienia przeciwko błonicy, obowiązkiem szczepienia objęte są osoby w wieku od 7 tygodnia życia do 19 roku życia. Oznacza to, że szczepienie może być wykonane w dowolnym dniu tego okresu, a nie w terminie określonym przez komunikat czy sanepid.
  2. Obowiązek nie oznacza automatycznie możliwości stosowania przymusu. Brak przepisów o karach w ustawie jednoznacznie wskazuje na intencję ustawodawcy, którą było usunięcie karania za brak szczepień. Niedopuszczalne jest stosowanie przez organ uzupełniania prawa poprzez wykorzystanie przepisów ogólnych z innych ustaw (w tym przypadku z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub z Kodeksu Wykroczeń). Obowiązek, który nie jest zagrożony karą, nie może podlegać egzekucji.
  3. Państwowy Inspektor Sanitarny nie jest organem uprawnionym do prowadzenia egzekucji, co orzekł już Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 1.08.2013 Sygn. akt. II OSK 745/12, ani także wierzycielem co uprawniałoby do wystawienia tytułu egzekucyjnego. Właściwość taka nie wynika ani z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ani z ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosują niedopuszczalne domniemanie uprawnień.
  4. Organ nie może przymuszać (za pomocą grzywny) do wykonania obowiązku, zakładając z góry, że stan zdrowia dziecka jest dobry i nie występują żadne przeciwwskazania do wykonania szczepienia. O braku lub istnieniu takich przeciwwskazań decyduje lekarz podczas badania kwalifikacyjnego. Badanie takie jest jednak nieobowiązkowe, więc zobowiązany ma pełne prawo tego nie wykonać. W takim stanie rzeczy, dopóki organ nie znajdzie się w posiadaniu aktualnego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań, nie ma prawa przymuszać do wykonania szczepienia.
  5. Przymuszanie do wykonania szczepień jest także niezgodne z art. 68 ust. 4 Konstytucji. który stanowi że "Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska." Ten przepis ma zastosowanie w przypadku rzeczywistego wystąpienia dużej liczby zachorowań na chorobę emidemiczną czyli stanu epidemii. Taka sytuacja w Polsce obecnie nie występuje, zatem przepis ten nie może stanowić podstawy do stosowania przymusowych szczepień ochronnych.
Aby dowiedzieć się więcej na ten temat przeczytaj najczęściej zadawane pytania (FAQ).

Wszelkie pytania i uwagi proszę zgłąszać na forum szczepienia.org.pl w temacie Prośby o pomoc." 

JEŚLI KTOŚ DOSTAŁ Z SANEPIDU DO ZAPŁATY GRZYWNĘ, NALEZY WYSŁAĆ PISMO Z ODPOWIEDZIĄ, ŻE JEST TO SPRZECZNE Z PRAWEM I POWOŁAĆ SIĘ NA WYROKI SĄDU ADMINISTRACYJNEGO Z PODANIEM SYGNATURY (SĄ W TYM TEKŚCIE)

Podaję jednocześnie całość tekstu podaną przez forumowicza, z którą naprawdę warto się zapoznać (cytowany tekst jest częścią z linku): 

grzegorzadam pisze:

nie bać się – w linku dla ułatwienia postępowanie na wypadek otrzymania grzywny:

http://pisma.szczepienia.org.pl/

W POLSCE NIE MA OBOWIĄZKU PRAWNEGO SZCZEPIEŃ!!!!
Dr Paweł Grzesiowski w radiu TOK FM:
To jest szczepienie obowiązkowe, przy czym pamiętajmy, że w obecnym stanie prawnym
obowiązkowość oznacza bezpłatność, a nie przymus.”

Za: http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/drakonskie-kary-za-odmowe-szczepien-polskie-panstwo-jako-doktor-mengele

Więcej

Rząd o zmianach w kodeksie cywilnym i prawie farmaceutycznym
Biznes z chorób, czyli pacjent w matrixie lobby farmaceutycznego - rakotwórcza antykoncepcja - dr Aleksandra Niedzwiecki
Afera ustawodawcza - rząd zamierza wspierać koncerny farmaceutyczne przez szczepienia - zbyt szerokie uprawnienia dla sanepidu.
Manipulacjach firm farmaceutycznych dotyczących szczepień HPV.
Gwen Olsen: Kompanie farmaceutyczne oszukują - leki nie są po to by wyleczyć, tylko aby uzależniać i zarabiać kosztem zdrowia pacjentów.
PROTEST FARMACEUTÓW - Nie chcemy refundować cudzych błędów - Złóż podpis pod protestem
Podpalenie magazynów krakowskich zakładów farmaceutycznych Pliva - globalizacja przemysłu farmaceutycznego...

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Znafca
08-05-2015 / 22:09
Jeżeli chodzi o to "Przymuszanie do wykonania szczepień jest także niezgodne z art. 68 ust. 4 Konstytucji. który stanowi że "Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska." Ten przepis ma zastosowanie w przypadku rzeczywistego wystąpienia dużej liczby zachorowań na chorobę emidemiczną czyli stanu epidemii. Taka sytuacja w Polsce obecnie nie występuje, zatem przepis ten nie może stanowić podstawy do stosowania " przymusowych szczepień ochronnych." "jeżeli ktoś się chce leczyć inaczej to co?
~Znafca
08-05-2015 / 22:07
To się nazywa terroryzm.Osama przy nich pod względem uciążliwości to jak karaluch przy Kubie rozpruwaczu.A tu o terroryzmie onkologicznym: www.faceci.com.pl/r_rak_metody_konwencjonalne.html .