Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
18 września 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

SPISEK PRZECIWKO KOŚCIOŁOWI  "PIĄTA KOLUMNA"  W AKCJI - MAURICE PINAY

Artykuł napisany wiele lat temu, ale wciąż aktualny


Znakomity żydowski autor – Cecil Roth, wyjaśnia, że krypto-judaizm, czyli postępowanie Hebrajczyków ukrywających swoje pochodzenie pod maską innych religii i narodowości, jest tak stare jak sam Judaizm.
Sam Jezus próbował ich nawrócić, spierał się z nimi na słowa, nauczał, przegonił nawet ze świątyni, ale to nic nie dało. Oni wiedzieli lepiej. I od samego początku chcieli wejść w szeregi Jego uczniów. Nawet ci, którzy się nawrócili, udowodnili, że nie było to uczciwe. Już Jezus ostrzegał przed nimi swoich uczniów, i w końcu oznajmił, że są dziećmi diabła. Ostrzegał również św Jan , i powiedział, że Jezus im nie ufał. To samo zrobił św. Paweł, ostrzegając, że przyjdą wilki w owczej skórze.
Gdyby Jezus i apostołowie chcieli uniknąć tego tematu z obawy przed skandalem, tak jak wielu tchórzy teraz chce to robić, nie mogliby również zauważyć niebezpieczeństwa w takiej wyraźnej formie, i nie mówiliby jasno o tak straszliwych czynach jak zdradzie Chrystusa przez Judasza Iskariota, jednego z dwunastu uczniów. Jezus uznał ujawnianie ‘piątej kolumny’ za mniejsze zło, mające na celu powstrzymanie ich przed dalszą działalnością destrukcyjną.
Infiltracja żydowska trwa nieustannie do chwili obecnej, nie ustępują : wprowadzają swoich i w organa państwa, i w hierarchię kościoła. Jest to ich najważniejsza działalność. Im więcej członków liczy owa ‘piąta kolumna’ na wszystkich poziomach tych organizacji, tym bardziej jest wpływowa. Tak sobie wymyślili, że jeśli nie mogą zniszczyć czegoś od zewnątrz, wprowadzą swoich i zniszczą je od środka.
Byli i są kapłani na różnych szczeblach, którzy nawet próbowali pomagać w instalowaniu komunizmu, np. w Am eryce Południowej : Paragwaj i Gwatemala, Europie: Hiszpania i Portugalia, oraz na Kubie. I służenie takim sprawom można nazwać służeniem ‘synagodze szatana’. Ich działalność niszczy prawdziwych patriotów, dbających o swoje państwo, czy swój katolicki kościół.
W judaizmie istnieje wielu mistyków. A do tego należy przypisać wielkie sukcesy w tym, co osiągnął teologiczny imperializm Żydów. Każdy z nich, który wchodzi do katolickiego seminarium duchownego wie, że będzie wykonywał najświętsze zadanie, zniszczenie głównego wroga ludu wybranego, a więc chrześcijaństwa, a zwłaszcza Kościoła katolickiego. Wie, że swoją przyszłą działalnością umożliwi zniszczenie i osłabienie chrześcijaństwa, spełnienie boskiej woli, a więc to, że na całym świecie zostanie osiągnięty jeden – Izraela. Fałszywy chrześcijanin, którzy w ukryciu wyznaje judaizm, wierzy, że wykonuje święte zadanie, które dodatkowo zapewnia mu wieczne zbawienie. Im więcej szkód może spowodować w Kościele jako kapłan, zakonnik, opat klasztoru, prowincjał prowincji, biskup, arcybiskup i kardynał, tym więcej świadczy usług ich bogu i narodowi wybranemu. Można powiedzieć, że temu legionowi mistyków i fanatyków w końcu udało się doprowadzić do kresu dominacji Kościoła Świętego w średniowieczu, i pod wpływem rewolucyjnych żydowskich ruchów masońskich lub żydowsko-komunistycznych, czas ułatwił im zadanie. Żydowska “piąta kolumna” duchownych jest zatem jednym z podstawowych filarów międzynarodowego żydostwa.
Historia udowodniła, że nawet jeśli otwarci żydzi byli wypędzani i pogardzani w wielu krajach, to krypto-żydzi żyli dalej pod maską chrześcijaństwa. I myśleli, co by tu zrobić, jak zaszkodzić, jak zniszczyć tych, którzy pozwolili im na osiedlenie, a nawet tych, którzy ich niekiedy ocalili.
Wśród najwyższych hierarchów chrześcijaństwa są tchórze. Oni są odpowiedzialni za tak wiele porażek i kompromisów w ostatnim czasie i są na tyle cyniczni, by ukryć swoje tchórzostwo i egoizm. Dla nich to nic nie znaczy, że ich tchórzostwo przekazało całe narody w komunistyczną niewolę, i mówią sobie: daj nam żyć wygodnie, nawet jeśli narody, w których żyjemy, będą cierpieć, lub zginą !

Izraelscy ambasadorzy i ambasady w różnych krajach świata rozdawały wysokim dostojnikom Kościoła katolickiego podejrzane zaproszenia i uwodzili ich ciekawą, darmową z umiejętnie zaplanowaną podróżą. Robią to w przeddzień następnej Rady Ekumenicznej i chcą kupić poparcie dla potępienia antysemityzmu, który międzynarodowi żydzi trzymają w gotowości. Mamy nadzieję, że ten rodzaj przekupstwa – gratis podróże do Palestyny – skończą się, i że żaden naśladowca apostołów nie popełni grzechu Judasza i sprzeda się za trzydzieści srebrników.

Żydowska dyplomacja jest klasyczna : w celu wzbudzenia współczucia, w najczarniejszych kolorach opisują prześladowania, niewolę i morderstwa, których doświadczyli, ale starannie ukrywają ich przyczyny, które same wywoływali. Jeśli uda im się wzbudzić litość, starają się przekształcić ją w sympatię. W związku z tym walczą bez przerwy, w celu osiągnięcia wszystkich możliwych korzyści ze względu na litość i współczucie. Stopniowo Żydzi uzyskują coraz większy wpływ na kraj, który zaoferował im gościnność, a kiedy już osiągną władzę, z wcześniej prześladowanych stają się bezlitosnymi prześladowcami prawdziwych patriotów.

Żydowskie metody nadal pozostają niezmienne. Chcą obalić władzę w USA, Anglii i innych państwach zachodnich, jak również rozprzestrzeniać tam rozpustę i perwersję. Wielu mądrych ludzi oskarżało żydów jako główny czynnik białego niewolnictwa, handlu heroiną i rozpowszechniania treści pornograficznych. Wszystko to szkodzi amerykańskiej, angielskiej i francuskiej młodzieży i innym krajom.

W kraju, który Żydzi chcieli zniszczyć – usiłowali wprowadzać pacyfizm (patrz Irak i Iran), a w kraju, który miał im służyć jako narzędzie do zniszczenia innego, wojowniczego ducha (patrz USA). Te klasyczne taktyki Żydów stosowano w ciągu wieków w różnych państwach i dziś stosują je perfekcyjnie. Jeśli Am erykanie i Anglicy w odpowiednim czasie nie otworzą oczu i w swoich państwach nie zmniejszą siły “żydowskiej piątej kolumny”, wkrótce zostaną spustoszone i rządzone przez bolszewicko-żydowskie hordy, które ich zniewolą , jak to miało miejsce ponad dwanaście wieków temu w chrześcijańskim królestwie Wizygotów. Ciekawe jest, że Żydzi zawsze stosują tę taktykę do najdrobniejszego szczegółu.
Cele infiltracji żydowskich niby- chrześcijan wśród duchownych są wyraźnie określone w interesującym dokumencie opublikowanym przez Abbé Chabauty. Jest to tajny list lidera żydów konstantynopolskich do żydów we Francji, w odpowiedzi na wcześniejszy do niego list od Chamor Rabino de Arles. List mówi dosłownie :
“Ukochany bracie w Mojżeszu, otrzymaliśmy twój list, w którym przedstawiasz swój niepokój duszy i nieszczęścia, które musisz znosić. Cierpimy w tym smutku z tobą. Porady rabinów i satrapów naszych praw są następujące:
Mówisz, że król Francji zmusza abyś stał się chrześcijaninem. No cóż, spełnij jego wolę, ale zachowaj prawo mojżeszowe w twoim sercu.
Mówisz, że chcą ci odebrać twoją własność. Niech twoje dzieci zostaną kupcami, aby handlując mogli pozbawiać chrześcijan ich własności.
Mówisz, że jest nagonka na twoje życie. Niech twoi synowie zostaną lekarzami i aptekarzami, aby mogli odbierać życie chrześcijanom bez obawy kary.
Mówisz, że synagogi są niszczone. Niech twoi synowie zostaną kapłanami i opatami, tak aby mogli zniszczyć Kościół chrześcijański.
Mówisz, że jesteś gnębiony w inny sposób. Niech twoi synowie zostaną prawnikami i notariuszami lub niech pracują w innych zawodach, które mają do czynienia ze społeczeństwem. Wtedy będą mogli uzyskać kontrolę nad ich ziemią i wziąć rewanż.
Wykonuj polecenia, które ci dajemy, a doświadczenie pokaże ci, że chociaż teraz jesteś gnębiony, to możesz osiągnąć wysoki urząd”.
Podpisano: VSSVEF, książę Żydów Konstantynopola do przywódcy Casleo, 1489.
Najwyższym celem “żydowskiej piątej kolumny” wśród duchownych zawsze było przejęcie kontroli papiestwa i umieszczenie tajnego Żyda na tronie św. Piotra. I tak się prawie stało w roku 1130.
Światowej sławy historyk Fernando Gregorovius, dodatkowo bardzo przychylnie nastawiony do żydów, napisał na temat tych wydarzeń historycznych w swojej pracy “Historia miasta Rzymu w średniowieczu” :
Żył pewien człowiek, który miał związki w ramach jego działalności jako bankier z papieską rezydencją i często pomagał finansowo. W końcu dał się ochrzcić i otrzymał imię Benedictus Christianus.
Bardzo szybko jego syn Leo, który na chrzcie otrzymał imię papieża Leona IX, mógł zapewnić sobie w przyszłości ważne, jak przystało na bogatego, inteligentnego, śmiałego i ambitnego młodego człowieka. Wżenił się w rodzinę rzymskich magnatów, którzy chcieli żenić swoich synów z bogatymi żydówkami, lub ich córek z synami ochrzczonych żydów. Gregorovius pisze, że jeden z jego synów, imieniem Peter Leo, który jako pierwszy nosił nazwisko Pierleoni, “miał duży wpływ na Rzym i zawsze był proszony o radę”.
Przyjaźń z papieżami, znakomite pokrewieństwo, bogactwo i władza, bardzo szybko zmyły plamę z jego żydowskiego pochodzenia, i po krótkim czasie Pierleoni stali się najbardziej szanowaną książęcą rodziną w Rzymie. Leo i jego następca nosili tytuł “Konsula Rzymu” – jak mówi Gregorovius – “z dumą i mistrzowską godnością, jakby byli bardzo starymi patrycjuszami.”
Czy nawet marzenie o noszeniu szat papieża nie było zbyt odważne jak dla syna Pierleoni? Młody Piotr został wysłany do Paryża, aby dokończyć edukację. Tam bez wątpienia należał do studentów Abelarda. Po zakończeniu jego studiów został mnichem w Cluny. To bez bez żadnych wątpliwości było najlepszą rekomendacją dla kandydata do godności papieskiej. . . Na życzenie ojca, Paschalis wezwał go do Rzymu i mianował go kardynałem San Cosmo i San Damian. . . Wraz ze swym bratem towarzyszył Gelasio do Francji, wrócił z Kalikstą i został kardynałem Santa Maria w Trastevere, skąd pochodzi jego rodzina. Później został papieskim ambasadorem we Francji, gdzie zwoływał rady, i w Anglii, gdzie został przyjęty przez króla Henryka jakby był księciem”.
Wiele mówiący jest następujący fragment Gregoroviusa, z którego dowiadujemy się, że Pierleoni został pochowany 2 czerwca 1128 z tak wieloma oznakami honoru, jak nigdy żaden konsul w starożytnym Rzymie. Nawet jeśli groby papieży z tamtego okresu zostały zniszczone, to “mauzoleum tego tłustego żyda”, jak nazywa go Gregorovius, stoi nadal. Mówii on, że “pozostawił liczne potomstwo. Ci synowie getta byli tak niewiarygodnie bogaci, że jeden z jego synów został papieżem, a inny patrycjuszem w Rzymie. Jedna z jego córek została żoną Rogera z Sycylii. Ten potężny władca dla swojego syna Piotra wybrał stanowisko w Kościele. Czy ktoś był w stanie odmówić mu fioletowego płaszczu kardynała?
Piąta kolumna od średniowiecza aż po dzień dzisiejszy, pośród innych celów, zawsze faworyzowała następujące działania :

1. Po pierwsze, zniesienie zakonów, których śluby ubóstwa, wspólnotowe życie, twarda dyscyplina i trudności w spełnianiu ich seksualny apetyt, utrudniało ich infiltrację. Bezsporny dokumenty, a wśród nich procesy inkwizytorskie, dowodzą nam, że krypto-Żydzi, w różnych czasach, osiągali niebezpieczny poziom penetracji zakonów, które były dla nich ważne, jak na przykład, raz Dominika nie i Franciszkanie, później Jezuici, jak również inne, wykazując, że Judaizujący, tak jak chrześcijanie są zdolni do dużych poświęceń dla ich sprawy. Ale z pewnością dla podziemnego judaizmu najbardziej dogodnym sposobem było zniszczenie tych trudnych barier, poprzez znalezienie sposobu na rozwiązanie zakonów.

2. Usunięcie celibatu wśród duchowieństwa. Mimo że zapisy inkwizycji, pokazują, że krypto-żydowscy duchowni zawsze znajdowali sposób by spotykać się z kobietami potajemnie z pomocą swoich współwyznawców (Żydów), lub wprowadzania do chrześcijańskich duchownych młodych krypto-Żydów z tendencjami homoseksualnymi, którzy nie mają tego problemu, bo pod pokrywą judaizmu, nosili maski chrześcijaństwa, było dużo wygodniej wymyślić rewolucyjne reformy Kościoła, który mógłby znieść celibat księży. Dlatego tam, gdzie tylko mogli, w heretyckim ruchu, znosili celibat duchownych.

3. Usunięcie hierarchii Kościoła. Rzeczywista hierarchia jest trudna do osiągnięcia, choć żydowscy piąto- kolumniści osiągnęli szczyt, prawdą jest również to, że praca ta zawsze była bardzo trudna i powolna. Kościół święty, stopniowo, z czasem, zorganizował w swoich instytucjach naturalny system obronny, dlatego w tych heretyckich ruchach średniowiecza i renesansu, które były kontrolowane przez Żydów, hierarchia kościelna była tłumiona, zastępowana przez Rady Prezbiterskie i rodzaj religijnej demokracji. Jest oczywiste, że w Związku Radzieckim, gdzie zdobyli bezwzględną przewagę, oni (Żydzi) nie mają wielkiego interesu w tłumieniu hierarchii. Różni autorzy podają, że po zlikwidowaniu niezależnych biskupów, zastąpili ich Żydami umieszczonymi w diecezjach. W tych warunkach, hierarchia służy im również poprzez danie im bardziej bezpiecznej kontroli nad kościołami.

4. Inną rzeczą bardzo przeszkadzającą tym tajnym judaizującym w przebraniu za chrześcijan była cześć jaką musieli oddawać wizerunkom Chrystusa, Matki Bożej i Świętych. Samo częste wchodzenie do kościołów pełnych najbardziej obrzydliwych dla krypto-Żydów obrazów, nie tylko ze względu na ich przekonania religijne, które, według nich, takie jak adoracja są kultem uwielbienia, ale także ze względu na ich nienawiść do Maryi Dziewicy i świętych, zwłaszcza tych, którzy wyróżniali się jako anty-żydowscy przywódcy. Najbardziej odrażające ze wszystkiego dla tych fałszywych chrześcijan był obowiązek posiadania własnych domów pełnych obrazów w celu uniknięcia podejrzeń swoich chrześcijańskich sąsiadów i przyjaciół. Dlatego forma pobożności pozbawionej obrazów była, dla tych tajnych Hebrajczyków, bardziej pocieszająca, więc, gdy tylko mogli, w ich heretyckich ruchach, znosili kultu obrazów. Niemniej jednak istnieją przypadki Kościołów chrześcijańskich, już pod ich kontrolą, w których nie mogą tego zrobić w obawie zranienia ludzkich uczuć. Ale mamy dobre powody, by sądzić, że zrobią to tak szybko, jak tylko mogą bez utraty kontroli nad masami.

5. Innym z celów krypto-żydowskich działań w społeczeństwie chrześcijańskim było stłumienie tego, co jest nazywane “antysemityzmem”, ponieważ zdawali sobie sprawę, że tak długo, jak chrześcijanie byli świadomi niebezpieczeństwa ze strony Hebrajczyków dla Świętego Kościoła i narodów chrześcijańskich, mieli większe szanse obronienia się przed podbojową działalnością żydowskiego imperializmu, prowokując, tak jak sprowokowali, stałe reakcje obronne, które nadal powodują niepowodzenia prób dominacji synagogi wtedy i teraz, jak miało to miejsce w tamtym czasie. Z drugiej strony, gdyby Kościół Święty i wierni stracili swoje poczucie bezpieczeństwa, mieliby mniejsze szanse na obronę przed ich dominującymi działaniami. Dlatego też, w pierwszym tysiącleciu, a zwłaszcza w średniowieczu, zauważa się tendencję do osiągnięcia przemiany mentalności chrześcijańskiej i władz Kościoła i państwa, mającą na celu zamianę ich antysemityzmu w filo-judaizm , plan, który założył te stałe ruchy pro-żydowskie organizowane przez hebrajską piątą kolumnę, która przeniknęła do chrześcijańskiego społeczeństwa i duchownych Kościoła.

6. Inny z proponowanych celów, w związku ze zmianą ideologii chrześcijańskiej od odwiecznego antysemityzmu na filosemityzm, było uchylić wszystkie przepisy prawa świeckiego i kanonicznego, które utrudniały działania Żydów, w celu uzyskania panowania nad ludźmi, zwłaszcza Hebrajczyków, którzy żyli i żyją jako tacy, to znaczy, publicznie uznawani za Żydów. To oznaczało, że ci, którzy mogli osiągnąć to, co nazywają wyzwoleniem Żydów, musieliby być ukrytymi Żydami, którzy poprzez infiltrację lub rewolucję osiągnąwszy kontrolę chrześcijańskich rządów, mogliby uchylić ustawy, które uniemożliwiały ich hebrajskim braciom, otwartym wyznawcom ich sekty, od udziału w panowaniu nad chrześcijanami lub gojowskimi państwami. W średniowieczu, ukryci Żydzi mieli kilka pojedynczych i ulotnych sukcesów, a tylko rozpoczynający się 18 wiek był w stanie, z pomocą masonerii, zrównać swoich braci Żydów (publicznie ujawnionych Żydów).

7. Innym z maksymalnych aspiracji Hebrajczyków, było zawłaszczenie majątku innych narodów. Gdzie indziej widać, jak temu roszczeniu nadali teologiczne podstawy, stwierdzające, iż bogactwo jest wytworem woli bożej. Za pomocą lichwy, byli w stanie, w średniowieczu, realizować część tego celu i zgromadzili gigantyczne bogactwo poprzez najokrutniejsze grabieże. Nawet w niektórych ich średniowiecznych herezjach już głosili komunizm, zniesienie własności prywatnej i powszechne wywłaszczenie nieruchomości Kościoła, szlachty, monarchii i ziemian.
( … )
Adolf Jakob Franck, przywódca żydowski z 19 wieku, pisze w swojej ciekawej pracy na temat “Kabały”, w związku z żydowskim demonologią (kult demonów): “Jeżeli w judaizmu obecne są ślady ciemnych przesądów, to przede wszystkim trzeba szukać przyczyn terroru, który inspiruje poprzez “czczenie diabła”.
Przyznanie się do tego, że w judaizmie istnieje kult diabła jest więc tak cenne, ponieważ pochodzi od ważnego lidera synagogi, który był wiceprzewodniczącym Izraelickiej Rady Kościoła w Paryżu, najwyższym przywódcą żydowskim we Francji, współpracownikiem “Izraelickiego Archiwum” i zastępcą dyrektora cesarskiej biblioteki w czasach Napoleona III.
Ponieważ Żydzi byli bez wątpienia założycielami i tajnymi przywódcami masonerii, oni także wprowadzili do organizacji masońskiej kult Lucyfera. Dowodem na to jest Leo Taxil, który był zaangażowany w niniejsze opracowanie. W odniesieniu do 20 stopnia niektórych obrzędów pisze: “Książę Tabernakulum jest teraz przygotowany do masońskiego objawienia, gdyż w 20 stopniu Wielki Patriarcha czcił błyszczącą gwiazdę na złotej chmurze, która została mu opisana jako gwiazda poranna lub też jako Lucyfer, i słyszy wezwanie prezydenta: “Bądź jak gwiazda poranna, który ogłasza dzień; nieść światło światu, w świętym imieniu Lucyfera, rozpraszaj ciemności”.
( … )
Żydzi dopuścili się zafałszowania historii w jednej z wielkich – być może najważniejszych – tajemnic ich sukcesów. Bez tego żydowski imperializm nie byłby w stanie kontrolować niemal cały świat, ale być może zostałby pokonany przez zagrożone instytucje i narody, jak to wielokrotnie miało miejsce w średniowieczu, gdy Kościół święty i narody chrześcijańskie rozpoznały wroga, który czekał i mógł bronić się przed nim. Szczególnie Kościół i kroniki światowe i badania historyczne ukazały tą wiedzę, i opisały prawdziwą genezę wcześniejszych prób żydostwa w kontrolowaniu chrześcijan, obrabować ich, zyskać kontrolę nad ich rządami, zniszczyć Kościół Święty, wywołać podziały, zorganizować poniżające herezje lub spiskować przeciw narodom chrześcijańskim.
Ponieważ poznali prawdę historyczną, pokolenia chrześcijan i pogan zawsze mogły zidentyfikować ich głównych wrogów, bronić się przed nimi i doprowadzić do niepowodzenia ich rewolucyjne plany władzy. Ze względu na znajomość prawdy historycznej, księża i dostojnicy Kościoła Świętego mogli dokładnie rozpoznać, że największym wrogiem Chrystusa i chrześcijaństwa było satanistyczne żydostwo, a zatem byli w stanie bronić Kościoła przed jego przebiegłością. W celu zniszczenia przeciwnika, trzeba najpierw go rozpoznać. Nie ma nic bardziej niebezpiecznego niż wróg, który ukrywa swoją wrogości lub tożsamość, gdyż wtedy może on zniszczyć jego ofiary niespodziewanymi atakami. Jeśli ofiara nie zna agresywnych planów wroga, jest niezdolna do przygotowania obrony, lub nawet uznania jej konieczności, nie wspominając o tym, że obecność wroga może nie być nawet znana.
Imperializm żydowski zrozumiał to w odpowiednim czasie i dlatego zastosował ogromną siłę w kolejnych heretyckich ruchach rewolucyjnych i w zamiarach politycznych podbojów, nawet jeśli został także krwawo pokonany z wielkimi stratami dla “synagogi szatana”. Te nieszczęsne wydarzenia nauczyły ich by część swojej energii używali naprawdę uważnie w celu długotrwałej pracy organizacji, w celu sfałszowania światowej i religijnej historii chrześcijan i oczyścić je z wszystkiego co łączy się ze spiskami, atakami lub ruchami rewolucyjnymi Żydów, i w końcu do osiągnięcia tego, że w tekstach historycznych wszystkie aluzje co do udziału Żydów w tych wydarzeniach zostaną usunięte, co robią od stuleci, i przygotowują z uporem i energią, które byłoby godne lepszej sprawy.
Dla zbadania tych twierdzeń można ze względu na studia porównać wersję średniowiecznej kroniki i książek historycznych i tymi, które są publikowane w chwili obecnej, odnoszących się do tych samych wydarzeń opartych na faktach. Z porównania będzie można ustalić bez trudności, że w obecnej wersji każde odniesienie średniowiecznych kronik do udziału Żydów w spiskach, powstaniach, zbrodniach, zdradach wobec króla i państw, itp. zostały usunięte, chociaż mimo to nowoczesne teksty historyczne powinny znowu pokazywać prawdę, jak to wykazały źródła, na których same się opierają.
Idealnym rozwiązaniem byłoby, by żydzi dobrowolnie opuścili kraj, który hojnie ich przyjął i powrócili do ojczyzny, powinni uznać niepodległość każdego narodu, a nie popełniać najgorszej zbrodni szpiegostwa i sabotażu jako członkowie najbardziej niebezpiecznej “piąta kolumny”. Nikt nie będzie wtedy sprawiał im problemów, a pozostałe narody mogłyby żyć w pokoju. Jeśli dodatkowo popełniają przestępstwa, za które jest najwyższa kara, ponoszą wyłączną odpowiedzialność za sprawiedliwą karę, którą otrzymały za takie zbrodnie na przestrzeni dziejów. Ponadto mają oni swoją ziemię, która została im przyznana w ZSRR oraz w Izraelu. W ciągu wieków, gdy nie mieli ojczyzny, mogliby zachowywać się jak inni imigranci, żyć w pokoju z narodami i rozpoznawanymi religiami, które akceptowali. Wtedy nic by im się nie stało. Jednak zdradzili narody, które udzieliły im gościnności, próbowali zdobyć je, okradać i niszczyć, i robili wszystko, co możliwe w celu zniszczenia chrześcijaństwa od samego początku. Przyjęli go i starali się by zniszczyć je od wewnątrz poprzez herezje. Oni dali impuls do krwawych prześladowań rzymskich.. Poprzez swoje zbrodnie wywoływali powszechne odrzucenie i obronę, nie tylko ze strony Kościoła i narodów chrześcijańskich, ale także ze strony islamu i wyznających go narodów..
http://www.catholicvoice.co.uk/pinay/


Pozdrawia

Jedwabne geszefty - Henryk Pająk


Tematy  w dziale dla inteligentnych:  

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników  

"AFERY PRAWA" 
  Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com  redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI 
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm  - Polska
redakcja@aferyprawa.com 
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Arkadiusz
18-10-2010 / 00:00
PROSZĘ AUTORA STRONY O ZDJĘCIE MOICH DANYCH UMIESZCZONYCH POD ARTYKUŁEM !!!! Arkadiusz K.
~Arkadiusz
18-10-2010 / 00:00
Witam. Szeroko przecieram oczy widząc mój podpis pod tym artykułem. Wysłałem go onegdaj kilku znajomym i nie wiem jak się tu znalazł i to jeszcze z moimi danymi. Nie ja go napisałem i nie uzurpuję sobie żadnych praw do tego tekstu. Arek K.