Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
5 grudnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

Ratunek planety czy samodestrukcja?

Z niepokojem czytam polskie i polonijne publikacje. Nie widzę żeby wielu dziennikarzy, czy to prasowych czy blogerów orientowało się co się w ogóle dzieje na świecie. Owszem, jest kilka pomniejszych stron i blogów z publikacjami, które są istotne, jednak są one niszowe i wszystkie razem wzięte nie czyta nawet 1/10 tej liczby osób, które wchodzą na blog Kataryny. Popularne blogi i strony uważane za „ostre” publikują w istocie bzdurną papkę, która dostaje się w ręce ich autorów z kontrolowanych przez globalną mafię źródeł.
Ponad 8 lat szperania w necie, szczególnie w publikacjach angielskojęzycznych, nauczyło mnie odróżniać cenne źródła od dezinformacyjnego szumu.
Obecna sytuacja w jakiej się znaleźliśmy przypomina kurę w stajni, która prosi o pomoc lisa przed szczekającym, choć nieszkodliwym ratlerkiem.
Bowiem dokładna analiza polityki prowadzonej przez tzw. „globalistów” prowadzi do jednoznacznego wniosku: dla globalnej elity większość ludzkości jest już zbędna, dla dobra planety należy wszelkimi sposobami doprowadzić do eksterminacji 95-98% populacji, przy jak najmniejszych stratach własnych.

Obserwując w szerszej skali, nie tylko na podstawie wydarzeń w naszym kraju, choć i te są związane z ogólnoświatową polityką eksterminacji ludzkości, można wysunąć kilka ważnych wniosków:

  • Plany eksterminacyjne istnieją od kilkuset lat, systematycznie są udoskonalane i dopasowywane do bieżącego poziomu nauki i techniki.
  • Nie są to działania jednopokoleniowe – ich przyczyną nie może być więc chęć zdobycia majątku, władzy, przewagi ekonomicznej. Muszą mieć przyczyny ponadjednostkowe – może to być więc albo fanatyzm religijny, narodowy, rasizm albo wielopokoleniowa mafia rodzinna. Wykorzystywane tu są prawdopodobnie organizacje o charakterze tajnym działające na terenie wielu krajów – większość ich członków nie musi znać celu ostatecznego, którym jest „wyczyszczenie” świata.
  • Oczywistym jest, że grupa, która chciałaby dokonać podobnego podboju musi mieć pod kontrolą wszystkie istotne elementy władzy, z których najważniejszymi są finanse, informacja (czyli media), rządy narodowe oraz struktury obronne poszczególnych krajów. Równie istotna jest kontrola nad edukacją i systemami dystrybucji informacji, opieką zdrowia, wymiarem prawa i rozrywką. Trzy ostatnie są istotne gdyż są elementem kluczowym w eliminacji niebezpiecznych jednostek oraz służą przejmowaniu mienia, kontrolują korupcję i wspomagają środki przymusu, z których jednym z najważniejszych jest szantaż.
  • Jednym z najistotniejszych elementów jest kontrola nad religią, a jeśli nie da się tego uczynić – jej likwidacja. Obecnie pozostało tylko kilka krajów, w których katolicyzm ma nadal mocną pozycję. Kraje te, w tym Polska, znajdują się pod najcięższym ogniem ataku agentów globalistycznych, zazwyczaj wewnętrznych wrogów, których trudno wyeliminować, szczególnie jeśli kontrolują media i rząd. Kraje, w których Prawosławie jest dominującą religią są główną obok islamskich przeszkodą dla globalizmu, dlatego też można przewidzieć, że kolejna wojna światowa będzie skierowna głównie przeciwko Rosji, odbywa się to zresztą już dzisiaj – od środka. Islam jest z kolei olbrzymią przeszkodą w dominacji na ponad miliardem ludzi, choć cała wierchuszka jest od dawna pod kontrolą. Obecna sytuacja wróży rozwiązanie „salomonowe” – stworzenie sztucznego konfliktu międzyreligijnego – wojny Chrześcijan z Muzułmanami. Należałoby się więc przyjrzeć bliżej kto stoi za imigracją Muzułmanów do Europy. Protestanci i Żydzi są w pełni kontrolowani, zatem nie ma potrzeby angażowania tam sił. Rasistowskie elementy tych religii mogą być jednak wykorzystane do walki z Katolikami i Muzułmanami co się rzeczywiście obserwuje. Szczególnie ciekawe jest połaczenie celów tzw. syjonistycznych Chrześcijan z Żydami w USA. W ukryciu pozostaje natomiast religia elit, którą jest „satanizm”.
  • Kontrola nad wszystkimi rządami świata byłaby bardzo trudna, o ile wręcz niemożliwa. Dlatego też plany od samego początku zakładały powołanie organizacji międzynarodowych, których ostatecznym celem byłoby powołanie tzw. „rządu światowego”. Miało to się odbywać etapami poprzez tworzenie „unii” i „bloków”. Mechanizmem zmuszającym kraje do wstąpienia w bloki jest nacisk finansowy – realizowany poprzez pożyczki czy też szantaż militarny.
  • Tzw. „Blok wschodni” krajów komunistycznych był nieudaną próbą konsolidacji, którą należało zaniechać gdyż eksperyment wymknał się spod kontroli. Zastosowano jednak skuteczny sposób przejęcia majątku tych krajów poprzez „prywatyzację”. Na skutek niskiej świadomości społeczeństw do dziś realizatorzy prywatyzacji uważani są za bohaterów narodowych. Ludzie, którzy byli i są na usługach globalistów z nielicznymi wyjątkami kontrolują te kraje i prowadzą je do wyniszczenia i wyludnienia. Wybitne jednostki, które mogłyby przeciwdziałać tej grabieży są represjonowane i niszczone za pomocą „prawa”.
  • Najskuteczniejszą formą wprowadzania zmian jest gradualizm, który polega na powolnym, ale systematycznym wprowadzaniu i egzekwowaniu niekorzystnych dla ludności poszczególnych krajów, czy w późniejszym etapie unii krajów przepisów i ustaw. Przykładem gradualizmu jest przekształcenie policji w siły represyjne – w sposób niezauważalny policja w wielu krajach coraz bardziej zaczyna przypominać niemieckie gestapo. Dodajmy do tego inne formacje jak straż miejska czy oddziały antyterrorystyczne, a będziemy mieć pełniejszy obraz celu, do którego te siły są przygotowywane – pacyfikacji społeczeństwa: łapanek czy sankcjonowanych mordów (masowe szczepienia itp.).
  • Głównym pretekstem dla wprowadzanych zmian jest terroryzm, który tak jak opozycja polityczna jest tworem sztucznym. Generalną zasadą odpowiedniego działania jest odpowiednie stworzenie sytuacji zagrożenia. W USA np. zamachy na WTC, które były przygotowane i wykonane przez globalistycznych agentów były przyczyną wprowadzenia tzw. „Patriot Act”, który ograniczył wolność Amerykanów do tego stopnia, że konstytucja tego kraju praktycznie już nie istnieje. Terroryzm jest też główną przyczyną prowadzonych obecnie wojen.
  • Ostateczna konsolidacja powinna się dokonać po wprowadzeniu wirtualnej waluty światowej, która obecnie dzięki komputeryzacji może przybrać formę informacji kodowanej w czipie, który się znajdzie np. w dowodzie osobistym lub prawie jazdy. Niewykluczone jest wszczepianie czipów wprost w ciała ludzi.
  • Znaleźliśmy się obecnie w ostatnim etapie podboju świata, wydarzenia nabrały niezwykłego tempa, gdyż działania globalistów coraz bardziej stają się jasne dla coraz większej grupy ludzi spoza ich kręgów. Dlatego też w niedługim czasie cel ludobójczy stanie się znany ogółowi, jednak globaliści dążą do stworzenia takiej sytuacji, że mimo otwartości ich działania nic nie będzie można zrobić by ich powstrzymać (jest to zresztą treścią jednego z postulatów tzw. „Illuminati”, tajnej organizacji, która zapoczątkowała program przejęcia kontroli nad światem).

Aby zrealizować powyższe cele należało stopniowo przygotować grunt. W ciągu kilkuset lat realizacji tych niecnych planów było kilka wpadek, jak m.in. przejęcie listu kurierskiego Rotszylda w 1786 roku, w którym znaleziono tajne plany Iluminatów, czy też opublikowanie przez Henry Forda przywiezionych z Rosji „Protokołów Mędrców Syjonu” (zdyskredytowanych później jako fałszywkę carskiej Ochrany, choć przedwojenne śledztwo w Szwajcarii wskazało na coś zupełnie innego). Tak więc nawet ujawnienie niecnych planów, łącznie z trzema wojnami światowymi, nie powstrzymało tej grupy ultrakryminalistów od działania. Było i jest to możliwie tylko dzięki ich szatańskiej wręcz inteligencji i umięjętności kontrolowania dużymi grupami ludzi. Są na tyle aroganccy, że potrafia przeprowadzić ogólnościatową akcję szczepień, która okazała się fiaskiem. Test się nie powiódł, jednak nikt z nich nie poniósł żadnych konsekwencji.
Obecnie globalni ludobójcy mają do pomocy narzędzia w postaci superkomputerów, ale przeciwnik czyli my wszyscy też stał się mocniejszy poprzez nieograniczony dostęp do informacji. Dlatego też jest jeszcze nadzieja.

Jak jawne są te plany pokażę na tylko jednym, bardzo ważnym przykładzie. Jest nią Agenda 21.

W sposób niewinny program ten opisano polsku na stronie Wikipedii http://pl.wikipedia.org/wiki/Agenda_21. „Program ratowania planety” zawiera zestaw haseł, które kojarzą się z pozytywnymi zmianami jakie należy wprowadzić by żyło się lepiej i szczęśliwiej. Jest to zgodne z goebbelsowskim stylem prowadzenia propagandy. Szczytne hasła, odwrotny cel. Tak naprawdę programy które ma realizować Agenda 21 mogą służyć przygotowaniu świata do depopulacji. Jeśli się im bliżej przyjrzymy to są to de facto scenariusze przejęcia kontroli nad naszym życiem – prywatnym i zawodowym, pozbawienie nas możliwości decydowania o otoczeniu, oddaniu go kontroli bliżej nieokreślonym agencjom o charakterze „ekologicznym”. Agenda 21 zaczyna być zauważalna w sposób bezpośredni, chociażby w postaci tzw. „smug chemicznych” (chemtrails) które zaczynają wywoływać kontrowersje, gdyż okazuje się, że pod pozorem ochrony przed globalnym ociepleniem jesteśmy po prostu powoli truci. Kolejnymi są wprowadzanie żywności GMO, ograniczanie dostępu do ziół i żywności organicznej, niszczenie rolnictwa poprzez wszelkie ograniczenia, podatki czy też dopłaty z nieuprawnianie żyznej ziemi.
Niektóre decyzje są tak absurdalne, że bulwersują niewyksztaconych i nieoczytanych, choć logicznie rozumujących rolników, jak ta by każda stajnia była wyłożona kafelkami. Krowy w takich stajniach ciężko chorują, o co być może od początku chodziło. Miód wg. tych „ekologicznych” i „zdrowych” przepisów ma być podgrzewany do 60 stopni, co doskonale zniszczy w nim wszelkie wartościowe składniki.
W dalszym etapie Agenda 21 ma na celu całkowite przesiedlenie mieszkańców wsi do miast, a reczej specjalnych potężnych jednostek osiedlowych, w których każdy będzie totalnie inwigilowany, a ich opuszczenie będzie się mogło dokonywać tylko za specjalną zgodą. Mieszkańcy tych superosiedli będą zdani całkowicie na żywność dostarczaną im z zewnątrz. Już dzisiaj w USA penalizuje się drobnych rolników ogromnymi karami za sprzedaż nierejestrowanych produktów. W Europie, w tym w Polsce rolnictwo przestaje się po prosstu opłacać. Wszystko to zmierza w kierunku totalnej kontroli nad dostawą żywności przez globalne firmy, a to w efekcie jak nietrudno się można domyśleć będzie narzędziem ludobójstwa poprzez sztuczny głód, jak to było na Ukrainie w latach 30-tych.

Zwracam uwagę na te problemy gdyż przy nich inne, te nawet które wydają się nam bardzo ważne jak kolejne rocznice stanu wojennego czy problemy z Palikotem (którego zresztą można zalidczyć do globalnych elit), bledną. Przyjrzyjmy się temu co się obecnie dzieje w świecie w kontekście planowanego ludobójstwa, a wiele zdarzeń stanie się łatwiejszych do wytłumaczenia, z katastrofą Smoleńską i zamachem na World Trade Center włącznie.

Materiały pomocnicze:
Największa w dziejach walka o człowieka, Henryk Wesołowski
Agenda 21, Wikipedia
UN Local Agenda 21 – The Smoking Cannon, Niki Raapana
YOU, Your Water & Agenda 21, Ted Twietmeyer
Club of Rome
Kataryna
, czyli poczytny blog z mało istotnymi tematami

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Vivaldi
27-02-2011 / 20:38
Karta Ziemi - Agenda 21. Marks w zielonej kominiarce. www.prisonplanet.pl/polityka/karta_ziemi_agenda_21,p1493441846
~czytelnik
04-11-2010 / 07:54
Obroncy krzyza to "armia" PiS-u ! To ludzie bardzo slepi i naiwni ,nie dlatego,ze zazwyczaj sa to ludzie uzywajacy juz okularow (wiek starczy) i naladowani "wszelka wiara". Powinni wiedziec ze przyszlosc nie nalezy juz do nich tylko do nastepnych pokolen - ich czas ,kiedy mogli cos zdzialac MINAL !
~cioiababcia
11-10-2010 / 00:00
Aferka, zejdź na ziemię, bo obudzisz się z ręką w nocniku. OBWE ? niewiele o tym wiesz i o innych organizacjach "pozarządowych" bo nie odwoływałabyś się do nich !!! Poza tym, Obrońcy krzyża nie mają nic wspólnego z globalistami !!!
~ciociababcia
11-10-2010 / 00:00
Ten projekt jest realizowany www.youtube.com/watch?v=BdcYwg7xmIY&feature=related --- obama-brzeziński. A to polecam na początek wszyskim czytelnikom ZWALCZAJ NOWY PORZĄDEK ŚWIATA www.youtube.com/watch?v=k4jdLrjH-3Y&feature=related ------- OBUDŹ SIĘ !!! www.youtube.com/watch?v=KfwM4W96Ay0&feature=related -----
~ciociababcia
11-10-2010 / 00:00
Iluminaci powstali w drugiej połowie XVIII w. Po ok.100 latach zostali zdelegalizowani i w jakiś sposób połączyli się z masonami. Wg różnych źródeł globaliści powstali w Anglii i do dzisiaj te rody przestrzegają zasad. Poźniej powstawały inne grupy i nie potrafię "dojść" czy działają w porozumieniu. Niektóre fakty wskazują na tak inne na nie.Są też ludzie, którzy wskazują na możliwość walki z (ogólnie nazwanych) globalistami. Prof.Jaroszyński ogłosił szereg wykładów na ten temat, stosunkowo dostępnym językiem dla Polaków. Jakie są efekty, to widać. Ludzie nie wierzą (bo uwierzyć niezwykle trudno), że można zabijać całe narody, chociaż wiele narodów wyginęło, choćby Indianie.