Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
27 września 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA OSZUSTWA

Prawda o żydowskości hitleryzmu - czy ta prawda będzie też nazwana anysemityzmem??????


—– Przyczyną nieszczęść Polski i nędzy Polaków jest od od czasów Jana Kazimierza, Króla Polski, kochanka żydówki Esterki. To on nadał tej parchatej i zbrodniczo złodziejskiej nacji przywileje jakich nie mieli Polacy, który waszą swołocz przyjął pod Polski dach, gdy gnano was z z wszystkich krajów Europy. Oraz obsiadacie nas od Powstania Styczniowego po dzień dzisiejszy.
Geneza wspólnych zbrodni i złodziejstw niemiecko żydowskich wobec Polski, Polaków, Europy i Swiata!!!!! - na podstawie lektury, którą podam później, także pisanej przez uczciwych żydów. A więc drodzy czytelnicy, żródłem nazizmów, rasizmów, totalizmów nie jest książka `Mein Kampf´, półżyda Adolfa Hitlera, celowo mylnie reklamowana Światu jako `biblia nazistów´. Nie jest tym źródłem również program NSDAP /zob. na końcu książki/. Biblią wszelkich odmian nazizmów, totalizmów, wyższości jakiejś jednej rasy (kasty lub klasy) nad innymi jest raczej zdecydowanie żydowski Talmud. Tam są najwcześniejsze korzenie i szkielety tych późniejszych, zgubnych, ludobójczych, szatańskich, rasistowskich ideologii. Wiele zbieżności z hitleryzmem można również
znaleźć w żydowskiej Halasze (prawie żydowskim). Kilka zasad i definicji rasistowskich (nazistowskich) zostało niemal żywcem ściągniętych z Halachy żydowskiej. Ideologię tę rozszyfrowano prawie natychmiast i wiedza o tym (o jej żydowskim rodowodzie) była w Europie przed II wojną światową niemal powszechna. Napisano mnóstwo publikacji analitycznych.
Jednak później nie umieszczano tych wiadomości w podręcznikach szkolnych i z wielką zajadłością pilnowano, aby przemilczać, nie dopuszczać i tłumić wszelkie wiadomości na ten temat.
Wszelka wiedza o żydowskości hitleryzmu (i o żydowskości tzw.`antysemityzmu´) w Polsce była szczególnie zwalczana w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej.


Jeżeli żydowska wszechwładna organizacja śmierci działająca wtedy totalnie na terenie Polski - czyli żydowskie NKWD a potem żydowskie UB - znalazła jakiekolwiek dokumenty lub publikacje na ten temat (lub cokolwiek innego co dotyczyło Żydów), to posiadacz tych materiałów z reguły za chwilę już nie żył a dokumenty były rekwirowane. Te `praktyki´ tłumienia wiedzy i propagowania innej historii zrobiły swoje. Dlatego dziś mało kto z szarej publiczności polskiej zna prawdę. /patrz np. napisany w czerwcu 1942 r. rozdz. XXXVII `Hitleryzm zażydzony´ w książce chyba największego polskiego historyka wszech czasów prof. Feliksa Konecznego `Cywilizacja żydowska´ t. III, wyd. `Antyk´ 2001 r., lub wyd. `Ostoja´ 2006 r./

A propos: przypatrzmy się kilkunastu fragmentom tego w/w rozdziału książki prof. Konecznego:
`Zręby hitleryzmu zaczerpnięte są z cywilizacji żydowskiej. Pierwszy (o ile wiem) zorientował się w tym K.L. Koniński, piszący w roku 1933 o narodzie wybranym i rasie wybranej:
`Jakżesz podobni do znienawidzonych śmiertelnie Żydów są ci antysemici!´ [wcześniej od Konińskiego pisało o tych podobieństwach wielu innych autorów, np. wspomniany wcześniej w tym rozdziale Werner Sombart - o podobieństwach a zarazem współzawodnictwie rasizmu niemieckiego z rasizmem żydowskim]` Jeżeli zażydzenie własnego toku myśli ma być pomocne do nawrócenia Żydów, w takim razie dokonać tego dzieła powinni by dziś Niemcy, gdyż przejęci są na wskroś światopoglądem żydowskim. Najgorsi antysemici i zażydzeni? Nie oglądała nigdy historia dosadniejszej sprzeczności´-`Powstawała [po okresie Bismarckowskiej cywilizacji bizantyńskiej, Rosjanie także do niej należeli i nadal należą, wbrew powszechnie rozpowszechnianemu kłamstwu o ich słowiańskim pochodzeniu. Słowianie, Polska i Polacy wywodzą się z kultury śródziemnomorskiej, rzymskiej] w Niemczech cywilizacja żydowska, sama jedna tylko świadoma swego kierunku i pilnująca ciągłości.
Niemcy asymilowały się coraz widoczniej do cywilizacji żydowskiej.
Półżyd, mieszaniec czyli zwykły burek, jak herr Thuzk, Adolf Hitler Żydów morduje, (wyłącznie po tym co ogłosili w Baltimore w 1941,w marcu, a wypowiedzieli wojnę Niemcom, wpierw mieli mieć swą upragnioną od zawsze Judeopolonię na wschodnich terenach Polski. To Hitler obiecał swym żydowskim współbraciom) ale myśli i czuje zawsze po żydowsku.
W Niemczech tępi się Żydów, ale przyjmuje się ich ideologię państwowości.

W Trzeciej Rzeszy stanęło na tym, ze według wyrażenia dr Hompfla `kultura, którą posiadamy, nie jest chrześcijańską [a jaka? Czyż nie żydowska?], a co jest chrześcijańskie, nie jest dla nas kulturą´.Dr Hompfl lubi jednak mówić o Bogu, Opatrzności i o najlepszych stosunkach Niemiec z Bogiem. Lecz z Bogiem niemieckim, a zatem nie jest to Bóg, lecz tylko bóg, bożek. Ich pan bóg, der Deutsche Gott, nie jest bynajmniej Bogiem innych ludów; jest to odrębny, własny bóg plemienny. A zatem mamy okaz monolatrii. Stary to wynalazek żydowski. Der Deutsche Gott, toć Jehowa, przetłumaczone na niemiecki; można by powiedzieć: Jehowa zgermanizowany ´Monolatria hitlerowska´ jest wierną kopią żydowskiej, albowiem przejmuje bez zastrzeżeń żydowskie pojęcie o stosunku swojego boga do ludzi. Najzupełniej tak samo, jak Jehowa, jest również der Deutsche Gott wrogiem całej ludzkości, z wyjątkiem Żydów, względnie Niemców.
Żydzi są narodem wybranym, a niemiecki wyraz Herrenvolk oznacza to samo; wybraństwo żydowskie ma bowiem wieść do panowania nad całym światem, a Niemcy dążą do tego samego, z upoważnienia des Deutschen Gottes i pod jego opieką. Cel będzie osiągnięty niewątpliwie, ponieważ Bóg niemiecki jest niezwyciężalny. Gdy niepojętym (dla Niemców) zbiegiem okoliczności zawiodła I wojna powszechna, wywołało się drugą; gdyby i ta miała zawieść, wywoła się trzecią, itd. Aż do skutku.

Podobnie Żydzi wierzą, że panowanie nad światem nie może ich minąć. `Może się, zdarzyć, że jakiś naród trzeba wytępić, np. Amalekitów w starej Palestynie, Polaków w `nowej Europie´. Na ogół atoli ni Żydzi, ni Niemcy, nie zamierzają `narodów´ zupełnie i całkowicie tępić, lecz obracać w niewolników, w swój `podnóżek´.
Hitler przyrzeka im w imię boga niemieckiego, że Niemcy mają stać się panami `naszej planety´. Od przeszło tysiąca lat nazywają Żydzi wszystkich obcych po prostu bydłem (goj); od niemieckich zaś uczonych dowiadujemy się, że tylko Niemcy są ludźmi naprawdę, a reszta pochodzi z jakiejś małpiej mieszaniny (zob. rozdział `Zaborcza nauka´ w II części `Cywilizacji bizantyńskiej´). [W starożytności] miasta, które poddawały się im [Izraelowi] dobrowolnie, otrzymywały pewne przywileje i były traktowane lżej, lepiej przynajmniej przez jakiś czas, gdyż z reguły umów żydowskich nigdy nie dotrzymywano [podobnie] Rząd niemiecki oznaczy, jak licznym wolno być każdemu z narodów, ażeby mógł dostarczyć potrzebnego kontyngentu niewolnika, jaki ma być gdzie ustrój społeczny, a nawet jaki szczebel oświaty i kontrolowanego `dobrobytu´ (vide jewrokibuc II).
Obce narody mają być spychane jak najniżej.

O Polakach powiedziano całkiem oficjalnie, że nawet z daleka winno się, ich rozeznawać, gdyż mają razić lichą odzieżą wobec dostatnich i strojnych ubrań Niemców´. [Taki sam jest dokładnie stosunek Żydów do innych narodów, a zwłaszcza i przede wszystkim do Polaków: Polacy - to goje, czyli bydło. Bydło winno być z daleka wyraźnie widoczne, że to bydło].`Niesiona´ obecnie przez Niemców cywilizacja ma być oparta na niewolnictwie. Marzą o tym również Żydzi, że gdy przyjdzie Mesjasz, obróci `narody´ w niewolników Izraela. Niemcy marzenie to wykonali, zamienili w rzeczywistość. Są [nawet] radykalniejsi od Żydów. Trudno chyba ten ustrój `Nowej Europy´ uważać za postęp.
`W sprawach majątkowych `narodów´ stanowisko niemieckie jest całkiem zgodne z Talmudem.

Całkiem po żydowsku uważają także Niemcy wszelką posiadłość podbitych za `pustynię´, lub `wolne `jezioro´, na którym Niemcowi wolno dokazywać, co mu się żywnie podoba. Czy dla Żyda, czy dla Niemca, własność `obcych´ jednakowo jest res nullius i primi occupantis Żyda czy Niemca´. [o tym, że młodzi Żydzi i ich Ochrona są obecnie (XXI w.) szkoleni, że mogą dokazywać w Polsce i robić co się im żywnie podoba (vide wyczyny w Krakowie, Warszawie) w dalszej części tej książki] `Ściśle` i dokładnie [Niemcy] przejęli od Żydów przykazanie dwojakiej etyki, innej dla współwyznawców, a dla gojów odmiennej, polegającej na zwolnieniu od wszelkiej etyki.
Pochodzi to [jednakowo] z wyraźnego nakazu Jehowy i [takiego samego nakazu] niemieckiego boga.

Wie z doświadczenia cała Europa, jak Niemcowi nie tylko wolno wobec tego dopuścić się wszystkiego zła, tak, iż Niemiec nie posiada w stosunku do obcych nie tylko sumienia, lecz ani nawet honoru, ale postępowanie niesumienne i niehonorowe jest im wprost zalecone [Te same zalecenia można spotkać u całej dzisiejszej młodzieży żydowskiej w Izraelu w stosunku do gojów - a zwłaszcza podczas wycieczek młodzieży żydowskiej do Polski - patrz w dalszej części tej książki].

`Jeżeli Niemiec wobec obcego nie popełnia nikczemności, widocznie w duchu nie jest hitlerowcem; podobnie jak Żyd, nie obmyślając coś złego na goja, staje się Żydem odżydzonym [wstrętnym dla reszty Żydów]…
Srogo bywa karany Niemiec, który by się gdziekolwiek w kraju okupowanym ujmował za tuziemcem: bywa to uważane nie tylko za przestępstwo, ale za wstyd. Niemiec, który by nie deptał tuziemca w jego własnym kraju, uważany jest za wyrodka, przynoszącego ujmę własnemu narodowi´. [tak samo jest u Żydów: Żyd, który nie jest okrutny da goja przynosi bardzo dużą ujmę Wielkiemu (wybranemu) Narodowi Żydowskiemu]. `Pogardy względem obcych [Niemcy] nauczyli się od Żydów, jakby recytowali lekcję z Talmudu; zrównali się też z Żydami w maksymalnej nienawiści. Podobni są Żydom w tym, że pycha bez miary stanowi najbardziej znamienny rys jednych i drugich.
Człowiekiem naprawdę, człowiekiem zupełnym jest dla Żyda tylko Żyd, dla Niemca tylko Niemiec.

Prosta konsekwencja ´wybraństwa´ [Tu należy zwrócić uwagę i na to, że najgłośniej wszelką nienawiść głośno potępiają Żydzi - owi Królowie Nienawiści paląc, rabując i mordując gojów jednocześnie czynią nad ich głowami ogłuszający wrzask o bardzo dużej niestosowności każdego przejawu wszelkiej nienawiści. Tym nieopisanym, masowym, paraliżującym wrzaskiem tłumią w zarodku wszelkie myśli gojów o jakiejkolwiek nienawiści (czytaj: odwecie lub chociażby najmniejszym oporze)].
Jak najkompletniej przyswoili sobie Niemcy werset biblijny z obietnicą Jehowy, który Izraelowi da `miasta wielkie i dobre, którycheś nie budował; przy tym domy pełne dobra wszelkiego, których nie zaprzątałeś i studnie wykopane, których nie kopałeś; winnice i gaje oliwne, których nie sadziłeś - a będziesz jadł i najesz się ´(vide majątki Polaków, szlachty po Powstaniu Styczniowym pędzonych na Sybir i kradzione ich polskie nazwiska).

Zupełnie tak samo ma się sprawa z Niemcami. Chuć [pożądanie] cudzej własności stała się zasadniczą cechą ich charakteru i osią ich historii. Pracują, aby mieć za co prowadzić wojnę zaborczą i najazd rabunkowy, ażeby potem żyć cudzym kosztem, fruges consumere nati. Patrząc na rozwój tego talentu, wypada nam dodać jedną tylko uwagę: co powiedziano Izraelowi: `Będziesz jadł i najesz się´, [te słowa] tyczą się Niemców tylko w pierwszej połowie zdania, lecz nie w drugiej, albowiem Niemiec nigdy nie jest nasycony; jest to wręcz niemożliwe, żeby on `najadł się´.
Cała `planeta´ należy się Niemcom [hitlerowcom]; oto dogmat ich światopoglądu. Są jej panami z urodzenia, z `rasy´ - i stąd urojone wywody rasowości´. [Toż identyczne zdanie o sobie wypowiadają od wieków Żydzi] (stąd powstanie jewrokołchozu II, po nie udanym sovietolandzie I, zwanego dla zmylenia Narodów Europy, Polski i Polaków dla odmiany “łunią” jewropejską, “łunią” rasy panów i gojów niewolników, krzyżują, niestety im plany ściągnięci ponoć do pracy a faktycznie na socjal muzułmanie, czego nie przewidzieli w swych rachubach rozbijania kultury Chrześcijańskiej, a to już początek końca tego żydowskiego tworu. Zaczęła się już ostra jazda w dół, będzie wtedy definitywny holokaust II, a po nim ta parchata zbrodnicza i złodziejska, pasożytnicza nacja zniknie ze świata na zawsze).
`Dogmat o panowaniu nad całą kulą ziemską wyłonił z siebie nieuchronnie dogmat drugi: o niezwyciężalności. Wódz w żydowskiej Palestynie zwalnia żołnierzy swych całymi hufcami, bo liczba była obojętna; wszak walczy za nich Pan. Niemiec zbiera siły wojskowej jak najwięcej, postanawia być jak najpotężniejszym, ale zebrawszy tę potęgę, jest dogmatycznie pewny zwycięstwa, choćby przeciwnik rozporządzał siłami jeszcze większymi. Zwycięży po prostu dlatego, że jest Niemcem, bo jemu zwycięstwo wrodzone i przynależne. Zwycięży na pewno, choćby w trzeciej wojnie powszechnej `.
Jeden szczegół, a niezmiernie charakterystyczny, mają [Żydzi i hitlerowcy] jednak wspólny: w dawnej Palestynie wolni bywali od wojska nowożeńcy, na cały rok po ślubie.
Podobnie w Niemczech udzielano z początku urlopów kilkumiesięcznych od wszelkiej służby publicznej, wojskowej lub cywilnej. Troska o rozmnażanie się stanowiła główną materię myśli i zabiegów Izraela; to samo występuje na pierwszy plan w zabiegach państwowości niemieckiej.
Zaraz na początku wojny ułożono gruntowny plan urlopów dla oficerów i żołnierzy żonatych, na pobyty w domu. Ponadto obwieszczono, że patriotyczna dziewczyna niemiecka nie będzie się sromała zostać matką, choć nieślubną; dumna będzie, ze wyda na świat nowego obrońcę Niemiec, nowego w przyszłości żołnierza, nowego przyszłego führera, nadzorcę. [zob. również o Programie `Lebensborn´ na innych kartach tej książki]. Powstał już przedtem projekt, żeby dozwolić dwużeństwa w tym samym celu.
Pomysł bigamii łączył ich [hitlerowców] również z cywilizacja żydowską´. [u tych i u tych te same motywy bigamii: maksymalne, przyspieszone wzrastanie potęgi liczebnej swojego narodu - a zwłaszcza swoich żołnierzy i nadzorców - za wszelką cenę.]
Żydzi od wieków zajmowali się selekcyjną `hodowlą´ swoich ludzi].`[Hitlerowcy] zapędzili się w kwestii hodowli ludzkiej bez porównania dalej od Żydów. Ci poprzestali na zakazie obcowania z `narodami´ [czyli z obcym, niemiłym Jehowie bydłem - gojami], na zakazie małżeństw mieszanych. Obowiązuje to również Niemców [bardzo ściśle, pod karą śmierci]. [Hitlerowcy] mają [również] w swoim programie `hodowlę racjonalną´ człowieka. Do tej dziedziny należy hitlerowska zasada, że `nie ma chorych, są tylko zdrowi i umarli´. Chorować wolno tylko krótko, przygodnie, lecz nie chronicznie. Cóż wiec począć z chorymi przewlekle, z chorowitymi? Umysłowo chorych morduje się gromadnie. Ta ludzka hodowla posługuje się często kastrowaniem; władza orzeka [prawomocnie], kiedy i na kim przedsiębrać tę operację´. `Łączy się to [wszystko] z wiarą w gromadną
predestynację, wspólną Żydom i Niemcom [zwłaszcza Niemcom hitlerowskim]. Gromadność stanowi zasadniczą cechę żydowską. Niemcy popadli w nią ( ) i nabierali tego piętna coraz bardziej. Z gromadności wypływa zawsze mechanizm. Trzecia Rzesza (a jewrokołchoz II jest jej kontynuatorką, IV Rzeszą komisarzy, żydobolszewii, samowybranych by rządzić gojami Europy, czyli bydłem) jest doprawdy arcymechanizmem!
Zasadza się na też apriorycznym [i drobiazgowym] obmyślaniu, na `planowaniu´ bez końca. Od czasu Mojżesza nie było podobnie apriorycznego państwa i społeczeństwa. W tym przewyższyli `nazi´ nawet [żydowski] marksizm.
A dorównywali [żydowskiemu] bolszewizmowi, z którym ileż mają wspólnego!
Państwowość Trzeciej Rzeszy polega na wcieleniu urojonych przedtem `praw´ (vide obecna jewropejska Karta Praw Podstawowych).
I w tym jeszcze podobni są do Żydów, że całe ich życie zbiorowe, w znacznej mierze także prywatne, składa się ze setek nakazów i zakazów, narzucanych w każdej bez wyjątku dziedzinie życia. [Również żydowski Talmud określa każdą dziedzinę życia Żyda tysiącami mechanicznych, drobiazgowych, ścisłych nakazów i zakazów - od każdego zresztą z nich są dziesiątki możliwości i sposobów odstępstw].

Dalej o zbrodniach żydowskich na Żydach: Oto jak Żyd Emanuel Ringelblum, naoczny świadek ludobójstwa [żydowskiego] na Żydach opisał w `Kronikach getta warszawskiego´ bestialstwo Policji Żydowskiej: Policja Żydowska dawała dowody niezrozumiałej, dzikiej brutalności. Skąd taka wściekłość u naszych Żydów? Kiedy wyhodowaliśmy tyle setek zbójców? Bezlitośnie, z wściekłością obchodzili się z ludźmi stawiającymi opór. Nie zadawalali się złamaniem oporu, ale dręczyli nadprogramowo surowo, bardzo surowo karząc `winnych´, którzy nie chcieli dobrowolnie pójść na śmierć.
Każdy Żyd warszawski, każda kobieta i każde dziecko [żydowskie] mogą przytoczyć tysiące faktów nieludzkiego okrucieństwa i wściekłości Policji Żydowskiej.
Ci, którzy to przeżyli, nigdy tego nie zapomną, trzeba będzie należycie to ukarać´. /patrz dalej w tekście np. karanie Policji Żydowskiej przez kapo żydowskich przez kierowanie ich do gazu w pierwszej kolejności/. Wśród obozowych bestialskich kapo tzw. nadreprezentację stanowili zawsze Żydzi - ale już w sonderkomandach to było ich zawsze 100 % - to była nieodłączna specjalność żydowska. To był ich przywilej. Oczywiście co jakiś czas Niemcy kazali mordować całe Sonderkomanda - ale na ich miejsce stawiali następnych morderczych Żydów - zawsze w 100 %. Inaczej być nie mogło. Następny naoczny świadek żydowskich zbrodni na współbraciach to żyd Ringelblum, który ukrywał się u polskiej rodziny. W marcu 1944 r. Niemcy odkryli jego kryjówkę i rozstrzelali go razem z całą ukrywającą go polską rodziną. Do eksterminacji Żydów przyłączały się kolejno
tworzone kolejne organizacje żydowskie, nieraz o groteskowych nazwach. Jedna z takich `organizacji´ to Pogotowie Ratunkowe Gancwajcha (z siedzibą w osławionej `Trzynastce´ - przy ul. Leszno 13 w Warszawie) -
żydowska, kolaborancka agenda warszawskiego Gestapo. Uruchomione od 15.05.1941 r. To `pogotowie´ nie miało nic wspólnego z Pogotowiem Ratunkowym jako takim - w rozumieniu normalnego człowieka. To `pogotowie´ nigdy nie udzieliło ani jednemu Żydowi ani jednej pomocy lekarskiej. Była to najzwyklejsza żydowska firma ochroniarsko-porządkowa, współpracująca z niemieckim Gestapo (najzwyklejsze żydowskie ochroniarskie SS). To `pogotowie ratunkowe´ wyróżniało się wyjątkową brutalnością i nieludzkim postępowaniem. Byli to ochotnicy żydowscy noszący czerwoną gwiazdę Dawida, czapki z jasnoniebieskimi (a później amarantowymi) otokami i z pałkami w rękach, od których sadyści mogli uczyć się sadyzmu a bestie bestialstwa. Wg akt Delegatury AK na Kraj żydowskie brygady Gestapo składały się łącznie z 1378 ludzi, i był miedzy innymi wśród nich `legendarny bohater´ Marek Edelman.
Oprócz tego Gestapo niemieckie miało łącznie ponad 8 tysięcy żydowskich kolaborantów w samej tylko Warszawie, i są na to dokumenty w archiwach AK, będących w IPN. Stąd ten żydowski skowyt przed ich ujawnieniem Polakom.

Żydowskie brygady Gestapo dokonywały rzeczy strasznych, wręcz przerażających - jako człon Sonderkommando AS Hauptsturmführera Spilkera. A oto kto faktycznie wywołał II World War - ano jak zwykle, to byli Żydzi, to prawda, którą parchy by chcieli skrzętnie ukryć przed Gojami, lecz nic z tego nie wyszło, bo prawda wyszła na jaw, stąd te ujadanie i skowyt parchów,. To wyłącznie Żydzi wywołali II wojnę światową, bez dwóch zdań, są na to dowody, których nie udało się im ukryć przed Gojami. Hitler był mieszańcem żydowskim, a ponadto większość czołowych hitlerowców - to wyłącznie Żydzi albo mieszańcy, Himmler, Heydrich, gen.Luftwaffe Milch, admirał Canaris, Eichmann, Streicher, dr.Mengele i tysiące innych. Niektórzy mieli tylko żony i teściowe Żydówki. Jak się dokładnie analizuje ich życiorysy i koligacje to wniosek nasuwa się jeden. To była jedna, wielka żydowska szajka !!!

Rąbka prawdy uchyla książka “Żydowscy żołnierze Hitlera” - B.M. Rigg (wydana na Zachodzie i w Polsce). Następnym świadkiem i dokumentalistą zbrodni Żydów na Żydach jest wybitna, światowej sławy badaczka systemów totalitarnych, badaczka Holokaustu, filozof, politolog, socjolog, wielka żydowska dama niezależnej myśli - Hannah Arendt.
Pisała Ona: `Dla Żyda istotna rola Żydów w eksterminowaniu narodu żydowskiego jest najczarniejszą kartą historii ´. `Czynności te [dostarczanie kontyngentów Żydów do wywózek `do gazu´] wykonywała sumiennie i bestialsko policja żydowska w tym i Marek Edelman, policjant żydowski w warszawskim Judenracie, ten niby powstańczy `lekarz´, za którego się zawsze podawał, lecz nigdy nie podał daty zdobycia dyplomu, ponieważ daty jego urodzin by się nie zgadzały i niby wielki i ostatni żyjący? ´bohater´ Powstania w Gettcie.

Powstanie było faktycznie przeciwko swoim bestialskim oprawcom, Żydom policjantom z Judenratu, takim jak Edelman, zdziczały Polonofob, lecz o tym cisza. Policja ta była pod tym względem niezastąpiona; utrzymywała porządek, skrupulatnie wyłapywała zbiegów, przy okazji ich okradając ze wszystkiego, z tego złodziejstwa Edelman między innymi,jak i kradzieży pieniędzy ZOB, po zabiciu kolegów w kanałach Warszawy, a było o tym swego czasu głośno wśród Żydów amerykańskich w Nowym Jorku, żyje do teraz i bezkarnie nadal opluwa i znieważa Polskę i Polaków, żrąc Polski chleb, razem z resztą żydobolszewickiej swołoczy i jej pomiotem, z pseudo AK-owcem, pseudo powstańcem “prof” Bartoszewskim, szwagrem gestapowca, oczywiście żyda, co mu pomogło opuścić obóz samochodem komendanta gdy jego pobratymcy opuszczali kominem w postaci dymu i sadzy.
Bez policji żydowskiej wszystko by się bardzo szybko rozleciało, chaos zniszczyłby całą operację. Bez aktywnej i wręcz nadgorliwej współpracy Żydów Holokaust był nie do zrealizowania pod żadnym względem!
Tak technicznym, logistycznym, organizacyjnym, jak każdym innym! Hannah Arendt nazwała swych braci głównymi winnymi zbrodni Holokaustu. Każda bestialska i mordercza czynność w obozach zagłady była dziełem wyłącznie żydowskich brygad. Ten fakt bezspornie już dawno ustalono. Żydzi bardzo ochoczo i bardzo sumiennie, wręcz nadgorliwie, prześcigając się, obsługiwali komory gazowe i krematoria, wyrywali trupom zęby i obcinali włosy, grzebali resztki zwłok i rozkopywali masowe groby w celu zatarcia śladów ludobójstwa. Wiadomo również, że komory gazowe były budowane przez wyłącznie żydowskich inżynierów i techników (np. w Teresinie). Wszystko to było potworne - pisze Arendt.

Przed II wojną światową i przez cały czas jej trwania hitlerowcy byli w bardzo dobrych stosunkach z żydowskimi organizacjami syjonistycznymi oraz z żydowskimi przywódcami w Europie Zach i w Sovietach pomimo wojny między sobą, a właściwie z gojami, przeciwko nim, no i w USA. Hannah Arendt uchylając zaledwie rąbka tajemnicy przedstawia to tak: Eichmann w ogóle nie spodziewał się, że Żydzi wyrażą aż tak wielki entuzjazm
dla własnej samozagłady, ale chciał, by wykazali coś więcej niż uległość, pragnął wręcz nadgorliwości, osiągnął to w stu procentach. Pragnął ich współpracy w ludobójstwie a oni poszli gorliwie na tę współpracę. I co jest doprawdy osobliwe - Żydzi nie zawiedli go!
Chodziło o współdziałanie przywódców żydowskich z hitlerowską machiną zagłady. Przywódcy żydowscy cieszyli się, wielkim autorytetem wśród pobratymców. Współpracę przywódców żydowskich uważali Niemcy za fundament całej swej polityki żydowskiej. Wszędzie, niemal bez wyjątku, ci przywódcy chętnie poszli na współpracę z hitlerowcami, formując Rady Żydowskie (Judenraty), które kierowały wywózką okradanych przez siebie i Niemców swych współbraci Żydów. Bez aż tak daleko posuniętego współdziałania Rad Żydowskich zamordowanie tak wielkiej liczby Żydów byłoby niemożliwe.
Światowej sławy naukowcowi i pisarce - Żydówce Hannie Arendt syjonistyczne środowiska żydowskie wydały (swoim talmudycznym zwyczajem ma się rozumieć) wojnę totalną. W niezliczonych książkach i artykułach zmieszano ją z błotem. Żaden Żyd nie mógł odważyć się mówić o niej dobrze. Wytrzymała wszystko więc “zmarła” nagle i niespodziewanie - ponoć śmiercią naturalną i bezbolesną - w swoim fotelu w 1975 r. spokojnie paląc papierosa. Szkoda !!!

Dziś w Polsce niektóre książki prof. H. Arendt są niezwykle trudne do zdobycia (brak na razie wznowień, gdyż żydowska, najpotężniejsza gazeta w Europie (`Gazeta Wyborcza´) wyraźnie ich nie poleca, a nawet nie promuje!). Ale słychać pogróżki badaczy totalitaryzmów oraz propagatorów obiektywnej prawdy o Holokauście, że to się niebawem zmieni. Kapo w obozach to w stu procentach byli wyłącznie Żydzi!!!!!
To wyłącznie i bestialsko Żydzi mordowali Żydów - żydowskie korzenie hitleryzmu
- A propos: zastanawiająca jest również nie wyjaśniona całkiem do dziś (a raczej intensywnie tłumiona dla wiedzy opinii publicznej) sprawa nadproporcjonalnie dużego udziału w zbrodniach masowego ludobójstwa na Żydach (chodzi o funkcjonariuszy średniego i wysokiego szczebla w hitlerowskiej machinie eksterminacyjnej - SS, Gestapo, Policja Żydowska i in. - 130 gen. Żydów w Wehrmachcie i 125 000 Żydów także tam) przedstawicieli narodu żydowskiego, którzy bardzo ochoczo i bardzo gorliwie uczestniczyli a nawet sami dla Niemców tworzyli programy zagłady Żydów.

Również zagadkowa (a raczej: tłumiona) do dziś jest sprawa nadproporcjonalnie bardzo dużego udziału Żydów, właściwie większości, bo ponad 95% (obok kryminalistów niemieckich o cechach sadystycznych) jako wykazujących się dużym bestialstwem funkcyjnych (tzw. kapo) w niemieckich obozach koncentracyjnych. Nieuczciwi obrońcy Żydów, nie zaprzeczając o ich nadzwyczaj dużym udziale ilościowym jako funkcyjnych kapo, często tłumaczą, że to dlatego, że Niemcy wyznaczali ich do tych funkcji, gdyż chcieli dodatkowo upodlić Żydów i odczłowieczyć. Jednak w niektórych relacjach pamiętnikarskich, ale przede wszystkim w nie spisanych, ostrożnych opowieściach byłych więźniów obozów koncentracyjnych daje się zauważyć takie wspomnienia:
`jeżeli kapo był Żydem to nie znał litości, a ciosy wymierzane przez kapo żydowskiego były zawsze mocniejsze i nie udawane’. Kapo żydowski z reguły wkładał całe swoje zdolności i siły do udowodnienia na każdym kroku jaki jest bestialski, kapo żydowski wykazywał inicjatywę w bestialstwie, robił to ze szczerym uśmiechem, a żydowscy kapo szczególnie wściekle znęcali się nad swoimi żydowskimi ziomkami itp.itd.
Były to cechy, jakimi nie charakteryzował się żaden inny naród na świecie w takiej jaskrawości i na taką skalę. I w tym tkwi chyba owa wyjątkowość tego narodu pośród innych narodów świata. O nadgorliwości Żydów przy bezpośrednim wykonywaniu wszelkich bestialskich czynności ludobójczych istnieje bardzo wiele udokumentowanych relacji.
Relacje te dokumentują bezspornie, że ta zbrodnicza i złodziejska nacja - to najlepsze, najskuteczniejsze narzędzie wszelkiej zbrodni spośród innych narodów na Ziemi Oto jedna z najbardziej znamiennych - oddających w pełni istotę charakteru narodu żydowskiego - relacja Rudolfa Höessa, komendanta Obozu Zagłady w Oświęcimiu o zachowaniu żydowskich więźniów-oprawców, którzy stanowili składy Sonderkommand (specjalne drużyny katowskie jednym z nich był Icek Josef Cymmerman vel Józef Cyrankiewicz, handlarz złotem w obozie, zabieranym swym ziomkom, za prawdę o jego zbrodniczej działalności musiał zostać zamordowany z jego osobistego polecenia rotmistrz Witold Pilecki i wielu innych świadków Polaków, więźniów obozu znających prawdę o tej żydowskiej swołoczy, którą w “nagrodę” Niemcy leczyli po wypuszczeniu z obozu w sanatorium w Szwajcarii) do sprawnego przygotowywania mas ludzkich do śmierci i do wykonywania na nich tej śmierci: Pracowali, mimo to, z nadgorliwością, która mnie zawsze bardzo dziwiła. Nie tylko nigdy nie mówili ofiarom, swym braciom i ich siostrom, żonom, dzieciom, matkom,ojcom, krewnym o tym, co je czeka, nie tylko troskliwie pomagali im przy rozbieraniu się, lecz także stosowali brutalną siłę wobec opierających się, jak np. wyprowadzając ich i trzymając przy rozstrzeliwaniu. Prowadzili oni ofiary w ten sposób, że nie mogły one widzieć podoficera stojącego z karabinem, aby ten mógł niepostrzeżenie przyłożyć karabin do potylicy
ofiary. Tak samo postępowali z ułomnymi i chorymi, których nie można było wprowadzić do komory gazowej. Czynili to wszystko tak naturalnie, jak gdyby sami należeli do grona przeprowadzającego akcje zagłady. Rudolf Höess - jako komendant niemieckiego obozu koncentracyjnego (i zagłady) KL Auschwitz to bardzo ciemna postać (choć nieco tragiczna) i nie każdemu jest honor wierzyć temu zbrodniarzowi, choć w tym wypadku z prawdą się nie mija.
Ale czy można nie wierzyć także wybitnemu żydowskiemu pisarzowi, bystremu obserwatorowi, który osobiście doświadczył gehenny tegoż samego KL Auschwitz? Mowa tu oczywiście o pisarzu żydowskim Primo Levi (1919-1987) i jego książce `Czy to jest człowiek´. Mowa też o jego oświadczeniu przesłanym do Yad Vashem przed procesem Eichmanna (utajnione na 45 lat
- czyli do końca tego roku, 2007). Mowa też o jego zgłoszeniu się, na świadka zbrodni w KL Auschwitz do tegoż procesu, gdzie jego kandydaturę odrzucono (dlaczego?? czyżby bano się prawdy?)
Cóż to takiego głosił ów żydowski intelektualista, naoczny żydowski świadek masowych zbrodni Żydów na Żydach? Otóż głosił on, że w Auschwitz Żydów masowo mordowali głównie Żydzi! Mordowali głównie żydowscy kapo i żydowscy lekarze!!! ,zatrudnieni w obozowym szpitalu!!!
Mało tego: głosił, że owych Żydów-morderców nikt nie zmuszał do mordowania, to oni sami wykazywali własną inicjatywę i chęć do mordowania. Chętnie i nadgorliwie współdziałali z Niemcami. Ale to jeszcze nic. Głosił, że styl obozu, bestialska dyscyplina i ogromna ilość ofiar została wypracowana przede wszystkim przez tych Żydów-morderców. Bez inicjatywnych w swojej robocie Żydów Niemcy w żadnym razie nie dokonaliby holokaustu nawet w 10 % tego wymiaru jaki dokonali. Żyd Primo Levi, bohaterski odważny Żyd (i pewnie antyżyd według żydowskiej nomenklatury) - oficjalnie popełnił “samobójstwo” (przy pomocy Mosadu)w swoim domu w Turynie w 1987 r.
Co który Żyd zaświadcza, że w czasie holokaustu w większości to Żydzi mordowali Żydów - to zaraz popełnia “samobójstwo”, albo umiera nagle “naturalnie” (casus: Hannah Arendt,a ostatnio prof. Szahaka).

A teraz o kim na deser? O ślepowronie, okularniku, fakty ze sztambucha mojej Rodziny. Niech ten ślepiec, okularnik i “chory” stary żydosowiecki czeławiek, (chcę doczekać degradacji publicznej tego agenta NKWD, podszywającego się pod Polaka i Polskie nazwisko, to byłaby satysfakcja i do $%^&# z tym żydobolszewikiem, a dom prawowitym właścicielom zwrócić) jak Fajga Danielak vel Wolińska, jego siostra czy brat w wierze Krwawy Feluś”Dzierżyński”, żydobolszewik, który przywłaszczył nazwisko i majątek polskiego szlachcica, skazał go a jakże nie kto inny jak żyd Rufus, zesłanego kibitką carską na Sybir, w wierze w “Lenina” i jego chore zbrodnicze idee, podstawiony pod polskie szlacheckie nazwisko, jak większość żydobolszewii i ich bękartów by
uwiarygodnić się przed polskim społeczeństwem, żydobolszewik,nkwdzista, Jaruzelski-Wolski, niepolski śmieć, czy jak mu tam naprawdę, przypomni sobie kim jest tak naprawdę, bo swej roli w NKWD wyuczył się aż za dobrze, że “zapomniał” kim jest tak naprawdę i przypomni sobie,jak go “Młot” i “Huzar” z NSZ, wziął do niewoli, i miał tę swołocz bolszewicką natychmiast rozstrzelać, lecz z litości, z racji młodego wieku tego agenta NKWD, po 50 wyciorach na gołą du… puścił szczyla bolszewickiego wolno, bo nie wiedział faktycznie kto zacz,i kogo złapali i to był Jego wielki błąd. Trzeba było tę swołocz żydobolszewicką rozwalić.

Ja temu bolszewikowi Jaruzelskiemu-Wolskiemu, agentowi NKWD, już o tym przypomniałem, także to dlaczego w niewyjaśnionych do dzisiaj okolicznościach zniknęła jego “matka” pani Jaruzelska po powrocie z zesłania, a zniknąć musiała bo nie rozpoznała w ogóle w Jaruzelskim-Wolskim swego syna i musiała zniknąć, właścicielka majątku, którą moja Babcia także właścicielka majątku na Kresach - Radziwiłłów, za co pojechała cała rodzina na Sybir, b.dobrze osobiście znała, znała i świadków znających prawdziwą rodzinę Jaruzelskich.
Odpowiedzi się nie doczekałem, tylko gróżb, jak będę za bardzo ciekawy. Brat mojej mamy, zwiadowca u Berlinga znał tego osobnika jako Wolskiego, człowieka NKWD i IW, przydzielonego im do pułku zwiadu przez sowietów, by mieli nadzór nad polskimi oficerami. Brat Matki, sam był w stopniu porucznika, osobiście spalił 7
niemieckich czołgów, za co był odznaczany, a zmarł 10 lat temu, w stopniu pułkownika. A ja mam na ten temat dowody w rodzinnych pamiątkach, bo to była naszej rodziny tzw. polisa na przeżycie w komunie w stanie wojennym. Nadchodzi czas by przekazać to wszystko do IPN, lecz jeszcze chyba za wcześnie na ten krok, by pozbawiać się tej polisy na przeżycie gdy żydobolszewia, jej pomiot i folksdojcze ponownie u władzy.

Black Hawk

Gorzka prawda”!

Prawie codziennie napotykamy informacje i wiadomości, które już na wstępie są dla nas zaskakujące lub wręcz szokujące. Naturalną rzeczą jest, że od początku nie dajemy temu wiary, ponieważ stopień naszego zaskoczenia jest tak duży, iż nie jesteśmy w stanie przyjąć to za prawdę. Dopiero z czasem po głębszym zastanowieniu zmieniamy w tej materii zdanie. Dlaczego tak jest, to już tajemnice ludzkiego umysłu.

W kontekście tego rozważania, warto wspomnieć, jak to ocenił w przeszłości wybitny filozof niemiecki, Arthur Schopenhauer, urodzony w Gdańsku w 1788 roku w kamienicy przy ul św. Ducha. Powiedział on:

„Wszystkie prawdy przechodzą trzy stadia. Pierwsze - są one wyśmiewane, drugie - napotykają one na gwałtowny sprzeciw oraz trzeci - są przyjmowane za naturalnie oczywiste”.

Dlatego należy poświęcić więcej czasu analizie na pozór szokującej informacji a być może okaże się że massmedia, powoływane do uczciwego przekazu informacji, znów zawiodły. Gdański filozof już dawno to zaobserwował, na długo przed powstaniem mediów na olbrzymią skalę.
A więc - analizujmy!

Włodzimierz Wielocha, NY

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.