Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
5 lipca 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-12-2010

Powstanie Rządu Światowego (wybrane zagadnienia)  

„ Niektórzy, z największych ludzi w Stan ach Zjednoczonych, w dziedzinie przemysłu i handlu, czegoś, lub kogoś, się obawiają. Wiedzą, że jest gdzieś władza tak zorganizowana, tak nieuchwytna, tak czujna, tak zwarta, tak doskonała i tak przenikliwa, że lepiej, żeby nie mówić głośno, kiedy się ją potępia” – prez. Woodrow WILSON w 1913r.  

Rok 1694

Powstaje, w Londynie, „Bank of England”, jako centrum światowej finansjery.

Od połowy XIX w., Centrum to, wyłącznie żydowskiej prowieniencji, przeniosło się no NY.  

Rok 1773

We Frankfurcie,  w swoim domu, na którego frontonie widniała Gwiazda Dawida, jako znak graficzny, zastępujący jego nazwisko, żył sobie spokojnie niejaki  Amschel Rothschild, Żyd.

W tym właśnie roku spotkał się tam, ze swoimi zaufanymi, pobratymcami, których zapoznał ze swoim głęboko przemyślanym, planem.

Plan ten przewidywał, połączenie ich kapitałów i stworzenie tajnej organizacji, która podporządkuje sobie tradycyjną masonerię i stworzy intelektualną, światową elitę. Pan Rothschild jednocześnie wskazał swojego zaufanego człowieka, jako tego, który pierwszy będzie dowodził tymi działaniami. Człowiekiem tym był Adam Weishaupt, wykładowca prawa kanonicznego na Uniwersytecie Igolstadt, w Bawarii.  

Rok 1776

Rewolucja Amerykańska.

Cała Ameryka Łacińska w ogniu rewolucyjnej wojny, wywołanej przez masonerię, w wyniku której powstało 8 państewek. Państwa te, na swych sztandarach, zamieściły insygnia masońskie, które, przetrwały do dnia dzisiejszego.  

Pan Weishaupt, (pseudonim „Spartakus”), 1 maja, założył tajne stowarzyszenie pod nazwą „Zakon Iluminatów” (Oświeconych).

Celem Iluminatów było powołanie Rządu Światowego, z jasną, wytyczoną w 7 punktach, drogą destrukcji chrześcijańskiego świata:

1.      Zniszczenie wszystkich istniejących rządów.

2.      Likwidacja wszelkich postaw patriotycznych.

3.      Likwidacja własności prywatnej.

4.      Likwidacja prawa dziedziczenia własności.

5.      Likwidacja rodziny, jako podstawowej komórki ludzkiej.

6.      Zniszczenie wszelkich religii (oczywiście, poza judaizmem).

Najważniejszy cel, to zniszczenie katolicyzmu i instytucji kościelnych, wszelkich monarchii katolickich (austrowęgierską, Burbonów, rosyjską).

Zniszczenie porządku naturalnego – rodzina, naród, Kościół.

Laicyzacja całego życia prywatnego i publicznego, a przede wszystkim, oświaty.

Rozwijanie, u dzieci, wolności myśli i sumienia – wychowywanie przez laickie państwo, a nie przez rodziców i Kościół.

Skłócanie dzieci z rodzicami, męża z żoną, podjudzanie mniejszości narodowych przeciwko większości i przemieszczanie etnicznych kultur w drodze emigracji.

Od tego momentu rozpoczął się cały cykl rewolucyjnych zmian.  

Rok 1789

Barbarzyńska, antykatolicka, rewolucja we Francji, czyli niszczenie Kościoła katolickiego, odbieranie własności prywatnej i wstęp do komunizmu.

Rok 1796

Powstanie Kościuszkowskie (prowokacja antypolska) zorganizowane przez Iluminatów – głównie francuskich i pruskich – co kosztowało masonerię 60 tys. franków.  

Rok 1821

Powszechnie znany i niestety, ceniony, Georg Hegel „zachwycił” świat swą dialektyką, zwaną od jego imienia, dialektyką heglowską. To on wskazał Iluminatom, zasady realizacji ich planów, definiując je, jako walkę przeciwieństw – teza plus antyteza dają syntezę. Te wskazania są realizowane, z ogromnym powodzeniem, do dzisiaj. W praktyce walki polityczno- społecznej oznacza to:

Po pierwsze – powstawanie kryzysów, (finansowych, czy gospodarczych), co wywołuje zrozumiały sprzeciw nieświadomych niczego, ludzi.

Po drugie – presja społeczeństwa na rząd, aby podjął energiczną walkę z kryzysem, godząc się z decyzjami – rozwiązaniami, proponowanymi, przez tych, którzy, go wywołali.

Po trzecie, proponowane decyzje, wcześniej odrzucane, teraz mają powszechne poparcie.  

Rok 1828

Amschel Rothschild junior powiedział: „Pozwólcie mi emitować pieniądze kraju, a ja nie dbam o to, kto ustanawia jego prawa. (Czyli pełna pogarda dla rządów narodowych).  

Rok 1848

Mordechaj Max Lewy, znany powszechnie, jako Karol Marks, Żyd, z rodziny rabinackiej, gardzący swoimi współplemieńcami, (członek Iluminatów w ugrupowaniu, pod nazwą „Liga Sprawiedliwych”) wyjątkowo agresywny ateista, a potem satanista, publikuje „Manifest Komunistyczny”. Wskazuje na konieczność niszczenia struktur państw i ich ekonomii, a jednocześnie destrukcję w sferze moralnej i duchowej. Wskazuje na konieczność likwidacji rodziny i wychowywanie dzieci przez państwo.
Głosił: „musimy walczyć ze wszystkimi, obecnymi ideami religii, państwa, ojczyzny i patriotyzmu”, (czyli tak, jak Iluminaci). Idea Boga jest myślą przewodnią zepsutej cywilizacji. Musi zostać zniszczona”.  

Rok 1884

Zamieszki rewolucyjne w całej Europie, ( tzw. Wiosna Ludów) pod hasłami polepszenia doli mas robotniczych i chłopskich. W rzeczywistości, była to walka z chrześcijańską monarchią Europejską, jako próba generalną rewolucji światowej.

Próba ta jednoznacznie wykazała, do realizacji opanowania świata potrzebna jest ścisła współpraca ze Stan ami Zjednoczonymi.  

Rok 1843

Dwunastu wpływowych Żydów z Frankfurtu powołuje, w USA, tajną żydowską loże masońską Binai-Bbrith (Synowie Przymierza), zainstalowaną niedawno w Polsce.

Rok 1889

Albert Pike – Niezależny Wielki Komandor Rady Najwyższej Jurysdykcji Południowej Obrzędku Szkockiego wydał „Instrukcję” 23 Radom Najwyższym Świata:

„ Mówimy Wam, Niezależni, Najwyżsi Wielcy Dozorcy, żebyście powtórzyli to braciom 32, 31 i 30 stopnia wtajemniczenia religia masońska powinna być utrzymywana przez nas wszystkich – wtajemniczonych, najwyższych stopni, – jako czysta doktryna Lucyfera.”  

Rok 1893

Stan y Zjednoczone zostały wciągnięte do współpracy masońskiej.

Powstaje, w Chicago, Parlament Religii Światowych, sponsorowane przez Towarzystwo Teozoficzne Blawatskiej. Od tej pory zaczynają się mnożyć rozmaite towarzystwa, parlamenty, światowe kościoły itp. Zadaniem tego towarzystwa jest destrukcja chrześcijaństwa. Od zewnątrz i od wewnątrz. Upowszechnia się hinduizm, buddyzm i ich wiarę w reinkarnację.  

Rok 1912

Pułkownik Edward Mandel, doradca prez. Woodrowa Wilsona popełnił książkę, a w niej, między innymi, stwierdził, że:

„Nie istnieje żadna różnica pomiędzy amerykańską demokracją, a żydowskim komunizmem, między Światową Lichwą, a Światowym Rządem, między Stan ami Zjednoczonymi, a Europą – wszyscy marzą o komunizmie Marksa, czyli zniszczeniu państw narodowych, zagładzie chrześcijaństwa, tradycyjnych postaw, zniszczeniu rodziny”  

Rok 1913 ( 23 grudnia)

Zostaje powołany Bank Rezerw Federalnych (FED) - żydowska mafia finasowa. Od tej pory, praktycznie, prez. Wilson, powierzył emisję dolara i wszystko, co wiąże się z obrotem pieniądza, prywatnych, żydowskim finansistom.

Od tej pory FED kontroluje wszystko –ogólnoświatowe stosunki międzynarodowe, tworzy i niszczy rządy.

Spełniły się marzenia Rothschilda juniora.

Oznacza to utratę suwerenności finansowej USA, a w konsekwencji, gospodarczej i ekonomicznej. To im zawdzięczamy wszystkie kryzysy, a także np. papieża JPII, całkowicie im posłusznego kontrolowanego i przez nich forsowanego na świętego.

To oni są odpowiedzialni za kryzys w USA, w latach 1929 – 1933, wybuch I Wojny Światowej (wywołanej przez Iluminatów), w 1914 roku i rewolucji żydowskiej w carskiej Rosji (niszcząc monarchię prawosławną).  

To faktyczny rok powstania Rządu Światowego  

Rok 1919

Powstanie, 30 maja, w Wielkiej Brytanii, Królewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, założonego przez Żydów i żydomasonów brytyjskich, a później, w Stan ach Zjednoczonych, powstanie Instytutu Spraw Międzynarodowych.  

Rok 1939 – 1945

Sponsoring Adolfa Hitlera przez amerykańsko – europejskie struktury finasowo-masońskie, pozwolił na powstanie gospodarczej i militarnej potęgi Niemiec, z jej wszystkimi konsekwencjami.  

Rok 1980 -!981

Wybuch strajków w Stoczni Gdańskiej i innych miastach Polski, zorganizowanych przez zachodnie, sowieckie i polskojęzyczne żydowskie służby specjalne, przy współudziale CIA i zażydziałego Watykanu. Była to kontrolowana rewolucja, której ukoronowaniem był tzw. Okrągły Stół. Uczestniczyło w nim 47 Żydów i 10 polskich gojów. Nazywano to „transformacją ustrojową”. Władzę, w Polsce, przejęli Żydzi.

Ta tzw. transformacja miała miejsce także w ZSRR, a nadzorowana była przez Żydów amerykańskiej CAI i Żydów sowieckich

Klub Bilderberg  

„Pojedyńcze akty tyranii można przypisać zaistnieniu przypadkowych i chwilowych opinii; jeśli jednak mamy do czynienia z trwałym uciskiem, rozpoczętym w określonym czasie i trwającym, niezmiennie, pomimo zmiany ministrów (prezydentów), aż nazbyt wyraźnie dowodzi to istnienia celowego, systematycznego planu poddania nas niewoli”.

(Prez. Stanów Zjednoczonych, Thomas Jefferson)  

Rok 1954

W Holandii, w miasteczku Oosterbeek, w luksusowym hotelu Bilderberg, pod patronatem rodziny królewskiej i amerykańskich Żydów, Rockefellerów, powstało, super tajne zgromadzenie, którego cel doskonale określił, już w 1902r., lord Alfred Milner :

 „ Musimy mieć arystokrację – nie arystokracje przywilejów, ale arystokracje porozumienia i celu – inaczej ludzkość zginie. (…) Potrzebujemy konstruktywnej, twórczej pracy ze strony dużej grupy ludzi wpływowych, mądrych, przedsiębiorczych i silnych, którzy dziś dzierżą władzę, aby stworzyć świadomą, niezwykle selektywną, światłą i oddaną arystokratyczną kulturę, która, wydaje mi się, następną, konieczną fazą rozwoju ludzkości. (…).

Głównymi założycielami klubu byli:

-Polak, żydowskiego pochodzenia, Józef Retinger (przyjaciel W. Churchilla), który otrzymał olbrzymie, tajne wsparcie od Departamentu Stanu USA i CIA i faktycznie kierował całą grupą aż do swej śmierci 12 czerw. 1960r.

-oraz holenderski książę Bernard, jako gwarant społecznego poparcia.  

Cele klubu:

1.      Deindustrializacja świata (wstrzymywanie wszelkiego postępu naukowego).

2.      Niszczenie tzw. pokojowego wykorzystywania energii atomowej, która „dałaby ludzkości korzyści, których dotąd, opinia publiczna jeszcze, w pełni, nie pojęła” Wg. tajnego agenta brytyjskiego M16 –„elektrownie atomowe są kluczem do wyprowadzenia krajów Trzeciego Świata, z ich stanu zacofania”, bo uniezależniają się od władców świata i „będą się upominać o swą suwerenność”.

Energia atomowa nie jest przeznaczona dla biednych narodów. Służyć ma, jedynie, jako straszak, i broń.

3.      Tzw. pomoc Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego, czyli niszczenie gospodarek krajów rozwijających się. Fundusz pomaga tylko grupom finansjery, działających w danym kraju, ratując ich, w momencie, gdy gospodarka danego kraju się wali.

4.      Przekazanie władzy ciałom międzynarodowym, co zniszczy tożsamość narodową.

5.      Scentralizowana kontrola, (co jest treścią książki wiernego aktywisty klubu, Zbigniewa Brzezińskiego p.t. „Era technotroniczna”).

6.      Zerowy wzrost gospodarczy, aby zniszczyć nawet przejawy dobrobytu. Dobrobyt i postęp uniemożliwiają represje, a te są konieczne, aby podzielić społeczeństwo na właścicieli i niewolników.

7.      Wywoływanie sztucznych kryzysów, co gwarantuje stan ciągłego braku równowago, w tym też fizycznego, psychicznego i emocjonalnego.

8.      Kontrola nad edukacją młodzieży, która zupełnie nie zna wartości rzeczywistej wolności i jej znaczenia

9.      Kontrola nad polityką zagraniczną i krajową państw.

10.   Jeden system prawny, czyli Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości.

11.   Jedno, socjalistyczne państwo opiekuńcze, które będzie nagradzać posłusznych, a eliminować niepokornych

12.   Nadzwyczajne uprawnienia dla ONZ, (jako przyszłego rządu) i jej światowej armii – NATO.

 

Ci wszyscy, którzy nie chcą się podporządkować decyzjom Bilderbergu są karceni, a ostatecznie eliminowani, jak np. obalenie szacha Iranu, wojna na Falklandach, upadek Margaret Thatcher, zamordowanie Aldo Moro – włoskiego premiera- który, przeciwstawiał się zaplanowanemu, dla jego kraju, „zerowemu rozwojowi gospodarczemu”, czy też afera Watergate i zniszczenie prez. Nixona (przez Henryego Kissingera (Żyda) rękoma gen. Alexandra Haiga), który sprzeciwił się podpisaniu Układu Ogólnego w sprawie Ceł i Handlu, tzw. GATT.  

Komisja Trójstronna  

Kolejna, tajna organizacja Nowego Światowego Ładu. Pomysł powstał w 1972r., na dorocznym spotkaniu Bilderbergu w Belgii, na którym Rockefeller zaproponował powołanie międzynarodowej struktury, która, opierałaby się na 4 filarach władzy:
- politycznej,
- walutowej,
- intelektualnej
- kościelnej.

Wszyscy orzekli, że to cudowny pomysł i trzeba go szybko realizować.

Powstała w 1973r. Jej głównymi założycielami byli: David Rockefeller (Żyd), prezes Ches Manhattan Bank i „nasz” Zbigniew Brzeziński. Pierwsze spotkanie odbyło się w październiku. Składa się z trzech sekcji, - sfer władzy –amerykańskiej, azjatyckiej (Japonia) i europejskiej. Każdą sekcją kieruje przewodniczący. Komisja, która posiada swoje biura regionalne, corocznie generuje raport.

Nazwa odnosi się do koordynacji, trwałego partnerstwa, rządzących elit tych trzech rodzajów władzy.

Celem Komisji jest przejęcie kontroli nad całą gospodarką światową.

Realizacja tego celu odbywa się na drodze:

1.      Koncentracji światowego systemu walutowego.

2.      Rabunku zasobów Stanów Zjednoczonych i dalszej radykalizacji, pozbawionych środków, krajów.

3.      Wzrostu wymiany handlowej z komunistami (socjalistami).

4.      Kryzysu energetycznego, który pozwoli na bardziej precyzyjną kontrolę międzynarodową.

 

Rada Stosunków Zagranicznych (CFR)  

„Na pozór mamy konstytucyjny rząd. W tym rządzie i w tym systemie politycznym działa inne ciało, reprezentujące inną formę rządu, biurokratyczną elitę, która uważa, że nasza konstytucja jest przestarzała, i która jest pewna, że wygrywa(…). Jeśli prześledzimy, jak doszło do pewnych, dziwnych zdarzeń w polityce zagranicznej, do zawarcia dziwnych porozumień, zawsze trafimy, wreszcie, na tę grupę, która stara się nas zmusić, byśmy zaspokajali jej pragnienia”. (senator William Jenner – 23 lutego 1954r.)  

Jest podobna do Bilderbergu. Założył ją główny doradca prez. Stanów Zjednoczonych, Woodrowa Wilsona, Mandeli House – znany marksista, który, podobno zza pleców prezydenta, kierował państwem. Wcześniej to on, podczas konferencji w Wersalu, przedstawił plan powołania Ligi Narodów.

Rada powstała w 1921r., a jej ideą było powstanie jednego, światowego rządu, opartego na scentralizowanym, globalnym systemie finansowym. Fundacje Rockefellera i Carnegiego zgodziły się finansować działalność i rozwój CFR, a prez. Roosevelt, w 1940r., wprowadził jej członków do Departamentu Stanu. I tak jest do dzisiaj.

Rada ma siedzibę w NY. W roku 2006, należało do niej, ponad, 4000 członków amerykańskiego establishmentu. Wywiera ona wielkie wpływy na rząd.

Należą do niej najwięksi bankierzy i ludzie kierujący największymi mediami. Uważają oni, że musi istnieć forum, na którym przywódcy państwa mogą swobodnie analizować i rozmawiać o wydarzeniach wpływających na politykę amerykańską w gospodarce światowej.

Ostateczne osiągniecie celu:  

1.    Powstanie światowego, socjalistycznego, rządu, którego rolę pełnić będzie ONZ.

2.    Jedno zbrojne ramię rządu – NATO.

3.    Jeden, światowy bank – Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

4.    Jeden pieniądz w Europie (EURO) i jeden w Ameryce (AMERO).

5.    Jeden system prawny, który nadzorowany będzie przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości.

ARL

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~kai555
29-12-2010 / 00:58
...ciepło!...ciepło!...ale... tylko ciepło!...bardziej mogłeś sie przyłożyc!...poglądaj to!...EndGame - Alex Jones 1/14 NapisyPL ...www.youtube.com/watch?v=4rU9TE8Ggvo&feature=player_embedded
~Narodowiec
28-12-2010 / 16:54
Raczej takie numery, jak w USA im się nie udadzą! Polska walczy mieczem prawdy i Ducha św. Tutaj jest ewangeliczne Królestwo NMP Królowej Polski, a więc mafia szatana musi przegrać w Polsce, albowiem diabeł jest dużo słabszy od Matki Bożej. Panowie szlachta - heretyków i lichiwrzy na pal!!! Dość tyraniii Azji tuchejbejowicza!!! Cnota sprawiedliwości, stanowiąca podstawowy i główny przymiot naszego ludzkiego życia, oddaje Bogu to, co Mu jest należne, zaś bliźniemu to, co jemu i nam samym się należy /abp. Marcel Lefebvre – „Przeciw masonerii”/.
~Peter
27-12-2010 / 08:07
Bardzo szeroki i ciekawy temat, zebrany na jednej kartce papieru. Przez wszelkie żóndowe mendia i mających się za "wielgich tego świata" bagatelizowany, a dla odwrócenia uwagi i ośmieszenia interesujących się nim, określany jako "spiskowa teoria dziejów". My, małe kmiotki, powinniśmy tylko pracować, jeść, modlić się i nie interesować się niczym, z wyjątkiem telenoweli, a najwyżej przepowiadaną przez różnych kretów pogodą.
~Polska2011
27-12-2010 / 06:36
Tomku i inni spostrzegawczy ! To dobry przeglad ujarzmiania narodow i panstw .Poligon doswiadczalny STANY ZJEDNOCZONE przecwiczyl i przetestowal wszystko ! Obecnie cwiczenia i testy w Europie sa zbyt dlugie (wynika to z przewagi rasy bialej w Europie,w USA ta juz zanika) dlatego tez wlaczono do realizacji planow "NAKOWCOW SZALENCOW" !!! Amerykanskie testy i doswiadczenia w tym zakresie ze stworzona CYWILIZACJA PODZIEMNYCH GENETYCZNYCH ROBOTOW o niespotykanych twarzach i fizjonomi ,wyjdzie wkrotce z podziemnych miast i bedzie ZZERAC CYWILIZACJE NAZIEMNA . Gdy to nie pomoze ,zostana wlaczone inne "mechanizmy" zaglady ludzkosci poczawszy od katastrofalnych (koncza sie obecnie naziemne i podziemne testy) testy klimatyczne i biologiczne (wszelkie nowe nieznane choroby swiata ludzkiego,zwierzecego po roslinny), a gdy to nie spelni planow calkowita depopulacja RASY BIALEJ !!! W pierwszej kolejnosci poswieci sie na to amerykanski kontynent polnocny,jest juz wszystko przygotowane do "CWICZEN". Teraz powstaje pytanie : JAK ZACHOWA SIE NIEOGLUPIONY JESZCZE DO KONCA WIELORASOWY NAROD AMERYKANSKI i od tego (pytajnika) zalezec bedzie przyszlosc kolejnych kontynentow ! Teraz przejdziemy do innego kontynentu,do azjatyckiej i ogromnej skomasowanej sily CHIN,tego olbrzymiego zoltego mrowiska "ludzi mrowek roboczych" - SWIATOWYCH . Prosze zwrocic uwage,ze te mrowki ROZLAZLY SIE JUZ PO CALYM SWIECIE i STWORZYLY SWE GNIAZDA/ KOPCZKI WSZEDZIE zaczynajac od jadlodalni po stanowiska dziennikarskie o kupieckich nie wspominajac, a i polityczne krety sie spotyka ! Przebiegli Zydzi i Niemcy narody,ktore jak czytamy wyzej trzesa swiatem ponad DWIESCIE LAT i go urzadzaja z korzyscia dla siebie sa na drodze "przetargu rozumu i logiki". Teraz wszystko bedzie zalezec czy zwyciezy rozum i kto go kupi,czy zwyciezy logika,ktora jest dzisiaj towarem deficytowym , pochodna rozumu (malo jest na swiecie ludzi myslacych logicznie nawet wsrod profesorow i filozofow !).To wlasnie bioracy udzial w przetargu swiatowym CHINCZYCY beda mogli sie wykazac "chinskim sprytem i swymi przyprawami narodowymi" ! Zydzi - narod przebiegly od ponad 5 tys.lat poznawali i podpatrywali Chinczykow tak jak i wszystkie narody z kazdej strony ( Zydzi uczone to mistrze nad mistrzami nawet od rozpoznawania dupy) znaja slabe strony chinskie.Handlowali i wspolpracowali z Chinczykami ostatnie minione stulecie i wiele (wlasnie Zydzi) Chinczykow nauczyli zapominajac o tym, ze chinski mozg jest tez sprytny i szybko sie uczy i zapamietuje,przewyzsza czesto mistrza choc w zyciu partoli , i brudzi/smrodzi gorzej niz szmule i szwaby,nauczyli sie tez handlu i lioczenia pieniedzy (oczywiscie,ze od Zydow,oby tak jeszcze Polacy potrafili),teraz dopominaja sie splat za towar,podobnie jak pracowity Japonczyk. Teraz Chinczyk trzyma w garsci Zyda jedna reka a druga lapie go za kieszen - reszte mozna sobie dopowiedziec samemu. Chinczyk choc maly ale liczny przewyzsza nie tylko iloscia narodzonych ickow ale takze maly Chinczykl jest w stanie wlezc tam gdzie Zyd garbaty nie wejdzie ! To jeszcze nie wszystko,bowiem zyje jeszcze "przestrojona" zazydzona i pomieszana ROSJA a w niej wielu wybitnych mezow rozpoznania (wywiadow wszelakich w tym Putin z podstawionym malym niedzwiedziem na prezydenta o dosc ciekawych rysach twarzy).To wlasnie od Rosji zaczna sie "czasztuszki" ,a ze chinska muzyka jest inna wiec i tu szmulki ze szwabikami maja calkiem wiekszy znak zapytania. W zwiazku z tym,ze na niebie lub tym bardziej w kosmosie mozna sobie wysoko latac,obserwowac,smrodzic,smiecic i tworzyc wszelkie chmury w atmosferze , dawac nastroje,strachgy i zywotnosc,dyktowac kazdemu obszarowi zmiany klimatyczne i pogode a ludzikow na ziemi podtruwac, wiec po tym kilkanascie lat trwajacym tescie za kilka tygodni niebo nad kula ziemska zaczerwieni sie na wiele kolorow,beda cuda i cudenka (moze UFO wreszcie pokaze swa twarz i swoj sprzet), a co bedzie sie dziac wie o tym tylko (dajmy na to) 300 osob na swiecie .My mozemy sobie snuc hipotezy ,mozemy byc Schneiderami,Davidamiickami,Jonesami czy polskimi Jackowskimi ale to bedzie tylko jasnowidztwo i proroctwo niskiego rzedu. Teraz oczy swiata beda zwrocone na Watykan i na nagla czyjas smierc ,na wybor nowego Papieza (prawdopodobnie KOLOROWEGO),bowiem z rasa biala sa ciagle klopoty i niezdecydowania (bojaznie,nieposluszenstwo) ,to bardzo nieposluszna rasa i tej nalezy sie pozbyc na urzedach . Rasy kolorowe sa mniej madrzejsze jak mawiali starzy ludzie i chyba mieli ku temu podstawe ale cechuje je sluzalczosc i posluszenstwo za miche i rozrywke ! Bialych trudniej tego nauczyc,choc sa i w tym metody oraz wyniki jak chociazby w Polsce - wystarczy,pielgrzymka, cud i statua/obraz dla starych a dla mlodych dopalacz i odpowiednie plyny "energetyczne",po ktorych juz tylko flak i zwloki ! Bye,bye ! Do nastepnego wejscia 2011
~tomek
26-12-2010 / 20:48
Niby pięknie, ale kompletnie nietrafione. Na scenie bowiem jest pominięty zupełnie jeden gracz - Chiny, który krok za krokiem w długim marszu zdobywa coraz więcej przyczółków - obecnie już szykuje się do wykupu obligacji europejskich krajow na granicy bankructwa. Powyższa analiza jest więc nietrafiona.