Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
18 sierpnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA OSZUSTWA

Polska woła o oczyszczenie z bolszewickiej zarazy

Jerzy Tatol

"Naprawianie Polski" to w obecnych czasach bardzo modny slogan. "Łżeelity"
prześcigają się w pomysłach na nazwy i propagandowe chwyty. Ci co
wielokrotnie się już zbłaźnili podsuwają nam różne
"cuda na kiju": Polska
XXI, Polska Naprzód, Ruch Naprawy Polski, Nowa Lewica, reanimowane
Stronnictwo Demokratyczne itp. Do koloru, do wyboru! Jakoś przycichła
sprawa IV RP a sprawa nawiązania do korzeni naszej państwowości czyli II-ej
RP nadal objęta jest ścisłą
"zasłoną milczenia"!

A tu aż się prosi aby głośno krzyczeć: POLSKA WOŁA O NOWĄ SANACJĘ!!!!!
Polska woła o oczyszczenie z bolszewickiej zarazy, ukaranie zdrajców,
paserów politycznych, przeniewierców i agentów obcych wywiadów oraz
rewindykację rozgrabionego i zniszczonego majątku narodowego
. A tu nic! Tak
jakby nic złego dotąd się nie stało a trzeba tylko naprawiać
"błędy i
wypaczenia
".
Ponieważ słowo
"sanacja" zostało wyklęte przez bolszewicką propagandę i
nadal nie istnieje w języku
"nowo mowy" używanym zarówno przez "łżewicę"
jak i przez
"psiawicę" warto chyba zastanowić nad jego znaczeniem i
zastosowaniem w praktyce.
Najpierw przypomnijmy sobie co na temat SANACJI głosiła PRL-owska
propaganda. Dla przykładu
- wg Leksykonu dla dzieci młodzieży wydanego w
1977 roku czytamy:
"SANACJA" potoczna nazwa obozu rządzącego w Polsce w latach 1926 - 1939.
Obóz ten doszedł do władzy w wyniku przewrotu wojskowego w maju 1926r.
Przewrotu dokonano pod hasłem
"sanacji moralnej" czyli uzdrowienia życia
politycznego w kraju. Sanacja była rzecznikiem ustroju kapitalistycznego,
reprezentowała interesy polskich klas posiadających. Głosiła kult osoby
Józefa Piłsudskiego i uważała, że tylko ona ma prawo rządzić w Polsce.

Sanacja zwalczała komunizm, ograniczała swobody demokratyczne obywateli,
umacniała władzę Prezydenta i Rządu, ograniczając uprawnienia Sejmu i
Senatu. Znalazło to wyraz w sformułowaniach konstytucji kwietniowej z 1935
r. Sanacja wprowadzając rządy
"silnej ręki" prześladowała przeciwników
politycznych, ograniczyła również działalność opozycyjnych partii,
występujących przeciw niej. Swoją politykę zagraniczną opierała na
zbliżeniu z Niemcami, a następnie
- w przededniu wojny - na sojuszach z
mocarstwami zachodnimi
- Francją i Anglią - przy równoczesnej wrogości do
Związku Radzieckiego. Wybuch II wojny światowej w 1939 r. i klęska
wrześniowa doprowadziły do upadku rządów sanacyjnych. Wielu polityków
sanacyjnych działało jeszcze w rządzie emigracyjnym w Londynie.
Wyraz sanacja pochodzi od łacińskiego wyrazu sanatio (wymawiaj: sanacjo)
=uzdrowienie.
Biorąc pod uwagę hasła propagandowe pod jakimi na początku lat 90-tych
rozpoczęto tzw.
"transformację ustrojową" niewiele tu trzeba dodać.
Należało by tylko zapytać autorów tego tekstu na czym polegało
"zbliżenie z
Niemcami
" oraz kto i jak przyczynił się do "klęski wrześniowej". Należy też
zwrócić uwagę, ze SANACJA de facto rozpoczęła się w 1934 roku kiedy
wyeliminowano z życia publicznego najgroźniejszych wywrotowców i sługusów
obcych interesów i wysłano ich na
"odwykówkę" w Berezie Kartuskiej.
Czy dzisiaj nie jest nam potrzebne UZDROWIENIE ŻYCIA POLITYCZNEGO w Kraju
a także w środowiskach polonijnych? Czy dzisiaj nie jest nam potrzebna
eliminacja z życia publicznego zdrajców, oszustów politycznych, złodziei i
przeniewierców? Czy dzisiaj nie jest nam potrzebne ograniczenie
"partiokracji" i wyizolowanie mafii bolszewickiej?
Czy nie warto skorzystać
z gotowych, sprawdzonych wzorów wypracowanych przez naszych Ojców.
Tu
zwrócę uwagę na kilka zasadniczych dziedzin godnych naśladowania:
- rola Rządu w planowaniu rozwoju gospodarczego,
- rola Banku Polskiego w inwestowaniu w rozwój przemysłu i badań naukowych,

- prosty system podatkowy,
- ograniczenia płac dla urzędników państwowych wszystkich szczebli,
- urzędowa walka z lichwą,
- zakaz działania masonerii i wolnomularstwa.
Jeśli kogoś interesują szczegóły dotyczące polskiego PANSTWA PRAWA z lat
1935
- 39 to odsyłam do archiwum prawnego sejmu
http://isip.sejm.gov.pl/prawo. Znajdzie tam wszystkie akta prawne
obowiązujące w Polsce od 1918 r. Tu zwrócę tylko uwagę, że wiele z tych
przepisów obowiązywało jeszcze w PRL-u a niektóre jaszcze w okresie tzw.
transformacji ustrojowej.
Na przykład: Kodeks Handlowy z 1934 r. Zmiany do tego kodeksu wprowadzano w
latach 1946, 1950, 1964, 1969, 1988, 1990. Pomińmy tu już lata
"
pierestrojki".
A jakie zmiany wprowadzano? Przede wszystkim takie, które
ułatwiały przywłaszczanie i rozkradanie majątku narodowego. Natomiast nie
trzeba chyba nikogo przekonywać, że prawodawstwo tworzone po 1990 roku jest
co najmniej
"
niedoskonałe". To taki eufemizm stosowany przez krętaczy i
medialnych manipulatorów. I dlatego Polska jest państwem legalnego
bezprawia. A czy warto by było skorzystać z przepisów prawa II-ej RP. Weźmy
dwa przykłady z Konstytucji kwietniowej:
-
Art.51 Zaciągnięcie pożyczki państwowej, zbycie lub obciążenie
nieruchomego majątku państwowego, oszacowanego na kwotę ponad 100 000
złotych, nałożenie podatków lub opłat publicznych, ustanowienie ceł lub
monopoli, ustalenie systemu monetarnego, jak również przyjęcie gwarancji
finansowej przez Skarb Państwa
- może nastąpić tylko na mocy aktu
ustawodawczego.;
-
W Art.99 (zachowanym z konstytucji marcowej) czytamy: Ziemia, jako jeden
z najważniejszych czynników bytu Narodu i Państwa, nie może być przedmiotem
nieograniczonego obrotu. Ustawy określą przysługujące Państwu prawo
przymusowego wykupu ziemi, oraz regulowania obrotu ziemią, przy
uwzględnieniu zasady, że ustrój rolny Rzeczypospolitej Polskiej ma się
opierać na gospodarstwach rolnych, zdolnych do prawidłowej wytwórczości i
stanowiących osobistą własność.
Czy potrzebne są większe gwarancje konstytucyjne polskiej racji stanu?
Potrzebni są tylko ludzie godni zaufania, dla których Polska to Ojczyzna a
nie tylko miejsce na mapie!
No i tu są problemy! W związku z tzw. kryzysem ekonomicznym i grożącą
Polsce zapaścią społeczno
-
gospodarczą pojawiają się inicjatywy nowych
ugrupowań politycznych ale ich horyzont myślowy ogranicza się tylko do
najbliższych wyborów i wymiany garnituru marionetek na najwyższych
stanowiskach władzy państwowej bez eliminacji wpływów podziemnej
"
grupy
trzymającej władzę
". A jaka będzie ta Polska po wyborach? Oczywiście,
wszyscy twierdzą, że będzie demokratyczna, sprawiedliwa i solidarna tylko
nie chcą powiedzieć jak się pozbyć jej obecnego libertyńskiego i
bolszewickiego charakteru!

I rzecz charakterystyczna - wszyscy cierpią na
głęboką awersję do tzw. Polski Sanacyjnej! A warto tu przypomnieć, że
Polska Sanacyjna potrzebowała 15-tu (!!!) lat aby uporządkować swoje
przepisy prawne i wstąpić na drogę dynamicznego rozwoju. Ile potrzeba lat
aby uporządkować obecne
"
legalne bezprawie". I kto to zrobi? Ci "eksperci"
wątpliwej jakości kręcący przy parlamencie i ministerstwach?
Potrzebni są
więc nowi, młodzi "eksperci" znawcy starego "sanacyjnego" prawodawstwa.
Kandydatów na takich ekspertów nie brakuje. To kilkadziesiąt tysięcy
młodych prawników i ekonomistów bez pracy w zawodzie bo korporacje starych,
bolszewickich prawników i ekonomistów są szczelnie zamknięte.
Jeśli jakiś
ruch społeczny stworzy warunki do "przekwalifikowania się" młodych
ekspertów to wtedy będzie szansa na NOWĄ SANACJĘ RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ!!!!

Jerzy Tatol
Marzec 2009 r.


NAPRZÓD POLSKO!


Kazimierz J. Węgrzyn

NAPRZÓD POLSKO!

ruszajmy naprzód tam wolność przed nami
gdzie Bóg swe prawa Przodkom pozostawił
gdzie ten co bronił wolności i wiary
wielkość Ojczyzny w imię boże sławił

tam nam powrócić do gniazda Ojczyzny
gdzie dom był świętym miejscem pojednania
gdzie Matka stała u każdego progu
w trudnej godzinie nocnego czuwania

więc naprzód Polsko ! z chorągwią wolności
w przymierzu z Bogiem i naszą Królową
niech Białe Orły omiatają niebo
i strzegą domu ponad naszą głową

więc naprzód Polsko ! umocniona wiarą
oraz dziedzictwem naszej ojcowizny
tylu hetmanów patrzy w nasze serca
trzeba nam ruszać w obronie Ojczyzny

do wolnej Polski przez zasieki kłamstwa
przez grube krechy oraz stoły zdrady
przez zmowę wrogów co sączą truciznę
w coraz to nowe podstępne układy

dość okradania naszego Narodu
z naszej pamięci i naszego trudu
nam pospolite potrzebne ruszenie
co będzie miarą dziś polskiego cudu!

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Allayna
04-01-2015 / 20:03
Good to see a taenlt at work. I can't match that. ammwrad.com [url=hgiqfskhnd.com]hgiqfskhnd[/url] [link=uwytcgzj.com]uwytcgzj[/link]
~Viral
24-12-2014 / 06:39
~Jam
20-12-2014 / 15:46
I might be benitag a dead horse, but thank you for posting this!