Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
26 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

PYTANIA DO NARODU I KANDYDATÓW DLACZEGO? JAK?  KIEDY?

INŻ.  JERZY  SKORYNA (z Meksyku)

Zbliżają się wybory! Każdy kandydat, czy to z prawicy, lewicy, czy jakiejś innej, tylnej, przedniej, wysokiej, niskiej lub zagranicznej strony, jest zawsze i tylko On, NAJLEPSZY, NAJGODNIEJSZY, NAJUCZCIWSZY (sic) i w ogóle, naj, naj, naj, pod każdym względem.
Na pewno są to ciekawe określenia kandydatujących  i poszukiwane przez Społeczeństwo, lecz też Społeczeństwo wie, że to są propagandowe haczyki i nie zawsze pokrywające się z prawda, lub zamierzeniami.

Co Naród chce wiedzieć, to do tej pory zasadniczo żadna strona nie powiedziała jasno i dobitnie, odpowiadając na zasadnicze problemy i pytania, które świadomie, lub podświadomie nurtują cały Naród o tylko kilka z nich wyliczam:

 DLACZEGO nie jest szczerze powiedziane, że te WSZYSTKIE śmiecie zostaną usunięte i wymiecione z Rządu, Sejmu i Senatu?
JAK
to się zrobi?  - też nikt tego nie powiedział.

KIEDY, taka czystka się zacznie i kiedy się skończy? Na to musza tak partie polityczne jak i kandydaci jasno odpowiedzieć.

DLACZEGO nic się nie mówi o przywrócenie zagrabionych dóbr i mienia, przez korupcyjne i złodziejskie wyprzedaże?
JAK
zostanie przeprowadzona ta akcja?
KIEDY
się zacznie i kiedy się skończy?

DLACZEGO nic się nie mówi o zmianie praw i wygórowanych pensji różnych urzędników państwowych, Senatorów i Posłów?
JAK
ta akcja zostanie przeprowadzona.
KIEDY
ta akcja będzie miała początek i koniec?

 DLACZEGO, nikt nie powie prawdy jakie haracze będzie musiała Polska płacić Unii Europejskiej, ze szkodą dla Polski?
JAK
zostania zlikwidowane ujemne strony wejścia Polski do Unii Europejskiej?
KIEDY
zostaną wszczęte te poprawki i kiedy zostaną zakończone?

DLACZEGO nikt nie mówi o próbach i narzucaniu obcych praw Polsce przez Unie Europejska?
JAK
zostanie powzięta decyzja i uchwala, że żadne prawo nie może być ponad prawem Polskim?
KIEDY
taka uchwala zacznie istnieć i kiedy wejdzie w życie?

 DLACZEDO, nic się nie mówi o osadzeniu i ukazaniu sługusów obcego państwa, oraz mocodawców i wykonawców wyroków śmierci, więzień itp., na Polakach sprzeciwiających się PRL i Sowietom.
JAK
zostanie przeprowadzona akcja aresztowania i sadzenia tych elementów?
KIEDY
, zacznie się ta akcja i skończy z pełnym pociągnięciem do odpowiedzialności, wszystkich szkodliwych i kryminalnych elementów?

 DLACZEGO do tej pory nie została uzdrowiona edukacja i pełne przekazywanie rzetelnej historii Polski na wszystkich szczeblach szkól i rządu w Kraju i zagranica?
JAK
ta akcja zostanie przeprowadzona, począwszy od włączenia prawych tekstów historii, drukowania dla szkól wszystkich stopni, aż wdrożenia jej do kół rządowych i dyplomatycznych w Kraju i zagranicą?
KIEDY
rozpocznie się ta akcja i kiedy zakończy?.

DLACZEGO Kombatanci, szczególnie z AK, NSZ i Wojska Polskiego na Zachodzie, są opuszczenie pod względem materialnym, usługowym i zdrowotnym?
JAK
zostanie przeprowadzona akcje naprawy tej sytuacji i danie przyzwoitej i godnej stopy życiowej Emerytów?
KIEDY
zostan postawione pierwsze kroki w ulzeniu doli Kombatantów i w jakim terminie zostanie w pełni dokonana?

DLACZEGO ukrywa się przed Narodem wszystkie układy i zobowiązania, jakie miały miejsce przy „Okrągłym Stole” w Magalence i przy innych okazjach.?
JAK
i w jaki sposób zostaną te dokumenty w PEŁNI ogłoszone i dostępne dla wszystkich?
KIEDY
zaczną być ujawniane i kiedy cała i w pełni ta dokumentacja będzie ujawniona?

DLACZEGO nie zostały przedstawione zadania o odszkodowaniu dla Państwa i obywateli Polskich i ich potomków, szkody spowodowane agresja i najazdem Rosji sowieckiej na Polskę, zabrane Ziemie Wschodnie, morderstwa i deportacje milionów Obywatel Polskich, spustoszenia wojenne, wywózkę i ludobójcze masakry tak Polskich Wojskowych jak i ludności cywilnej?
JAK
zostaną te rozstrzygnięcia przedstawione Moskwie i na forum międzynarodowym?
KIEDY
te zadania zostaną przedstawione i na kiedy oblicza się, że zostanie ukończona spłata odszkodowań?

DLACZEGO Polonia w Niemczech nie ma tych samych uprawnień, co Niemcy w Polsce?
JAK
zostaną przedłożone zadania, aby traktowanie Polaków w Niemczech było takie same, jakie mają Niemcy w Polsce? 
KIEDY
zostania przedłożone takie zadania i zakończony proces  wyrównania tych różnic?

DLACZEGO nie ma prawa, które będzie mogło spowodować usuniecie i osadzenie w wiezieniu, KAŻDEGO członka Rządu, Sejmu i Senatu, za jakiekolwiek przewinienie karne, jak i nierzetelne sprawowaniu swoich obowiązków. Ludzie w Rządzie, Sejmie i Senacie musza podlegać takim samym prawom co każdy Obywatel i „nietykalność” poselska musi być zniesiona.
JAK
i w jaki sposób partie polityczne i kandydaci na różne stanowiska przeforsują takie prawa?
KIEDY
partia polityczna, czy kandydat przeprowadzi odpowiednie uchwały, aby zapewnić prawne osadzenie i ukazanie winnych członków Rządu, Sejmu i Senatu?

DLACZEGO nie ma wlaściwej odpowiedzi na niesłuszne zarzuty jakoby Polacy mieli być wspólnikami Niemców w różnych mordach popełnionych przez Niemców?
JAK
partie polityczne i kandydaci przeprowadza oczyszczenie imienia polskiego?
KIEDY
partie polityczne i kandydaci zaczną i skończą akcje oczyszczające Polskę i Polaków od czynów niepopełnionych?

DLACZEGO społeczeństwo nie przedstawia swoich żądań wobec partii politycznych i kandydatów na różne stanowiska rządowe, Sejmu i Senatu?
JAK
to będzie przeprowadzane, przez prasę, radio, TV, czy wprost przez wszystkich zainteresowanych, kierując je  do Rządu, Sejmu, Senatu, polityków i kandydatów na różne stanowiska, włącznie do prezydenckiego?
KIEDY
wreszcie Społeczeństwo zrozumie, że ma glos i wolny, aby żądać swoich praw i dobra dla POLSKI WOLNEJ, SUWERENNEJ, NIEPODLEGŁEJ i SPRAWIEDLIWEJ?

 Naród MUSI PYTAĆ i MUSI ZADĄĆ, a władze, Sejm i Senat ODPOWIADAĆ I LEGALNIE SŁUŻYĆ!

Jest to jedynie maleńka próbka tego, co Naród powinien żądać od partii politycznych, kandydatów I polityków na różne stanowiska. Natomiast partie i kandydaci MUSZA przedstawić swoje programy w taki sposób, aby była pełna pewność, że wszystkie przyrzeczenia będą skrupulatnie, na czas i sprawiedliwie przeprowadzone i, ze w pełni będą wykonane, począwszy od pierwszej chwilo od objęcia przez nich władzy danej im przez Naród, która to władza, w każdej chwil może być cofnięta i odebrana za przestępstwa przewidziane w kodeksie karnym, lub nieudolnym sprawowaniem tejże władzy!.

Już teraz partie polityczne i kandydaci, bezwarunkowa muszą się zapoznać JAK BĘDĄ RZĄDZIĆ, JAKIE ZMIANY I W JAKI SPOSÓB ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE I W JAKIM TERMINIE I CZASIE.

Myślę, ze w Polsce ZNAJDZIE SIĘ wystarczająco duża ilość prawych ludzi, któtrzy mogą WYMUSIĆ na Rządzie, Sejmie, Senacie i wszelkich kandydatów na różne stanowiska, żeby po objęciu władzy, rzetelnie służyli NARODOWI, aby Polska była naprawdę i w pełni SUWERENNA, NIEPODLEGLA, WOLNA i SZANOWANA PRZEZ WSZYSTKIE  NARODY!.  

e-mail: jesko44@hotmail.com                                      strona: www.polskiinternet.com/skoryna


Zapraszamy sędziów i adwokatów zamieszanych w przekręty do "czarnej listy" Raczkowskiego... miłego towarzystwa wzajemnej  adoracji ... 

www.aferyprawa.com - Niezależne Wydawnictwo Internetowe "AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE" Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich 
i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI.
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Aisanah
20-12-2014 / 16:16
It happens only if you have:1) Used kinrmaai < 0.11.0 in your project2) Generated and customized views for paging (using Kaminari <0.11.0)3) Upgraded to kinrmaai >= 0.11.0, which has incompatible views