Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
30 stycznia 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY KORUPCJA BEZPRAWIE POLSKA NIE WYPADŁA SROCE SPOD OGONA

POLSKA NIE WYPADŁA SROCE SPOD OGONA - DYWAGACJE NA TEMAT GLOBALIZACJI INŻ. JERZY SKORYNA

Na wszystkie strony są trąbione i bębnione zachwyty nad “globalizacją”, „Wolnym Rynkiem”, tak zwana “demokracja” i inne podobne zachwyty padają pod adresem “pieknego i bogatego Zachodu”.

Przypatrzmy się jak to naprawdę wygląda „na zachodzie”. Żaden z „krain zachodnich, to znaczy Anglia, Francja, St. Zjednoczone i pobite Niemcy, będący awanturniczym narodem „nad ludzi”, nie wyrzekają się ograniczeń, jakie nakładają na inne Narody, które są wchłaniane przez „globalizację”. Globalizacja nakłada ciężary ekonomiczne, polityczne, socjalne, odrzucając suwerenność, wiarę i niepodległość w imię „globalizacji”, takiej lub innej pogańskiej „Unii”, niezależnie od kontynentu na jakim się znajduje.

To, że inne narody, na pewno tymczasowo zgadzają się być „zglobalizowane”, będąc wiernymi jakiejś „Unii”, to jest ich rzecz, lecz jest to nie do pomyślenia, aby Polska miała być jakimś podrzędnym kraikiem, a Naród sprowadzony do roli sługusów, czy też ekonomicznych niewolników.

Na to nie pozwala nam przeszło tysiącletnia historia Państwa, które właśnie broniło Europę i obecną Unię, od pewnej zagłady, i to wiele razy w ciągu całej historii Polski, a w XX wieku, Naród Polski, a nie jakiś „nadwiślański” szczep, ocalił TRZY razy Europę, od nieuniknionej zagłady narodowej, politycznej, kulturalnej i cywilizacyjnej od całkowitego zniszczenia, przez azjatycko-europejska Rosję sowiecką. Niebezpieczeństwo zagłady nie należało do wyjątku w ciągu całych stuleci, kiedy to Polska była „Przedmurzem Chrześcijaństwa”.

Naród Polski jeśli nie jest lepszy, to na pewno nie jest gorszy, od całego Zachodu, obronionego przez nas. Polska nie „importowała” z Afryki niewolników, wręcz przeciwnie, właśnie w tym czasie Polacy pomogli niewolnikom wyzwolić się i stworzyć wolne i niepodlegle państwo Haiti. Polska nie miała kolonii jak większa cześć zachodnich krajów, które to nie były ciągle wystawione na barbarzyńskie inwazje ze wschodu, ani poddane rozbiorom przez ponad cały wiek. Narody zachodnie nie były rzucone  w niewole przez swych sojuszników Rosji sowieckiej. Zachód NIE  OBRONIŁ się przed komunizmem, nawet często będąc aliantem tych bezbożnych sił marksizmu.

To Polska, a nie Zachód spowodował rozsypanie się rosyjskiego imperium zła.

Jeśli przypatrzymy się WYNIKOM i dokonanym dziełom, to zobaczymy, że to NIE ZACHÓD, lecz Polska oswobodziła świat cały z niebezpieczeństwa całkowitej  zagłady naszej cywilizacji i kultury. Potencje zachodnie były przygotowane militarnie, ekonomicznie i politycznie na TRZECIA WOJNĘ ŚWIATOWˇ, we własnej obronie, a nie w celu wyzwolenia innych Narodów z niewoli sowieckiej.

Przypomnijmy sobie cały okres od ujarzmienia Polski i naszych sąsiadów, przez moskiewski imperializm, tym razem pod pretekstem „wyzwolenia” i „międzynarodowej równości”. Przez cały okres lat od 1944 roku aż do 1989 Polska opierała się i walczyła z bezbożnym moskiewskim, komunistycznym najazdem.

 Jedynym polskim Aliantem był Kościół Katolicki, a póĽniej, pod kierunkiem naszego Wielkiego Papieża, Jana Pawła II, nie kto inny jak Polska, położyła, po raz drugi w XX wieku „na łopatki”, „niezwyciężony” Związek Sowiecki i to BEZ POMOCY ZACHODU.

Z tego widać jasno, że Polska była SILNIEJSZA, nie ekonomicznie, politycznie czy militarnie, lecz IDEOLOGICZNIE  od Rosji Sowieckiej i całego Zachodu razem wziętych. Jaki z „Wielkich” przywódców, jak np.. Churchill, Roosvelt, czy jakiś generał zachodni przeszedł zwycięsko przez Bramę Brandenburską, jak nasz Wielki Papież Jan Paweł II? 
Jaki kraj zachodni miał takich króli jak Mieszko I, Bolesław Chrobry, Stefan Batory, Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło, Jan Sobieski, jak i wielu innych. Polsce nie brakowało sławnych Hetmanów i Generałów w naszej historii, włącznie z Marszałkiem Piłsudskim, Generałami Andersem, Maczkiem i innymi, tylko w niedawnym XX wieku.

Polska była i nadal jest wielka potęga, uzbrojona w niezwyciężoną broń ideologiczna, która trzeba ciągle chronić i używać. Tak jak uczciwość zawsze jest ceniona i chwalona, tak i szczery patriotyzm, jest tarcza obronna, oraz mieczem w ciągłej walce o wolność, niepodległość i suwerenność Narodu i Państwa Polskiego.

Polska musi się obronić od cudzych wpływów, pogańskiego czczenia „złotego cielca”, od nieustannej pogoni za pieniądzem. To są tylko błyskotki zniewalające ducha, co nie znaczy, ze ekonomia nie musi być zdrowa i dobrze pojęta, tak na poziomie państwowym, jak i prywatnym.

Polska, „nie wypadła sroce z pod ogona”, lecz jest jednym z naprawdę WIELKICH NARODÓW, dała światu niezaprzeczalnie Wielkich Ludzi, na przestrzenia przeszło tysiąca lat i to we  we wszystkich dziedzinach życia całej ludzkości.

Każdy Polak musi być dumny ze swojej narodowości, Kraju swego pochodzenia i bronić naszą Ojczyznę i siebie, od wszelkich obcych zakusów na naszego ducha, kulturę, cywilizację, religię, tradycje, zwyczaje, oraz własny sposób rządzenia się w każdej dziedzinie. Nie dajmy się skazić brudami przychodzącymi z zagranicy, lub nawet wychodzącymi z naszego Kraju, lecz obce naszemu duchowi i odwiecznemu wychowaniu..

Pamiętajmy, ze zawsze musi być: „POLONIA SEMPER FIDELIS”.

Dzisiaj widzimy, że „zachodnie demokracje”, Polskę NIE TRAKTUJˇ demokratycznie, lecz jako kraj „trzeciego”, czy też „setnego” świata, lub jako „wojenny lup”, zamiast jako RÓWNORZĘDNEGO partnera, w dodatku, któremu jest się dłużnym za ocalenie całej Europy i zachodniej cywilizacji. Tego nie ma, a „polska dyplomacja”, tego nie domaga się, mając wielkie atuty w ręku, tym bardziej, że  UE bardziej zależy na tym, aby Polska była członkiem tejże Unii, aniżeli Polsce.

Polska potrzebuje prawych ludzi, o zdrowym patriotyzmie na wszystkich stanowiskach, tak rządowych, prywatnych, socjalnych jak i wszelkich innych. Musza przyjść ludzie szczerze oddani Polsce. Ojczyzna nasza potrzebuje rozszerzyć swoja WŁASNˇ ekonomie, otwierając nowe miejsca pracy i powiększyć na dużą miarę przyrost naturalny. Odmłodzić Kraj i stać się też przykładem prężności MŁODEGO Narodu, odrzucając politykę gnuśnienia i zamierania narodowego. Nie możemy dopuścić, aby Europa stała się łupem i pastwa etnicznego najazdu ludów z innych części globu ziemskiego, lub rządzona przez jakieś nam obce mniejszości.

Jest to piękne, niezbędne i pełne dumy zadanie Polski, wyjścia z zastraszającej „globalizacji” i „wolnego rynku”, który, tak jak to się ma rzecz w dniu dzisiejszym, uciemiężą nasze inicjatywy likwidując w NASZYM KRAJU, miejsca pracy, na rzecz innych i ciemnych wrogich Polsce interesów!

Nie czujmy się Narodem „wypadniętym sroce spod ogona”, jak to rzeczywiście, choć nieuznawanie, ma się rzecz z innymi zlepkami narodowościowymi..., choćby na przykład samej Rosji...

e-mail: jesko44@hotmail.com     

Podobne tematy znajdziesz w dziale:  ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia

Masoneria - kto naprawdę rządzi światem? Komisja trójstronna - tylko elitarny klub światowych bogaczy? 

Niezależne Czasopismo Internetowe 
"AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE" 
Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich 
i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
www.aferyprawa.com  

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądĽ dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
 

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.