Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
19 września 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

O jedność sił patriotycznych w Polsce. Modlitwa i Polityka – ks. prof. Jerzy Bajda

„...polski katolicyzm powinien odrzucić zarówno Maritainowską koncepcję państwa liberalnego, jak neopogańską koncepcję państwa totalnego, atoli jednak opowiedzieć się za państwem "jednokierunkowym", tzn. takim, w którym "uobecnia się określony ideał narodowy i katolicki". Polska "nie może być pojmowana jako wspólny dach dla komunistów, hitlerowców i tym podobnych. Polska ma określoną misję katolicką, tę misję spełnić ma naród polski, w imię tej misji naród polski rządzi Polską, nie inni. Tamci mogą być tolerowani, o ile nie szkodzą. Nic więcej"./Ojciec Prof. Józef I.M. Bocheński/

MODLITWA I POLITYKA

Ks. prof. Jerzy Bajda

Katyńska Matko Boża

z zakneblowanymi ustami

Pamiątko

Polskiej Golgoty Wschodu

przy Tobie Ojciec Święty

modlił się za podstępnie zabitych

zmiłuj się nad nimi

Ludzie wychowani na schematach poprawności politycznej mogą odczytać zestawienie tych dwóch pojęć jako sprzeczność. Tymczasem to, co obecnie, po katastrofie pod Smoleńskiem w Lesie Katyńskim, przeżywa Polska, jest niezwykłym znakiem symbiozy obu sposobów odnoszenia się do rzeczywistości. Żałoba po tych, którzy zginęli, zamieniła się w wielką narodową modlitwę na podobieństwo tej z 1980 r. z czasu "Solidarności".

W kontekście tej modlitwy, a przynajmniej refleksji duchowej wywołanej tragedią, pojawiły się publicznie wypowiedzi i komentarze dotyczące sytuacji politycznej Polski.
Pewien zasłużony kapłan z Przemyśla, komentując ten tragiczny fakt, sugerował, aby realistycznie pomyśleć o zreformowaniu politycznego profilu Polski, ponieważ po tym, co się stało, nic już nie może pozostać takie, jakie było do tej pory. Rozgniewali się na to niektórzy dziennikarze, dowodząc, że żadne wycieczki polityczne nie powinny zakłócać głębokiego spokoju żałoby przeżywanej przez Naród. Między innymi jakiś komentator Onetu nazwał kazanie przemyskiego kapłana "kontrowersyjnym", pomimo iż wszystko, co powiedział duchowny, było prawdziwe i wynikało z miłości do Ojczyzny. Kiedyś kazania ks. Jerzego Popiełuszki też uważano za "kontrowersyjne", a jednak były jednymi z nielicznych, przez które Duch Święty oświecał Naród w czasach mrocznych i pełnych zamętu. Równocześnie - w sposób nieunikniony z powodu szczególnego wymiaru tej katastrofy - zaczęły się pojawiać domysły dotyczące przyczyn tej tragedii. Również nie brakowało głosów uciszających ten nurt debaty ze względu na niebezpieczeństwo wywołania napięć w stosunkach międzynarodowych.

Tylko pod tym Krzyżem, tylko pod tym znakiem. Polska jest Polską, a Polak Polakiem.

Krzyż Katyński i polski
Przy tym wszystkim panował nastrój modlitwy, a do ostatniej chwili tłumy (powiedzmy raczej: rzesze) ciągnęły do Pałacu Prezydenckiego, by złożyć hołd Prezydentowi i jego najbliższym. Szczególnym świadkiem tego religijnego wydarzenia stał się Krzyż Katyński przyniesiony przez harcerzy jako przedstawicieli młodzieży. Ten Krzyż powinien być umieszczony w takim miejscu, aby stał się czytelnym znakiem i światłem dla wszystkich, którzy będą podejmować odpowiedzialne decyzje polityczne dotyczące losów naszej Ojczyzny.
"Słowo - dziennik katolicki" z 22 lutego 1993 r. zamieściło krótki, ale wymowny tekst pt. "Prośba o krzyż". Napisano w niej: "Kilkudziesięciu posłów, głównie z klubów PC, RdR, ZChN, NSZZ "Solidarność", ChD zwróciło się do marszałka Sejmu o zawieszenie krzyża obok godła RP w Sali Plenarnej obrad. Będzie to nawiązanie do tysiącletniej historii Polski, która z tego znaku miłości i pojednania czerpała siłę i wytrwałość w chwilach najtrudniejszych nawet dramatów, które dotykały naszych przodków. Ufamy, że pod tym znakiem także i teraz łatwiej nam będzie budować niepodległą, demokratyczną i sprawiedliwą Polskę". Od czasu tamtej petycji grupy posłów trudno powiedzieć, na ile parlamentarzyści skorzystali z tej pomocy, która płynie z krzyża. Jeszcze trudniej powiedzieć, ilu agentów, zdrajców i cwaniaków politycznych chowało się bezpiecznie w cieniu krzyża, aby prowadzić politykę sprzeczną z interesami "Polski niepodległej, demokratycznej i sprawiedliwej".
Trudno powiedzieć, ilu polityków naprawdę rozumiało wymowę krzyża, którą tak dobitnie przypomniał nam Wielki Prorok Jan Paweł II. Po tym, co się stało w oktawie uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego pod Smoleńskiem, wydaje się, że tajemnica krzyża stanowiąca wstęp do Zmartwychwstania trafiła do głębi serca Narodu i odsłoniła na nowo fundamenty, na których może zostać odbudowana jego jedność. Z tego krzyża wytrysnęło źródło wielkiej modlitwy rzucającej także światło na wszystko, co zwykliśmy nazywać "polityką". Źródłem i podstawą jedności Narodu ma być nie tyle znak krzyża zredukowany do roli symbolu naszego tysiąclecia, ile żywy, Zmartwychwstały Chrystus, w którego "przebitej dłoni" spoczywają losy świata. Chrystus zwyciężył w walce, która przyniosła nam zbawienie. Ale zarazem Chrystus, zapraszając do udziału w tym zwycięstwie, pozwala nam wziąć na siebie cząstkę tych zmagań, cierpienia i upokorzenia, które sam podjął z miłości do nas. To także jest wymowa tego krzyża, którego cień padł na Polskę 10 kwietnia, w wigilię Święta Miłosierdzia Bożego.

Snop światła na rzeczywistość polityczną
Wbrew temu, co nam zarzucali różnej maści marksiści, zwrócenie się do Boga w modlitwie nie zamyka oczu na to, co się dzieje w świecie. Przeciwnie - pozwala wyraźnie widzieć i oceniać działania ludzkie, także polityczne, w świetle kryteriów moralnych. Dlatego nie da się uniknąć tego, że ludzie w Polsce przeżywający w bólu i nadziei chrześcijańskiej odejście tak licznej grupy patriotów będą wypowiadać się na temat jakości moralnej różnych aktualnych poczynań i postaw polityków którejkolwiek partii. Wielu dopiero teraz, w obliczu śmierci prezydenta, widzi wyraźnie ogrom krzywdy wyrządzonej temu człowiekowi, który chciał kierować sprawami państwa w duchu "prawa i sprawiedliwości". Dlatego właśnie, że nie ukrywał drogich mu zasad moralnych i że reprezentował kierunek prawy, czyli patriotyczny (choć może nie we wszystkim się mu to udało). Politycy, którzy przez przypadek opanowali "większość" w parlamencie, uczynili osobę prezydenta przedmiotem kpin i wszelkich form poniżania godności urzędu prezydenckiego. Zapomnieli nawet o elementarnych zasadach kultury. Równocześnie ujawniły się cyniczne i haniebne postawy tych, którzy w tragedii smoleńskiej widzą szansę dla politycznego obozu liberałów i komunistów: skoro prawica otrzymała tak dotkliwy cios, w takim razie "my teraz górą". W podobny sposób mogą myśleć tylko ci, którzy nie czują się Polakami lub zupełnie zagłuszyli sumienie. Ale to także należy do aktualnej rzeczywistości politycznej i ludzie modlący się nie mogą tego przeoczyć.

Cele obecnej modlitwy Polaków
Ci, którzy zwracają się ku Bogu w modlitwie, nie mogą tracić z oczu realiów obecnego życia, ale muszą zobaczyć wszystko w świetle prawdy, która pochodzi z góry. Modlitwa Polaków ma obecnie dwa cele: jeden podmiotowy, drugi przedmiotowy. Kiedy mówię "podmiotowy", mam na myśli to, że tylko modlitwa powoduje zjednoczenie, dzięki któremu Polacy mogą się poczuć jednością. Coś takiego stało się po raz pierwszy w 1980 roku i dawało o sobie znać w trakcie papieskich pielgrzymek. Społeczeństwo ludzkie, złożone z osób, może się zjednoczyć tylko w relacji do Osoby, która stanowi dla tego społeczeństwa transcendentne źródło i ostateczny cel swego przeznaczenia. Nie należy ukrywać prawdy, że tą Osobą jest Chrystus jako "Droga, Prawda i Życie". Osoby ludzkie bowiem nie mogą się odnaleźć w jedności poprzez jakąś abstrakcję, hasła i ideologie. Dotykamy tutaj tajemnicy: osoba ludzka nie może się czuć zjednoczona z innymi osobami, jeśli nie jest w zgodzie z sobą. Tego rodzaju tożsamość osiąga się tylko przez uczestnictwo w Osobie Chrystusa, Wcielonego Słowa, ponieważ "tajemnica człowieka wyjaśnia się naprawdę w Chrystusie" (por. KDK 22). Z tego powodu w gruzy obrócone zostają wszelkie "antropologie", które odrywają człowieka od Boga, pozostając trwale w polu napięcia między biegunem indywidualizmu i biegunem kolektywizmu, nawet zamaskowanego szyldem z napisem "demokracja".
Jest to poważne zadanie dla polskiego Narodu, który skłania się ku "pluralizmowi" politycznemu, czyli wielości partii, które nikogo w gruncie rzeczy nie reprezentują poza swoimi zwolennikami popierającymi dane ugrupowanie w prywatnych interesach. Typowym przykładem takiej partii jest "panująca nam" Platforma Obywatelska. W sposób logicznie uzasadniony jej przywódcą jest człowiek, który nigdy nie rozumiał Polski i pewnie do dziś nie wie, co to jest Polska i dlaczego Bóg przemawia do Polaków mową krzyża. Nasze doświadczenia związane z niedawną historią, w której niezwykłym wydarzeniem było powstanie "Solidarności" jako moralnej jedności wszystkich sił patriotycznych, poucza nas, jak to podkreślał Jan Paweł II, że taka jedność Narodu jest możliwa przez powszechne zawierzenie Chrystusowi na gruncie Ofiary Eucharystycznej. Drugie doświadczenie historyczne jest smutniejsze: wiąże się z podstępną manipulacją ze strony całej armii agentów nasłanych ze Wschodu. Przejęli oni hasła "Solidarności", aby rozbić osiągniętą jedność, a całą energię polityczną Narodu wplątać w sieć partyjek pseudodemokratycznych, w celu stworzenia "okrągłostołowej" karykatury niepodległości, w której "starzy znajomi" powrócili do władzy w duchu oswojonego marksizmu. Powstała po tym kompromisie sytuacja jest największym oszustwem w dziejach Polski, w której stała się ona przedmiotem handlu między agentami sterowanymi z zewnątrz. Ta sytuacja koniecznie domaga się zmiany, jeśli Polska ma odzyskać swój honor i swoją duchową tożsamość.
I to jest owo niezmiernie trudne zadanie odbudowania podmiotowości politycznej Polski, która stanie się rzeczywistością, kiedy wszyscy patrioci zjednoczą się w jednej formacji politycznej zdolnej do pokierowania losami państwa. Rekonstrukcja podmiotowości Narodu, oprócz tego, że jest łaską Boga mającą swój fundament w sakramentach, wymaga specjalnej troski duszpasterskiej, podobnej do tej, którą rozwijał Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński. Wymaga także pełnego i żywego powrotu do całego nauczania Jana Pawła II, zwłaszcza tego skierowanego do Polaków, ale także tego, które zostało zawarte w podstawowych dokumentach skierowanych do Kościoła.
Naród jest sobą, o ile uczestniczy w tożsamości Kościoła i w jego życiu zanurzonym w Misterium Paschalnym. Jeżeli Sobór Watykański II naucza, że "Kościół jest w Chrystusie jakby sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego" (KK 1) to znaczy, że żadne autentyczne zjednoczenie ludzkie nie może się dokonać poza Kościołem, czyli poza Chrystusem. Odnosi się to nie tylko do zjednoczenia ściśle sakramentalnego (wspólnota eucharystyczna), ale w ogóle do zjednoczenia ludzkiego, czyli dokonującego się na poziomie osób. Stąd wynika szczególna odpowiedzialność Kościoła za Naród. Suwerenność Narodu - jak uczy Jan Paweł II - jest pochodną suwerenności osoby (List do Rodzin 17), zatem jak podmiotowość rodziny opiera się na uczestnictwie w "Wielkim Sakramencie" (tamże, nr 17; 19), tak podmiotowość Narodu wyrasta z tych samych źródeł, z których pochodzi tajemnica rodziny. Jest to wielki temat, który można zrozumieć jedynie przez odniesienie do tajemnicy Trójcy Przenajświętszej.

Katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, zabarwieniem jej na pewien sposób, ale tkwi w jej istocie, w znacznej mierze stanowi jej istotę. Usiłowanie oddzielenia u nas katolicyzmu od polskości, oderwania narodu od religii i od Kościoła, jest niszczeniem samej istoty narodu.

(...) Z drugiej strony, naród szczerze, istotnie katolicki musi dbać o to, ażeby prawa i urządzenia państwowe, w których żyje, były zgodne z zasadami katolickimi i ażeby w duchu katolickim były wychowywane jego młode pokolenia.

Stąd wynika potrzeba ścisłej współpracy państwa i Kościoła”. (Roman Dmowski)

Polityka jako przedmiot modlitwy
Mówiąc najkrócej, przedmiotem modlitwy jest także polityka: polityka jako zadanie, jako powołanie, jako aktualnie tworząca się historia, która - jak twierdzi Jan Paweł II - przeplata się z "historią zbawienia", czyli wchodzi w zasięg zbawczej łaski Chrystusa. W obrębie tego celu można wyróżnić dwa składniki: poznawczy i praktyczny. Cel poznawczy to inaczej dążenie, by przez modlitwę poznać to, czego Bóg od nas wymaga, i zrozumieć cały teatr świata, w którym toczą się sprawy na ogół skomplikowane. Cel praktyczny to modlitwa, by powiodło się to, co zamierzamy urzeczywistnić jako spełnienie woli Bożej. Przyjmując założenie, że jeśli urzeczywistnienie tego celu przekracza ludzkie możliwości (bo często tak właśnie się dzieje), to jest to modlitwa, by Bóg sam wkroczył do akcji i rozstrzygnął sytuację zgodnie ze swoimi zamiarami. Nie modlimy się wówczas, by Bóg działał zgodnie z naszymi planami, lecz właśnie, żeby spełnił swoje zamierzenia.
W tej modlitwie (której "polityka jest przedmiotem") wolno nam nazywać po imieniu zło, które rozpoznajemy swoim rozumem oświeconym wiarą i wolno nam identyfikować przeciwników, jak to uczynili chrześcijanie w rozdziale czwartym Dziejów Apostolskich. Godne uwagi jest jednak, że owi chrześcijanie - świadomi, że są osaczeni przez wrogów - nie modlili się o ich pokonanie, lecz o odwagę głoszenia Słowa Bożego niezależnie od sytuacji. Wielokrotnie w późniejszej historii wyznawcy Chrystusa modlili się o zwycięstwo nad wrogami wiary i Bóg nieraz cudownie bronił tych, którzy Mu zaufali. Tak było pod Lepanto, pod Wiedniem, pod Warszawą i na pewno w wielu jeszcze sytuacjach, o których nie pamiętamy lub się ich nie domyślamy.
Jednak modlitwa zawsze przynosi owoc, który ukazuje się nam w takim kształcie, jaki mu Bóg nadał. Bóg zawsze zwycięża, ale nie zawsze to zwycięstwo da się zdefiniować w kategoriach ludzkiej strategii. Chrystus zwyciężył, będąc zewnętrznie "pokonany": bo ta walka toczyła się na innej płaszczyźnie. Podobnie wolno nam się domyślać, że tragiczne losy Polaków w czasie II wojny światowej, tragedia Katynia czy ostatnia tragedia pod Smoleńskiem - mogą być widziane w świetle Tajemnicy Paschalnej jako wezwanie do udziału w Chrystusowym zwycięstwie, którego nieomylnym znakiem jest krzyż.

"To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów" (Mt 26, 28).

Kaplica św. Krzyża

Kaplica położona jest w dolnej części kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej. Można do niej wejść od strony Golgoty. W ołtarzu znajduje się krucyfiks, z którego losami związana jest niezwykła historia. Podczas II wojny światowej w parafialnym kościele św. Doroty hitlerowcy urządzili szkołę dla chłopców z Hitlerjugend. Młodych Niemców zaprawiano -
w okrucieństwie. Ci, którzy pamiętają tamte czasy mówią, że szczególnie celowała w tym Berta Bauer – wychowawczyni chłopców. Kiedy w lipcu 1944 roku chłopcy zaczęli się skarżyć, że w kościele ,,coś ich straszy’’ wymierzyła z pistoletu i strzeliła do krucyfiksu.Gdyby Bóg istniał, powinien natychmiast mnie ukarać” – powiedziała. Kilka godzin później, kiedy jechała na stację kolejową do Konina, przelatujący samolot - prawdopodobnie niemiecki, ostrzelał jej wóz. Berta Bauer zginęła na miejscu.
Wiele lat po wojnie znieważony krzyż, z wyraźnymi śladami po kulach, zawisł w ołtarzu Kaplicy św. Krzyża. Krucyfiks cieszy się ogromną czcią wiernych. Nie sposób wyjechać z Lichenia, nie uklęknąwszy przed nim. W ołtarzach bocznych znajdują się dwa, zasługujące na szczególną uwagę, obrazy pędzla Olgi Bajkowskiej: Pieta i Powstanie Warszawskie. Wychodząc z Kaplicy św. Krzyża po prawej stronie mieści się sala wystaw

MODLITWA

Boże Wszechmogący, któryś cierpiał za wszystkie grzechy ludzkie i śmierć na Krzyżu poniósł, bądź z nami Święty Krzyżu Pana Jezusa Chrystusa. Udziel nam wszelkiej swojej dobroci i litości. Święty Krzyżu Jezusa Chrystusa odwracaj od nas wszelkie zło. Święty Krzyżu Jezusa Chrystusa udziel nam laski wiecznego zbawienia. Święty Krzyżu Chrystusa oddal od nas nieszczęścia i choroby. Święty Krzyżu Jezusa Chrystusa zachowaj nas od wypadków i nagłej śmierci. Niech zawsze wychwalam i czczę Święty Krzyż Jezusa Chrystusa!. Jezu Nazareński ukrzyżowany i umęczony za grzechy, nasze winy, miłosierdzie nad nami przez wszystkie wieki miej.

Amen

Modlitwa ta została znaleziona w 1505 roku przy grobie Świętym i przesłana do Kościoła Św. Michała we Francji ( Florencji?).Ten kto będzie odmawiał tę modlitwę i będzie ją nosił przy sobie, ten nie zginie nagłą śmiercią, ani się nie utopi, nie spali, ani żadna trucizna nie będzie mu szkodzić. Nie wpadnie w ręce wroga i nie polegnie w bitwie. Osoba odmawiająca tę modlitwę będzie błogosławiona. Kto tę modlitwę będzie nosił przy sobie, ten nie umrze śmiercią nagłą, a nawet gdy ktoś w towarzystwie będzie chory po przyłożeniu do prawego boku chorej osobie pomoże mu bardzo, będzie uzdrowiony. A kto ją przepisze dla siebie i drugich osób tego Pan Jezus błogosławi, a w domu zostawiona ta modlitwa chronić nas będzie w czasie burz od grzmotów i piorunów!.

Źródło; http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100423&typ=my&id=my11.txt

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Winter
04-01-2015 / 17:06
This in'sghtis just the way to kick life into this debate. jvtvwq.com [url=ssbymbzhsfm.com]ssbymbzhsfm[/url] [link=hvtfabvt.com]hvtfabvt[/link]
~Amanda
20-12-2014 / 12:19
Wow Wendy your card is beautiful, I do love those petrty flowers.I do box my cards to post them, in fact I sell them so I make boxes for them and post them in a slightly larger pizza style box. Hugs Teresa xx
~Dżejbikej
25-04-2010 / 00:00
"Znów jakaś zgraja szczęśliwym trafem Bez głów,bez planów,za to z rozmachem Do żłoba toczy swe tłuste cielska... Idzie Platforma Obywatelska ! Do sądu złodziej śmiało ucieka Bo wszak korupcja prawem człowieka ! Czar PRL-u wraca do formy Wdzięczni jesteśmy ludziom Platformy ! Zwrot w dyplomacji to rozdział drugi Od dziś będziemy świadczyć usługi Dla Władymira i dla Angeli.. Czas na kolanach iść do Brukseli ! Szef MSZ-u już ma kaganiec Śląsk i Pomorze weźmie Germaniec Trzeba wywłaszczyć polskiego chłopa Vivat Platforma,vivat Europa ! Angela z Ritą ręce zaciera By na wschód ruszyć tropem Hitlera A za nią ziomków procesja tłumna Vivat Platforma,piąta kolumna ! " Za tawariszcza Tuska zdarowie " Piją Gazpromu oligarchowie Władimir Putin z radości śpiewa : " Nu tiepier budiet kak za Breżniewa " Odwrót z Iraku ,z Afganistanu Osama śmieje się z pod turbanu Taki sojusznik jak Tusk się przyda... Vivat Platforma i Al-Kaida ! Koniec z lustracją ! Koniec rozliczeń ! Dla konfidentów to koncert życzeń " Od dzisiaj wszyscy jesteśmy święci " Vivat Platforma i konfidenci ! Niech żyje wolność! Ćpun na wagarach Łbem durnym kręci w dymu oparach Całkiem legalnie ćmiąc porcję zielska Vivat Platforma Obywatelska ! Niech żyje miłość ! Rusza parada Sprośnych pedałów cała gromada Gzi się bezwstydnie wśród publiczności To dar Platformy ! triumf wolności ! ELEKTORACIE ! WYBORCO DURNY ! Gdy będziesz wrzucać głos swój do urny A chcesz być sługą Niemca i Ruska Dalej popieraj Donalda Tuska !