Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
27 stycznia 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 18-12-2011

Nadchodzi ekonomiczna apokalipsa  i totalitarna globalizacja świata.

W miarę jak padają kolejne światowe rynki papierów wartościowych i rośnie bezrobocie, należy się zastanowić czy ten globalny kryzys nie dostarczy znów trującego paliwa dla nienawiści ?  

Dodruk pieniądza to lekarstwo gorsze od choroby.  

Na bazie kredytu mamy ogromne kreowanie pieniędzy i są one tworzone z niczego, banki kreują pieniądz z powietrza, sami emitują je, drukują biliony dolarów, dokładnie  nikt nie wie ile, następnie są kreowane jako dług, czyli są obciążane odsetkami. Te odsetki spłaca społeczeństwo świata, głównie przez podatki, na plecy biednych ludzi.  

Okazuję się, że oprócz Islandii, Węgier, Ukrainy i Grecji zagrożone są Hiszpania, Portugalia, Wielka Brytania i USA oraz wiele innych.

 Światowa ekonomia takich ciosów już nie wytrzyma.  

Oznacza to, że już wkrótce będziemy świadkami początku całkowitej, globalnej zapaści ekonomicznej ?
Czy te skutki będą dla nas zwykłych obywateli do przeżycia ?

 Węgry już w zeszłym roku, będąc na skraju bankructwa, uzależniły się od IMF pożyczając z tego funduszu ponad 25 miliardów dolarów. Ukraina pożyczyła o IMF 16.5 miliarda dolarów. Następna była Islandia. Teraz Grecja dostała 110 miliardów dolarów.

   Następne w kolejce biorące  pożyczki z IMF są; Bułgaria, Litwa, Hiszpania, Irlandia i Portugalia, a według - LEAP 2020 już wkrótce w takiej samej katastrofalnej sytuacji znajdą się USA i Wielka Brytania.

 Jak zareagują giełdy takiej  na taką sytuację.  

Pieniądze, które pożycza IMF tym wszystkim krają w kryzysie, nie posiadając własnych funduszy, dysponuję tylko funduszami krajów członkowskich ONZ, (który jest jego agenturą), a dokładnie mówiąc członków zrzeszonych w Banku Światowym. Rzecz w tym, że  w dużej mierze właśnie to te kraję, które potrzebują pożyczki. Wszystkie poważne banki świata były w ostatnich latach dofinansowane, wobec czego one także nie są wstanie pożyczać tego typu funduszy. IMF- skąd bierze w takim razie je ?  

Rzeczywistość pokazuję, że jest to gra na czas, gra ta ma wykreować taka rzeczywistość, w której oprócz już tak naprawę upadłego ekonomicznie USA  znajdującej się w sytuacji podbramkowej, znajdzie się także  duża ilość krajów w świecie, aby solidarnie podjąć decyzję o całkowitym zresetowaniu światowej ekonomii.

  Nikt z nas nie zapomniał globalnego kryzysu z lat 2007/2008,  nie pamiętając   o tym, że wartość akcji w tym czasie prawie na wszystkich giełdach zmalała o ponad 60 % względem ich wartość  jeszcze prze rozpoczęciem kryzysu, co oznacza nagłe wyparowanie z rynków światowych biliardów dolarów, w różnych walutach.
Pieniądze te nie wyparowały, ich nigdy nie było.
To co ludzie stracili było iluzją posiadania, które w sposób równie perfidny, wkrótce im odebrano.
Nazywa się to rynkiem spekulacyjnym, który miał za zadanie zubożenie społeczeństwa i doprowadzenie do upadłości wielu firm.
Ciężar finansowy kryzysu sztucznie przeniesiono na barki obywateli.

Banki i instytucję finansowe poszły na pierwszą linie frontu – ta postała sytuacja obciążyła tylko obywateli, po przez utratę wartości akcji i obniżenie wartości nieruchomości. Zamrożone aktywa banków oraz  niestabilność finansowa na rynku spowodowały wstrzymanie handlu i inwestycji w prawie w każdej branży, co przyczyniło się do upadłości  oraz wielkiego wzrostu bezrobocia, a to z kolei powiększyło na wielką skale zubożenie społeczeństwa.

Prawdziwymi i jedynymi ofiarami  na końcu tego procesu byli  tylko zwykli ludzie, gdyż rządy większości mocarstw światowych i czołowi finansiści  wspomagali finansowo banki, instytucję finansowe i największe koncerny przemysłowe.

Rządy światowych  mocarstw  oraz  światowi finansiści wiedzieli, że taki kryzys nadchodzi, a największa potęga świata była już wtedy zadłużona po uszy i nie było to już żadną tajemnicą, iż nadmuchany do ostatecznych granic balon spekulacyjny, musi ostatecznie pęknąć. Bez cienia wątpliwości , polityka i finanse  zawsze chodziły z sobą po rękę.

Nie jest przesadą stwierdzenie, iż cały ten kryzys został z góry zaplanowany i pod kontrolą przeprowadzono akcję.
Z pełną stanowczością można stwierdzić , iż byliśmy celowo i świadomie oszukiwani dla ograbiania naszej własności.

W latach 90 –tych wielu finansowych guru ostrzegało, iż taki krach nastąpi. Powstała organizacja w 1997r ; European Laboratory of Politytical Anticiption; znana jako LEAP 2020, której zadaniem m.innymi analizowanie globalnej ekonomii, z europejskiej perspektywy. Jest to typowy THINK TANK, w europejskiej skali. Głównym zadaniem LEAP 2020 było założenie, iż w niedalekiej przyszłości będzie musiało dojść do o globalnej zapaści finansowej. LEAP 2020  miał przygotować europejskich liderów na ten moment, a działo się to już ponad 10 lat temu.

 Co było powodem czasowego wstrzymania całkowitej, globalnej zapaści finansowej w 2009r, aż do teraz, jednocześnie tworząc wrażenie odradzania częściowego się rynków finansowych ? – Czas.

W trakcie szczytu G8 i G20  podjęte zostały decyzję o czasowym sztucznym ożywieniu rynków finansowych, po przez zastrzyk finansowych ( wytworzenie wirtualnych pieniędzy i  wpompowaniu ich do systemu bankowego) wiec, w 2009 już rozpoczął się okres wykupywania długów bankowych i ożywiania giełd, kiedy obywatele USA tracili swoje nieruchomości, majątki, a drobnym przedsiębiorcą w Europie i innych kontynentach coraz trudniej było utrzymać się na rynku.

Powstanie absurdalnej sytuacji, gdzie długi wielu Państw na świecie przekroczyły wszelkie dopuszczalne normy ( praktycznie niewypłacalność), a przychody społeczeństwa systematycznie malały, a na giełdach wartość wbrew jakiejkolwiek  logice rosła. Wszystko to było konieczne aby zyskać upragniony czas na uporządkowanie sytuacji we wszystkich regionach świata, aby móc  przeprowadzić nieuchronne globalne zmiany, i ich kontrolować.

Czas, aby zdarzenia jak całkowita zapaść ekonomii w zarysie globalnym, by nieuchronnie oprowadzić do bardzo gwałtownych, globalnych zmian politycznych, co wiąże się z wybuchem wojen na duża  skale i wstrząsami politycznymi w wielu częściach świata (rewolucję, powstania, wojny domowe, siłowe przejecie władzy, itp.)  

Takie zmiany zostały w dużej mierze przeprowadzone ;  

- Umocnienie roli ONZ na świecie, poprzez polityczne i światowe naciski (Bank Światowy, IMF, NATO i inne instytucję ONZ) oraz zacieśnienie stosunków pomiędzy UE i USA

-Przekształcenie UE w instytucjonalne Super Państwo, całkowicie uzależniające kraje członkowskie (Traktat Lizboński)

- zdwojona obecność wojsk NATO i wojsk Amerykańskich na bliskim wschodzie (Afganistan, Pakistan, Irak)

-wzmocnienie pozycji USA w Ameryce Środkowej (nowe bazy w Haiti, Kolumbii)

- zawarto porozumienie w tej kwestii pomiędzy USA, Rosją i Chinami, ułatwiło to Rosji znajdującej się w głębokim kryzysie finansowym a  całkowicie zależne Chiny od rynków zbytu USA i Europy i ich zapasy walutowe w tej nowej sytuacji nie miały by żadnej wartości.  

Przygotowania wieloletnie pod grunt procesu 5 Unii Kontynentalnych, czyli  mocarstw światowych dobiegają do końca, pod egidą ONZ i będą stanowić fundament Nowego Porządku Świata.  

1950 – James Paul Wartburg (1896-1969), wybitny przedstawiciel ogromnej finansjery żydowskiej, będąc w zarządzie banku Kuhn an Loeb, wielki finansista rewolucji rosyjskiej i członek CFR (Rada Stosunków Międzynarodowych, prawdziwy gabinet cieni w USA) oraz globalistycznego klubu Bilderberg ( rodzaj transatlantyckiego superparlamentu) w swym wystąpieniu na forum Senatu amerykańskiego z 17.02.1950 stwierdził:

- Będziemy mieli rząd  Światowy, czy to nam się podoba, czy nie. Otwarta pozostaje tylko kwestia, czy zostanie on utworzony w wyniku walki, czy konsensusu.  

1953 – Giovanni Antonio Borgis (mąż Elizabeth Mann, córki Tomasza Manna), profesor Uniwersytetu w Chicago i sekretarz generalny Komitetu na rzecz Konstytucji Światowej opublikował w 1953r Fundations of the Word Republik (Podstawowe założenia Republiki Światowej)  

RZĄD ŚWIATOWY  - jest nieunikniony. Pokaże się on w jeden z dwóch sposobów; jako globalne imperium, z masowym niewolnictwem narzuconym przez zwycięzców Trzeciej Wojny Światowej, bądź w formie Republiki Federalnej, stworzonej w wyniku stopniowej integracji w ramach Narodów Zjednoczonych.  

1975 – Saul H. Mendlowitz, dyrektor ,, Projektu Modelu Porządku Światowego  i członek Foreigin (CFR) politbiura kapitalizmu, z siedzibą w Nowym Jorku ;

 

Nie jest już dzisiaj kwestią czasu, czy do 2000 roku powstanie czy też nie rząd światowy. Ale moim zdaniem pytania, jakie powinniśmy sobie stawiać,  to jak ziścić ; czy w wyniku kataklizmu, ruchu, mniej lub bardziej racjonalnego oraz czy będzie on miał charakter totalitarny, czy też będzie oparty na dobrowolnym udziale elit bądź na zasadzie partycypacji „.  

1995 – James Garson ;  

- Idziemy w kierunku rządu światowego. Jest to nieuniknione (…..) Będą występować konflikty, nie obejdzie się bez przymusu, zanim nastąpi przyzwolenie. To wszystko nastąpi w odpowiednim czasie, aby mogła powstać pierwsza globalna cywilizacja.  

Członkowie grupy utajnionej uważają siebie za ludzi wyższej rasy i lepszej krwi. Przekonani są, o swoim przeznaczeniu, by być panami. My mamy stać się ich ekonomicznymi niewolnikami- sługami.  

Wilson Churchill zauważył;  

,, Większość ludzi, w jakimś momencie życia, potyka się o prawdę. Wielu szybko podnosi, otrzepuję i zajmuję się swoimi sprawami, jak by się nić nie stało ,,  

Czyż wolni świata nie powinni mocno się nad tym pobudzającym do myślenia stwierdzeniu? Kiedy po raz pierwszy dowiadujesz się strasznej prawdy o ludziach, którzy zamierzają być naszymi panami, reagujecie zdziwieniem i niepokojem. Ale gdy minie pierwszy szok, musimy podjąć decyzje i zrobić odważny, prosty krok – musimy powiedzieć ; NIE, MY NIE WEZMIEMY UDZIAŁU W TYM  KŁAMSTWIE ,, - czy nasze życie już nigdy nie będzie takie samo ,,  

W Moskwie Instytut Badań Międzynarodowych który jest odpowiednikiem z wymienionymi tylko nielicznymi rozmówcami, ma swój udział w kształtowaniu polityki rosyjskiej, a u nas…  

BANKOWY ZAMACH STANU - Goldman Sachs przejmuję Europę – dokładnie jak padały ostrzeżenia przez lata, ci sami finansowi terroryści odpowiedzialni za kryzys gospodarczy teraz wykorzystują go na aby pozorować na wybawicieli i nadzorować bankowy zamach stanu, w którym obecnie Goldman Sachs przejmuję Włochy i Europejski Bank Centralny.

- celem zamachu jest wykorzystanie kryzysu zadłużeniowego ero jako narzędzia, dzięki któremu stworzone europejskie federalne supermocarstwo, które przeniesie wszystkie pozostałe formy kontroli nad sprawami państw Brukseli. Wybranie nowych premierów; Włoch i Grecji są tego dowodem.  

Czy za kulisami działają iluminaci, tajna klika bogatych ludzi, knująca rozległy  spisek, by rządzić światem ? Czy ci potężni i wpływowi ludzie kryją się za kryzysami, wojnami i nowymi przepisami na rzecz światowego rządu i Narodowego Międzynarodowego Porządku Ekonomicznego ? Stwierdzenie, ze właśnie obecnie przypada końcowa faza największej w dziejach wojny o jeden światowy rząd, po jednej stronie przejawia się niezwykła determinacja, po drugiej zapał wyrażnie słabnie, co może brzmieć gołosłownie i paradoksalnie w świecie dzisiejszym – zdominowanym przez technikę, racjonalistycznym, zobojętniałym.  Media jak ognia wystrzegają się poruszania tego tematu, wolą zalewać nas rozmaitymi informacjami, aby ukształtować opinie publiczną. Ktoś kto śledzi jak niewidzialna ręka kieruję losami narodów, spychając ku powszechnemu niewolnictwu, pod przyszłą fizyczną zagładę w imię ideałów postępu, przestawiają jako człowieka z nadmierną podejrzliwością, wierzący w teorie spiskowe.  Każdy powinien myśleć za siebie, kwestionując autorytety. Przez całą ludzką historię, gdy nasz gatunek stawiał czoła przerażającemu faktowi, że my nie wiemy kim jesteśmy, gdzie zmierzamy w tym chaosie, To wszystko przez autorytety polityczne, religijne, edukacyjne, itp, które czyniły wszelkie starania by nas zadowolić, dając nam nakazy, zasady, regulację, informację, kształtujące w naszych umysłach ich widzenie rzeczywistości.  

Każdy wielki kryzys to wyczyszczenie z rynku pustego pieniądza, a stratę ponoszą obywatele po przez utratę swoich nieruchomości, majątku, w wyniku czego powstaję inflacja, hiperinflacja, ogromne bezrobocie, zamieszki, wojny, itp.
I w tym wszystkim, o to chodzi, aby banki mogły następnie zarabiać , które są własnością  malutkiej garstki ludzi.
My też możemy ?  

Żadnej władzy bankom – to bardzo częste hasła podczas demonstracji ulicznych społeczności świata przeciwko ich niebezpiecznym praktykom, chciwości i bezkarności.

                                                                       E.W.

 Polecamy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Sprawy tematyczne poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Gość
10-02-2013 / 11:28
Gorsza jak komuna?.
~cassandra
25-12-2012 / 17:10
Przykro mi ale jak ktoś w swoim artykule zamiast napisać "tym wszystkim KRAJOM pożycza IMF" pisze "KRAJĄ" to znaczy, że nie zna swojego języka!!! Nie da się tego czytać!!! Nawet jak treść jest słuszna to warto pamiętać - Komu pożycza? Krajom! a nie krają, kogoś krają piłą?!
~agent
21-12-2011 / 02:45
A jak to wszystko, cała zla energia pierdolnie w globalistów, ale będzie. Całe zło wraca do twórcy. Diabeł bardzo się śpieszy bo mało ma czasu . Mamy nad nim przewage. Nie słyszy naszych myśli.
~ciociababcia
20-12-2011 / 19:53
EU ZACZYNA DYKTATURĘ POD PRZYKRYWKĄ NOWEGO CIAŁA - ESM, czyli mechanizmu EUROPEJSKIEJ FINANSOWEJ STABILIZACJI dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=5116&Itemid=4 na podstawie: THE SHOCKING TRUTH OF THE PENDING EU COLLAPSE! www.youtube.com/watch?v=EPcWHBPYOSU
~ciociababcia
20-12-2011 / 19:48
~ciociababcia
18-12-2011 / 22:41
Twarze Illuminati ujawnione – koniec konspiracji cz. 1 Nie ma żadnej wątpliwości, że wszyscy, cały świat, jesteśmy ofiarami jednej wielkiej manipulacji medialnej. Określając media nazwą „kryminalne” byłem zbyt łagodny – to co się dzieje może być określone tylko jednym słowem: ludobójstwo za pomocą mediów. Analiza dotyczy telewizji amerykańskiej, ale po tym co zobaczymy, można być przekonanym, że to samo dzieje się w wielu innych krajach. Autor, kóry siebie przedstawia jako Ed Chiarini rozpoczyna film tymi słowami: „Ten film wideo nie jest przeznaczony dla każdego. Jeśli jesteś zadowolony z ze swojej wizji świata nie oglądaj go, ponieważ jeśli to zrobisz to wsadzisz siebie na emocjonalną kolejkę roller-coaster, jaką jeszcze nigdy nie nie jechałeś”. monitorpolski.files.wordpress.com/2011/12/roler-coaster.jpg?w=162&h= monitorpolski.wordpress.com/2011/12/18/twarze-illuminati-ujawnione-k