Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
25 czerwca 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA KAZIMIERZ STYRNA BEZ LICHWY I PODATKÓW

NOWA EKONOMIA GOSPODARKI PAŃSTWA POLSKIEGO - bez lichwy i podatków

Kazimierz Józef Styrna

PRZEDMOWA

W związku z tym, że nie odnalazłem w świecie książki, która by ujmowała w całości problem wizji świata bez lichwy i podatków, postanowiłem zapełnić tą lukę i mocą mej wyobraźni przedstawić państwu obraz świata w tym Polski po godzinie ZERO, od której zacznie się realizować DOBRO Nowego Ustroju opartego o: DEKALOG, doktrynę C. H. Douglasa zwaną KREDYTEM SPOŁECZNYM oraz o niedościgniony przyrodniczy wzór do naśladowania, czyli Układ Krwionośny człowieka, zarządzany Układem Nerwowym z mózgiem w Roli Głównej. Generalną zasadą tego pierwowzoru do naśladowania jest to, że krew odżywia każdą komórkę organizmu. Wszelkie niedomagania organizmu, które tą zasadę burzą, są określane w sferze medycznej jako stan chorobowy „pacjenta”.

Przechodząc teraz do rzeczywistości, czyli gospodarki państwa stwierdzam, że zasady gospodarcze i wszelkie uregulowania prawne praktykowane obecnie na scenie polityczno-gospodarczej państwa polskiego, są sprzeczne z zasadami, jakie obowiązują w przyrodzie, czyli w układzie krwionośnym człowieka.

Oto podstawowe sprzeczności:

Krew gospodarki, czyli pieniądz nie odżywia każdej komórki społeczeństwa, bo jest rozdzielana według widzimisię „bankierów”, którzy udzielają kredytów wyłącznie tym, którzy posiadają tzw. „zdolność kredytową”. Bankierzy udzielają kredytów rządowi wyłącznie na procent, kupując od rządu obligacje, które są obciążone lichwą. Lichwę tą rząd zmuszony jest płacić z nałożonych na obywateli podatków. Skutek jest taki, że w każdym towarze czy usłudze znajduje się lichwa. W efekcie lichwę płacą wszyscy podatnicy i wcale nie muszą być klientami banku, by być okradanym. Z przykrością stwierdzam, że większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego lichwiarskiego procederu – globalnego oszustwa.

Generalnie ludzie nie zdają sobie sprawy, że tą absolutną władzę nad kreacją pieniądza dali lichwiarzom partyjni oszuści, dla niepoznaki nazwani „parlamentarzystami”. Najbardziej parszywe jest to, że to zezwolenie na okradanie narodu, parlamentarzyści ubrali w literę prawa i zapisali w konstytucji, czyli w knocie legislacyjnym z dnia 6 kwietnia 1997. w Art. 227. który brzmi „Przysługuje mu (NBP) wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej”

Z natury rzeczy SUWEREN, czyli naród powinien mieć wyłączne prawo kreacji własnej waluty i kredytów a nie grupa bezpaństwowców, czyli lichwiarzy. NBP pomimo szumnej nazwy „bank polski” jest obcą despotyczną i bezkompromisową władzą, stojącą ponad trzema ujętymi w „konstytucji” władzami, czyli: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

Wobec powyższego, niniejszym KWESTIONUJĘ Monteskiuszowski Trój Podział Władzy – bezkrytycznie przyjęty przez „cywilizację” z piekła rodem, czyli partyjnych oszustów.!!! – „parlamentarzystów”.

By było śmieszniej, władza finansowa (najważniejsza) nie jest ujęta w „konstytucji z 6.06.97.” jako władza! Czyżby jej nie było???

Dowodem na to, że władza finansowa w „konstytucji” „nie istnieje” jest zapis w Art. 10. pkt.1, który brzmi: „Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.”.

Rola władzy finansowej w gospodarce decyduje o wszystkim, o być albo nie być narodu i państwa. Pozostawienie tej władzy w rękach lichwiarzy jest równoznaczne z daniem małpie brzytwy, która tnie tą brzytwą (lichwą) na oślep „po wsiech”, co widać słychać i czuć.!!!

Nowa Ekonomia – bez lichwy i podatków nie może być praktykowana na tym samym organizmie gospodarczym, bo byłaby to absolutna KATASROFA. Katastrofę tą można porównać do niewątpliwej katastrofy, jaka by się wydarzyła, gdyby na tej samej drodze dopuszczono do ruchu pojazdy o systemie lewostronnym (angielski) i prawostronnym, takim jaki obowiązuje u nas. Pierwszy wyjazd pojazdów o przeciwstawnych systemach, musiał by się skończyć katastrofą, czyli zderzeniem czołowym.

Powszechny brak wiedzy o Nowej Ekonomii – bez lichwy i podatków jest przyczyną, że ludzie nie mają pojęcia, że można się bardzo dobrze gospodarzyć jako suwerenny naród, bez lichwy i podatków.

Niniejsza moja praca jest pomyślana tak, by taki obraz ustroju przedstawić i poinformować NARÓD, że jako Polacy możemy się rządzić SAMI bez pożyczania na procent u lichwiarzy.!!!

Kazimierz Józef Styrna

WSTĘP

Elementarzem Nowej Ekonomii – bez lichwy i podatków jest książka Pt: „Globalne oszustwo i drogi wyjścia” – autor: Louis Even . W przedmowie do powyższej książki Ekscelencja Biskup Edward Marian Frankowski napisał, cytuję:
„Władza pieniądza, czyli siła międzynarodowej finansjery leży w ignorancji ludzi. Finansjera straci swą siłę jedynie wtedy, gdy ludzie poznają jej oszustwo.”

W przedmowie dokładnie przedstawiłem to lichwiarskie oszustwo, ale nie zaszkodzi zdefiniować to oszustwo jeszcze raz, kładąc nacisk na jego istotę. „Istota oszustwa polega na tym, że bankierzy tworzą pieniądze z niczego, a ponadto od tego niczego pobierają od pożyczkobiorców wysokie odsetki (procenty) i to pod przymusem, tylko dlatego, że to zezwolenie na okradanie narodu mają zagwarantowane w „konstytucji”, którą jakby na ironię, źle o sprawie poinformowany NARÓD zatwierdził. Ten knot legislacyjny, zatwierdzony w powszechnym referendum, zdjął całą odpowiedzialność za skutki lichwiarskiej sztuczki, z partyjnych oszustów – szumnie i uczenie nazywanych „parlamentarzystami”. W konsekwencji ZMANIPULOWANY przez oszustów NARÓD POLSKI sam sobie jest winien, że cierpi bezprzykładną biedę.!!!”. A może ktoś ma inne zdanie? Rad bym się dowiedzieć KTO jest taki wspaniały wobec lichwiarzy???

Na szczęście Naród Polski może wyciągnąć wnioski z popełnionego kardynalnego błędu i w taki sam sposób, w jaki został oszukany, MOŻE się zjednoczyć w imię JEDNOMYŚLNOŚCI i odsunąć od władzy partyjnych oszustów w powszechnych wyborach. NARÓD – SUWEREN może w jednodniowym Akcie Wyborczym: osądzić zdrajców, wydać WYROK i wyrok ten wykonać, ale musi się w swojej masie zjednoczyć jako Pospolite Ruszenie, wystawić narodową a-partyjną drużynę i następnie masowo na SWĄ drużynę zagłosować.!!! Czy będzie to możliwe??? Jeśli NARÓD przyjdzie po rozum do głowy to TAK, jak najbardziej JEST to możliwe.!!!

PLAN takiego narodowego przedsięwzięcia jest opracowany przez oddolnie tworzony, polityczny, a-partyjny Ruch Społeczny pod nazwą „Pospolite Ruszenie w Organizacji”. Żołnierze naszego pospolitego ruszenia otrzymują tą „partyturę” do gry na orkiestrę, czyli Pospolite Ruszenie, po włączeniu się do naszej armii (najmniej 15 milionów żołnierzy z oficerami), która ciągle się powiększa, aż osiągnie stan „masy krytycznej” zdolnej w przyszłości do wszelkiego działania.

M E R I T U M NOWEJ EKONOMII – bez lichwy i podatków

Zacznę od cytatu twórcy Ekonomii Kredytu Społecznego, majora C. H. Douglasa, który miał rację w dniu 30 października 1935 roku, kiedy powiedział: „Suwerenność obywateli, tzn. ich skuteczna zdolność wydawania rozkazów, będzie wzrastała wraz z ich JEDNOMYŚLNOŚCIĄ i gdyby wszyscy obywatele chcieli jednakowego rezultatu, nie byłoby żadnych możliwości istnienia partii, a także żadnego oporu wobec żądań.”

Dlatego też MY jako Pospolite Ruszenie w Organizacji nie naciskamy na partyjnych oszustów, bo bardzo dobrze wiemy, że oni NIGDY nie staną w jednym szeregu z NARODEM, dlatego, że sprzedali podstępnie SUWERENNOŚĆ finansową prywatnej lichwiarskiej sitwie za srebrniki (diety), a odpowiedzialność za ten czyn, złożyli na barki umęczonego, zmanipulowanego przez siebie i będące na obcym „żołdzie” media NARODU, który niczym stado baranów, ciągle daje się nabierać na plewy, podawane mu jak ciepłe bułeczki. Jest to podstawowy DRAMAT, celowo - przez „media” i partyjnych oszustów – źle poinformowanego narodu. Że z tych plew nigdy jeszcze NIC dobrego nie wyszło, okazuje się już na drugi dzień po wyborach, a partyjni oszuści od zawsze mają jednakową od lat odpowiedź, cytuję:

„Takie macie władze, jakie żeście sobie (zajączki/kibice) WYBRALI.!!!”

Czy trzeba tu jeszcze cokolwiek dodawać do tego ponurego obrazu???

Alternatywą wobec powyższego jest rozliczyć tych partyjnych oszustów i zainstalować nowy ustrój, z NOWĄ EKONOMIĄ bez lichwy i podatków, oparty o – ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W PRZYRODZIE, czyli układ krwionośny i nerwowy człowieka, w którym są odżywiane wszystkie komórki organizmu. Przechodząc do rzeczywistości po godzinie ZERO, będzie to Dywidenda Narodowa dla każdego. Wielkość jej będzie oscylować w granicach 500-800 zł/mies.

Zasady te są ujęte w projekcie nowej konstytucji (Konstytucja Rzeczypospolitej Narodu Polskiego), która jest szkieletem nowego ustroju.

W dalszej części mej pracy życia, będę się posługiwał zapisami tego projektu Konstytucji, jakby był on obowiązującym prawem. Dla zobrazowania nowego ustroju, będę odnosił się do poszczególnych sfer życia gospodarczego, społecznego i politycznego w sposób, który powinien być zrozumiały dla przeciętnego Kowalskiego.

Do MERITUM nowej ekonomii należą następujące zasady:

Zasada pierwsza zapisana jest w Art. 1, Konstytucji, który mówi: „Rzeczpospolita Narodu Polskiego jest wspólnotą, urzeczywistniającą zasady sprawiedliwości społecznej, opartej na doktrynie Systemu KS (Kredyt Społeczny).”

Zasada druga zapisana jest w Art. 15. który mówi: „Ustrój Rzeczypospolitej Narodu Polskiego opiera się na podziale władzy: ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej i finansowej.”.

Zasada trzecia zapisana jest w Art. 16. który mówi: „władzę finansową sprawuje Narodowa Komisja Kredytowa.”.

Zasada czwarta zapisana jest w Art. 21. który mówi: „Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej, którą sprawuje we własnym imieniu i na własny rachunek, ponosząc prywatną, osobistą odpowiedzialność za jej skutki.”.

Zasada piąta zapisana jest w Art. 24, który mówi: Gospodarka rynkowa w Rzeczypospolitej Narodu Polskiego, oparta jest na wolności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, wynikającej ze słów JEDEN DRUGIEGO BRZEMIONA NOŚCIE.

Zasada szósta zapisana w Art. 25 brzmi: Władza Finansowa zapewnia każdemu, od urodzenia aż po grób, co miesięczną wypłatę dywidendy narodowej, wynikającej z prowadzonego przez nią narodowego rachunku ekonomicznego.”.

Zasada siódma wynika z Art. 155. który brzmi: „Najwyższą władzą finansową jest niezależna, apolityczna, Narodowa Komisja Kredytowa, działająca w sferze finansów, podobnie jak wymiar sprawiedliwości w sferze prawa.”.

Zasada ósma wynika z zasady siódmej i zapisana jest w Art. 166. który brzmi: „Narodowy Bank Polski jest organem podległym Narodowej Komisji Kredytowej i jest wyłącznie magazynem pieniędzy i depozytariuszem kredytów udzielanych przez Narodowe Biuro Kredytowe.”.

Myślę, że dla nikogo nie ulega wątpliwości, że władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Narodu Polskiego należy do Narodu, który ma być SUWERENEM, ale NIE JEST z powodu tego, że partyjni oszuści za srebrniki, sprzedali suwerenność narodową (finansową) obcym, czyli sitwie bezpaństwowców, którzy na podstawie zapisu w Art. 227 obowiązującego knota legislacyjnego z 6 kwietnia 1997 roku mają wyłączne prawo emisji pieniądza oraz realizowania (lichwiarskiej) polityki pieniężnej, bo nie muszą się nikogo pytać jaką stosować lichwę i komu udzielać pożyczek.!!!

Jest to bezprzykładny ponadczasowy szwindel wszech czasów, jaki nam, NARODOWI POLSKIEMU zgotowali partyjni oszuści.!!!

K R Y T E R I A obowiązujące w nowym ustroju bez lichwy i podatków

W związku z tym, że na razie nigdzie na świecie nie udało się zastosować praktycznie Ekonomii Kredytu Społecznego Douglasa, treści jakie przedstawię poniżej są zupełną nowością (dziewiczy teren), czyli zupełnym przeciwieństwem praktykowanego dziś przez lichwiarzy systemu.

Pieniądze w Systemie KS są tworzone jako dywidenda dla każdego i nie jest to dług wobec systemu bankowego. Jest to ścisłe odwzorowanie tworzenia krwi w organizmie człowieka, której ilość przybywa wraz ze wzrostem, od narodzenia do postaci dorosłej. Podobnie ilość pieniądza w obrocie gospodarczym powiększa się wraz z rozwojem gospodarki. Wszystkie potrzeby rozwoju gospodarki finansowane są z Narodowego Rachunku Kredytowego (finansowego), nad którym czuwa Narodowa Komisja Kredytowa. Potrzeby społeczne dyktuje władza w Rzeczypospolitej Narodu Polskiego na podstawie informacji pochodzących bezpośrednio od społeczeństwa. Zasadą generalną jest w nowym ustroju zasada, która mówi, że wszystkie rzeczy i usługi możliwe fizycznie do wykonania, także możliwe do sfinansowania. Narodowa Komisja Kredytowa (jako zasada) dba o to, by bilans produkcja-konsumpcja w każdym momencie życia gospodarki wychodził na ZERO. Wtedy nie ma inflacji, ani deflacji,

ani też długu publicznego, a wszelkie potrzeby ludności są zaspokajane z prowadzonego przez Narodową Komisję Kredytową, Narodowego Rachunku Gospodarczego (Kredytowego), a wtedy każdy członek społeczeństwa staje się wolnym człowiekiem, bez potrzeby pożyczania u lichwiarzy. Pieniądze z dywidendy narodowej są zawsze nowymi pieniędzmi, zasilającymi rynek, które po przejściu przez rynek, wracają do źródła z którego wyszły.

Jest to znów prawie dokładne rozwiązanie – jakie istnieje w przyrodzie, kiedy puls serca uruchamia ruch krwi w organizmie, która po przejściu przez naczynia włosowate (rynek) wraca do serca żyłami, by po wzbogaceniu jej w nowe walory odżywiania (obieg płucny) znów trafić do tętnicy ( puls serca odzwierciedla puls dywidendy, która co 5 dni trafia do innej grupy dywidendo-biorców w miesięcznym cyklu) i odżywiać każdą komórkę organizmu, czyli każdego członka społeczeństwa.

Dywidenda Narodowa dla Każdego zapewnia każdemu podstawowe potrzeby życiowe. Nie zapewnia zaś jakiegokolwiek widzimisię, które zapewne ludzie najzwyczajniej nieodpowiedzialni za swe czyny mają, a które nie mogą być zaspokojone bez udzielania się indywidualnego członka społeczeństwa na rzecz wspólnoty.

Brak towarów i usług na rynku eliminuje możliwość wypłacania dywidendy. Wysokość zaś dywidendy jest wynikiem wzrostu gospodarczego, wypracowywanego przez część tylko społeczeństwa, która jest zdolna do pracy i chce się w tej pracy odnaleźć. Obiboki i złoczyńcy nie będą mogli liczyć na współczucie, bo w Art. 42 nowej Konstytucji, zabrania się uprawiania wszelkiego rodzaju żebractwa. Nie dotyczy to niepełno-sprawnych i niezdolnych do pracy z powodów losowych, dla których parlament ustali dodatki, według indywidualnych potrzeb, koniecznych do godziwego życia.

Dla informacji podaję, że przy dzisiejszej stanie techniki produkcji 15 – 20 procent, zdolnego do pracy społeczeństwa jest w stanie wytworzyć wszelkie towary i usługi dla całej populacji. Demagogią jest zatem MIT „pełnego zatrudnienia”, tak powszechnie propagowany przez partyjnych oszustów. Ta „troska” o narodowe sprawy w ustach dzisiejszych „parlamentarzystów” brzmi jak ironia i naigrawanie się z umęczonego przez nich - jako nagonkę lichwiarzy - mającego strach w oczach – społeczeństwa, które z przerażeniem i bezradnie przygląda się podwyżkom cen. Nie zachodzi zatem obawa, że braknie nam towarów rynkowych czy usług. Nie jest to

żadne moje demagogiczne stwierdzenie, tylko wynik opracowań naukowych z przed kilku lat, a postęp techniczny w produkcji towarów obniża jeszcze ten próg. Skutek tego postępu jest taki, że coraz więcej ludzi traci pracę, bo maszyny eliminują im stanowiska pracy.

Reasumując powyższe, wszyscy otrzymają w nowym ustroju dywidendę, a pracujący otrzymają dodatkowo wynagrodzenie za pracę i tylko za pracę. Nie będzie żadnej potrzeby organizowania się w związki pracownicze, bo pracownicy będą żywotnie zainteresowani polityką gospodarczą swej firmy, dlatego, że będą jej właścicielami. Firmy, których własnością będą prywatne osoby, będą musiały liczyć się z pracownikami najemnymi, bo taki pracownik będzie mógł podziękować za pracę pracodawcy, jeśli ten będzie oszukiwał pracobiorcę lub w inny sposób go molestował. Taki pracobiorca może w każdej chwili podziękować za pracę pracodawcy, bo będzie miał zagwarantowane pieniądze na przeżycie w postaci dywidendy.

Także pracodawca będzie mógł podziękować za pracę pracobiorcy, który będzie się obijał w pracy narażając pracodawcę na straty. Wszelkie więc problemy, wynikające z dzisiejszego kodeksu pracy, będą mogły być polubownie uzgodnione bez uciekania się do sądu. W nowym podejściu do wykonywania pracy, wszelkie przerwy w pracy nie będą powodowały strat dla pracodawcy, bo nie będą przez niego opłacane. Także przerwy spowodowane chorobą lub urlopem nie będą pracobiorcy wynagradzane przez pracodawcę. Zaletą tego systemu dla pracodawcy będzie to, że od niego będzie zależeć, czy jego produkcja będzie sprzedawalna na rynku. Po prostu produkcja bubli nie będzie się opłacać.!!! Dodatkową zaletą nowej ekonomii jest to, że pracodawca może bez uszczerbku dla kogokolwiek przerywać produkcję jeśli rynek będzie tą produkcją zapełniony. Jest jeszcze wiele innych zalet nowej ekonomii bez lichwy i podatków, ale nie będę ich na razie wymieniał. Wszyscy pracownicy i ich rodziny w nowym systemie będą więc mogli (pracując) zaspokoić sobie wszelkie potrzeby życiowe w przeciwieństwie do obiboków, którzy z humanitarnego obowiązku wspólnoty, też mają prawo do życia, a które to prawo jest dzisiaj zdeponowane w rękach lichwiarzy-krwiopijców i dotyka wszystkich bez wyjątku, tylko dlatego, że wyborcy naiwnie zagłosowali na partyjnych oszustów, a zagłosowali tylko dlatego że innych do wyboru nigdy jeszcze nie mieli. Dziś jest pilna potrzeba, by mieć wybór, pomiędzy dobrem a złem, złem - uosabianym przez partyjnych oszustów. Taką szansę stwarza Pospolite Ruszenie w Organizacji, które tworzy oddolnie „masę krytyczną”,

a która z woli narodu i tylko narodu w swej masie może powstać, jeśli NARÓD TEN przyjdzie po rozum do głowy i zdoła się zorganizować w imię JEDNOMYŚLNOŚCI, zdrowo i rozważnie pojętej jako jedyne i całkiem możliwe przedsięwzięcie i zwycięskie dla narodu rozwiązanie.

Nie muszę chyba tu dodawać, że NARÓD NASZ jest dziś pod lichwiarską okupacją, co widać gołym okiem, kto tak na prawdę tym narodem rządzi.!!! Ja widzę, że lichwiarze.!!! A Państwo co widzą???

S P O S O B Y
rozwiązywania problemów gospodarczo-społecznych
w podstawowych sferach społeczeństwa.

Dziś jest problemem finansowania np: stoczni, gdzie pracownicy ciężko pracują i są poniewierani, bo jakiemuś urzędasowi z UE nie pasuje, że nasze stocznie za tanio produkują. Protesty zaś pracowników są jakby walką z wiatrakami. W związku z tym opiszę problem finansowania stoczni, który jest klasycznym przykładem dla wszelkich innych zakładów.

Nowa Ekonomia bez lichwy i podatków nie widzi żadnego problemu w finansowaniu stoczni jak i żadnego innego zakładu, zarówno państwowego, czy prywatnego, ani z kapitałem mieszanym. Różnice polegają jedynie w skali, a nie sposobach.

Stocznia jako zakład produkcyjny (budujący) statek nie buduje go w jeden dzień czy w jeden miesiąc, a więc nie potrzebuje w zasadzie żadnych pieniędzy na dzisiaj w chwili rozpoczęcia budowy statku. Do czego stoczni są potrzebne pieniądze przed rozpoczęciem budowy statku? Czy ktokolwiek otrzymuje zapłatę przed wykonaniem pracy? Czy po jej wykonaniu? Ano właśnie. Stocznia potrzebuje zaufania do rządu, do urzędnika państwowego, a nie do banku (nie do pomyślenia w obecnym lichwiarskim systemie).

Wyobraźcie sobie Państwo, że jestem Urzędnikiem Państwa Polskiego.

Urzędnikiem uczciwym rzetelnym i posiadającym zaufanie. Mówię wiec dyrektorowi stoczni: „Panie Dyrektorze proszę mi dać do ręki kosztorys statku i optymalny czas jego wykonania”…Dyrektor Stoczni daje mi do ręki kosztorys a w nim ujęty jest czas wykonania statku. Koszt 100.000.000 zł. w czasie 20 miesięcy. (Przypominam że na kosztorys składają się: czas pracy, ilość materiału, koszty energii i paliw, jak również i zysk Stoczni jako usługodawcy – wykonujący usługę budowy statku dla konkretnego

armatora). Czyli ja jako Urzędnik Państwowy (np: Dyrektor odpowiedniego pionu Narodowego Biura Kredytowego) podpisuję umowę z dyrektorem Stoczni – on jako szef Stoczni zobowiązuje się w imieniu swoich podwładnych wykonać usługę budowy statku, a ja w imieniu suwerennego Państwa Polskiego (Narodu Polskiego) zobowiązuję się wystawić pokwitowanie w formie gotówki. Tak więc kwotę 100 milionów złotych dzielę na 20 miesięcy lub na 40 części i mówię Panu Dyrektorowi,

że za miesiąc (czy dwa tygodnie) dostanie do ręki 20 część (lub 40 część za dwa tygodnie) ze 100 milionów złotych i tak przez 20 miesięcy (lub przez 40 co dwa tygodnie) i uściskamy sobie ręce. On wydaje polecenie swojej załodze do rozpoczęcia budowy statku, a ja po upływie 30 dni przynoszę mu do Stoczni 20 część pokwitowania w formie gotówki od 100 milionów złotych bez żadnych podatków i żadnych „narzutów”.

Oczywiście po wybudowaniu statku i upływie 20 miesięcy Stocznia otrzymała 100.000.000 złotych w gotówce a Rzeczpospolita stała się właścicielem statku jako majątku (długotrwałego) Narodu Polskiego, który to statek będzie przynosił dochody dla wszystkich Polaków, a i Polacy będą mieli swoje miejsca pracy, a nawet polska załoga może być właścicielem tego statku (jeśli sobie ten statek od państwa kupi, bo kupić może, dlatego, że Narodowe Biuro Kredytowe udzieli jej kredytu na rozsądną ilość rat) świadczącym usługi dla Polaków i dla innych.

Jakiż jest więc problem, abyśmy budowali za swoje pieniądze, pracowali w swoich miejscach pracy i czerpali korzyści z tego co zbudujemy i stworzymy?

Podobnie jest ze wszystkimi inwestycjami, budowlami, obiektami, zakładami przemysłowymi itd., itd. To żaden problem wybudować coś trwałego, ale wypadałoby z tego czerpać korzyści po wybudowaniu czy wyprodukowaniu.

Problem leży w tym KTO TWORZY pieniądze, a nie w tym, czy jest dość rąk do pracy. Także postulat „pełnego zatrudnienia” jest MITEM.!!!

„Gdyby państwo tworzyło pieniądze dla ludzi, czyli obywateli,
nie byłoby długów, podatków, bezrobocia, bankructw…”

Louis Even

W świetle powyższego stwierdzenia dzisiejsza ZMORA wiecznego braku pieniądza na wszystko,
która jest obserwowana u partyjnych oszustów przeszła by na zawsze do przeszłości

a ludzie mogli by się cieszyć i radować z tego, że żyją.!!!

Rozwiązania dotyczące służby zdrowiu obywateli

Tyle ostatnio (Rok 2008) pracownicy służby zdrowiu się naprotestowali i nanegocjowali! Wszystko na darmo – to tylko walka z wiatrakami, bo nie można wyrwać „rządzącym” z gardła czegokolwiek, czego w tym gardle nie mają, bo i mieć nie mogą, dlatego, że na wszystkim łapę trzymają lichwiarze a rząd jest jedynie „kleszczami” w rękach „kowala” – czyli lichwiarza.!!!

Rozwiązanie problemu może nastąpić jedynie w ustroju bez lichwy i podatków, gdzie jedynym twórcą pieniędzy na wszelkie potrzeby narodu, będzie Narodowe Biuro Kredytowe, pod zarządem Centralnej Narodowej Komisji Kredytowej. Art. 167 nowej Konstytucji mówi, że: „Właścicielem pieniądza jest Naród. Narodowa Komisja Kredytowa jest w imieniu tego narodu, wyłącznym emitentem całej waluty i całego kredytu potrzebnego w całej gospodarce narodowej.” Wobec powyższego finansowanie całej służby zdrowiu jest (będzie) z Narodowego Rachunku Gospodarki, który jest równocześnie płatnikiem nie tylko służby zdrowiu ale wszelkich innych służb, uznawanych za społeczne i konieczne do ochrony narodu i państwa przed złoczyńcami. Są to: wojsko, policja, szkolnictwo, nauka, pomoc społeczna dla grup, które z powodów losowych nie są w stanie obsłużyć się same, bo są bezdomne czy niepełnosprawne, czy też w inny sposób niedołężne, wymiar sprawiedliwości oraz podstawowa zasada generalna, czyli Dywidenda Narodowa dla każdego bez względu na to, czy ktoś ma pracę czy nie.

Przechodząc do meritum rozwiązania w służbie zdrowiu informuję, że każdy będzie zaopatrzony w kartę elektroniczną – osobową – ( woj. śląskie już takie karty posiada) którą pacjent będzie płacił za usługi medyczne i lekarstwa. Przelewy będzie pacjent sygnował elektronicznym podpisem. Wszelkie usługi medyczne będą przez fachowców wycenione a ich cena będzie zatwierdzona centralnie przez parlament. Mówiąc ściśle: pacjent przychodząc do lekarza zapłaci za wszystkie elementy, które są mu przez lekarza przepisane łącznie z zapłatą za wizytę. Lekarz wystawia rachunek, a kwotę przelewu zapłaci system finansowania opieki zdrowotnej po

potwierdzeniu przez pacjenta merytorycznej zawartości rachunku, czyli sygnaturą elektronicznego podpisu. Znaczy to, że wielkość kwoty sumarycznej dla wszystkich wydatków w służbie zdrowiu jest sumą wszystkich wydatków poniesionych przez system w skali kraju.

W interesie pacjenta leżeć będzie, by płacić za rzeczywiste i konieczne usługi medyczne, bo ewentualne szwindle medyków, będą pomniejszały wysokość dywidendy i to będzie ten wentyl bezpieczeństwa przed nieuczciwością. Wielkość nakładów na służbę zdrowiu będzie ograniczona jedynie potrzebami pacjentów i niczym więcej. Dziś pieniądze dyktują pacjentowi, który nigdy nie wie, czy będzie mu udzielona pomoc medyczna, a powinno być odwrotnie. To pacjent ma decydować o pieniądzach i tak będzie jeśli zainstalujemy system bez lichwy i podatków.!!!

Będzie w ten sposób zrealizowana stara propozycja, by pieniądze szły za pacjentem, ale będzie to możliwe tylko wtedy, kiedy zainstalujemy system sprawiedliwości bez lichwy i podatków.

Rozwiązania dotyczące obronności – wojska

Co do finansowania systemu obronności, a ściślej wojska należy wyjaśnić, że jest to fundamentalna sprawa dla „BYĆ, ALBO NIE BYĆ NARODU I PAŃSTWA POLSKIEGO. Dlatego też nie należy oszczędzać wydatków na armię. Potrzebami tymi ma się zająć sztab fachowców, czyli Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodu Polskiego, której skład jest wyszczególniony w Art. 183 n. Konstytucji.

Nie jestem fachowcem od obronności, dlatego też skończę na tym, że wszelkie nakłady na armię, mają pochodzić z prowadzonego w Skarbie Państwa, niczym nieograniczonego Narodowego Rachunku (Kredytowego) Ekonomicznego, a zarządzająca tym rachunkiem Narodowa Komisja Kredytowa ma niczym nie ograniczone możliwości finansowania, także wszelkich innych potrzeb. Jedynym warunkiem do ich zaspokojenia jest tylko możliwość fizycznego ich wykonania.

NIE JEST to żadne demagogiczne stwierdzenie, bo dzisiejsi „bankierzy” też czerpią z niczego i NIKT im w tym nie przeszkadza ani nie wymawia, że są oszustami. Wyjątek stanowi Pospolite Ruszenie w Organizacji.

Zniesienie pobierania od społeczeństwa powszechnego podatku skutkowało by tym, że partyjni oszuści utracili by możliwość wzajemnych wymówek – zwłaszcza opozycji – że szastają społecznym, czyli podatników groszem.!!!

Rozwiązania dotyczące Policji

Podobnie jak wojsko, policja także finansowana jest z tego samego źródła, czyli Narodowego Rachunku Ekonomicznego. W Policji należy rozróżniać dwie fazy służby: służbę typową, zwyczajną i służbę nadzwyczajną, która związana jest z zagrożeniami życia, tak policjantów jak i obywateli. Dotyczy to stanów nadzwyczajnych i nie możliwych do przewidzenia, a koniecznych do wykonania. Wynagrodzenie w służbie zwanej „akcjami” musi być wynagrodzeniem adekwatnym do poniesionych kosztów i zagrożenia. Nie może być tak, że poszkodowani policjanci będą źle traktowani przez władze, czyli dekowników. Regulacjami dotyczącymi wynagrodzeń, ich poziomu, zajmę się w innej części mego wypracowania.

Rozwiązania dotyczące wymiaru sprawiedliwości

W wymiarze sprawiedliwości podobnie jak sferze medycyny, dla usługodawców tego wymiaru, musi być zastosowana zasada, że za usługi tego wymiaru sprawiedliwości płaci Skarb Państwa, by dostęp obywatela do uzyskania sprawiedliwości był równy dla każdego, bez względu na stan majątkowy powoda. Konsekwencje dla pozwanego a ściślej winowajcy muszą być dokumentnie wykonane przez wymiar sprawiedliwości, za co wymiar ten otrzyma wynagrodzenie po uprawomocnieniu się wyroku, a o wypłacie ma decydować powód, który uzyska satysfakcje z wydanego przez sąd wyroku. Płatnikiem będzie powód, który po uprawomocnieniu się wyroku, da zezwolenie swoim podpisem elektronicznym, na uiszczenie opłat dla Narodowego płatnika, którym jest Narodowy Rachunek Ekonomiczny.

Taki system płatności zagwarantuje niezwłoczność zajęcia się sprawami uczciwych obywateli, przyspieszy to rozpatrywanie spraw, a w konsekwencji to Sąd będzie czekał na klienta, a nie odwrotnie jak to jest dziś, kiedy sprawy ulegają przedawnieniu z powodu przewlekłości ich trwania.

Rozwiązania dotyczące szkolnictwa

Zgodnie z n. Konstytucją szkolnictwo jest finansowane z Narodowego Rachunku Kredytowego, czyli jest bezpłatne na wszystkich jego szczeblach. Szczebel szkół powszechnych – podstawowych – finansuje Centralny Zarząd tego szczebla podporządkowany (dotyczy finansów) Narodowej Komisji Kredytowej. Gminny oddział Narodowego Biura Kredytowego sprawuje bezpośredni nadzór finansowy nad wszystkimi szkołami w Gminie.

Finansowanie odbywa się według potrzeb, stosownie do ilości uczniów według zasad rozsądnego gospodarowania pod kontrolą Samorządu Terytorialnego, który ściśle współpracuje z Centralą (NBK).

Rozwiązania dotyczące Nauki,
czyli wyższych uczelni, instytutów naukowych oraz zakładów doświadczalnych

Podobnie jak niższe szczeble nauki, wyższe uczelnie finansowane są (będą) przez Skarb Państwa. Centralna Rada Naukowa opracuje programy rzeczowo-finansowe, które zatwierdzi parlament, a Narodowa Komisja Kredytowa wytworzy na ten program pieniądze. Programy te mają być oparte o fizyczne możliwości wykonawcze, tak: uczelni, instytutów oraz zakładów doświadczalnych. Narodowa Komisja Kredytowa wytworzy pieniądze dopiero wtedy, kiedy zweryfikuje rzeczywiste możliwości wykonawcze programów i uzna ich potrzebę realizowania, po uzgodnieniu z Rządem i zatwierdzeniu ich przez parlament. Nie może tu być żadnej „partyzantki”, ani zmiany kolejności działań, tylko musi to wynikać z rzeczywistych potrzeb społecznych w oparciu o najnowsze osiągnięcia techniki. Coś takiego w obecnie praktykowanym przez lichwiarzy ustroju nie jest nawet do pomyślenia, a co dopiero do praktycznego zastosowania, czyli zastosowania systemu w którym krew odżywia każdą komórkę organizmu.!!!

Dywidenda Narodowa dla każdego zapewni studentom utrzymanie się, a szczególnie cenne dla nauki wyniki studenta, będą wspomagane stypendiami celowymi. Domy akademickie będą dla studentów bezpłatne i finansowane ze Skarbu Państwa. Wszystko to zgodnie z zapisem w n. Konstytucji Art. 24, czyli solidarności, wynikającej ze słów „jeden drugiego brzemiona noście”.

Rozwiązania dotyczące pomocy społecznej

Z uwagi na wypłacanie wszystkim Narodowej Dywidendy pomoc społeczna państwa ograniczona zostanie do: budowania mieszkań dla ludzi, którzy sami nie są w stanie z różnych względów zapewnić sobie dachu nad głową i dozgonnej opieki, budowania hospicjów dla godnego ludzkiego odejścia z tego świata oraz ludzi niepełnosprawnych ale aktywnych życiowo, dla których zostanie opracowany specjalny system aktywizacji.
Zadania te będą miały w swej gestii gminne/dzielnicowe samorządy teryt.

Rozwiązania systemu emerytalnego

W nowym ustroju po godzinie ZERO, przestaną być ściągane podatki.

W związku z tym dzisiejszy ZUS zostanie zawieszony, rozliczony a następnie zlikwidowany, czego domagają się dzisiejsi podatnicy.

Emerytury i renty dotychczas przyznane, będą wypłacane ze Skarbu Państwa, czyli Narodowego Rachunku Ekonomicznego. Wypłacanie tych emerytur i rent będzie się odbywać aż do czasu naturalnego odejścia dzisiejszych emerytów i rencistów. Nowi emeryci po godzinie ZERO, będą gromadzić swe fundusze na emerytury w następujący sposób. Każdy posiadający jakieś dochody, będzie mógł sobie założyć w banku osobiste konto emerytalne (wolne od opłat bankowych), na które będzie sobie przelewał część zarobionych pieniędzy z całego okresu pracy. Konto to może być opróżniane dopiero po decyzji pracownika, o tym, że chce przejść na emeryturę. Wielkość emerytury oraz moment przejścia na emeryturę, ustali sobie sam biorca swej emerytury. Wypłata emerytury będzie trwała tylko do momentu opróżnienia konta. Od emeryta więc zależeć będzie czas wypłacania emerytury oraz jej wysokość. W razie przedwczesnego odejścia emeryta, pozostałość będzie dziedziczona przez spadkobierców, zgodnie z prawem spadkowym, czyli spadkobiercy otrzymają przelew na swoje utworzone przez nich osobiste konto emerytalne. Będzie to system, w którym nikt nie będzie nikomu wymawiał, że musi pracować na innych. Dzisiejszy MIT o tym, że braknie w systemie pieniędzy na emerytury, przestanie mieć uzasadnienie i w ten sposób wytrącimy demagogom broń z ręki.!!! Czy będzie to Państwu pasować??? Oszustom na pewno pasować nie będzie.!!!

Pozostaje pytanie: a co się stanie, kiedy emeryt przedwcześnie opróżni sobie konto? Ano nic się nie stanie, bo każdy, który nie zgromadził sobie funduszy na emeryturę lub za wcześnie opróżnił sobie konto, to w razie śmierci, ci, co go pochowają, otrzymają podwójną lub potrójną dywidendę na koszty pogrzebu. W ten sposób dzisiejsze ubezpieczenia, czyli PZU staną się niepotrzebne, zatem zbieranie składek, stanie się bezprzedmiotowe, zaś armia darmozjadów, poszuka sobie innej pracy, bo nie będzie potrzeby zbierania składek. Generalnie w całej gospodarce, także tak modne dziś zbieranie składek na wszelką pomoc, przez różne inicjatywne grupy (Caritas i inne), będzie zbędne. Nie znaczy to, że grupy te nie mogą pomagać innym, ale tylko społecznie jako wolontariat. Jest to nawet wskazane, by być otwartym na pomoc bliźnim.

Wszelkie nadzwyczajne i indywidualne potrzeby, będą finansowane z NRE.

W nowej EKONOMII bez lichwy i podatków nie będzie potrzeby jakiegokolwiek żebractwa, które dziś jest społeczną plagą, porównywalną z plagami egipskimi.!!! Dywidenda Narodowa spowoduje, że zniknie zabijanie dzieci nienarodzonych, a te już narodzone nie będą wyrzucane na śmietnik, kopcowane, czy konserwowane w beczkach z kapustą.!!!

Każdy nowo-narodzony obywatel od pierwszego miesiąca życia otrzyma po jego zarejestrowaniu Narodową Dywidendę, a matki nie będą zmuszane do pracy i w większości mogą się zająć tym, do czego ich natura powołała.

Nie oznacza to, że matki nie mogą lub nie powinny podejmować pracy.

Rozwiązania dla Akcjonariatu Pracowniczego

Dzisiejszy obrót akcjami na giełdzie (czyli w jaskini zbójców) zgodnie z zapisem n. Konstytucji Art. 172 przestanie istnieć, bo działanie giełdy papierów (bez)wartościowych zostanie zgodnie z zapisem w Konstytucji zakazane. Działalność giełdy po godzinie ZERO, zostanie najpierw zawieszona, a po monetaryzacji składników majątkowych rozliczona. Same zaś akcje pozostaną własnością akcjonariuszy. Akcjonariusze nie mogą na tej operacji stracić.!!! Kontrowersje zapewne będzie budzić ich wartość i słusznie, dlatego, że ich rzeczywista wartość przez machinacje giełdowe została zafałszowana. Ewentualne straty na akcjach, mogą być spowodowane zawyżaniem ich wartości przez giełdowych oszustów. Mówi się trudno, jeśli akcjonariusze dali się oszukać złodziejom, bo kto? jak nie oni (akcjonariusze we własnym interesie) podejmowali decyzję o ich kupnie.

W nowym ustroju wszystko ma być oparte o rzeczywiste, powszechnie uznane wartości. Operacja monetaryzacji majątku narodowego, którą po godzinie ZERO przeprowadzi Skarb Państwa, odkryje przy okazji prawdziwą wartość tych akcji, będących dziś w prywatnych rękach. W wyniku, dzisiejsi właściciele akcji powrócą do rzeczywistości, czyli prawdziwej wartości akcji wycenionych w oparciu o naukowe i ujednolicone zasady. Jeśli ci akcjonariusze będą akurat pracownikami przedsiębiorstwa w którym pracują, to będą posiadaczami autentycznego realnego majątku, który od tej pory mogą doglądać i pilnować jako gospodarze, autentyczni właściciele i gospodarze całą gębą.!!!

Zachodzi więc pytanie: co mogą zrobić akcjonariusze tzw. wolnorynkowi?

Odpowiedź jest znów bardzo prosta. Mogą i w zasadzie muszą sprzedać swe akcje, oczywiście po cenie jaka wyniknie po monetaryzacji, pracownikom zakładu-przedsiębiorstwa a pieniądze ze sprzedaży zostaną przymusowo przelane na ich osobiste konto emerytalne w ich banku. Jest to konieczny zabieg, bo nie można dopuścić, by wolne pieniądze zachwiały rynkiem, który po godzinie ZERO, będzie rynkiem wolnym, a „niewidzialna” jego ręka będzie regulowała wszelkie jego potrzeby, czyli potrzeby konsumenta. Powstaje zatem następne pytanie: a skąd załoga zakładu/przedsiębiorstwa weźmie pieniądze na przymusowy zakup akcji swego zakładu??? Tu znów odpowiedź jest bardzo prosta. Narodowe Biuro Kredytowe udzieli kredytu na całą brakującą załodze wartość przedsiębiorstwa. Spłata udzielonego kredytu będzie się odbywała przez wiele lat, a gospodarze, czyli akcjonariat pracowniczy, będzie władny rządzić się sam, bez narzucanych MU odgórnie przez pseudo-właściciela (domniemanego państwa) reguł gry.

A oto reguły gry jakimi ma się kierować Akcjonariat Pracowniczy.

Zakładam, że po przemianie ustrojowej właścicielami akcji będą wyłącznie pracownicy danego przedsiębiorstwa. W zależności od wielkości zakładu i ilości pracowników, ilość akcji danego zakładu będzie ustalona na podstawie wielkości średniego miesięcznego zarobku na pracownika. Moja propozycja jest następująca: wartość jednej akcji powinna być ustalona w wysokości miesięcznego odpisu na fundusz akcyjny, czyli ustalona na zebraniu akcjonariuszy, zwołanego na specjalnym zebraniu, po uprzednim przeprowadzeniu akcji informacyjnej i przeprowadzeniu monetaryzacji, dla pracowników, np. 10% miesięcznego zarobku pracownika. Wartość przedsiębiorstwa podzielona przez wartość jednej akcji da wynik ilości akcji dla całego przedsiębiorstwa.

Pozostaje do rozwiązania obrót akcjami.

Obrót akcjami może się odbywać dla następujących zdarzeń pracowniczych i około-pracowniczych. Dla nowych pracowników nabywanie akcji będzie się odbywać w ten sposób, że nowy pracownik przez kolejne miesiące pracy, będzie nabywał akcje, których ilość ogólna będzie się powiększać aż do momentu, kiedy ustalona wcześniej przez akcjonariuszy ich ilość, osiągnie średnią ilość akcji, przypadających na jednego pracownika.

Przejście pracownika na emeryturę, będzie skutkowało tym, że w momencie

przejścia na emeryturę dotychczasowy pracownik sprzeda pozostałym pracownikom swe akcje, (akcje te znikną) których ilość zostanie zmniejszona o tą część, która została odkupiona przez pracowników danego przedsiębiorstwa, przez co wartość pozostałych zostanie podwyższona. Pieniądze ze sprzedaży przeleje się na jego (emeryta) konto emerytalne, z którego będzie mógł sobie korzystać według własnego uznania.

Na inwestycje i rozwój przedsiębiorstwa, Narodowe Biuro Kredytowe będzie udzielać kredytów, a po spłacie kredytów wartość jednej akcji wzrośnie. Amortyzacja parku maszynowego i innych składników majątkowych, powoduje zmniejszanie wartości jednej akcji. Zysk przedsiębiorstwa zainwestowany w remonty lub rozwój zakładu powoduje wzrost ceny jednej akcji. To tyle najważniejszych reguł gry.

Zasady działalności gospodarczej w państwie

Działalność gospodarcza i jej wyniki są podporządkowane potrzebom Narodu Polskiego (z Art.128 n. Konstytucji).

Rejestracja działalności gospodarczej będzie się odbywać w gminnym oddziale Narodowego Biura Kredytowego. Na podstawie tej rejestracji podmiot gospodarczy będzie miał obowiązek informowania Biura o wszelkich ruchach finansowo-towarowych lub usługowych, które to ruchy z mocy prawa muszą być przez Biuro rejestrowane. Na podstawie obrotów rynkowych Narodowe Biuro Kredytowe będzie wyliczać wysokość dywidendy społecznej, która może ulegać zmianie nawet co miesiąc. Co miesiąc też NBK będzie w stanie dokonać bilansu gospodarczego, przez co mozolne deliberacje obecnych władz, czyli partyjnych oszustów nie będą potrzebne, bo GENERALNIE rachunek Państwa będzie nieustannie monitorowany przez Narodowe Biuro Kredytowe.

Rząd natomiast zajmie się merytorycznym przygotowaniem narodowych inwestycji do wykonania (problemami wykonawczymi: plany, kosztorysy i inne) jak: budowa dróg, wykorzystaniem energii odnawialnej, inwestycjami strategicznymi, budową wałów przeciwpowodziowych i jeszcze innymi sprawami, które nie są w stanie unieść terytorialne, czyli wojewódzkie, powiatowe oraz gminne władze. Wszystko to trzeba opierać o miejscowe możliwości wykonawcze.

Podsumowanie części ogólnej Nowej Ekonomii

Szanowny czytelniku! W związku z tym, że na wyższych uczelniach nie wykłada się tej NOWEJ EKONOMII - bez lichwy i podatków, wszelkie oczekiwania, że „wykształciuchy” mogą cokolwiek uczynić w propagowaniu tej doktryny majora Clifforda Hugha Douglasa, zwanej Kredytem Społecznym, są delikatnie mówiąc na dziś nierealne. Obecnie praktykowana lichwiarska ekonomia, a Ekonomia Kredytu Społecznego, są to dwa przeciwstawne porządki, których sprzeczności nie są do pogodzenia.

Dlatego też jako ekspert od doktryny Douglasa, tworzę obraz po godzinie ZERO, który ma się nijak do dzisiejszego obrazu świata z lichwą w tle.!!!

Dzisiejsze kłopoty Lecha Wałęsy, który był zwykłym robotnikiem, zaczęły się, gdy jako doradców zaangażował „wykształciuchów”, którzy „najlepiej” wiedzieli jak ma wyglądać POLSKA po obaleniu przez „Lecha” komuny.

Dziś 20 czerwca 2008. kiedy piszę te słowa, książka, wydana przez IPN wchodzi do sprzedaży, która podsumowuje „agenturalną” robotę Wałęsy, czyli „SB a Lech Wałęsa”. Niewątpliwe zasługi jakie są udziałem Wałęsy, osądzi historia. Slogan, że „każdy ma coś na sumieniu” serwowany przez partyjnych oszustów i wtórujących im pismaków jest moim zdaniem bezprzykładnym nadużyciem. Osąd ten wynika z moich doświadczeń w 1980 roku. Byłem wtedy na pierwszej linii organizowania „SOLIDARNOŚCI” w jednym z zakładów na Śląsku. Byłem pierwszym założycielskim przewodniczącym naszego autentycznego, pierwotnego Związku NSZZ „Solidarność”. Szybko się jednak rozczarowałem, kiedy zacząłem bywać w „jaskini” Kazimierza Świtonia, czyli w tej słynnej willi w Katowicach.

To, co zobaczyłem w piwnicach, gdzie drukowano bibułę, przeraziło mnie dokumentnie, bo zobaczyłem tam style od kilofów górniczych, łopaty, młoty górnicze zwane pyrlikami, a głowy bym nie dał z powodu tego, że najprawdopodobniej prominenci posiadali także broń palną. W tej sytuacji „stan wojenny” być może zapobiegł wielkiemu rozlewowi krwi.?
Nie długo potem moi „koledzy” przestali respektować moją wizję solidarności i w konsekwencji utraciłem rolę przewodniczącego, bo „wykształciuchy” lepiej „wiedzieli” co począć z tą „waaadzą” niż ja. Dalej wypadki potoczyły się już „normalnym” torem.

Władzę nad polakami zdobyli lepiej poinformowani, choć było wielu zdeterminowanych, ale źle przez „elyty” poinformowanych i stan ten trwa do dziś, co z ubolewaniem obserwuję. Garstka dobrze poinformowanych „solidaruchów” opanowała na moment władzę, którą w zasadzie cały czas

sprawuje (dzierży) oligarchia finansowa. Te mrzonki obecnych władz, którym się wydaje, że rządzą, są przejawem ich głupoty i rządzy władzy, czyli bufonada, a nawet zakłamanie.!!!

Utrzymanie się lichwiarskiej sitwy przy władzy finansowej, stało się dla wielkiej solidarności narodowej KOSZMAREM.!!!

Z przykrością stwierdzam, że stan świadomości społecznej o tym globalnym oszustwie jest w powijakach.
Przewaga lichwiarzy w sprawowaniu finansowej władzy jest miażdżąca.
Na razie nie widać, by w przyszłości miało by być inaczej.
Nie będę się jednak znęcał nad szanownym, ale nie szanowanym narodem, by mu wypominać kolejny raz winę za ten stan.

Wcale się nie dziwię, że partyjni oszuści wykolegowali symbol walki ze złem, czyli solidarność narodową. Po „obaleniu” komunizmu, który prawdę mówiąc wcale obalony nie został, a przybrał jedynie inną, jeszcze bardziej parszywą i podstępną formę, czyli lichwiarską okupację, gdzie karabin został uczenie zamieniony na odsetki, czyli lichwiarsko-podatkowy śrut. Zaś kochane zajączki/kibice dalej śpią, a myśliwi i nagonka mają się dobrze.!!!

Dziś odnoszę wrażenie, że znalazłem się w roli Wałęsy – też nie wykształconego na wyższych uczelniach – choć brałem udział jako jedyny o średnim wykształceniu (Technik Mechanik) w pracy zbiorowej nad „Programem Przemiany Ustrojowej Państwa Polskiego (Kraków, czerwiec 2000r.) gdzie trzon biorących udział w tej pracy zbiorowej, stanowiło oprócz mnie piętnastu ludzi z tytułami naukowymi od profesora do magistra inżyniera.

Korzystając z doświadczenia Lecha Wałęsy już nie zabiegam, by „wykształciuchy” mi pomagali, choć problem jaki przedstawiam w mej pracy, jest daleko trudniejszy do obalenia, niż tzw. komunizm, bo jest to problem pokonania „Goliata” (światowa finansjera - gdzie problemem jest uwolnienie NARODU POLSKIEGO spod jej OKUPACJI). Praca ta (Przemiana Ustrojowa Państwa Polskiego - 2008) do dziś leży sobie spokojnie na półce, ale myślę, że niektóre jej elementy, choć nie wprost, będę mógł wykorzystać w mej książce. Uważam, że jako współautor tej pracy nad Przemianą Ustrojową, mam moralne prawo do tego, by dziś wykorzystać to, co pasuje do ducha doktryny Douglasa.

Wcale się nie spodziewam, że ci współautorzy (15-tu z tytułami) będą chcieli, choć by mogli mi pomóc w tworzeniu nowego prawa dla nowego

ustroju po godzinie ZERO, ale z powodu tego, że doktryna Douglasa nie jest wykładana na wyższych uczelniach, niemieli się gdzie kształcić w tym temacie, a ja drążę ten temat od lat. Moje propozycje, by ten temat umieścić w tej pracy zbiorowej, zostały zlekceważone i w konsekwencji pominięte w końcowym redagowaniu tej zbiorowej pracy, choć były przeze mnie wnoszone. Dlatego z powyższego powodu nie liczę na jakąkolwiek pomoc z ich strony. Nie liczę także na jakąkolwiek pomoc ze strony partyjnych oszustów. Nie mniej jednak jestem na ich pomoc (zarówno „wykształciuchów” jak i partyjnych oszustów) otwarty, jako że mogą oni dokonać we własnym sumieniu przemiany, na miarę przemiany jakiej dokonał „Szaweł” na drodze do Damaszku, który spotkał na swej drodze „GŁOS” (głos sumienia) i potem dokonał przemiany swej mentalności – stał się Pawłem z Tarsu i został świętym, jednym z apostołów, uzupełniając wakat po Judaszu.

Nie mniej jednak, gdyby się okazało, że ludzie z tytułami, jeśli przyjdą po rozum do głowy i będą chcieli mi pomóc tworzyć to nowe prawo, to i tak z moralnego obowiązku, muszę te ich wysiłki zweryfikować pod kątem zgodności z wyszczególnionymi na wstępie filarami nowej ekonomi, czyli NOWEGO USTROJU - bez lichwy i podatków, którego szkieletem jest mój projekt „Konstytucji Rzeczypospolitej Narodu Polskiego”, a którego nie zamierzam poprawiać, bo uważam go za niedościgniony jak na dzisiejszy czas, wzór, czyli FUNDAMENT.!!! Czy takim fundamentem się ostanie, to pokaże czas – jeśli realizacja naszego planu po godzinie ZERO nastąpi???

Generalnie uważam, że wszelkie poprawki, czy zmiany, zarówno projektu nowej Konstytucji jak też projektów nowych ustrojowych Aktów Prawnych,

mogą być dokonywane wyłącznie wtedy, kiedy zwycięstwo drużyny Naszego Ruchu Społecznego będzie po naszej stronie, wtedy też obejmiemy władzę w Nowym Państwie Polskim, opartym o NOWĄ EKONOMIĘ – bez lichwy i podatków. Wszystko to w imię JEDNOMYŚLNOŚCI, która jest podstawową zasadą, fundamentem jedności narodowej.

Bez takiej jedności – jednomyślności – żadna przemiana ustrojowa dokonać się NIE MOŻE.!!! Jest to aksjomat (pewnik w nomenklaturze naukowej), którego wypraktykowanie, da całemu światu pewność, że odkrycie Kopernika nie było przypadkiem. Nie przypadkiem też odkrycie majora Clifforda Hugha Douglasa, że pieniądz powinien służyć ludziom, a NIE prywatnej sitwie bankowej!!! jest odkryciem na miarę odkrycia Mikołaja Kopernika. Kopernik nie musiał wdrażać w życie swego odkrycia, bo ono już istniało, tylko nie było znane. Dopiero Kopernik go objaśnił ludziom.

Odkrycie C. H. Douglasa też na dziś nie jest powszechnie znane, ale coraz więcej ludzi go rozumie i akceptuje. Z ubolewaniem stwierdzam, że tylu ludzi wykształconych, którzy potrafią się posługiwać instrumentem jakim jest mózg, tak opornie przyjmują absolutną prawdę o odkryciu Douglasa.!!! Największe jednak zdziwienie moje budzi fakt, że taka garstka krwiopijców-lichwiarzy, zdołała zapędzić do swej „zagrody” miliony ludzi, jakby były to „barany”, bezmyślnie doglądane przez pasterzy??? Dziwię się także „pasterzom” Kościoła Katolickiego, że lichwę tak skrupulatnie pomijają w swych kazaniach (ostatnio lichwa została wykreślona ze spisu grzechów, przy nowej interpretacji dekalogu – tak słyszałem ze szklanego okienka. Czy jest to prawda to nie wiem, ale śmiecenie papierkami po cukierkach grzechem JEST.!!!), a kazania Ks. Piotra Skargi są przez tych dzisiejszych kaznodziei zapomniane, choć ich aktualność z każdym dniem rośnie. By nie być gołosłownym przytoczę jedynie kilka cytatów z kazań Ks. Piotra Skargi.

„Jeśli zaś brakuje troski o szacunek dla praw Bożych w państwie oraz stanowionych przez niego prawach, szybko przekształca się ono w karykaturę sprawiedliwości. Zawsze też ospałość i gnuśność tych, którym powierzono pieczę nad narodem w promowaniu dobra i powstrzymywaniu zła, prowadzi do katastrofy. Zdarza się, że owa gnuśność i ospałość błędnie nazywana bywa tolerancją.
Lenistwo duchowe łatwo wówczas znajduje w niej usprawiedliwienie dla braku ducha apostolskiego. Tak fałszywie rozumiana tolerancja otwiera drogę dla wszelkiego zła.”

„Najważniejszym zadaniem dla ustanawianego przez władzę świecką prawa jest jego sprawiedliwość, czyli zgodność z prawami Bożymi.”

Jednym z poważnych wykroczeń przeciwko Bożym przykazaniom i sprawiedliwości Bożej jest też lichwa, surowo wytknięta przez kaznodzieję: „A lichwę brać jako się nie wstydzą ani się zakazania Boskiego boją, ani nad zgubą bliźniego użalania nie mają… Wrócić wszystko wylichwienie Bóg i sprawiedliwość każe.”.

Państwo porównywał Skarga do ludzkiego ciała, w którym wszystkie jego członki stanowią jeden organizm. „W ciele ludzkim są dwa przedniejsze członki, którymi się ciało odżywia i umacnia: serce i głowa[…]”. Obydwa te członki są w naszym (Pospolitego Ruszenia w Organizacji) programie osią, wokół której ma się kręcić cała reszta o ile NARÓD tego właśnie sobie zażąda? Powstaje pytanie: czy zażąda i kiedy zażąda??? Jest to największy problem w obliczu klęski narodowej, która czai się pod rządami

tzw. Unii Euro-pejs-kiej. Tylko NARÓD w swej masie może zadecydować o prawdziwej swej SUWERENNOŚCI, której mgliste resztki, na nasze szczęście, nadal jeszcze się tlą w głębokich, jakby ukrytych, pokładach narodowej mentalności.

Na te właśnie resztki wiary narodowej w lepsze jutro liczy nasz Ruch Społeczny.
Czas pokaże: na ile to liczenie stanie się REALNE???
Brak realizacji – stanie się KATASTROFĄ moralną, cywilizacyjną.!!!

W tym miejscu należy wspomnieć koronny cytat twórcy Doktryny systemu sprawiedliwości, czyli C. H. Douglasa, który brzmi:

„KREDYT SPOŁECZNY JEST najwspanialszą formą urzeczywistnienia Sprawiedliwości Społecznej!”

Jakże ironicznie wobec powyższego, brzmią w ustach partyjnych oszustów słowa o:
miłości, dbałości o sprawy narodowe, sprawiedliwości, poszanowania narodu i państwa,dbałości o prawa człowieka itd. itd.

Nie mogę pojąć: czy ci partyjni oszuści, że o lichwiarzach nie wspomnę, nie wiedzą, że łamią podstawowe PRAWA CZŁOWIEKA???

Ciekawe, że przeszkadza im jak Chińczycy łamią prawa człowieka w Tybecie, ale nie przeszkadza, kiedy zrobili to samo, a jeszcze gorzej (Art. 227 konstytucji z 6 kwietnia 1997.) jako, że dawno już sprzedali suwerenność finansową lichwiarzom???

Przypomina mi to sytuację, kiedy złodziej krzyczy „łapać złodzieja”, a sam biegnie, by się skryć w tłumie.

Ciąg dalszy - Organizacja Narodowego Biura Kredytowego - w przygotowaniu do publikacji

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~ESTHER ANDERW
03-03-2017 / 12:54
Nazywam się ESTHER mieszkam tutaj, w USA i chcesz Dziękuję Pan larry faris za pomoc dostać mój pożyczki, gdybym był w potrzebie pożyczki tylko Dzisiaj natknąłem się na mu tak powiedział mi, że w ciągu 3 godzin ja będzie mój kredyt i ku mojemu zdziwieniu największy mam mój kredyt i teraz ja i moja rodzina są zadowoleni i dobrze się z nim skontaktować e-mail za pośrednictwem: larryfarisloanfirmus@gmail.com
~Pan Megan Andre
19-09-2016 / 06:39
Aby prawidłowo się przedstawię, jestem Pan Megan Andre prywatny pożyczkodawca i dać się pożyczki na 3% stopy procentowej. To jest szansa na finansowe progiem, stosuje się dzisiaj i uzyskać szybki kredyt. Istnieje wiele tam szuka sposobności finansowych lub pomocy na całym miejsca i wciąż jeszcze nie są w stanie otrzymać. Ale to jest szansa finansowa na drzwi kroku i jako takie nie mogą przegapić tej okazji. Ta usługa jest renderowanie zarówno dla osób prywatnych, firm, mężczyzn i kobiet. Kwota pożyczki dostępne zakresy z dowolnej ilości chcesz uzyskać więcej informacji skontaktuj się z nami poprzez e-mail: meganandreloan@gmail.com KREDYT ZGŁOSZENIE wypełnienia i RETURN. Pełne imię i nazwisko.................................... Osobisty numer telefonu ............................ Kraj........................................... Adres...................................... Stan.............................. Wiek............................................. Stan cywilny................................. Kwota kredytu potrzebne, gdyż pożyczki ..................................... Kredyt Czas ................................. Miesięczny przychód............................. Zawód .................................... Czy stosowane przed? ....................... W uznaniu tych szczegółów, będziemy wysyłać nasze warunki wraz z harmonogramem spłat i Jeśli zgadzasz się z warunkami, stoisz, aby uzyskać kredyt w ciągu 24 godzin. To zależy od wagi i pilności w uzyskaniu kredytu. Chętnie czekam na szybką reakcję, Z poważaniem, Pan Megan Andre
~mr walka
17-09-2016 / 22:03
Jestem pana Walkera według nazwy. Mieszkam w USA, chcę używać tego medium poinformować wszystkie osoby ubiegające się o kredyt, aby być bardzo ostrożnym, ponieważ istnieją oszuści everywhere.Few miesięcy temu byłem finansowo napięte, a dzięki mojej desperacji byłem oszukany przez kilku kredytodawców internetowych. Miałem prawie stracił nadzieję, aż mój przyjaciel skierował mnie do bardzo wiarygodnego pożyczkodawcy nazywa pani Urodzony Hook, który pożyczy mi niezabezpieczonej pożyczki w wysokości $ 85.000 na podstawie 2 godziny bez żadnego stresu. Jeśli jesteś w potrzebie jakiegokolwiek kredytu po prostu skontaktować się z nim teraz poprzez: chillwellfinancialhome@gmail.com~~pobj używam tego medium poinformować wszystkie osoby ubiegające się o kredyt, bo piekła I przepuszcza się w rękach tych nieuczciwych kredytodawców. I nie życzę nawet mojego wroga przechodzić przez takie piekło, że przepuszcza się w rękach tych oszukańczych online kredytodawców, ja też chcę, żebyś mi pomógł przekazać te informacje do innych, którzy są w potrzebie pożyczki Po mają również otrzymać kredytu od pana wyluzować dobrze, modlę się, aby Bóg dał mu długie życie, skontaktuj się z nim teraz w chillwellfinancialhome@gmail.com i dają kredyty na tak niskie, jak 2% stopy procentowej.
~Ronald Rajnesh Gounder
09-09-2016 / 04:31
Do you need Financial Service like BG/SBLC MTN? Our Bank Instrument can be engage into Outright Discount. Feel free to write us as our terms and conditions are very reasonable. Email us so we can send you our Terms and procedure Mr Ronald Rajnesh Gounder Email:grounesh.advisory1@gmail.com Skype:grounesh.advisory
~obrien jackson
10-08-2016 / 04:06
Ubiegać się o szybkie i wygodne pożyczki płacić rachunki i zacząć nowy projekt obrachunkowy taniej 2% stopy procentowej. Skontaktuj się z nami poprzez e-mail: apex_credunion@live.com z wymaganym kwoty kredytu. Nasza oferta kredytu jest minimalna 5.000,00 € do € 50,000,000.00USD. Posiadamy certyfikat, zarejestrowane i uzasadnione pożyczkodawcy. Możesz skontaktować się z nami już dziś, jeśli jesteś zainteresowany w uzyskaniu tego kredytu, skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat procesu kredytowego. Proces jak w warunkach pożyczki i jak pożyczka zostanie przelana na twoje konto. musimy swoje pilną odpowiedź, jeśli jesteś zainteresowany. PROSIMY wypełnić i wysłać poniższy formularz wniosku o pożyczkę:   Twoje imię:______________________ Twój adres: ____________________ Twój kraj:____________________ Jego zawód: __________________ Wymagana kwota kredytu: ______________ Kredyt Czas trwania: ____________________ Miesięczny przychód: __________________ Numer telefonu:________________ Czy kiedykolwiek wniosek o kredyt przed: ________________ Jeśli wniosek o pożyczkę wcześniej, gdzie traktowani uczciwie? Gdzie jest firma znajduje? ... e-mail: apex_credunion@live.com Pozdrowienia obrien Jackson
~Wioletta
24-07-2016 / 17:18
Dzień dobry wszystkim z mojego kraju, nazywam się Wioletta od Warszawie przyjechałem tu na blogu, aby odwoływać się do firmy, która jest legit i wolne od oszustw i firmę, gdzie zrealizowany moją pożyczkę od 35,000,00euro wczoraj i ja przyszedłem tutaj, aby ta chwila rozdrażnieniem wszystkim, że jest w potrzebie kredytu, która nadal istnieje firma zawsze można ufać i polegać na bo w moim przypadku okazało się, że firma o nazwie firmy pożyczki Stella Rene, że była firma gdzie ja zrealizowany kredytu wczoraj, więc proszę się połączony z ta firma w przypadku, gdy są w potrzebie pilnej pożyczki dziś, bo zawsze możesz liczyć na pożyczkę Email poniżej {mrsstellareneloanfirm1@hotmail.com} więcej informacji na dzisiaj. Wioletta
~SUCCESS
16-05-2016 / 05:22
Cześć, Ma to na celu informowanie opinii publicznej, że pani, sukces zwierzakiem, prywatny pożyczkodawca pożyczki otworzyć możliwość finansowego dla wszystkich potrzebujących jakiejkolwiek pomocy finansowej. Warunki jasnych i zrozumiałych w 2% stopy procentowej. od USD $ 12.000 $ 8.000.000, euro i funty tylko. Daję kredytów na działalność gospodarczą, kredyty osobiste, kredyty studenckie, kredyty samochodowe i pożyczki na spłacenie rachunków. (Successpetloanfirm@gmail.com) DANE kredytobiorcy 1) Imię i nazwisko: ............ 2) Państwo: ..................... 3) Adres: .................. 4) Stan: .................. 5) Płeć: ........................... 6) Stan cywilny: ............... 7) Miejsce pracy: .................. 8) Numer telefonu: ............... 9) Pozycja Obecnie w miejscu pracy: ............ 10) Miesięczny dochód: ............... 11) Kwota kredytu potrzebne: ............ 12) Czas trwania kredytu: ......... 13) Cel pożyczki: ...... 14) Religia: ............ 15) Czy stosowane przed ......... dzięki, Pani Sukces                          (Successpetloanfirm@gmail.com)
~Lucy
13-05-2016 / 16:58
Oferujemy wszystkie rodzaje kredytów na poziomie 3%. Zainteresowany wnioskodawca powinien napisać do nas na; lucypaulloaninvestment@gmail.com Wyślij nam następujące dane stosować Imię i nazwisko: Kraj: Numer telefonu: Kwota kredytu potrzebne: Czas trwania kredytu: Cel kredytu: EMAIL US VIA: lucypaulloaninvestment@gmail.com
~Pan Jodi Alexandra
22-03-2016 / 09:17
Dzień dobry wszystkim. Czy potrzebujesz kredytu? Czy jesteś zadłużony? Chcesz rozpocząć działalność gospodarczą i potrzebujesz kapitału? Czy potrzebujesz pożyczki lub finansowanie z jakiegokolwiek powodu? Twoja pomoc jest ostatecznie tutaj, ponieważ dajemy pożyczki dla każdego na tanie i przystępne oprocentowanie zaledwie 3%, w razie zainteresowania prosimy o kontakt z nami, co i dostać swoje kredyty dzisiaj. Nasze usługi są szybkie i niezawodne, kredyty są zatwierdzone w ciągu 3 godzin od zastosowania. Oferujemy pożyczki od minimalnego zakresu 2000 $ do maksymalnie $ 10 milionów dolarów. Posiadamy certyfikaty i prywatność jest w 100% bezpieczny z nami. Nie martw się więcej na temat kredytów i finansów oraz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na (jodialexandraloan@gmail.com) i uzyskać natychmiastowy zatwierdzenia pożyczki dziś. Zainteresowani kandydaci pożyczkowe mają wrócić do nas z poniższymi szczegółami. Pełne imię i nazwisko.................................... Osobisty numer telefonu ............................ Kraj........................................... Adres...................................... Stan.............................. Wiek............................................. Stan cywilny................................. Kwota kredytu potrzebne, gdyż pożyczki ..................................... Kredyt Czas ................................. Miesięczny przychód............................. Zawód .................................... Czy stosowane przed? ....................... Dzięki i Bóg błogosławi .. Pan Jodi Alexandra e-mail: jodialexandraloan@gmail.com
~Mary Clifford
25-02-2016 / 23:54
Jestem żonaty mężczyzna w tej chwili z dwójką dzieci i utknąłem w sytuacji finansowej w sierpniu 2012 roku i potrzebowałem na refinansowanie i płacić rachunki dla mojego syna leków. Próbowałem poszukujących kredytów z różnych firm pożyczkowych zarówno prywatnych jak i korporacyjnych, ale nigdy z sukcesu, a większość banków zmniejszyła mój kredyt. Ale, jak Bóg chciał, że poznałam kobietę Bożego prywatne pożyczki pożyczkodawcy przez przyjaciela o imieniu James i mam pewną sumę pożyczki $ 50,000USD a dziś jestem właścicielem firmy i moje dzieci mają się dobrze ... więc chcę doradzać nikogo w potrzebie pożyczki szybko skontaktować się z nim za pośrednictwem poczty elektronicznej na: (goodnewsloaninvestment001@gmail.com) nie wie, robie to modlę się, aby Bóg pobłogosławi go za dobre rzeczy uczynił w moim życie.