Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
24 stycznia 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY KORUPCJA BEZPRAWIE MARSZAŁEK SEJMU MAREK JUREK

Tylko "drobna wpadka?" marszałka sejmu Marka Jurka - z cyklu kompetentni, czy niekompetentni - oceniamy rząd PiS-u.

Marszałek Sejmu Marek Jurek - na zakończenie posiedzenia Zgromadzenia Narodowego 23 grudnia 2005 w Sejmie , po zaprzysiężeniu Prezydenta Lecha Kaczyńskiego - złożył wszystkim Polakom życzenia z okazji Świat Bożego Narodzenia.

Po czym dodał(*) " ...w związku z tym, że w tym roku Święto Bożego Narodzenia pokrywa się w czasie z żydowskim świętem Hanuka (**) składam z tej okazji życzenia świąteczne społeczności żydowskiej w Polsce..".

Czy to dowód że w Polsce rządzą Żydzi? Takie postępowanie jest nieetyczne i niedopuszczalne. 

Katolicyzm jest w Polsce jest wyznaniem absolutnie specjalnym i nadrzędnym wobec wszelkich zjawisk społecznych - nie tylko religijnych. Porównywanie Katolicyzmu, stawianie go na równi z innymi religiami jest bluĽniercze i obraĽliwe dla na POLAKÓW nawet niewierzących. 
Jest to sprzeczne z polską racja stanu.

Przywoływanie żydowskiego wyznania religijnego w obliczu tak ważnego wydarzenia jak Zgromadzenie Narodowe jest absolutnie nie na miejscu. Jest to poza tym gorszące świadectwo parobczej zależności Marka Jurka wobec jego żydowskiego zwierzchnictwa.

Marek Jurek jest druga osoba w Państwie. Czapkowanie Marszałka Sejmu wobec "społeczności żydowskiej" ma stanowić wzorzec stosunku Władz wobec żydowstwa. Tak dla Sejmu, rządu jak i całej konstelacji obecnego kierownictwa Państwa , które to - krótko po wyborach -stawia swe pierwsze kroki. To bardzo ważne - okazuje się - aby były one skierowane we właściwym kierunku, w pełni zgodnym z żydowskim interesem. To co uczynił Marek Jurek w Sejmie będzie zgubne dla Polski i Polaków.

Przypomnę tu tylko tylko Oświęcim, zdradzieckie ustępstwa wobec Żydów: 
ustępstwa wczoraj doprowadziły do sytuacji nie do zniesienia w dzisiaj. Oświęcim stal się miejscem 
nad którym Polska straciła kontrole na rzecz Żydów.
Obóz miał być miejscem "neutralnym" pod względem kultu religijnego. Stal się takim ale neutralność ta jest rozumiana całkowicie po żydowsku.
Żydostwo nie tylko uprawia tam swoje własne kulty religijne nie bacząc na innych, nie licząc 
się ani z nikim ani z niczym. Żydzi tam przyjezdni zachowują się skandalicznie, tańcząc, wrzeszcząc i nawet pokładając się na terenie Obozu przekraczając tym wszelkie normy smaku i zasad współżycia z innymi.

Jest to tajemnica, której nie znają jedynie Polacy w Polsce i ich rząd, bo inni poza Krajem wiedza o tym dobrze. Tak z autopsji jak i reakcji obojętnych emocjonalnie obcokrajowców, którzy nie mogą rozumieć tolerancji Polaków wobec wysoce niegodnego zachowywania się grup żydowskich.

Tzw. Marsz Żywych to jedna wielka demonstracja agresji Izraela na Polskę, gdzie poniewiera się polskie symbole państwowe a porządku pilnuje Mosad. W trakcie takich marszów Służby Izraela dopuszczają się nawet otwartej przemocy fizycznej wobec Polaków co jest udokumentowane na materiałach filmowych. W demonstracjach uczestniczą miedzy innymi żydzi umundurowani w uniformy armii Izraela - jak dotąd są to mundury historyczne.

Coraz bardziej widocznym celem tych marszów jest żydowska kolonializacja Polski. 
Zjawisko to występuje nie tylko w Polsce. W USA w stanie Georgia zapowiada się prawo, gdzie w miejscach oficjalnych nie będzie wolno więcej powiedzieć "Wesołych Świat Bożego Narodzenia" bo to narusza neutralność religijna.

A przecież w przeciwieństwie do Polski są tam inne media niż wyłącznie żydowskie. Np. Televizja Fox News aż huczy od ostrzeżeń pod adresem zagrożonych chrześcijan. Fox utrzymuje, ze ustanowiony jest tajny plan - w stylu hitlerowsko-stalinowskim (cytat) mający na celu wyplenienia chrześcijaństwa w całym USA. A pomyśleć, ze cadyk z Wadowic nie bywał tam często.

To krótkie, ukradkowe wtrącenie Marka Jurka przyniesie Polsce wysoce negatywne konsekwencje i to na długo. Z Żydami bowiem zawsze jest podobnie, najpierw przyjaĽń i mile gesty zaraz potem żydowska agresja bez granic. Której to nie będzie można rozwiązać inaczej jak tylko za pomocą "antysemityzmu" co czyni problem trudniejszym.
Należ tu napisać jeszcze parę słów nt. samego Marka Jurka. 
Marek Jurek pod koniec lat 80 uchodził za lidera młodych narodowców, głęboko religijny eksponujący myśl endecka szybko wszedł na salony alternatywy "korowskiej". Szydło wyszło z worka już w okresie Okrągłego Stołu. Marek Jurek stal się jednym z czołowych ZChN-owcow. Głównym motorem był tam W. Chrzanowski. Otrzymał on zadanie stworzenia organizacji, której głównym celem było zapobieżenie skutecznemu reaktywowaniu w Polsce i wejściu do Sejmu Stronnictwu Narodowemu. ZChN mimo werbalnych ataków ze strony żydokomuny w rzeczywistości był przez nią ściśle koncesjonowany. ZChN to forma takiego samego eunucha endeckiego jak jej dzisiejszy mutant: LPR. Nacjonalizm , prawicowość tak, antysemityzm - nie.

Pamiętam euforie Leszka Kołakowskiego, który zaraz po wyborach, w których przepadł SN, wolał z ulgą mówiąc " cieszę się, ze społeczeństwo polskie przezwyciężyło kołtuństwo dzięki czemu SN nie dostał się do Sejmu" (***).
Niewątpliwie Marek Jurek miał w tym swe zasługi. Potem kiedy kukła ZChNu całkowicie rozpadła się, przezorny Marek Jurek przeszedł pod skrzydła tzw. ruchów prawicowych. Wyrazem tego jest tzw. Grupa Windsor: Jest ona angielska filia Fundacji Heritage z USA. Oprócz Jurka do Grupy należą: Lech Kaczyński, Ujazdowski, Arendarski. Ujazdowski jest szefem tej Grupy, bo prawdopodobnie ma najczystsze pochodzenie rasowe. Dowodem jego władzy jest obecna siedziba służbowa Ujazdowskiego - pałac Ministerstwa Kultury, najbardziej wystawny kameralny budynek w centrum Warszawy. Co należny podkreślić fakt istnienia tej grupy jest obecnie bardzo intensywnie zakrywany na rożne sposoby.

Fundacja Heritage to podobna jednostka liberalno-konserwatywna jak American Enterprise Institute, z którego pochodzi R.Sikorski.

K. Cierpisz 2005-12-26. Szwecja. Lund.

Objaśnienia:
(*) cytat z pamięci, jakoś dziwnie nie ma nigdzie informacji na ten temat.
(**) Też pisze się Channuka.
(***) cytat z pamięci.

zał. fragment Konecznego:
Było to w czasach, kiedy Żydzi przed każdym sejmem składali 150 tys. zł na koszta ... zerwania sejmu. "Rozpanoszenie semitów a zarazem reakcji przeciw-żydowska doszły u nas za Sasów, do takich granic, że Benedykt XIV, słysząc od biskupów polskich coraz to częstsze skargi na Żydów, napisał w roku 1751 długi list pasterski, który przetłumaczony na język polski czytano przez pól następnego roku co niedziela za wszystkich ambon, wydrukowane zaś egzemplarze z objaśnieniami diecezjalnych biskupów rozrzucano dla tym skuteczniejszego poskromienia nadużyć, po wszystkich ratuszach, wójtostwach i władzach municypalnych".

"Papież ubolewa srodze, że taki wzrost Żydów w królestwie ze szkodą chrześcijańskiej ludności, ze handel i szynki Żydzi trzymają, że do publicznych intrat i prowentów są dopuszczeni, a dzierżawy karczem, wsi, folwarków trzymając, dla chłopów tak są srogimi, ze "ich do ciężkich robót zmuszają i ciężarami podwody ich w daleka podróż naładowawszy i ich samych i dobytek obciążają, a nadto i kary na nich stanowią i częstokroć plagami nad ciałem ich się pastwią. I stad pochodzi, że owi ludzie chrześcijańscy rozumieją być panem i dziedzicem swoim Żyda, od którego skinienia, woli i rozkazu owi poddani mienia się być dependujacymi". 
"Prócz tego, jak wspomniano, wsi, folwarki i grunta z poddanymi chrześcijańskimi arendują, przez co wielkie bezprawia i szkody dzieją się katolikom, zwłaszcza gdy Żydzi" "w dworach niektórych panów rządy domu i dyspozycje prowadzą, tudzież komisarskie urzędy sprawują" ... 
"Nadto gdy z handlów, szynków, kupiectwa i różnych zysków nazbierają pieniędzy, tędy je chrześcijanom pożyczają z zadaniem lichwy, przez co dobro i fortunki chrześcijańskie wycieńczają i wyniszczają". "Przytoczywszy wyjątki z bulli Innocentego III i IV, Grzegorza XIII i Klemensa VIII, radzi Polakom trzymać się swych konstytucji i ponowić prawa ustanowione przez przodków, które nie dozwalają dóbr ani praw Żydom arendować, ani pieniędzy od nich na lichwę pożyczać". 


Biskup chelmski, Józef Szembek, z którego diecezjalnej kurendy wiadomości te zaczerpnąłem - pisze dalej autor Ludwik Glatman - popiera list ten swoimi radami, utrzymując, "że da się żydostwu odpór należyty, gdy się ich nie będzie protegować, a tym samym oswobodzeni z wszelkiej protekcji Żydzi w niegodziwościach swoich wcale uśmierzeni zostaną". "Na miłość Boga i zbawienie duszy zaklina swych diecezjan, żeby im arend nie puszczać", "a tym bardziej, aby razem z Żydami w jednym pomieszkaniu lub pod jednym przykryciem czyli dachem nie mieszkali, albowiem przez takową z żydostwem społeczność obelgi i zelżywości dzieją się imieniu chrześcijańskiemu, a częstokroć i sromotne naprzeciw Bogu staja się obrazy". 

Zakazuje tedy surowo: "służenia Żydom, dzieci żydowskich piastowania, za mamki żydostwu służenia, targów w dnie święte", a wszelakie zwierzchności napomina, aby niewiernym Żydom handlów, sprzedaży win w miastach i miasteczkach, wsiach i karczmach pod surowymi karami wzbroniono, aby chrześcijanie żadnych sum od Żydów na lichwę nie pożyczali, pospólstwu zaś zakazuje, aby do robót, podwód, za furmanów zaciągać Żydom, za stróżów, winników nie ważyli; białogłowom wreszcie surowo zabrania, aby dni świętych "przez kurzenie gorzałek i robienie piwa lub innych napojów nie gwałcili"; "plebanom zaś i dziekanom poleca, aby za wszelkie gwałcenia dni świętych upominali się u władz świeckich czyli dworskich, a jeżeli by dwór nie uczynił sprawiedliwości, tedy księża maja obowiązek donosić o tym władzy pasterskiej biskupa...". 

"Są i będą obowiązanymi powiadomieni księża plebani przestrzegać pilnie tego, aby się chrześcijanie nie ważyli podczas dnia u Żydów żadnego do ucierania nosów podczas pamiątki tej, która ci Żydzi Hamana odprawuja służyć onymże Żydom nie ważyli się, i aby się na okopiskach żydowskich podczas pogrzebów ich zaciągać lub tam mieszkać nie zezwalali. Dalej, aby w post wielki i adwent wesel z muzykami ciż Żydzi nie ważyli się ... pilno przestrzegać należy" ". "Przekraczającym plebani prócz kary publicznej cywilnej naznaczać powinni kary duchowe publiczne, jak to: krzyżem w kościołach leżenie i wsadzanie do kuny. Za przestępstwa te prawowierni katolicy podpadać będą grzechowi śmiertelnemu, "który Nam samym i władzy po nas następującej do rozgrzeszenia rezerwujemy". "Grzechu tego żaden kapłan ani świecki ani zakonny  rozgrzeszyć nie miał mocy, tylko sam biskup..."

Ustęp powyższy z książki przedwcześnie zmarłego historyka poucza o kilka szczegółach mało znanych, a raczej całkiem nieznanych; jako Żydzi głęboko w wiek XVIII mieli swe winnice dla produkowania własnego wina rytualnego; a następnie o dwóch arcyznamiennych zwyczajach żydowskich w stosunku do gojów. Oto dbały o zachowanie sabatu Żyd nie utrze sobie nosa w sobotę, lecz najdzie do tego chudzinę chrześcijanina! Najmuje go też do usług na cmentarzu. Żydowi nie wolno dotknąć się trupa, bo popadnie w nieczystość, wiec dla pewności woli trzymać się z daleka od zetknięcia się z trumną i otwartym grobem. 

Poruczy to gojom, a niektórzy z tych nędzarzy zamieszkają nawet przy cmentarzu żydowskim (okopowisku), by mieć stały zarobek1020. Były to oczywiste szumowiny wioskowe, pijacy na stale, omroczeni zawsze, gotowi w omroczeniu choćby ucierać nosy żydowskie. BądĽ co bądĽ jednak trudno nie nazwać takiego zwyczaju wybrykiem żydowskim; potem już o tym nie słychać. Jakżeż usunąć nieporozumienia, skoro głównym ich Ľródłem jest sam Talmud, księga sakralna, a wiec Ľródło nie wysychające. Pogarsza sprawę ta okoliczność, że Talmud wyniesiony jest ponad Tore. Zwraca się na to uwagę nie tylko uczniom poświęcającym się studiowaniu ksiąg świętych, lecz stanowi poważną zasadę życia religijnego w ogóle. Czytamy o tym w kilku miejscach Talmudu, co następuje: "Ci, którzy oddają się czytaniu Biblii, uprawiają jakąś cnotę, albo raczej żadnej cnoty nie uprawiają; (ci, którzy się zajmują) Miszna, uprawiają cnotę, za która, otrzymuje się nagrodę; ci zaś, którzy pilnie studiują gemare, (uprawiają) cnotę, nad która wyższej być nie może". 
"Pismo św.. jest równe wodzie, Miszna winu przyprawionemu (aromatycznemu)". Ciężej się grzeszy (przekraczaniem) słów pisarzy, niż słów Tory"1021. Nie można wyrażać się z większą stanowczością. Tak wywyższony Talmud wyraża się zaś o chrześcijaństwie w taki sposób, iż nieporozumienie musi stać się nieuchronnym. Insulty przeciw kultowi religijnemu chrześcijan zajmują siedem stronic druku1022. 

Wszystkie nazwy, nadawane chrześcijanom w Talmudzie, są obraĽliwe: akum, minim, adom, goj. 
Znaczą one: poganie, a przynajmniej: kacerze1023. Są to tędy przezwiska. Towarzysza im horrendalne wyjaśnienia. BluĽnierstw przeciw Chrystusowi i Najświętszej Pannie pelno1024, a poza tym "nie można sobie wyobrazić nic tak obrzydliwego, czego by nie głosili o chrześcijanach". Goje są w Talmudzie sodomitami. Jeżeli Żydówka wracającą z łaĽni spotka akuma, musi powtórnie się wykąpać. W innym miejscu szczegółowo: Jeżeli zobaczy psa lub osła, lub naród ziemi, lub akuma, lub wielbłąda lub świnie, lub konia, lub trędowatego. 
O gojach powiedziano wyraĽnie: "Wy nazywacie się ludĽmi, goim zaś nie nazywają się ludĽmi". 
Izraelicie nie przystoi, żeby mu służyły zwierzęta we własnej postaci, lecz zwierzęta w postaci ludzkiej. . 
"Psa należy więcej szanować, niż nocri". . .. "Nasienie goja uważa się za nasienie zwierzece"1025, itp. itp.
Istnieje długi szereg nakazów, jak się zachowywać wobec chrześcijan, wszystkie dysza pogarda i nienawiścią (nie tyczą jednak ateistów1026). 
Chrześcijanom należy wyrządzać szkody; co więcej, należy ich mordować, bo tępienie ich jest miłą Jehowie ofiara1027. Zohar, zwracając uwagę, że "po zburzeniu świątyni nie mamy innej ofiary oprócz tej, która polega na usuwaniu strony nieczystej"1028.

Podobne tematy znajdziesz w dziale:  ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia

Interesujące artykuły w tej tematyce :
z cyklu "niebezpieczne tematy" - "Żydowskie dzieje i religia" - książka prof. Izrael Szahak ŻYDZI I GOJE XXX WIEKÓW HISTORII
 
WIERNOŚĆ OJCZYŹNIE i WIERNOŚĆ OBYWATELSKA - w wydaniu żydowskim...
Masoneria czyli szatański antykościół inspiruje wszelkie ataki na Kościół i atakuje Polskę. Czy rząd i naród wygra, czy kolejny raz zwycięży pieniądz?
Holokaust - mity, fakty, fałsz, propaganda - kto tu mąci? - druga strona opowieści o super zagładzie Żydów. Czy kiedykolwiek dowiemy się jaka jest prawda?
Masoneria - kto naprawdę rządzi światem? Komisja trójstronna - tylko elitarny klub światowych bogaczy?
ŻYDZI WOBEC ANTYPOLONIZMU
i wiele innych w kolejnych działach wydawnictwa:  SˇDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników
 

Niezależne Czasopismo Internetowe 
"AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE" 
Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich 
i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
www.aferyprawa.com  

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądĽ dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
 

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Parthena
05-01-2015 / 06:50
Hey hey hey, take a gadner at what' you've done fbqflri.com [url=mhmjyugefe.com]mhmjyugefe[/url] [link=ytzehf.com]ytzehf[/link]
~Kongu
20-12-2014 / 22:22
I try to run every day, even if it is just a half hour of very easy running. Consistency is one of the most inoartpmt factors in running success. However, part of running very often is knowing when to run easy and when to run hard, AND DOING THAT.
~Taisa
01-09-2010 / 00:00
Obyście się wszyscy wraz ze swoją pseudogazetką w piekle spalili. Będę się o to modlić!