Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
31 stycznia 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERA LIST OTWARTY DO OJCA GENERAŁA REDEMPTORYSTÓW OJCA JOZEPHA TOBIN

List otwarty do Ojca Generała Redemptorystów Ojca Josepha TOBINA RZYM

Najprzewielebniejszy Ojcze Generale,

Z oburzeniem przyjęliśmy opublikowanie w mediach skierowanego do Władz kościelnych listu grupy osób, nazywających siebie „katolickimi i świeckimi intelektualistami”, w sprawie Radia Maryja i Ojca Dyrektora Tadeusza Rydzyka. Wielu spośród sygnatariuszy owego listu to liberałowie, faktycznie obojętni wobec spraw Kościoła. Niektórzy z nich nawet bardzo mocno zaszkodzili Kościołowi w najtrudniejszych czasach doby komunizmu (vide: T. Mazowiecki w czasie procesu Ks. Biskupa Czesława Kaczmarka). Wielu spośród sygnatariuszy tego listu dało się poznać w przeszłości jako zajadli wrogowie Radia Maryja, które przełamało ich monopol medialny.

Z ogromnym oburzeniem reagujemy na tę nową, zajadłą kampanię nienawiści przeciwko Radiu Maryja i jego – tak zasłużonemu dla Kościoła katolickiego i Polski – Ojcu Dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi. Protestujemy przeciwko kolejnym próbom zniszczenia Radia Maryja, które jest najważniejszą enklawą wolności słowa w polskich mediach. Uważamy za prawdziwie nikczemny obecny atak na Radio Maryja, które bardziej konsekwentnie niż jakiekolwiek inne media występuje w obronie Kościoła, wartości chrześcijańskich i polskiego patriotyzmu. Radio to szczególnie wiele robi w zakresie wspierania bliźnich w potrzebie, niesienia pomocy ludziom ciężko chorym, ułomnym, przygarbionym przez trudy życia. Jest to zarazem Radio bardzo wiele czyniące dla ewangelizacji Polaków ze wszystkich środowisk zgodnie z nauczaniem Kościoła Apostolskiego. Równocześnie jest to Radio, które przez cały czas zdeformowanych transformacji gospodarczych i polityczno-społecznych po roku 1989 zdecydowanie występuje w obronie wszystkich skrzywdzonych i poniżonych i przeciwko oszukującym ich „łże-elitom”. To Radio jest też głównym pomostem między Polakami w Kraju a Polonią, traktowaną po macoszemu przez tyle poprzednich rządów.

Z oburzeniem reagujemy na ataki na Ojca Dyrektora Tadeusza Rydzyka oparte na manipulacjach technicznych i deformacjach tekstów jego wykładów w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Szokuje ta jątrząca nagonka na wykładowcę, który przedstawił swoją ocenę sytuacji podczas zajęć dydaktycznych. Te ataki godzą w wolność nauczania i są z gruntu sprzeczne z zapisami ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”.

W ataku na Ojca Dyrektora Tadeusza Rydzyka widoczne jest usilne działanie w celu podzielenia i skłócenia polskiego obozu chrześcijańsko – patriotycznego, w celu zapobieżenia integracji środowisk skupionych wokół tego Radia z politycznymi i gospodarczymi siłami wspierającymi obecne rządy w ich trudnych działaniach naprawczych. W ich, jakże godnym uznania dążeniu do likwidacji gnębiących Polskę patologii do zbudowania sprawiedliwej IV Rzeczpospolitej.

Zdajemy sobie dobrze sprawę z tego, że ci, którzy atakują Radio Maryja robią to w imię obrony przestępczego „układu” z III Rzeczpospolitej, który ma wszelkie powody, by obawiać się sukcesu ogólnonarodowych działań rozliczeniowych. Wierzymy, że wszystkie siły prawdziwie chrześcijańsko-patriotyczne skupią się w obronie Radia Maryja, jego Dyrektora, Ojca Tadeusza Rydzyka i tak mocno dziś zagrożonej wolności słowa w Polsce. Będziemy robić wszystko w celu zapewnienia zwycięstwa działaniom w obronie Kościoła i polskości oraz wysiłkom budowania IV Rzeczpospolitej. Niech walka o realizację tych celów – wbrew wszelkim medialnym burzom i nagonkom – przebiega w myśl słynnego wezwania: „Alleluja, i do przodu!”

Najprzewielebniejszy Ojcze Generale,

Przeważająca część ludności w Polsce, to wierzący katolicy, głęboko podporządkowani Stolicy Apostolskiej i szanujący Radio Maryja z Ojcem Dyrektorem Tadeuszem Rydzykiem na czele.

Z najgłębszymi wyrazami szacunku i z zapewnieniem o naszej modlitwie:

prof. dr hab. Edmund Kozal; prof. dr hab. Jerzy Marciniak; prof. dr hab. Henryk Szydłowski; dr Olgierd Baehr; prof. dr hab.Zygmunt Zagórski; prof. dr hab. Kazimierz Stępczak; prof. dr hab. Grażyna Karolewicz; Jan Szylicki – prawnik; prof. dr hab. Jan Ziółek; dr Jan Szafraniec – senator RP; inż. Zbigniew Sulatycki –kpt. żeglugi wielkiej; inż. Zbigniew Wysocki – przew. Polskiego Stowarzyszenia Morskiego-Gospodarczego im. E. Kwiatkowskiego; mgr Paweł Brzezicki –prezes Agencji Rozwoju Przemysłu; dr Feliks Pieczka; prof. dr hab. n. med. Janina Moniuszko-Jakoniuk; dr inż. Antoni Zięba; mgr Józef Ramlau – b. wojewoda bydgoski; dr Urszula Krupa – europoseł; dr Witold Tomczak –europoseł; dr Mieczysław Ryba – KUL, członek Kolegium IPN; dr Krzysztof Kawęcki; prof. dr hab. Anna Raźny; prof. dr hab. Kazimierz Tobolski; prof. dr hab. inż. Sylwester Kobielak; prof. dr hab. Piotr Jaroszyński; prof. dr hab. Olgierd Nowosielski; prof. dr hab. Rafał Broda; prof. dr hab. Jerzy Robert Nowak; prof. dr hab. Stanisław Więckowski; dr inż. Teresa Walewska – Przyjałkowska; prof. Jadwiga Strzykowska- Załęska; dr Stefan Kawiak; dr hab. Mariusz Zemło; prof. dr hab. inż. Ryszard Kozłowski; mgr inż. Jan Hyży; Bożena Koroczycka- artysta plastyk; prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski; Józef Gawłowicz – kpt. żeglugi wielkiej, prezes szczecińskiego oddziału ZLP; prof. dr hab. Włodzimierz Ruch-Dorochowski; Kalina Łobonarska – aktorka; Bogusław Marciniak – prezes Komitetu Obrony Polskiej Żeglugi Morskiej PP Szczecin; Irena Snarska – prof. ASP; Jadwiga Bobrowska – artysta plastyk; mgr inż. Hanna Szklarzewska; Irena Mrugalska – pedagog; prof. dr hab. Włodzimierz Bojarski; dr med. Zbigniew Szlenk – prezes Towarzystwa Katyńskiego; Zbigniew Sekulski – socjolog i muzyk; prof. dr hab. Adam Biela – senator RP; prof. dr hab. Ryszard Bender – senator RP; o. prof. dr hab. Zachariasz S. Jabłoński – Jasna Góra; prof. dr hab. Stanisław Borkacki; prof. dr hab. Zbigniew Żmigrodzki; ks. prof. Czesław Bartnik; prof. dr hab. Stefan Kurowski; Lech Stefan – przew. Klubu Społeczno Politycznego „Spotkanie i Dialog” we Wrocławiu; ks. Stanisław Pawlaczek – przewodniczący Stowarzyszenia „Pro Cultura Catholica”; prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz; red. Helena Pasierbska – prezes Stowarzyszenia „Rodzina Ponarska”; dr Piotr Stanka – prezes Diecezjalnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Pelplinie; prof. dr hab. Henryk Kiereś; prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski; prof. dr hab. Aleksander Dobicki; prof. dr hab. inż. Józef Wysocki; prof. dr hab. Wacław Leszczyński; ks. Prof. dr hab. Zygmunt Zieliński – KUL; Mirosława Machaj – artysta plastyk; Maria Trzcińska –sędzia; dr Stanisław Krajski; red. Lech Jęczmyk – publicysta i tłumacz literatury pięknej; red. Wojciech Reszczyński – dziennikarz; dr Janusz Radłowski; dr Wiesława Troszczyńska- Nakonieczna- WSKSiM; Nina Mirecka – artysta rzeźbiarz; Dariusz Mirecki – artysta plastyk; Grzegorz Strzelczyk – tancerz; Barbara Krzyżagórska – artysta plastyk; inż. bud. Józef Krzyżagórski; prof. dr hab. Józef Krasinkiewicz; dr n. med. Zenon Rudzki; lek. Med. Irena Rudzka; Krzysztof Wojciechowski – reżyser; Gertruda Szumska- poseł IV kadencji; prof. dr hab. Bogusław Grabowski; prof. dr hab. Bolesław Fleszar; dr hab. inż. Ludwik Laudański; ks. Prałat Zdzisław Peszkowski – kapelan Rodzin Katyńskich i Pomordowanych na Wschodzie; prof. dr hab. Eugeniusz Rychlewski; prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska – Bocheńska; Władysław Terlecki – muzykolog; ks. Prof. dr hab. Franciszek Drążkowski – KUL; prof. dr hab. Krystyna Czuba; red. Czesław Ryszka – senator RP; prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki.

Warszawa dnia 14 lipca 2007 r.

Lista nie jest zamknięta. Stale napływają nowe zgłoszenia.
Adres do korespondencji: prof. Janusz Kawecki:
jkawecki@o2.pl

Opinie Polaków i Polonii:

AK, SPK, USOPAŁ – MEXICO

W pierwszym rzędzie ŻADEN CUDZOZIEMIEC nie ma prawa wchodzić w wewnętrzne stosunki oraz sprawy Polski, a szczególnie jeśli chodzi o Prezydenta.

Po drugie, sprawa Jedwabnego nie jest zakończona, ponieważ nie były przesłuchane osoby będącymi naocznymi świadkami NIEMIECKIEJ zbrodni.

Po trzecie, ANTYSEMITYZM to jest jakaś idea zupełnie mylna, ponieważ semitami SĄ LUDY ARABSKIE OD ATLANTYKU DO ZATOKI PERSKIEJ. WOBEC TEGO zachodzi pytanie przeciw jakiej części RASY SEMICKIEJ występuje o. Tadeusz Rydzyk, według Rabina Marvina Hiera?

Po czwarte, byłoby słuszne postępowanie o. Tadeusza Rydzyka, gdyby podał do sądu Rabina Marvina Hiera o znieważenie!

Po piąte, nie ma przykazania, aby „miłować na silę taki czy inny naród”. Każdy ma prawo mieć swoje zdanie o takim czy innym narodzie, co nie jest motywem do skarżenia się przed Papieżem, który to Ojciec Święty nie ma nic wspólnego z całym zupełnie niesłusznym wywodem Rabina, który robi więcej niż „z igły widły”.

Po szóste, czy postępowanie Żydów wobec Palestyńczyków jest słuszne i nie narusza praw ludzkich? Warto przeanalizować i słusznie osądzić stronę winną śmierci wielkiej liczby istnień ludzkich w tamtym obszarze...

Inż. Jerzy Skoryna

Słuchacze Radia Maryja murem za o. Rydzykiem

To prowokacja, robota wrogów Kościoła, nagrania są nieprawdziwe - tak słuchacze Radia Maryja zareagowali na ujawnienie taśm, na których o. Tadeusz Rydzyk obraża prezydencką parę - czytamy w "Dzienniku".

To wszystko szatańska robota, ufam ojcu dyrektorowi bezgranicznie - mówi jedna ze słuchaczek radia z Warszawy, a inna dodaje: To robota jego przeciwników nie mająca nic wspólnego z prawdą.

Była senator prof. Krystyna Czuba zasugerowała, że taśmy zostały spreparowane, a do szkoły mogli trafić ludzie do zadań specjalnych, po to by przeprowadzić tę prowokację. Zbigniew Sulatycki, związany z rozgłośnią kapitan żeglugi wielkiej, uważa z kolei, że to manipulacja, bo "ojciec dyrektor, jako kapłan i nie tylko, takich słów nie używa". Główny ideolog środowiska radiomaryjnego prof. Jerzy Robert Nowak stwierdził z kolei, że cała sprawa to nagonka, aby przyćmić sukces niedzielnej pielgrzymki słuchaczy radia na Jasną Górę. (...)
PAP

Polonijne Stowarzyszenie
Patriotów Narodu Polskiego
w Toronto - Kanada
Dnia 14 lipca 2007


Dlaczego "szamani w chałatach" atakują polskie Radio Maryja i polska Telewizje TRWAM na naszych oczach???

Jak długo jeszcze "pejsaci polacy" bez pardonu w swoich "ośrodkach masowego rażenia" frontalnie i wściekle będą uderzać na polski fenomen na skale Polski, a nawet i całego świata jakim jest nasze Polskie Radio Maryja i Telewizja TRWAM, które odważyło się przerwać lewacki monopol koszernej manipulacji na terenie Polski i wielu krajów.

Polonijne Stowarzyszenie Patriotów Narodu Polskiego od bardzo dawna ma powyżej dziurek w nosie słuchania i komentowania "koszernej miłości" chałatowych terrorystów posługujących się wciąż językiem polskim w swoich "szczekaczkach" i legitymujących się polskimi paszportami, czym w chwili obecnej przy obecnym sprawowaniu władzy rządzie, czym jesteśmy - nie tylko my - bardzo takimi faktami zdumieni.

Cóż stoi na przeszkodzie, by przy takim medialnym terrorze skierowanym w Polskie Radio Maryja i Telewizje TRWAM, a w szczególności w o. Tadeusza Rydzyka Dyrektora Radia Maryja i Telewizji TRWAM "koszerny" terror jest skierowany również i na nas wszystkich Polaków katolików myślących i czujących o Polsce i po polsku.

Polonijne Stowarzyszenie nie zamierza protestować, ani apelować do "reżyserów" obecnego terroru medialnego, ponieważ uważamy ze jest to strata czasu, pieniędzy i nerwów na dywagacje z terrorystami w sądach i na jakichkolwiek platformach porozumienia, gdyż z chutzpiarskimi manipulatorami nie było, nie ma i nie będzie jakiejkolwiek porozumienia, a manipulatorów po prostu należy zlikwidowac raz na zawsze po wszem czasy z naszej Polskiej Ziemi i oczywiście siłą rzeczy z polskich częstotliwości nadawczych, gdzie władną w tej kwestii jest obecna struktura rządowa, która w dalszym ciągu pozwala na tego typu terrorystyczne "geszefty".

W związku z powyższym, Polonijne Stowarzyszenie Narodu Polskiego w Kanadzie
zwraca się do obecnego Rządu, aby niezwłocznie i radykalnie podjął odpowiednie kroki w kierunku zamknięcia polsko-języcznych "szczekaczek", a terrorystów medialnych i zawodowych łgarzy niezwłocznie pozbawił wszelkich polskich dokumentów pozbawiając "ich" przy tym stałego pobytu na Polskiej Ziemi bez prawa powrotu.

Rzecznik Polonijnego Stowarzyszenia
Patriotów Narodu Polskiego w Kanadzie

Jan Ogonowski

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Krzysztof Maciąg, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu sympatyków SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.