Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
18 sierpnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE KADRY BEZPIEKI KTO RZˇDZI W POLSCE

Kadry bezpieki - analizę narodowościową wysokich funkcjonariuszy komunistycznego aparatu bezpieczeństwa. 

- Instytut Pamięci Narodowej: w latach 1944-1954 na 450 osób pełniących najwyższe funkcje w MBP (od naczelnika wydziału wzwyż) 167, czyli 37,1 proc. stanu osobowego, stanowili funkcjonariusze pochodzenia żydowskiego

Badania przeprowadzone przez historyków i naukowców Instytutu Pamięci Narodowej zdecydowanie potwierdziły prawdziwość tezy o nadreprezentatywności osób pochodzenia żydowskiego w kierownictwie Urzędu Bezpieczeństwa i Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego. Dane opublikowane przez najnowszy "Biuletyn IPN" oparte zostały na gruntownej analizie akt personalnych kierownictwa UB i MBP w latach 1944-1956.
- Doktor Krzysztof Szwagrzyk z wrocławskiego IPN przeprowadził kompleksowe badania akt personalnych funkcjonariuszy UB pracujących w tym aparacie praktycznie do końca 1956 r. - mówi Wojciech Trembacz z wrocławskiego IPN.
W listopadowym numerze "Biuletynu", wydawanego przez IPN, w całości poświęconego roli i życiu ludności pochodzenia żydowskiego w PRL,
dr Szwagrzyk przedstawił analizę narodowościową wysokich funkcjonariuszy komunistycznego aparatu bezpieczeństwa w oparciu zarówno o materiały archiwalne, polskie i sowieckie, jak i publikacje po 1989 r. - Doktor Szwagrzyk, prowadząc badania i analizy, sprawdził wszystkie teczki kierownictwa UB i MBP pod kątem deklarowanej narodowości i pochodzenia. Przedmiotem jego analizy i wniosków było to, co do tej pory często traktowano jako mity - mówi Wojciech Trembacz z IPN.
Historyk IPN oparł się na opracowanym w 1978 r. informatorze MSW o kadrach bezpieki oraz na znajdujących się w aktach osobowych funkcjonariuszy UB ankietach i życiorysach sporządzonych przez nich samych. Naukowiec zbadał również akta 450 osób zajmujących kierownicze stanowiska w MBP oraz 249 osób z Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego. Wnioski nie pozostawiają wątpliwości: w latach 1944-1954 na 450 osób pełniących najwyższe funkcje w MBP (od naczelnika wydziału wzwyż) 167, czyli 37,1 proc. stanu osobowego, stanowili funkcjonariusze pochodzenia żydowskiego. Po likwidacji MBP w 1954 r., kiedy na miejsce danego ministerstwa powstał Komitet ds. Bezpieczeństwa Publicznego, liczba ta zmalała do 86 osób (34,5 proc. ścisłego kierownictwa bezpieki). W tym samym czasie, czyli w latach 1944-1956 wśród 107 szefów wojewódzkich urzędów bezpieczeństwa i ich zastępców pochodzeniem żydowskim legitymowały się 22 osoby. Z analizy akt personalnych wszystkich wysokich funkcjonariuszy komunistycznego UB wynika, że najwięcej osób pochodzenia żydowskiego znalazło się w strukturach aparatu bezpieczeństwa w województwach: szczecińskim (18,7 proc.), wrocławskim (18,7 proc.), katowickim (14,6 proc.), łódzkim (14,2 proc.), warszawskim (13,6 proc.), gdańskim (12 proc.) i lubelskim (10 proc.). W pozostałych województwach zaś kształtował się na poziomie ok. 7 proc. Najmniejszy odsetek w kierownictwie aparatu bezpieczeństwa stanowili Żydzi w województwie zielonogórskim - 3,5 proc.
- Badania osobowe dotyczyły osób zajmujących kierownicze stanowiska w aparacie bezpieczeństwa w owym okresie, dlatego trudno mi mówić o szeregowych funkcjonariuszach UB i śledczych. Można jednak przyjąć, że "im wyżej w aparacie bezpieczeństwa", tym więcej osób legitymowało się żydowskim pochodzeniem - mówi Wojciech Trembacz.

Podpisy pod wyrokami śmierci
Z kolei Janusz Wróbel z łódzkiego Instytutu Pamięci Narodowej wskazuje w "Biuletynie" na wyraĽny udział komunistów w aparacie ucisku, jaki funkcjonował w Łodzi. I tak w Wojskowym Sądzie Rejonowym w Łodzi, będącym najgroĽniejszym i budzącym największy postrach aparacie terroru w tym mieście, wysokie stanowiska pełnili Żydzi - Leo Hochberg i Michał Salpeter (Mordko Meilech). To ich nazwiska widnieją pod wyrokami śmierci wydanymi na żołnierzy AK i NSZ oraz na działaczy powojennej konspiracji. Również i prokurator Feliks Aspis, oskarżający w wielu procesach politycznych nie tylko w Łodzi, nie ukrywał swoich żydowskich korzeni. W Łodzi również Żydzi-komuniści dominowali na kierowniczych stanowiskach Urzędu Bezpieczeństwa: szefem wydziału personalnego WUBP był Edward Szejnfeld, szefem wydziału III zajmującego się walką z antykomunistycznym podziemiem - Aleksander Rozenblum, a wydziałem śledczym WUBP kierował Jakub Szmulowicz. Pochodzenia żydowskiego był też Mieczysław Broniatowski, dyrektor Centralnej Szkoły MBP w Łodzi, której mury opuszczali przyszli oprawcy.

Meldunki żołnierzy
O dominującej roli Żydów w komunistycznym aparacie terroru informowało od początku 1944 r. kierownictwo Polskiego Państwa Podziemnego oraz dowódcy oddziałów AK i NSZ. I tak meldunek komendanta AK Okręgu Białystok do centrali z 22 stycznia 1945 r. informował: "NKWD przy pomocy pozostałych Żydów urządza krwawe orgie", a memoriał WIN do ONZ głosił: "Po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski, Żydzi-komuniści, oddając się w zupełności jako znawcy stosunków i terenu na usługi NKWD, byli (...) czynnikiem, który najwięcej przyczynił się do aresztowań, rozstrzeliwań i deportacji, zwłaszcza członków polskiego ruchu niepodległościowego".
"W świetle zaprezentowanych danych statystycznych teza o dużym udziale Żydów i osób pochodzenia żydowskiego w kierownictwie UB sformułowana została na podstawie prawdziwych przesłanek i jako taka odzwierciedla fakt historyczny"- napisał w konkluzji artykułu dr Krzysztof Szwagrzyk. "Biuletyn" przytacza również, powołując się na rosyjskie archiwa - wewnętrzne meldunki i informacje prominentnych oficerów sowieckich i przedstawicieli sowieckiej władzy w Polsce. I tak np. w 1949 r. ambasador ZSRS w Polsce Wiktor Lebiediew pisał "w MBP poczynając od wiceministrów, poprzez dyrektorów departamentów, nie ma ani jednego Polaka, wszyscy są Żydami".
I jakkolwiek ta ocena sowieckiego ambasadora w świetle badań IPN zaprezentowanych w "Biuletynie" wydaje się być mocno przesadzona, to jednak analizy i badania przeprowadzone przez dr. Krzysztofa Szwagrzyka jednoznacznie potwierdzają tezę o licznym, wręcz masowym udziale osób pochodzenia żydowskiego w aparacie terroru w Polsce Ludowej.
AUTOR
Wojciech Wybranowski
NASZ DZIENNIK Czwartek, 15 grudnia 2005, Nr 291 (2396)

http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=po&dat=20051215&id=po01.txt
 

Artykuły interwencyjne:
INTERWENCJA STOWARZYSZENIA OROPOiWzK - SKARGA DO PROKURATURY NA ZATRZYMANIE MIESZKAŃCA NOWEGO TOMYŚLA
LIST OTWARTY DO PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO - INTERWENCJA STOWARZYSZENIA OROPOiWzK - ZATRZYMANIE PREZESA GDAŃSKIEGO ODDZIAŁU - ZBIGNIEWA ARCISZEWSKIEGO
Wniosek do Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego o wszczęcie postępowania w sprawie działalności wolnomularstwa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
List otwarty do Prezydenta III RP Lecha Wałęsy
KIM JEST RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH PROF. ANDRZEJ ZOLL? CZY INSTYTUCJA RZECZNIKA MA KORUPCYJNY CHARAKTER?
i wiele innych w kolejnych działach wydawnictwa:  SˇDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników
 ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia

Niezależne Czasopismo Internetowe 
"AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE" 
Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich 
i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
www.aferyprawa.com  

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądĽ dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
 

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~nadeen nadeen
09-08-2016 / 16:27
https://litiwuding.com/ https://litiwuding.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6/ https://litiwuding.com/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%81-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6/ https://litiwuding.com/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%81-%d8%ae%d8%b2%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6/ https://litiwuding.com/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%aa%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6/ https://litiwuding.com/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%a7%d8%ab%d8%a7%d8%ab-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6/ https://litiwuding.com/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%b1%d8%b4-%d9%85%d8%a8%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6/ https://litiwuding.com/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%ad%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6/ https://litiwuding.com/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%ad%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%85/ https://litiwuding.com/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%81-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6/ https://litiwuding.com/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6/ https://litiwuding.com/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%81-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6/
~nadeen nadeen
09-08-2016 / 16:27
~nadeen nadeen
09-08-2016 / 16:26
~rohitkk684
01-02-2016 / 11:51
Relocation services in Mumbai goto www.expert5th.in/packers-and-movers-mumbai/ Relocation services in Gurgaon goto www.expert5th.in/packers-and-movers-gurgaon/ Relocation services in Delhi goto www.expert5th.in/packers-and-movers-delhi/
~raghupandit144
01-02-2016 / 11:50
Relocation services in Noida goto www.expert5th.in/packers-and-movers-noida/ Relocation services in Chennai goto www.expert5th.in/packers-and-movers-chennai/ Relocation services in Thane goto www.expert5th.in/packers-and-movers-thane/ Relocation services in Navi Mumbai goto www.expert5th.in/packers-and-movers-navimumbai/ Relocation services in Faridabad goto www.expert5th.in/packers-and-movers-faridabad/ Relocation services in Ghaziabad goto www.expert5th.in/packers-and-movers-ghaziabad/