Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

LUSTRACJA PRACOWNIKÓW POLSKICH AMBASAD I KONSULATÓW AUSTRALIJSKA GRUPA LUSTRACYJNA

KALENDARIUM AUSTRALIJSKIEJ GRUPY LUSTRACYJNEJ - lustracja pracowników polskich ambasad i konsulatów.

WSTĘP

30 marca 2007 roku mija pierwsza rocznica formalnego ukonstytuowania się organizacji, która przyjęła nazwę Australijska Grupa Lustracyjna.

W skład Zarządu weszli: Jacek Klas – koordynator, inicjator powstania AGL, Elżbieta Anna Szczepańska – wicekoordynator (do 16.11.2006 r.), rzecznik prasowy , Grażyna Plaska – członek Zarządu, wicekoordynator od 16.11.2006 r. Grzegorz Ochnia – członek Zarządu, Zofia (Kwiatkowska) Dublaszewska – członek Zarządu.

Przedstawiciele AGL w Polsce: Jadwiga Chmielowska i Ryszard Majdzik.

W chwili obecnej wszyscy członkowie Zarządu i przedstawiciele AGL w Polsce są posiadaczami STATUSU POKRZYWDZONEGO.

AGL prowadzi działalność społeczną – NIE BYŁA I NIE JEST FINANSOWANA przez jakakolwiek organizacje, instytucje, czy osoby prywatne.

AGL swoją bezkompromisowością, determinacja i efektywnością działań, zdobyła sobie niekwestionowany szacunek i uznanie w Polsce i za granica. Jest to jedyna organizacja na świecie, która powstała z inicjatywy byłych działaczy Solidarności, i która podjęła walkę o ujawnienie dokumentów, zawierających prawdę o komunistycznych zbrodniach w PRL.

Głównym celem AGL było zainicjowanie, prowadzenie i koordynowanie akcji zmierzającej do powszechnej i pełnej lustracji w środowiskach polonijnych.

Swój udział i poparcie dla działań AGL wyrazili byli działacze Solidarności, osoby internowane, więźniowie polityczni, osoby represjonowanie w komunistycznej Polsce i ich rodziny, obecnie mieszkające na stale poza granicami kraju.

Podstawa przynależności do Zarządu AGL było wystąpienie do Instytutu Pamięci Narodowej o autolustracje.

Jednym z powodów powstania AGL była kampania oszczerstw i pomówień ze strony niektórych stowarzyszeń polonijnych podczas organizowania 25-tej rocznicy powstania Solidarności, a także potrzeba powstrzymania dezinformacji Polonii australijskiej.

Zorganizowane w 2005 roku obchody 25-lecia Solidarności w wiktoriańskim Parlamencie były i zapewne na zawsze pozostaną niekwestionowanym sukcesem I jednym z najważniejszych wydarzeń historyczno-politycznych w życiu australijskiej Polonii. Obchody te zostały odnotowane i docenione przez premiera stanu Wiktoria, Steva Bracks`a, dyplomatów, australijskich prominentów życia politycznego i wiktoriańskich parlamentarzystów. Tym trudniej było wyjaśnić niechęć do organizatorów obchodów ze strony polskiego ambasadora Jerzego Więcława (absolwenta moskiewskiej szkoły dyplomatycznej), a także prezesa Rady Naczelnej Polskich Organizacji w Australii Janusza Rygielskiego, ukrywającego wstydliwy fakt przynależności do PZPR przez prawie 20 lat.

Zaprezentowana w Parlamencie wystawa “Poland`s Way to Freedom”, jej profesjonalizm, poziom artystyczny, unikalność eksponatów, została doceniona przez umieszczenie relacji z uroczystości, nagranej przez organizatorów na płycie DVD, w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie. W tym samym czasie w Melbourne film z przebiegu uroczystości, nakręcony przez Federacje Polskich Organizacji w Wiktorii, został ocenzurowany, a po protestach organizatorów wystawy tego historycznego wydarzenia, zniszczony.

Ujawnienie mechanizmów fałszowania historii i intryg ze strony władz tzw. “Polonii zorganizowanej” sprawiły, ze w czasie zebrania Australijsko-Polskiego Towarzystwa Historycznego (organizacja niezależna) w dniu 12.02.2006 roku, grupa obecnych na nim byłych działaczy Solidarności podjęła decyzje wystąpienia z Apelem o lustracje Polonii.

Australijski Apel dał początek trwającej trzynaście miesięcy i jeden dzień Australijskiej Bitwy o Lustracje.

CHRONOLOGIA WYDARZEŃ

12.02.2006 – roczne zebranie Australijsko-Polskiego Towarzystwa Historycznego – opracowanie Australijskiego Apelu o Lustracje.

15.02.2006 – Australijski Apel o lustracje ukazuje się na stronach internetowych http:// www.wirtualnapolonia.com/Australia/teksty.asp?TekstID=10227

19.02.2006 – przesłanie do Kancelarii Sejmu RP tekstu Apelu z prośbą o wskazanie możliwości konstytucyjnych i prawnych przedstawienia w Sejmie tej obywatelskiej, niezależnej inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy lustracyjnej.

21.02.2006 – na konferencji prasowej w Krakowie R.Majdzik, B.Niemiec i J.Kuczera rozpowszechnili Australijski Apel o lustracje Polonii.

22.02.2006 – otrzymanie odpowiedzi z Kancelarii Sejmu /BLS-151-2659/06/ o przekazaniu Australijskiego Apelu przewodniczącemu NIP i poinformowanie sygnatariuszy Apelu iz: “aby spowodować zmiany w obowiązującym prawie, uprawnione podmioty musiałyby podać inicjatywę ustawodawcza… w trybie i na zasadach określonych w art.118 Konstytucji RP, grupa co najmniej 100 tysięcy obywateli mających prawo wybierania do Sejmu (co reguluje ustawa z dnia 24 czerwca 1999 roku, o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz.U. nr 62, poz. 688 z późniejszymi zm.) lub tez wprowadzenie poselskiego projektu, który może być wniesiony przez komisje sejmowa przez co najmniej 15 posłów (Bożena Wyszynska)”.

25.02.2006 – sygnatariusze Apelu o lustracje Polonii składają na ręce Konsula Generalnego RP- Ryszarda Sarkowicza, wniosek do IPN o autolustracje.

6.03.2006 – na stronie internetowej Wirtualnej Polonii Mirosław Krupinski publikuje oszczercza historie o współpracy rodziny Majdzika z UB i przypuszcza atak na sygnatariuszy Australijskiego Apelu, w tym na Elżbietę Szczepanska i Jacka Klasia, a także zwolenników lustracji Polonii - Marka Baterowicza, Australijsko-Polskie Towarzystwo Historyczne, działaczy Solidarnosci, internowanych i więźniów politycznych (Mieczysław Majdzik i Ryszard Majdzik) http://www.wirtualnapolonia.com/Australia/opinie.asp?opinia-18554 – 189 głosów w dyskusji.

10.03.2006 – powołanie Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, oraz projektu ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa komunistycznego (NIP). Pierwsze posiedzenie Komisji - zatwierdzenie składu Komisji, przewodniczący Rafal Wiechecki (LPR) - od 10.03.2006 do 12.05.2006, Stanisław Pieta (PiS) – od 12.05.2006 do 12.01.2007.

11.03.2006 – Ruch Rodaków publikuje swój apel o lustracje Polonii.

21.03.2006 – Ryszard Majdzik i Artur Rogala rozpoczynają w Polsce lobbing na rzecz lustracji środowisk polonijnych. Akcja nosi nazwę “Polonia bez Agentów”. Inicjują tez akcje zbierania pod Apelem o lustracje Polonii podpisów posłów, senatorów i osób prywatnych.

Odbywa się drugie posiedzenie Komisji Sejmowej (NIP), powołanej do rozpatrzenia projektów ustaw o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, oraz projektu ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa komunistycznego .

23.03.2006 – opublikowanie artykułu Elżbiety Szczepanskiej o inwigilacji środowisk polonijnych, pt. “Opracy i Ofiary”, http://www.rodaknet.com/rr narod aktualnosci szczepanska.htm

28.03.2006 – założyciele inicjatywy “Polonia bez Agentów” na stronie Ruchu Rodaków koncza akcje zbierania podpisow pod Apelem o lustracje Polonii. W ciągu 17 dni zebrano wyrażające poparcie dla akcji podpisy – 8 poslow, senatorów i eurodeputowanych, 110 osób mieszkających poza granicami Polski, oraz 140 mieszkających w kraju. http://www.rodaknet.com/rr narodaktualnosci grupa - incic.htm

30.03.2006 – zawiązuje się AUSTRALIJSKA GRUPA LUSTRACYJNA, jest to jedyna na świecie zorganizowana grupa osób represjonowanych, która w sposób jednoznaczny w swoich działaniach domaga się pełnej lustracji i objęcia nią środowisk polonijnych. AGL opracowuje projekty poprawek przedlozonych w Sejmie, projekt ustaw o IPN i ujawnieniu dokumentów o pracy i współpracy z organami bezpieczeństwa państwa komunistycznego.

4-6.04.2006 – odbywa się 3,4 i 5 posiedzenie NIP- Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej w sprawie ustawy lustracyjnej.

6.04.2006 – właściciel i redaktor witryny internetowej Wirtualna Polonia, Mirosław J. Wiechowski i Włodzimierz Kulinski, pozbawiają Australijska Grupę Lustracyjna prawa prowadzenia dyskusji na tej witrynie, jednocześnie oskarżając członków Zarządu AGL i osoby współpracujące z ta grupa, o kolaboracje ze służbami reżimu komunistycznego i agenturalna polityczna przeszłość.

Przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw o zmianach ustawy o IPN, oraz projektu ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa komunistycznego (NIP), Rafał Wiechecki, przesyła rzecznikowi prasowego AGL Elżbiecie Szczepanskiej pisemne potwierdzenie otrzymania postulatów opracowanych na podstawie Australijskiego Apelu i zapewnienie o wykorzystaniu ich w dyskusji na ten temat podczas prac legislacyjnych nad projektami ustaw (ref. NIP- 0151-02/06).

7.04.2006 – koordynator Ruchu Rodaków, Mirosław Rymar , zaprasza AGL do publikowania swoich materiałów na stronie internetowej www.rodaknet.com

10.04.2006 – przygotowywany przez AGL “List Otwarty” do Sejmu RP “O PRAWO DO PRAWDY I WYBACZENIA”, podpisują: Jacek Klas – koordynator AGL, Elżbieta Szczepanska – rzecznik prasowy AGL i Miroslaw Rymar – koordynator Ruchu Rodaków. Do Sejmu przekazują go: Ryszard Majdzik, przedstawiciel AGL w Polsce i Artur Rogala, przedstawiciel Ruchu Rodaków w Polsce.

14.04.2006 – Mirosław Rymar zwraca się do Jacka Klasia i Elżbiety Szczepanskiej o zakończenie akcji związanej z ustawa lustracyjna, i jak to określa, “…ogłoszenie sukcesu, bowiem, pan Kurtyka zapewnił pana Rogale i pana Majdzika, ze przepis o elektronicznym lustrowaniu Polonii i składaniu wniosków mamy załatwiony”. Dalej stwierdza, ze “… inne nasze postulaty nie maja w Sejmie zadnych szans, wiec lepiej teraz ogłosić sukces, niż później ponieść klęskę”. M.Rymar swoja propozycje ogłoszenia sukcesu i zakończenia całej akcji ponawia w rozmowach telefonicznych z Jackiem Klasiem i Elżbieta Szczepanska 17. 04.06 i 21.04.06. AGL odrzuca propozycje Rymara, oceniając akcje RR jako propagandowa, której celem jest uzyskanie rozgłosu, a nie dążenie do rzeczywistych zmian legislacyjnych w ustawie lustracyjnej i objęcia jej zasięgiem środowisk polonijnych. W konsekwencji - brak akceptacji AGL dla polityki i działań RR, doprowadza do braku zaufania, co w przyszłości powoduje zerwanie współpracy.

20.04.2006 – przedstawiciel AGL – R.Majdzik i przedstawiciel RR – A.Rogala udają się do Warszawy, aby osobiście w Sejmie wręczyć członkom Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej “Apel w sprawie lustracji Polonii”.

26.04.2006 – AGL analizuje stenogramy z siedmiu posiedzeń Komisji Nadzwyczajnej. Wynika z nich, ze na żadnym z posiedzeń nie padło ani jedno słowo ze strony posłów na temat lustracji Polonii. Po konsultacjach, AGL decyduje, ze przedstawiciele AGL muszą być w czasie posiedzeń Komisji fizycznie obecni lub reprezentowani. Ustalono, ze na podstawie ustawy z dnia 7.07.2005 roku (Dz.U.2005 Nr 169 poz.1414), oraz zgodnie z Regulaminem Sejmu zmienionym uchwałom Sejmu RP z dnia 24.02.2006 r.(art.70a-70 I art.201b-201c), obywatele RP maja prawo uczestnictwa w procesie stanowienia prawa i przysługuje im prawo do wysłuchania publicznego, jeżeli opracowywane przepisy ustawodawcze dotyczą ich interesów, a oni sami mogą być obecni.

Pomimo niedopełnienia wymogów formalnych – niewystarczająca liczba podpisów osób popierających inicjatywę o lustracji Polonii (mniej niż 100 000, i nie uzyskanie poparcia 15 posłów), AGL postanawia przedstawić marszałkowi Sejmu, przewodniczącemu i członkom Komisji Sejmowej (NIP), przygotowany przez AGL pakiet zmian w opracowanej ustawie, które zawierały postulaty sygnatariuszy Apelu Australijskiego z 15.02.2006.

28.04.2006 – po konsultacjach ustalono, ze AGL w czasie prac Komisji Sejmowej nad ustawa lustracyjna, będzie reprezentowana przez Jadwige Chmielowska i Ryszarda Majdzika. Jednoczesnie AGL zaproponowała Ruchowi Rodaków (M.Rymar) udział w pracach Komisji Sejmowej. Do 30.04.2006 r. AGL nie otrzymała od pana Rymara żadnej odpowiedzi, w związku z czym w rozmowie telefonicznej zaproponowano uczestnictwo w pracach Sejmu Arturowi Rogali (przedstawiciel RR w Polsce, który wskazał na Małgorzatę Mamejko jako drugiego reprezentanta RR).

3.05.2006 – Biuro Prasowe AGL, pod kierownictwem Elżbiety Szczepanskiej, OPRACOWUJE PROPOZYCJE ZMIAN DO USTAWY LUSTRACYJNEJ, które zostają przedstawione Komisji Nadzwyczajnej, jako pakiet zmian lustracyjnych dotyczących Polonii i przesyła je elektronicznie swoim reprezentantom, a także wszystkim posłom – członkom Komisji sejmowej. Faxem wysłano do zakładów STP Elbud w Krakowie – upoważnienia in blanco, które pozwoliły przedstawicielom AGL I RR w Polsce na uczestniczenie w obradach Komisji Nadzwyczajnej.

JEST TO PIERWSZA W HISTORII POLSKIEGO PARLAMENTARYZMU SPOŁECZNA, NIEZALEŻNA INICJATYWA POLAKÓW MIESZKAJĄCYCH POZA GRANICAMI KRAJU, KTÓRZY ZA POŚREDNICTWEM SWOICH REPREZENTANTÓW, ZGŁOSILI FORMALNIE ZAINTERESOWANIE UCZESTNICTWEM W PRACACH LEGISLACYJNYCH NAD OPRACOWANIEM USTAWY, I BYLI OBECNI W CZASIE PRAC KOMISJI SEJMOWEJ.

AGL przesyła swój projekt zmian ustawodawczych wszystkim członkom Komisji Nadzwyczajnej, przewodniczącym wszystkich klubów poselskich, posłom niezrzeszonym, posłom i senatorom Komisji Współpracy Polski z Polonia, wszystkim członkom Rady Polonii Świata, oraz naczelnym organizacjom reprezentującym Polonie zorganizowana w Europie, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, z prosba o udzielenie poparcia inicjatywie lustracji w środowiskach polonijnych.

Materiały dotyczące zmian legislacyjnych zostały droga elektroniczna przekazane zarówno ekspertom pracującym nad zmianami w ustawach lustracyjnych, jak i innym wpływowym osobom polskiego życia politycznego, które otwarcie wyrażały swoją akceptacje dla procesu pełnej i powszechnej lustracji, oraz 457 innym adresatom, w tym polskim i polonijnym środkom masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, strony internetowe).

Zestaw dokumentów dotyczących zmian legislacyjnych w ustawach lustracyjnych, z prośbą o udzielenie inicjatywie poparcia, został przesłany do wszystkich 45 diecezji Kościoła katolickiego w Polsce, a także do prymasa Polski.

4.04.2006 – problemy lustracyjne Polonii przedstawione zostały premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu.

7.05.2006 – konsultacje z Antonim Macierewiczem na temat opublikowanych przez AGL zmian legislacyjnych i utrzymania lub likwidacji w nowej ustawie statusu “osoby pokrzywdzonej”.

9.05.-21.09.2006 – reprezentanci AGL uczestniczą we wszystkich posiedzeniach Komisji Sejmowej opracowującej projekty nowej ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, oraz projektu ustawy o ujawnieniu informacji i dokumentów organów bezpieczeństwa państwa komunistycznego (NIP). Delegaci AGL I RR otrzymują karty wstępu na obrady sejmowe. Relacje z uczestnictwa i przebiegu prac w Komisji Sejmowej reprezentanci AGL i RR opublikowali w siedmiu komunikatach na stronie internetowej www.abcnet.com.pl w działach: “Mówi się w Polsce” i “Mówi się na świecie”.

KOMUNIKATY MAJA ZNACZENIE HISTORYCZNE I PRZEDSTAWIAJĄ DOKŁADNĄ RELACJE Z PRZEBIEGU OBRAD.

10.05.2006 – ponowne przedstawienie problemów lustracyjnych premierowi Jarosławowi Kaczynskiemu.

Rozmowa działacza PiS z marszałkiem Senatu Bogdanem Borusewiczem na temat lustracji środowisk polonijnych. Stwierdził on, ze: “Apel zna, ale nie widzi możliwości zlustrowania co najmniej 100 tys. ludzi na emigracji!”

19-21.05.2006 – podczas obrad Komisji Nadzwyczajnej przedstawiciele AGL w Polsce przeprowadzili konsultacje z Krzysztofem Wyszkowskim i prof. Zybertowiczem. Ekspertem do spraw lustracyjnych w czasie obrad Komisji był Antoni Macierewicz.

28.05.2006 – AGL wysyła do wszystkich delegatów na Zjazd Rady Naczelnej Polskich Organizacji w Australii i Nowej Zelandii “List Otwarty”, z prośbą o poparcie dla inicjatywy ustawodawczej AGL, zmierzającej do objecia lustracja środowisk polonijnych. W odpowiedzi na list AGL, prezes Rady Naczelnej J.Rygielski w swoim sprawozdaniu całkowicie zdezawuował te inicjatywę, oraz zakwestionował sens i potrzebę lustracji środowisk polonijnych. Agresywna w formie i treści wypowiedz prezesa Rygielskiego pogłębiła dezintegracje w australijskiej Polonii.

7.06.2006 – Ryszard Majdzik, jako reprezentant AGL podczas obrad Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej, poruszył problem obecności i inwigilacji środowiska Polonii australijskiej przez WSI, a także w imieniu AGL zaproponował rozszerzenie lustracji na pracowników polskich ambasad, konsulatów, zagranicznych przedstawicielstw kulturalnych i handlowych RP, a także pracowników polonijnych mediów. Wystąpienie R.Majdzika w imieniu AGL opublikowała Gazeta Wyborcza z dnia 8.06.2006.

14.07.2006 – w odpowiedzi Radzie Naczelnej, AGL publikuje artykuł pt. “Replika pierwsza i ostatnia”. www..replika.com.au

15.07.2006 – KOMUNIKAT nr 4 - podpisali: Jadwiga Chmielowska AGL, Ryszard Majdzik AGL i RR. Nasz reprezentant wstąpił w szeregi Ruchu Rodaków, cześć członków Zarządu odczytało to posuniecie jako zdradę AGL. Wobec powstalej sytuacji zastanawiano sie, czy Ryszard Majdzik może w dalszym ciągu być reprezentantem AGL.

21.07.2006 – w Sejmie przegłosowano i przyjęto NOWA USTAWĘ LUSTRACYJNA.

21.07.2006 – na stronie internetowej Monitora Polskiego ukazuje się artykuł Elżbiety Szczepanskiej, pt. “21 lipca Wielki Dzien dla Polski i Polonii Świata” (www.monitorpolski.com). Tekst ten został przyjęty z oburzeniem przez przedstawicieli Ruchu Rodakow, ktorzy wbrew faktom twierdzili, ze to dzięki nim i ich organizacji Sejm uchwalił wprowadzone i opracowane przez AGL poprawki do nowej ustawy. Tekst Elżbiety Szczepanskiej i wszystkie informacje o AGL zostaly ze strony Monitora Polskiego natychmiast usunięte, w tym także wywiad na ten temat z Jadwiga Chmielowska.

30.07.2006 – AGL występuje do Kancelarii Senatu z wnioskiem dla Jadwigi Chmielowskiej i Ryszarda Majdzika o ich uczestnictwo w charakterze obserwatorów na 16 posiedzeniu Senackiej Komisji Ustawodawstwa i Praworządności.

11.09.2006 – w związku z przyjęciem przez Ryszarda Majdzika propozycji Ruchu Rodaków przystąpienia do tej organizacji, AGL podziękowało Ryszardowi Majdzikowi za reprezentowanie AGL w Polsce i poinformowało go o zakończeniu współpracy.

17-18.10.2006 – odbyły się dwudniowe obrady Sejmu, na ktorych obserwatorem z ramienia AGL byla Jadwiga Chmielowska. Przewodniczacy Komisji NIP, Stanisław Pieta, w swoim wystąpieniu w Sejmie, podziękował wszystkim posłom, ekspertom, a także społecznym przedstawicielom, Stowarzyszeniu Wolnego Słowa i AUSTRALIJSKIEJ GRUPIE LUSTRACYJNEJ za udział w pracach Komisji Nadzwyczajnej.

16.11.2006 – Zarząd AGL wydaje oświadczenie popierające powstanie Komitetu Założycielskiego Komisji d/s Nadzoru Lustracji Polonii.

Listopad 2006 – AGL wysyła podziękowania do osób, które przyczyniły sie do opracowania i uchwalenia nowej wersji ustawy lustracyjnej, w tym włączenia do zapisów ustawy przepisów umożliwiających lustracje Polonii.

22.12.2006 – do Kancelarii Sejmu wpływa prezydencki wniosek nowelizacji nowej ustawy lustracyjnej, który nie spełnia oczekiwań AGL.

7.01.2007 – AGL wydaje “Oświadczenie” w sprawie arcybiskupa Wielgusa, w którym uzasadnia swój sprzeciw wobec arcybiskupa, który podpisał współprace ze służbą bezpieczeństwa www.kworum.com.pl (Grzegorz Ochnia, członek Zarządu, nie złożył podpisu i nie zgadza się z treścią oświadczenia).

26.01.2007 – Sejm glosuje za prezydencka poprawka do nowej ustawy lustracyjnej. NIEDOWIERZANIE, ROZPACZ ogarnia członków AGL. W tej tragicznej chwili Elżbieta Szczepanska, rzecznik prasowy AGL, publikuje artykuł dotyczący tego smutnego wydarzenia, pt. “Igrzyska Lustracyjne” www.kworum.com.pl

28.02.2007 – AGL publikuje i wysyła do Instytutu Pamięci Narodowej list, w którym domaga się zabezpieczenia akt, pod kryptonimem “System Polonia”. W imieniu Zarządu podpisuje go koordynator AGL, Jacek Klas. W liście informuje się prokuratorów Komisji Głównej do Ścigania Zbrodni Komunistycznych Przeciwko Narodowi Polskiemu, o zamiarze dokonania przestępstwa – zniszczenia dokumentów historycznych, będących materiałem dowodowym w sprawie inwigilowania i infiltrowania środowisk polonijnych.

15.03.2007 – wejście w życie nowej ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990, oraz treści tych dokumentów.

16.03.2007 – Elżbieta Szczepanska, z powodów osobistych, składa rezygnacje z przynależności do AGL.

29.03.2007 – AGL otrzymuje od Komisji Głównej do Ścigania Zbrodni Komunistycznych Przeciwko Narodowi Polskiemu, potwierdzenie, ze do Komisji dotarł list, wysłany w dniu 28.02.2007 roku.

Wprowadzone przez Australijska Grupę Lustracyjna zapisy dotyczą lustracji pracowników polskich ambasad i konsulatów, umożliwiają Polakom, mieszkającym poza krajem, składanie wniosków o wydanie zaświadczeń droga pocztowa, po uprzednim uzyskaniu uwierzytelnienia podpisu przez urzędników upoważnionych do tego w kraju osiedlenia, oraz zakładają konieczność weryfikacji i składania oświadczeń lustracyjnych przez polonijnych dziennikarzy, w tym właścicieli stron internetowych i mediów elektronicznych, a także osób nominowanych przez Sejm i Senat (np. osoby powołane do Rady Koordynacyjnej Polonii Świata).

Całoroczna praca Australijskiej Grupy Lustracyjnej zaowocowała realizacja części postulatów Australijskiego Apelu o lustracje z dnia 15.02.2006 roku.

Zarząd Australijskiej Grupy Lustracyjnej

Yarragon, 31.03.2007 roku

Bardzo Państwa prosimy o opublikowanie i rozpowszechnienie KALENDARIUM AGL. Z góry dziękujemy za pomoc.

Z upoważnienia koordynatora AGL Jacka Klasia –

Zofia (Kwiatkowska) Dublaszewska, członek Zarządu AGL

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Krzysztof Maciąg, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu sympatyków SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.