Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
4 sierpnia 2020
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 06-08-2014

EUROPEJSKIE ELITY POLITYCZNE WYPOWIEDZIAŁY WOJNĘ CHRZEŚCIJAŃSTWU - Profanacja symboli religijnych jako broń w wojnie kultur.

Niedawne skandaliczne wydarzenie w polskim życiu kulturalnym, jakim było wystawienie sponsorowanego przez polskie władze antykatolickiego przedstawienia pt. Golgota Picnic przypomniało nam, że żyjemy w Europie, której elity polityczne wypowiedziały wojnę chrześcijaństwu, dążąc do usunięcia religii ze sfery  publicznej. W preambule do przyszłej Konstytucji Europejskiej zabrakło nawet wzmianki o chrześcijańskich korzeniach Europy. W swoim przemówieniu telewizyjnym Przewodniczący Parlamentu Europejskiego niemiecki liberał  Martin Schultz zapowiedział usunięcie krzyży i innych symboli religijnych z miejsc publicznych.

http://wpolityce.pl/swiat/196326-kapo-schulz-chce-oczyszczenia-przestrzeni-publicznej-z-krzyzy-i-symboli-religijnych-w-calej-europie-a-moze-by-tak-oczyscic-polityke-z-takich-jak-on

Sekularyzm pretenduje do miana jedynego światopoglądu, na podstawie którego może i powinien być zbudowany nowy układ zarówno w Europie, jak i poza jej granicami. Już raz w historii Europy mieliśmy do czynienia z próbą zbudowania nowego porządku, który chciał się rozprawić z religią raz na zawsze. Gdy w 1917 roku Rosja znalazła się w rękach bolszewików, jednym z punktów ich programu ideologicznego była walka z religią we wszelkich jej przejawach. W latach 1920-30 walka ta przybrała charakter najzwyklejszego ludobójstwa. Topór ateizmu nie oszczędzał nikogo: ani biskupów, ani kapłanów, ani mnichów i mniszek, ani świeckich.  Rosyjski komunizm stał się antyreligią, pseudoreligią dla milionów ludzi, którym siłą odebrano wiarę ich ojców.

http://www.przegladprawoslawny.pl/articles.php?id_n=2752&id=2

http://www.old.cerkiew.pl/uczelnie/text.php?id=101

Wprawdzie dzisiejszy atak ateizmu na chrześcijaństwo ma głównie “pokojowy” charakter, w postaci oficjalnego promowania i finansowania przez władze i media idei i zachowań antychrześcijańskich, ale czy nie przybiera on również krwawej formy ludobójstwa jakim są miliony zamordowanych nienarodzonych dzieci w czasie aborcji. Nieustannie mamy do czynienia z bezczeszczeniem symboli religijnych i deptaniem uczuć religijnych katolików w imię wolności sztuki i swobody wypowiedzi. Równocześnie zastanawiająca jest hipokryzja władz, które bardzo ostro reagują kiedy ktoś próbuje profanować synagogi lub meczety. 

Komunizm stworzył nie tylko ideologię, ale również swe własne obrzędy pseudo-religijne, których nieodłącznym elementem było oddawanie czci bożkom - członkom KC partii, których portrety z kolei zdobiły wszystkie pomieszczenia gmachów publicznych. Został stworzony nowy system komunistycznych symboli, a jego celem było usunięcie z ludzkiej pamięci całej religijnej symboliki: krzyże i ikony zostały zastąpione gwiazdą, sierpem i młotem.  Były one tak ostro zwalczane, gdyż rzucały wyzywanie bezbożnemu, sowieckiemu systemowi.

Współczesna wojująca sekularyzacja, podobnie jak i komunizm rosyjski, uważa siebie za substytut chrześcijaństwa, za światopogląd, którego rolą jest zastąpienie chrześcijaństwa. Dlatego sekularyzacja nigdy nie może być neutralna i obojętna wobec chrześcijaństwa. Wręcz przeciwnie - często bywa ona wroga chrześcijaństwu.  Z ust ideologów europejskiej sekularyzacji można usłyszeć od czasu do czasu kilka ciepłych słów o judaiźmie lub islamie, ale nigdy o chrześcijaństwie.

Jak to już zostało powiedziane, w swej walce z religią wojująca sekularyzacja obrała za główny cel przede wszystkim Kościół rzymsko-katolicki, który stał się w ten sposób największym oponentem sekularyzacji i liberalizmu w Europie.Niemniej jednak, na kontynencie europejskim żyje znaczna liczba protestantów, a także około 200 milionów prawosławnych.Odpowiedzią wielu protestantów na wyzwanie rzucone przez sekularyzację jest często odejście od podstawowych prawd wiary i chrześcijańskich zasad moralnych, przystosowywanie ich do świeckiego światopoglądu. Jak na te wyzywania odpowie Kościół prawosławny i kto jest głównym sojusznikiem w walce o prawo do budowania naszego życia w przekonaniu o wyższości wartości tradycyjnych nad „uniwersalnymi?” Jesteśmy głęboko przekonani, że w Europie głównym sprzymierzeńcem Kościoła rzymsko-katolickiego powinien być Kościół prawosławny.

Problemy, które istnieją aktualnie w stosunkach pomiędzy prawosławnymi i  katolikami na Ukrainie i w Rosji, muszą oczywiście być rozwiązane, jednak jest to przedmiot obrad odpowiednich komisji dwustronnych. Jeżeli chodzi o europejską sferę społeczną, prawosławni i katolicy powinni znaleźć drogę do dawania wspólnego świadectwa wobec zeświecczonego świata. To wspólne świadectwo dwóch tradycyjnych kościołów zjednoczonych jedną wiarą i zaniepokojonych wojującą sekularyzacją jest niezbędne.

REDAKCJA PRP

P.S. 

Władimir Putin chce odbudować świątynie na Kremlu

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Wladimir-Putin-chce-odbudowac-swiatynie-na-Kremlu,wid,16792974,wiadomosc.html

Profanacja symboli religijnych jako broń w wojnie kultur,                    Johannes L. Jacobse

“Desakralizacja jako narzędzie polityki: Lenin nie burzył cerkwi bez powodu”

W 1999 roku artysta Chris Ofili wysmarował obraz Dziewicy Maryi ekskrementami słonia oraz powiesił na nim zdjęcia pornograficzne w Brooklińskim Muzeum Sztuki. Krytycy Olifiego byli oburzeni tym świętokradztwem. Jego obrońcy powoływali się wolność słowa i niezależność artystyczna, ale unikali poważnej dyskusji o prawdziwym znaczeniu tego “dzieła.”

Profanacja Ofili’ego nie jest niczym nowym. W ostatnich latach widzieliśmy "Piss Christ", gdzie krucyfiks zanurzono w naczyniu z moczem, Neonaziści malowali swastyki na synagogach, nawet Madonna symulowała akty seksualne w inscenizacji przypominającej kościół.

Wkrótce po rewolucji bolszewickiej Lenin wysłał swoich bojowników do rosyjskich wiosek, ktore opierały się nałożeniu jarzma komunistycznego. Lenin odkrył, że wiara religijna wspomaga opór. Szczególnie kłopotliwe było nauczanie, że prawdy regulujące ludzkie zachowanie były przedmiotem wyższego sądu Bożego. To odrzucało marksistowską ideologie, w tym ustanowienie państwa jako ostatecznego arbitra wszelkich ludzkich spraw.

Wiara religijna była poważnym zagrożeniem dla marksizmu i Lenin wiedział o tym. Bolszewicy uderzyli w serce tej wiary, profanując symbole religijne. Cerkwie, których nie spalono, zostały zamienione na wysypiska śmieci - rodzaj trwałej profanacji. Żołnierze oddawali mocz i kał w kielichy na ołtarzu. Prawie wszyscy popi zostali zabici. Szkody spowodowane tym zbezczeszczeniem były głębokie. Ogłoszono bowiem, że zapanował nowy porządek świata – wprowadzono nową wiarę.

Słowo “symbol” w języku greckim oznacza miejsce, w którym spotykają się dwie rzeczywistości. Symbole religijne mają szczególną moc, ponieważ religia mówi o wyższej niewidzialnej rzeczywistości, jak cele, wartości i przeznaczenie, a tym samym stanowią moralne zrozumienie jak wszechświat jest uporządkowany i jak człowiek powinien w nim żyć. W istocie, można uznać, że sam symbol zawiera ten pogląd. Innymi słowy, symbol funkcjonuje jako miejsce w przestrzeni i czasie, przedstawiając ponadczasowe i wieczne prawdy.

Symbole religijne wiążą jednostkę z wspólnotą religijną i świadczą o świętym dziedzictwie tej społeczności. Reprezentują sens nauczania oraz wskazania odziedziczone z przeszłości, które mówią jak wspólnota powinna żyć dzisiaj. Tradycja ta kształtuje kulturę społeczności tak, że sama tradycja może być przekazywana z pokolenia na pokolenie. Symbol identyfikuje wspólnotę, przez to w co ona wierzy i jak żyje.

Profanacja jest czymś więcej niż tylko zniszczenie lub niewłaściwe użycia samego symbolu. Profanacja jest świętokradztwem; wykorzystaniem symbolu w sposób wrogi dla jego znaczenia i w sposób, który tradycja uważa za bluźnierstwo. Poprzez zbezczeszczenie symbolu, profanacja kala nie tylko sam symbol, zaprzecza również prawowitości istnienia samej społeczności, do której symbol należy.

Sekularyści nie są świadomi tego jakie zamieszanie może spowodować profanacja, ponieważ przyjęli marksistowskie zaprzeczenie istnienia transcendencji, mimo że wielu z nich może nie zdaje sobie z tego sprawy. Sekularyści postrzegają transcendencję jako uniwersalia społeczne wyrażone w języku "praw" i stosowane przez politykę. Widzą państwo jako ostatecznego arbitra prawdy i fałszu, sprawiedliwości i niesprawiedliwości, dobra i zła, wszystkich składników, które kształtują kulturę, ponieważ państwo jest zarówno źródłem jak i celem życia politycznego.

W świeckiej tradycji nie ma żadnego Mojżesza i Pawła - nie ma poczucia wieczności lub wiecznej prawdy. Raczej za świeckich proroków uznaje się takich ludzi jak Rousseau, Marks, Lenin, Hitler, Sanger, Gramsci, Alinsky itp. ograniczając transcendencję do użyteczności społecznej, a tym samym ustalając państwo jako gwaranta nieba na ziemi. Dzisiaj świecki punkt widzenia dominuje dyskusję publiczną i to wyjaśnia dlaczego większość sporów dotyczących profanacji symboli religijnych odnosi się tylko do ich konsekwencji politycznych i prawnych. Konsekwencje kulturowe rzadko pojawiają się w takich dyskusjach a kiedy już ktoś próbuje je poruszyć, zwykle świeccy cenzorzy szybko je odrzucają.

Religia nie jest wytworem kultury, religia jest źródłem pisze filozof Russell Kirk. "To ze wspólnoty w kulcie, z ciała wiernych wyrasta ludzka społeczność. Wszędzie tam gdzie wiara została osłabiona, kultura będzie szybko gnić. Porządek materialny opiera się na porządku duchowym." *Russell Kirk "Civilization with Religion" The Heritage Foundation Report (July 24, 1992).

Gdy dominujące w danej kulturze symbole religijne są zbezczeszczone, przekonania i wartości, które określają kształt tej kultury zostają osłabione i mogą być obalone. Niszczenie kultury; oto dlatego Lenin burzył cerkwie a Hitler niszczył synagogi (i dlaczego talibowie wysadzili liczący 5000 lat posąg Buddy). To dlatego krucyfiks zanurzono w moczu a obraz Maryi Panny został wysmarowany odchodami.

W sztuce profanacji mamy do czynienia z pogardą dla przeszłości, bezsensownym zaprzeczeniem możliwości istnienia jakiegokolwiek trwałego znaczenia, Sztuka profanacji funkcjonuje jak pasożyt; niszczy dziedzictwo, z którego czerpie swój sens. “Dzielo” Ofili’ego ilustruje to. Ikona nadaje temu “dziełu” znaczenie, jego celem jest ją zniszczyć. Niszcząc znaczenie ikony, niszczy rownocześnie siebie, jak pasożyt, który umiera razem ze swoim żywicielem. Artysta jest wandalem a muzeum otwiera bramę dla tego barbarzyństwa kulturowego.

Jeśli artyście udaje się zniszczyć dziedzictwo kultury zachodniej, wartości które nadają tej profanacji znaczenie zginą wraz z nią. Podąża on tą samą ścieżką co bolszewiccy żołnierze wysłani do stłumienia zbuntowanych wieśniaków: zniszczyć niezmienne prawdy, aby przygotować drogę do Utopii, która nigdy nie nadejdzie.

http://www.freerepublic.com/focus/news/792468/posts

 (Z angielskiego tłumaczył Stan Sas)

Polecamy rownież artykuł Williama Normana Grigga na temat wojny kultur pt.    W TYM SZALENSTWIE JEST METODA 

http://www.polpatriot.net/?page_id=83

oraz  artykuł ojca duchowego Unii Europejskiej hrabiego Ryszarda Mikołaja Coudenhove  Kalergi pt.  Praktyczny idealism.

http://balder.org/judea/Hrabia-Ryszard-Mikolaj-Coudenhove-Kalergi-Praktyczny-Idealism-Wieden-1925-PO.php

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane jest przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
afery@poczta.fm
- Polska
aferyprawa@gmail.com

Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.


Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Polak
07-08-2014 / 21:50
Nie zgadzam się. Golgota Picnic, na którym to filmie byłem, jest mistyczną analizą chrześcijaństwa właśnie. Widziałeś go Pan? Nie? Precz cenzurze. Szczególnie religijnej.
~gosc
06-08-2014 / 23:01
Czy to prawda,co ludzie mowia,ze cala trojca w rzadzie U.E.(kolchozie),plus Katarina to chazary?.