Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 03-12-2011

Dokąd zmierza "cywilizacja"?, czyli sposoby manipulacji społeczeństwem. Janusz Niewiarowski

  Odpowiedz na postawione w tytule pytanie  zawiera wiele wątków . Każdy sam musi znaleźć na podstawie faktów, właściwą odpowiedź.

  W II-giej połowie XX -go wieku posługiwano się sformułowaniem, że komunizm jest dobry, lecz ludzie którzy nim zarządzają są źli. System ten się nie sprawdził. Został uznany jako nieudolny, a w niektórych krajach, nawet jako zbrodniczy. Należało go zatem zastąpić innym systemem, który w tamtym czasie był bardziej efektywny, a mianowicie kapitalizmem.
  Lecz wspólną cechą obu systemów jest odwołanie się do "demokracji".
To posługiwanie się słowem "demokracja",  ma jeden cel: a mianowicie wpojenie ludziom przeświadczenia, że są "wolni", że mają wolne wybory, mają wolne media, decydują o swoim losie.

  Jest jeszcze jeden istotny czynnik łączący oba systemy, a mianowicie te same środowiska finansujące oba systemy mając na celu zniewolenie ludzkości.
  Wykładnią tego są następujące działania:
Mówią Ci, że masz "demokratyczne" wybory. Ale wybierać możesz według listy ustalanej przez rządzące partie. One umieszczają na pierwszych miejscach wyborczych swoich kandydatów, których promują także w  mediach (nie ważne, czy mówią o nich źle, czy dobrze, ważne aby powtarzały ich nazwisko często ).To jest psychologiczne oddziaływanie na wyborcę. Ale o takim działaniu nie dowiesz się z "demokratycznych i niezależnych mediów". W tym kontekście biedny, nie posiadający fortuny oraz tzw. kolesiów nie może liczyć na to,że będzie wybranym. Choćby był porządnym i mądrym człowiekiem.
  Ale w jaki sposób "demokracja" tworzy swój system rządzenia?
Polega to na stworzeniu dwóch rządzących partii politycznych. I tak, gdy jedna partia zdobywa władzę, zaczyna wprowadzać ustawy, przepisy prawne, niekorzystne dla społeczeństwa. Opozycyjna partia to krytykuje i w ten sposób wygrywa następne wybory. Następuje wówczas zamiana partii rządzących. Następnie partia, która obecne wybory wygrała nie usuwa złych ustaw poprzedniej partii, lecz wprowadza nowe jeszcze bardziej niekorzystne. Kilkakrotne powtarzanie takiego scenariusza doprowadza do ujarzmienia społeczeństwa. Te partie tak samo posługują się sloganem patriotyzmu, demokracji, ale tylko przed wyborami. Kłócą się w parlamencie o nie mające znaczenia rzeczy, a tak samo działają na szkodę narodu. Tak samo obie partie tworzą ustawy  - niekorzystne dla przeciętnego obywatela, lecz korzystne dla biznesmenów, którzy te partie sponsorują. Partie bazują na naiwności społeczeństwa i zdolności do zapominania, oraz przebaczania. Wyborcom stale się mówi, że będzie lepiej, a jest odwrotnie. Mówi się, że zmniejszy się biurokrację, a jest odwrotnie. Żadna opcja polityczna nie zmniejsza przepisów prawnych, ustaw ograniczających prawa obywatela ale je zwiększa. Taka kreatywność przepisów prawnych prowadzi także do zniewolenia społeczeństwa.

  Pozostaje jeszcze dociekliwe pytanie? Dlaczego politycy nie realizują swych obietnic wyborczych?
Ci o których myślimy, że ich wybieramy, są  już dawno wybrani. Wcześniej im się serwuje udziały w rożnych spółkach, stowarzyszeniach, piastowania funkcji w zarządach, szefostwo itd. Nie mając pojęcia, że są manipulowanymi, zarabiają duże pieniądze. Otóż zarządy w których zasiadają dokonują malwersacji a tym samym również spada odpowiedzialność na przyszłych polityków. W ten sposób promotorzy kandydata podporządkowują  jego przyszłe działania własnym interesom. To narzuca pytanie: kim są ci promotorzy? Na pewno nie są to ludzie biedni, na pewno nie są to patrioci, na pewno nie są to ludzie związani z ojczyzną. Do takich manipulacji potrzebne są duże pieniądze oraz pogarda dla wartości człowieka i jego honoru.
  Odwzajemnieniem się polityków dla swoich promotorów jest następnie mianowanie ich na eksponowane stanowiska, tworzenie dla nich praw
i przywilejów niedostępnych innym. Tworzy to ugrupowanie kolesiów. Wzajemne adorowanie. Cały ten "demokratyczny" system zezwala  parlamentarzyście na nierespektowanie prawa np. może jechać samochodem pijany, może być w pracy pijany (w sejmie) a zwykły obywatel straciłby pracę.
Strona Polityka na kacu http://tygodnik.onet.pl/30,0, 57577,polityka_na_kacu, artykul.html

To właśnie parlamentarzyści tworzą prawo, lecz dobre tylko dla siebie. Oni są niezniszczalni (zmieniając partie, posady, tworząc nowe partie), tworzą nowe ustawodawstwa, które nie spowodują pociągnięcie ich do odpowiedzialności za malwersacje. (Procesy sadowe ciągną się latami, by  się przedawnić- tak stanowi "prawo"). Ale nawet gdyby im przyszło znaleźć się  w więzieniu, to i  tam  będzie miał lepiej niż biedny emeryt. Więzień ma o wiele więcej praw go chroniących niż przeciętny obywatel (chroni go Konwencja Genewska).
  Zwykły obywatel nie może nawet myśleć o prawach, które ma więzień. Zwykły obywatel ma prawo tylko wegetować, a umrzeć powinien jak najwcześniej - do tego się dąży.
Zwykłego obywatela może zniszczyć urząd finansowy, mający oparcie prawne, tworzone przez parlamentarzystów. Wszelkie natomiast malwersacje rządzących, są argumentowane tym, że są zgodne z prawodawstwem, lecz to oni tworzą to prawodawstwo dla ochrony własnych malwersacji.
  Zwykły wyborca nie może zapytać wybieranego o jego narodowość. (Będzie osądzony o antysemityzm). Polak nie może wiedzieć ilu w Sejmie jest Polaków?  Nie może wiedzieć kto Polską rządzi?
  Dalej tak jak za komuny nie ma odpowiedzialności osobistej polityka za złe decyzje, czy ustawy. Za największe malwersacje, rozgrabienie majątku narodowego (dorobku pokoleń) nikt nie poniósł i nie ponosi żadnej kary.
  Dla polityków, których już nie można dalej wykorzystać, a są posłuszni i się zasłużyli masonerii organizuje się odczyty, za które ci politycy
otrzymują bardzo wysokie honoraria. Społeczeństwu się nie mówi, że to właśnie z pieniędzy społecznych się tych polityków wynagradza.
(Przykładem jest pewien elektryk, który prowadził wykłady na uniwersytetach, jakie wartości może on przekazać?). Społeczeństwo biednieje, a oni się bogacą.                                                                                                                                                                                                                                                

Polakom się mówi, że są już Europejczykami. A gdzie byli poprzednio? Czy nie w Europie? Żaden rząd nie prowadził rozliczenia z UE.  Takiej kalkulacji nie robił żaden deputowany do UE. Politycy tylko podają ile UE nam przekazuje, lecz nie podadzą ile z tych pieniędzy  z powrotem wraca do Unii dlatego, że polskie większe firmy są zrujnowane, a inwestycje w Polsce realizują firmy zagraniczne, odprowadzając zyski do Unii.
Banki polskie zostały przejęte za bezcen przez banki zagraniczne. Dlaczego banki te postawiono w stan bankructwa, choć zagraniczne banki się o nie "biły" składając skargę do Trybunału UE w Strasburgu? Dlaczego musiały zostać rozgrabione polskie stocznie, nie dostając pożyczki z banku, a banki można było dofinansować z budżetu państwa, podczas gdy menażerowie banków zarabiają miliony? Takie działanie ma na celu rozbicie dużych zakładów (powstają spółki), ażeby ludzie nie mogli zbiorowo przeciwstawić się rozgrabianiu Polski. Wszelkie podwyżki, ograniczenia praw ludzi są stosowane wybiórczo na poszczególnych grupach, nie mogących się temu przeciwstawić, a później jest to stosowane na całym społeczeństwie. Tak nam się mówi o "demokracji".


         Społeczeństwa przyzwyczajono do manipulacji słownej - mianowicie:
Demokracja - w praktyce - ujarzmienie, zniewolenie. Krucjata na inne narody za pomocą bomb. Innych
do tzw. demokracji zmuszasz, a sam jej nie masz. (W USA jest największa procentowo liczba więżniów.
Wojna w imię demokracji - polega na siłowym ustanowieniu rządu podległego agresorowi oraz aby
patriotyczna opozycja (nazwana rebeliantami, lub terrorystami) z tym rządem walczyła. Lecz wojsk rządowych nie uzbraja się w najlepszą broń. (Często z tego samego żródła się dozbraja opozycję). Ma to na celu przedłużanie konfliktu, aby uczestniczący w nim patrioci, wyginęli. Pozostały naród zostanie łatwo zniewolony.
Dobrobyt społeczeństwa - dobry byt rządzących, mierny społeczeństwa.
Prywatyzacja - w prywatne kieszenie, dorobek narodu (całych pokoleń).
Wolność - wolno Ci tylko o tym śnić.
Równość - równanie wszystkich do biedoty.
Równouprawnienie - przywileje dla mniejszości, upodlenie dla większości.
Wolne media - praktycznie wolne od prawdy. Media zostały opanowane przez niewielką grupkę ludzi, którzy mediami manipulują.
Wartości intelektualne - instytucje mające w założeniu ochronę przed kopiowaniem stworzonych przez artystów dzieł sztuki i kultury. W rzeczywistości zagrabiają większość zysków z prac artystów. Pytaniem jest, czy tzw. wartości intelektualne mają służyć rozwojowi cywilizacji,
czy też ją ograniczać?
Samorząd - iluzja - (jesteś ograniczony prawami, ustawami Ci narzuconymi).
Jesteś wolny - tyle że w klatce długów.
Wolno Ci wszystko - na co Ci pozwolą.
Ministerstwo Obrony - powinno być Ministerstwo Agresji - atakują inny kraj, a nie bronią własnego.
Broń atomowa - nie służy do obrony a do ataku na inne terytorium -( nikt jej nie użyje na własnym terytorium z powodu skażenia radioaktywnego).
Terroryzm - jest to obrona przed agresją. Nie mówi się przy tym o terroryzmie ekonomicznym, finansowym. Przykładem jest Jugosławia, którą        bombardowano, niszcząc infrastrukturę i przemysł. Bombardowanie Jugosławii było skutkiem wypędzenia z Jugosławii doradców Sorosa i Sasha tych, którzy doprowadzili Polskę do ruiny gospodarczej. Zmuszono więc Jugosławię do zaciągania pożyczek na odbudowę.

   3 Sposoby USA na Obalenie "Dyktatury" 1/2 (napisy PL)    http://www.youtube.com/watch? v=BM9yCk4IB8w

Unia Europejska daje - ale najpierw zabiera. Monstrualny twór biurokratyczny, zżerający miliardy Euro. Zniewalający zrzeszone narody,
niszczący ich  suwerenność. Za to Ty płacisz - czy o tym wiesz?
Pójdziesz do Raju - gdy będziesz posłuszny jak cielę i dasz się ograbić.
Lekarze Ciebie uleczą - z nadmiaru pieniędzy, dopóki będzie Cię stać na lekarstwa. Lekarze podają nieprzetestowane leki powodujące, niszczenie Twego organizmu. Jednocześnie zaciekle się walczy z naturalnymi sposobami leczenia i naturalnymi lekami (ziołolecznictwo).
Prawda - czytając gazetę, pomyśl odwrotnie - w ten sposób znajdziesz prawdę.
Olimpiady - zgodnie ze statutem olimpijskim, państwa uczęszczające w wojnie nie mogą brać udziału w igrzyskach olimpijskich. Dla kogo jest zatem ten statut, skoro USA jak wypowiadał się ich prezydent prowadził "wojnę z terroryzmem" będąc agresorem (atakując Irak, a następnie Afganistan) (uzupełnienie: agresorem jest tan kraj, który atakuje inny, walka toczy się na terytorium kraju zaatakowanego) zostaje organizatorem zimowych igrzysk olimpijskich w 2002 roku, oraz bierze udział w następnych wszystkich igrzyskach? W okresie II-giej Wojny Światowej olimpiady się nie odbyły.
Programy polityków - obiecanki cacanki, a głupiemu radość.
Życiorysy polityków - rysy w ich życiu, ale ich życia nie poznasz.
Lepsze jutro - to jak pies goniący swój ogon.
Wojna w Iraku - prawidłowa nazwa to agresja - oszustwo polegające na tym, że pieniądze na tę agresję wydano z budżetu USA,( który to budżet jest i tak bardzo zadłużony). Będą to spłacać pokolenia amerykanów. Nawet jeśli będą jakieś zyski z Irańskiej ropy, to trafią one do koncernów  naftowych, a nie do budżetu USA. W ten sposób pod pretekstem "wojny z terroryzmem" zostaje ograbiony naród amerykański.        http://www.youtube.com/watch? v=TFquHFH0Dxo&feature=related


Transfer pieniędzy od obywateli do kieszeni bankierów.
Kryzys gospodarczy - nikt nie mówi o jego przyczynach. Słowo kryzys jest dobre na każdą nieudolność. Ale jest to w zasadzie niewydolność systemu finansowego. Rosną długi najważniejszych gospodarczo krajów świata. Długi te są wykreowane przez banki. Nie ma w obiegu pieniędzy do spłacenia tych długów. Nawet gdyby wszystkie kraje chciały te długi spłacić, to powstaje pytanie do kogo wpłyną tak gigantyczne sumy pieniędzy? Nie wgłębiając się w sferę funkcjonowania banków, należy  się zastanowić skąd się biorą pieniądze na wszelkie pożyczki, skoro wszyscy są zadłużeni, a banki również ogłaszają  bankructwa. A może są to tylko "pieniądze" wirtualne (nieistniejące). Czy zatem należy je spłacać? Czy "kryzys" realnie istnieje, czy też służy elitom bankierskim do terroryzowania społeczeństw?

Globalizacja - Jest to proces tworzenia ponadnarodowych korporacji których nikt nie kontroluje. Korporacje ponadnarodowe dysponując wielkim  kapitałem zmuszają do bankructwa małe konkurencyjne firmy, ustalając w ten sposób wysokie ceny swoich wyrobów. Te korporacje, nie ponoszą odpowiedzialności, za zatruwanie środowiska oraz ludzi (produkują szczepionki zabójcze dla ludzi, modyfikują rośliny powodując choroby zwierząt i ludzi).

Podatki - jaki jest udział podatków w cenie wyrobu? Błędnym jest ogólne mniemanie, że płacimy podatek tylko za gotowy produkt.
  Przykładowo: wyprodukowanie błotnika do samochodu rozpoczyna się od wydobycia rudy żelaza. 1-płaci się podatek od praw do eksploatacji
złóż rudy. 2-płaci się podatek od zarobku zatrudnionych pracowników (nawet jeśli pracownicy sami płacą ten podatek, to i tak ma to wpływ na zwyżkę ceny wyrobu). 3-podarek zawarty w energii elektrycznej, 4-podatek zawarty w zużytym paliwie, 5-podatek od sprzedanej rudy (surowiec opuszczający kopalnię). Dalszy proces produkcyjny zawiera następujące etapy, transport do huty, 6-podatek od zarobku kierowcy, 7-podatek zawarty w paliwie. W hucie, 8-podatek od płac pracowników, 9-podatek zawarty w energii elektrycznej, 10-podatek od wyrobu finalnego huty (surówki). Lecz najistotniejsze jest to, że w cenie surówki są już zawarte podatki z kopalni rudy. Jest to dwukrotne pobranie podatku od surowca opuszczającego kopalnię rudy. Następnym procesem jest walcownia. Przewóz do walcowni to: 11-podatek od płacy kierowcy, 12-podatek zawarty w cenie paliwa. W hucie: 12-podatek od płac pracowników, 13-podatek zawarty w energii elektrycznej, 14-Podatek od produktu finalnego walcowni (blachy). W cenę blachy jest wliczony 3-krotny podatek od kopalni rudy, oraz 2-krotny podatek od huty. Pozostaje jeszcze proces wytłaczania w tłoczni i malowania w malarni. W sumie na wytworzony błotnik do samochodu wchodzą następujące podatki: 5-krotny podatek od rudy,4-krotny podatek od huty, 3-krotny podatek od walcowni, 2-krotny podatek od tłoczni. Samochód składa się z wielu więcej podzespołów i wszystkie one zawierają ukryty podatek.
  Najbardziej zatem dotkliwe dla ludności są podwyżki cen surowców, energii, oraz podatków. To ma największy wpływ na ceny wyrobów finalnych. Ponieważ podwyżka cen tych składników powoduje kumulowaną podwyżkę cen tzw. detalicznych, to często rozkłada się w czasie (ceny surowców się nie zmieniają aż do wyczerpania starych zapasów).


  Ponad racjonalne opodatkowanie gospodarki skutkuje ruiną gospodarczą. Drogie wyroby społeczeństwo nie będzie kupować (nie posiada alternatywnie wysokich zarobków). Jeśli społeczeństwo nie będzie kupować to producenci nie będą produkować (eksport też będzie za drogi). Do budżetu państwa też nie wpłyną pieniądze z podatków. "Władza" choć nieudolna nie uszczupli swego posiadania i swoje przywileje (a może jest to robione celowo, żeby naród zniewolić). (Biedny będzie myślał tylko o wygrzebaniu kawałka chleba ze śmietnika bogatego).
Edukacja - reformacja systemu mająca na celu dopuszczenie do wyższej edukacji jedynie pokolenia elit rządzących. (Biedny nie może rządzić).
Narodowość - ukrywanie swego pochodzenia. Ma na celu zdezorientowanie społeczeństw, aby ukryć prawdę o tym, kto nimi rządzi.
   http://nwomedia.pl/artykul. php?id=1920
Filmy - również sposób na ogłupianie ludzi (mało jest filmów wartościowych). Propaganda przemocy (wojny, zabójstwa ).
Telewizja - czy ją oglądasz, czy też nie - to za to płacisz. (Bez względu na to
czy płacisz z własnej kieszeni, czy płaci za to rząd). Za tak zaserwowaną "kulturę" otrzymujesz reklamy, które Ci niszczą słuch i wzrok (głośne, szybko migające reklamy). Serwowane w reklamach naciąganie ludzi na różnego rodzaju wygrane poprzez wysyłanie płatnych SMS-ów jest jawnym oszustwem, lecz prawo tego nie ściga. Tak samo z wysyłaniem SMS-ów na telefony komórkowe.
Reklamy - czy zastanowiłeś się, dlaczego dociera do Ciebie tyle reklam? Dzieje się tak, że przedsiębiorstwo, zakład ma prawo odpisać pewną kwotę od podatku na reklamy (im to nie uszczupla zysku, ale te pieniądze nie wpływają do budżetu państwa), czyli społeczeństwo to opłaca. Lecz jak łatwo na tym zarobić dodatkowo? Otóż wystarczy się dogadać pomiędzy zleceniodawcą, a wykonawcą reklamy i podzielić zyski. Dlatego reklamy są takie drogie. Im droższe - tym zyski sa większe. Ty za to płacisz, chociaż tego nie chcesz i Tobie to szkodzi.
Emerytury - oszustwo, polegające na wypłacaniu wysokich emerytur grupom uprzywilejowanym, a małych pozostałym obywatelom. Następnie  podwyżki procentowe emerytur związane z inflacją, powodują że najbogatsi bogacą się jeszcze bardziej, a biedni biednieją (biednych należy wyeliminować).
Wojny - Poza biznesem dla przemysłu zbrojeniowego, mają dodatkowo na celu szkolenie żołnierzy w agresji, aby w przypadku buntu własnego społeczeństwa można było ich wykorzystać we własnym kraju.
Holokaust - obecnie najlepszy biznes, uczestniczą w nim tylko wybrańcy.   http://www.bibula.com/?p=10828
Finansjera - podawanie za najbogatszych ludzi świata takich jak: Carlos Slim, Bill Gates 2010r. Ich majątki są bardzo skromnymi w porównaniu do fortun takich rodów jak: Rothschildowie, Rockefellerowie, Warburgowie, Astorowie, Morganowie, lecz ich w wykazie  najbogatszych nie ujrzysz. O nich nie wolno pisać, nie wolno im robić zdjęć, gdyż to oni manipulują mediami i politykami.
        http://www.wykop.pl/ramka/ 361425/przekret-goldman-sachs- owoc-chorego-systemu/
Banki - działalność ich opiera się na lichwie, słowo którego w poprawnych politycznie mediach nie wolno używać. Z lichwy (oprocentowania) pieniądze wpływają do kieszeni podanych powyżej rodzin. Banki operują wirtualnym pieniądzem (nieistniejącym), naliczając od tego odsetki, tworzące zadłużenie, które nigdy nie może być spłacone (nie istnieją pieniądze na spłatę tych zadłużeń). Istnieje pewna zależność: otóż im więcej się mówi o demokracji w danym kraju, tym więcej ten kraj jest zadłużony. Kraje które nie chcą się zadłużać są niszczone.
Przykładem poza Jugosławią jest Iran który został zniszczony za to że chciał zrezygnować z rozliczeń za ropę naftową w dolarach USA, a zaczął
przyjmować opłaty w innych walutach.
       http://www.eioba.pl/a85450/ kryzys_1929_33_czyli_najwi_ kszy_przekr_t_w_historii_wiata
       http://niepoprawni.pl/blog/ 235/kryzys-finansowy-czyli- wielki-przekret
Pomoc dla krajów rozwijających się - za każdy dolar dany krajom Afrykańskim w ramach takiej pomocy zabiera się im osiem dolarów za  zadłużenie. Afryka posiada dużo bogactw naturalnych, ale ludzie są tam bardzo biedni. Kto się bogaci na bogactwach Afryki?
Drenaż mózgów - okrada się biedne kraje z najlepszych naukowców i fachowców, oferując im wyższe płace w krajach bogatych. Ale biedne kraje wykształciły tych naukowców (całe społeczeństwo za to płaciło). Taki proceder nie jest karalny - dlaczego?
Ocieplenie klimatu - przekręt mający na celu wyłudzenie opłat za tzw. gazy cieplarniane od społeczeństw na rzecz oszustów. Otóż wpływ  człowieka na ocieplenie jest mniejszy niż 1% z czynników naturalnych. Na pewno jest rzeczą pozytywną dbanie o czystość środowiska naturalnego, o przyrodę. Ale tu jest również ciekawy wątek, nie nakłada się sankcji ekonomicznych na korporacje które w rabunkowy sposób niszczą lasy. Przykładem jest puszcza Amazońska. (Drzewa najlepiej oczyszczają  atmosferę). Sprawa oszustwa klimatycznego (w którym brali udział również tzw. naukowcy) (komu i za ile oni służą)? Nie przedostała by się do opinii publicznej gdyby nie hakerzy Rosyjscy, którzy dotarli do korespondencji tych "naukowców" i zdemaskowali ich nieuczciwość. Dlatego też Rosja nie uczestniczy w tym oszustwie i nie płaci haraczu za jakieś ocieplenie. Chociaż te fakty dotarły do polityków i wszczęto w tej sprawie śledztwo to nadal biznes okradania społeczeństw dobrze prosperuje. Więcej jest pod adresem:
                  http://media.wp.pl/kat, 1022945,wid,11894176, wiadomosc.html?ticaid=1bbb8
 Jak wielkie zanieczyszczenie atmosfery i gleby powodują działania militarne? (Stosowanie przez armię USA napalmu i innych środków chemicznych w Wietnamie, zubożonego uranu w Iraku). Zużycie surowców naturalnych (ropy) do celów militarnych. O tym ludzie nie powinni wiedzieć. A służy to tylko do zabijania i niszczenia.
Rośliny modyfikowane genetycznie - jest to największa zbrodnia przeciwko ludzkości, która nie będzie nigdy osądzona. Jest to holokaust
nie na poszczególnych narodach, lecz na całej ludzkości. Rośliny modyfikowane genetycznie w skrócie GMO, to sztucznie zmieniane geny, są
one szkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt. Z tego powodu giną tak pożyteczne pszczoły. Powodują nieodwracalne zmiany w organizmach. Podczas eksperymentów zwierzęta dzikie zawsze wybierają rośliny naturalne (ludzie nie są w stanie tego odróżnić). Najgorszą cechą GMO jest ich rozprzestrzenianie się i zmianę roślin naturalnych w modyfikowane. To prowadzi do degradacji całego ekosystemu Ziemi. Jeszcze inną już diabelską cechą, którą nadano tym roślinom, jest pozbawienie większości z nich cech reprodukcyjnych (brak nasion). Tak, że rolnik uprawiający rośliny GMO musi zawsze do zasiewu kupować nową partię nasion. To całkowicie uzależnia go od dostawcy takich nasion, który dyktuje ich ceny. Największym koncernem produkującym nasiona GMO jest MONSANTO, posiadający najwięcej patentów na modyfikowane rośliny, (nie może być konkurencji). Ten koncern jest w stanie przekupić polityków, media, żeby byli mu posłuszni i nie ujawniali prawdy. W celu zdobycia fortuny można zniszczyć roślinność na ziemi, zwierzęta, oraz ludzkość. Geny ze zmodyfikowanej genetycznie roślinności przedostają się do organizmów zwierzęcych a następnie do organizmów ludzi. Ale nie tylko są modyfikowane rośliny, modyfikuje się już również zwierzęta, czy czas teraz na człowieka?
         http://nwomedia.pl/artykul, 2832,Szatanskie-nasiona

  Czy jesteśmy ostatnim pokoleniem, które jeszcze posiada ten przywilej, że potrafi myśleć? Czy następne pokolenia będą pełnić funkcję
żywych robotów, usługujących garstce tych którzy nas teraz ograbiają i nami manipulują? (Żywy robot jest tańszy niż mechaniczny, a poza tym rozwiązuje to idealnie problem przeludnienia).
  Tym i takim celom ma służyć znakowanie ludności czipami (nadanie każdemu numeru). Lecz historia już to przerabiała w pewnych obozach.
Czy to nie wraca teraz w udoskonalonej formie i na jeszcze większą skalę? Czy to jest przypadek, czy też celowe działanie?
  Przedstawiony tu materiał nie zawiera wszystkiego co się obecnie dzieje, podaje przykładowe fakty oraz zapytania. Odpowiedzi na postawione tu pytania każdy musi sam zdefiniować, tak jak na pytanie tytułowe. Pomimo pesymistycznego powyższego materiału należy być optymistą. Tylko taka postawa daje nadzieję na zniweczenie Szatańskich planów. Smutnym jest to, że nawet kościół zapomniał o Szatanie.

Niszcząc zło - czynisz dobro. Niszcząc dobro - czynisz zło.
          Janusz Niewiarowski
          Kanada 6.02.2011rok

!

Polecamy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Sprawy tematyczne poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Johnelle
04-01-2015 / 23:25
This article acieevhd exactly what I wanted it to achieve. uhthpguqh.com [url=gajsgqhsq.com]gajsgqhsq[/url] [link=xdraupge.com]xdraupge[/link]
~Dado
24-12-2014 / 00:05
No more s***. All posts of this quatily" rel="nofollow">loefogcsjem.com">quatily from now on
~Olzhas
20-12-2014 / 10:48
Kndwoelge wants to be free, just like these articles!