Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

DZIEJE OBCHODÓW JEDENASTEGO LISTOPADA - ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI


11 Listopada to dzień, w którym obchodzimy święto odzyskania Niepodległości Polski, po 123 latach rozbiorów przez trzy wrogie państwa, lata niewoli i ciężkich prześladowań.

Przez cały okres rozbiorów Polacy zachowali swoją tożsamość narodową,, swój język i swoją kulturę. Polska sztuka - malarstwo, muzyka, poezja, literatura były w pełnym rozwoju; polscy naukowcy przyczyniali sie do rozwoju wiedzy światowej. Polska była wykreślona z mapy Europy, ale Polacy utrzymali poczucie tożsamości narodowej.
Polska odzyskała niepodległość i powróciła na mapę Europy w wyniku Pierwszej Wojny Światowej, w której poniosły klęskę wszystkie trzy zaborcze państwa: Niemcy, Austria i Rosja. W marcu 1918 roku Rosja podpisała kapitulację wobec Niemiec i Austrii, a w listopadzie tego samego roku Niemcy skapitulowały wobec Francji, Anglii i Stanów Zjednoczonych. O taką wojnę i takie jej zakończenie modlili się nasi przodkowie przez ponad 100 lat. Adam Mickiewicz wyraził to słowami "O wielką wojnę za wolność ludów, prosimy Cię, Panie."


Święto Niepodległości obchodzimy 11 listopada, ale odzyskanie niepodległości było procesem stopniowym.
Już w listopadzie 1916, Niemcy wydały akt gwarantujący powstanie Królestwa Polskiego na terenach zaboru Rosyjskiego, a w styczniu 1917 rozpoczęła działanie "Tymczasowa Radu Stanu; w listopadzie tego roku obowiązki głowy tego państewka przejęła "Rada Regencyjna" wyznaczona przez Niemców, ale złożona z patriotów polskich. Czwartego marca 1918 roku, rząd Włodzimierza Lenina podpisał w imieniu Rosji akt kapitulacji w okupowanym przez Niemców Brześciu Litewskim i uznał, że "Rosja jest wasalem Niemiec".
W październiku 1918 Rada Regencyjna, której premierem był wielki polski erudyta Jan Kucharzewski, ogłosiła niepodległość Polski. Dziesiątego listopada powrócił z niemieckiego więzienia w Magdeburgu założyciel Polskich Legionów, Brygadier Józef Piłsudski, 11 listopada Niemcy i Austria ogłosiły kapitulację i nastąpiło oficjalne, ogólne zawieszenie broni.
Tego samego dnia Rada Regencyjna ogłosiła niepodległość Polski i przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę i zadanie stworzenia armii polskiej. Wojska niemieckie zaczęły wycofywać się z Królestwa Polskiego. Tej nocy rozbrojono niemiecki garnizon stacjonujący w Warszawie, a nawet mali chłopcy rozbrajali na ulicach żołnierzy niemieckich. Czternastego listopada Jan Kucharzewski przekazał uprawnienia Rady Regencyjnej Józefowi Piłsudskiemu, a Rada rozwiązała się. Trzy dni później Niemcy zakończyli wycofywanie się z Królestwa Polskiego. Dwudziestego drugiego listopada nastąpiło podpisanie dekretu o podstawach ustrojowych Państwa polskiego.
Jednakże, daleko jeszcze było do ustalenia granic Polski. Wielkopolska i Śląsk nadal były pod władzą niemiecką; na Śląsku odbyły się 3 powstania, aby połączyć Śląsk z Polską, a w grudniu nastąpił wybuch Powstania Wielkopolskiego, które zakończyło się zwycięstwem Polaków i przyłączeniem Wielkopolski do reszty kraju.
Niestety Anglia nie chciała dopuścić do powstania silnej Polski z obawy przed przewagą Francji, tradycyjnie sprzymierzonej z Polską. Traktat Wersalski podpisany w marcu 1919 ustalił zachodnią i północną granice Polski, ale o wschodnie granice Polska musiała stoczyć ciężką wojnę przeciwko Związkowi Sowieckiemu w roku 1919/20 (o czym trochę obszerniej pisałam w sierpniowym wydaniu naszej gazetki "Polonia Echo"). Angielski historyk Norman Davis opisał sześć wojen, w latach 1918 i 1919, w których Polska wałczyła o ustalenie swoich granic.

Jedenasty listopada został ustalony jako rocznica odzyskania niepodległości, bo tego dnia nastąpiła kapitulacja Niemiec, faktyczny koniec Pierwszej Wojny Światowej i przekazanie Józefowi Piłsudskiemu władzy przez Radę Regencyjną.
Już od zarania istnienia Polski Niepodległej, ten dzień był obchodzony jako święto narodowe. Każdy z nas, kto urodził sie w Polsce na kilka lat przed wybuchem Drugiej Wojny Światowej, pamięta świąteczny nastrój tego dnia, patriotyczne akademie w szkołach, wspaniałe defilady wojskowe. Ja sama z zachwytem wspominam defilady na Błoniach w Krakowie, pięknych chłopców w mundurach, konie galopem ciągnące armaty, i nade wszystko kolorowe otoki ułanów, "malowanych dzieci". Oficjalne ustalenie 11 listopada jako Święto Niepodległości zatwierdziła ustawa z 23 kwietnia 1937 roku. W dwa lata później rozpoczęła się Druga Wojna Światowa i okupacja niemiecka.
W latach 1939 do 1944, jakiekolwiek jawne świętowanie jak i każde inne przejawy polskości były karane, a w roku 1944, komunistyczne władze Polski uczyniły świętem państwowym dzień 22 lipca, datę podpisania Manifestu PKWN jako niby Narodowe Święto Odrodzenia Polski. W czasach dominacji sowieckiej, wielokrotnie organizowane przez opozycje manifestacje patriotyczne w dniu 11 listopada, były brutalnie tłumione przez oddziały ZOMO, a uczestnicy aresztowani przez tak zwane Służby Bezpieczeństwa
.
Święto obchodzone 11listopada zostało przywrócone przez Sejm w lutym 1989, lecz pod nieco odmienioną nazwą jako "Narodowe Święto Niepodległości".
Główne obchody z udziałem najwyższych władz państwowych odbywają się w Warszawie, na placu imienia Józefa Piłsudskiego, przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Co roku tego dnia, dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę, organizowany jest w Warszawie Bieg Niepodległości, w którym z roku na rok bierze udział coraz więcej uczestników. Uroczystości wyrażające patriotyzm mieszkańców odbywają się we wszystkich miastach Polski, większych i mniejszych. W Krakowie patriotyczna Msza Święta w katedrze na Wawelu poprzedza pochód przez miasto, złożenie kwiatów i wieńców przy Krzyżu Katyńskim i przy Grobie Nieznanego Żołnierza, tuż przy pomniku Grunwaldzkim.

W 1918 roku, niepodległości nikt nam nie podarował!
Zdobyliśmy ją sami, przez wytrwałość i upór Polaków, przez bohaterstwo polskich żołnierzy i bohaterstwo ludzi, którzy nawet nie byli żołnierzami, przez mądrość i bezinteresowna miłość ojczyzny polityków i przywódców narodowych takich jak Roman Dmowski, który reprezentował Polskę w czasie ustalania powojennych granic w Paryżu. Patrioci polscy dążyli do odzyskania niepodległości, niezależnie od swoich poglądów społecznych.
Józef Piłsudski, twórca Polskich Legionów i pierwszy Naczelnik odrodzonego państwa polskiego, do dzisiejszego dnia jest symbolem niepodległości Polski.
Niech dowodem tego będzie drobne wydarzenie, które zaobserwowałam w Poroninie, małym miasteczku niedaleko Zakopanego: Przed wojną była tam bardzo stroma uliczka imienia Józefa Piłsudskiego. Za czasów komuny nazwa została zmieniona na jakąś inną, być może na ulicę Lenina. Po upadku Związku Sowieckiego przywrócono pierwotną nazwę ulicy Jozefa Piłsudskiego. Górale nie tylko NATYCHMIAST wymienili tabliczki na swoich domach, ale prześcigali się w ozdabianiu przywróconego imienia kwiatami i wstążkami, aby dać wyraz radości z odzyskania Niepodległości Polski.

Cieszę się, że dziś wszyscy tu zebrani, możemy dać wyraz naszej radości i możemy wspólnie śpiewać, weselić się i słuchać pięknej polskiej muzyki granej na koncercie fortepianowym.


Tematy w dziale dla inteligentnych:

ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.