Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA PRZYWILEJE POSŁA

NIE MA TO JAK BYĆ POSŁEM?
Co z tymi poselskimi przywilejami? - tak dla przyszłych i niedoszłych kandydatów...

Jedna z zalet demokracji jest to, że nikt kto został wybrany nie jest głupszy niż ci co go wybrali. 
Im głupszy jest ten wybrany, tym głupsi są ci co go wybierali...

Co kryje przywilej immunitetu? - tylko niekompetencje?, czy już nawet korupcje?
Przeciętny Polak może tylko pomarzyć o przywilejach, jakie przysługują parlamentarzystom. Utrzymanie parlamentu przez podatników to setki milionów złotych. 
Spytaliśmy więc Polaków, czy posłowie i senatorowie zasługują na szczególne uprawnienia. Oto sondaż Instytutu Badania Opinii RMF FM.
O tym, że posłowie posiadają więcej przywilejów niż inni obywatele, ankietowani nie mają wątpliwości; uważa tak aż 97% pytanych. Ponad 41% jest jednak zdania, że parlamentarzyści nie zasługują na takie zaszczyty i dlatego nie przyznaliby posłom żadnych szczególnych przywilejów. Pozostali ankietowani, choć uznali, że to odpowiedzialny i ważny zawód, to byli raczej mało hojni w rozdzielaniu potencjalnych przywilejów poselskich.
I tak ponad 36% respondentów uważa, że posłom powinien przysługiwać urlop dłuższy niż przedstawicielom innych zawodów. Niecałe 30% twierdzi, że powinni mieć oni prawo do posiadania samochodu służbowego z kierowcą. Tylko jedna czwarta uznaje za słuszny przywilej, jakim jest immunitet poselski. Bezpłatne przejazdy środkami komunikacji miejskiej i koleją przyznałoby posłom około 16 procent ankietowanych.

Posłem nie może zostać każdy! - wynika z  sondażu Instytutu Badania Opinii RMF FM. Powinien być wykształcony, o dobrej prezencji, posiadający specjalne umiejętności i predyspozycje do wykonywania tego zawodu - taki wizerunek posła preferują aż dwie trzecie ankietowanych. Zdaniem większości badanych brak odpowiednich kwalifikacji lub cech dyskwalifikuje kandydata na posła. I tak - dokładnie 75% badanych uważa, że w wyborach powinni startować kandydaci posiadający specjalne predyspozycje, gdyż bez nich wykonywanie tego zawodu nie jest możliwe. Ponad 27% badanych uważa, że dyplom wyższej uczelni byłby mile widziany w przypadku osób kandydujących na stanowisko posła, a blisko połowa (48%) twierdzi, że posłowie bezwzględnie powinni mieć wyższe wykształcenie. Innymi słowy - ponad dwie trzecie badanych jest zdania, że posłowie powinni być absolwentami szkół wyższych.

Bardziej istotny od dyplomu okazał się dla respondentów wygląd zewnętrzny! Aż 77% ankietowanych uważa, że zawód posła wymaga dobrej prezencji. Niestety nie sposób obiektywnie zmierzyć poziomu przystojności lub atrakcyjności fizycznej kandydatów. A szkoda, być może taki wskaĽnik byłby bardziej miarodajny niż analizy programów wyborczych? 

 

 

A czego Polacy nie wybaczyliby posłowi?


Ponad połowa ankietowanych jest przekonana o tym, że najbardziej karygodnym zachowaniem w przypadku posłów są wszelkie przejawy łamania prawa oraz nieuczciwość i kłamstwo. Zdaniem 37% ankietowanych, posłowie na Sejm powinni świecić przykładem w kwestii poszanowania prawa, dlatego najbardziej niewybaczalnym czynem w ich odczuciu jest popełnienie przez posła przestępstwa kryminalnego lub wykroczenia. Aż 19% ankietowanych podało konkretny przykład, najgorszego, ich zdaniem, przestępstwa - przyjęcia łapówki.

Ponad 18% badanych jest przekonane o tym, że posłowie nie powinni kalać się kłamstwem. Nieuczciwość i mówienie nieprawdy na forum publicznym, dyskwalifikuje, ich zdaniem, posła i jest czynem niewybaczalnym.

Znaczna część badanych uważa, że nic tak bardzo nie nadweręża wizerunku posła jak brak kultury osobistej. Blisko 17% ankietowanych uważa, że właśnie ta cecha, objawiająca się awanturnictwem, kłótniami i bijatykami w Sejmie, ale także niestosownym zachowaniem poza miejscem pracy, dyskwalifikuje w ich odczuciu parlamentarzystów. 

Czy obywatele powinni odwoływać posłów?


W kwestii odwoływania posłów i pozbawiania ich mandatów, polskie społeczeństwo jest jednomyślne. Wśród respondentów nie znalazł się ani jeden badany, który byłby przeciwny takiej możliwości i nie podałby przynajmniej jednego powodu, dla którego - jego zdaniem - posłowie powinni być odwoływani ze swoich stanowisk.

Polacy w zdecydowanej większości twierdzą, że obywatele, jako wyborcy, również powinni mieć prawo odwoływania posłów. Takiego zdania jest blisko 91% ankietowanych, przy czym ponad 59% jest o tym przekonane z całą stanowczością, o czym świadczą konkretne i jednoznaczne odpowiedzi "zdecydowanie tak". Niecałe 8% badanych uważa, że pozbawianie posła mandatu nie powinno leżeć w gestii obywateli. Czworo spośród 300 ankietowanych nie miało na ten temat zdania. 

Nowe publikacje o tematyce aferalnej i korupcyjnej z cyklu "NIEBEZPIECZNE TEMATY" 
Co może jeszcze zrobić III RPRL (bezustannie żydowska) w swym agonalnym stanie? 
POLAKU - SPRAWDŹ NA KOGO ODDAJESZ SWÓJ GŁOS !!! - kolejny odnowiony rozdział z cyklu "niebezpieczne tematy" - lista Żydów i osób pochodzenia żydowskiego o zmienionych nazwiskach

* Trochę prawdy na temat PO i Donalda Tuska. *
Jak piszą o Polsce dla Poloni
- PATRIOTYCZNY RUCH POLSKI NOWY JORK, CHICAGO, TORONTO, WARSZAWA.
Mistyka żydowskich finansów - czy "makler" Włodzimierz Cimoszewicz korzystał z poufnych informacji giełdowych?
TECZKA CIMOSZEWICZA - tylko jakiś tam kit? - kiedy skończy się pobłażliwość społeczeństwa dla sprzedawczyków z PZPR?
WŁODZIMIERZ CIMOSZEWICZ? [alians: Goldstein, alians Timoszko]

ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI - JAKI PREZYDENT, TAKIE PAŃSTWO
KIM NAPRAWDĘ JEST PREZYDENT R.P.???? ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI, CZY MOŻE STOLZMAN???
NIEZNANE FAKTY Z ŻYCIA KWAŚNIEWSKIEGO - KOLEJNA AFERA SLD?
"CZY JOLANTA KWAŚNIEWSKA  MA SZANSE  ZOSTAĆ PREZYDENTEM RZECZPOSPOLITEJ???"
czy jej fundacja "pierze pieniądze?" ,
- został tylko krzyż narodu polskiego? - Judaizm, czyli "Jak rozpoznać Żyda" i  Jedwabne tylko dla Żydów?    
TAJNE - JAWNE TAJEMNICE PAŃSTWOWE? - raport o działalności pułkownika Władimira Ałganowa z KGB w sprawach: Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, Premiera Józefa Oleksego i Leszka Millera, szefa MSWiA oraz Ministra Spraw Zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza, Ministra Skarbu Wiesława Kaczmarka, oraz biznesmena Jana Kulczyka.
  witryna OBYWATELSKIE NIEPOSŁUSZEŃSTWO 

tym samym dochodzimy do setna sprawy, czy "Raportu o stanie sądownictwa polskiego"

Zapraszamy wszystkich sędziów, prokuratorów, adwokatów, polityków i resztę urzędniczego "badziewia" zamieszanego we wszelkie oszustwa do ogólnopolskiej "czarnej listy Raczkowskiego"... 
miłego towarzystwa wzajemnej  adoracji ...

www.aferyprawa.com - Niezależne Wydawnictwo Internetowe "AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE" Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich 
i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI.
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądĽ dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

 

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Suhaan
20-12-2014 / 10:44
Gwoli ścisłości to że niczego nie znilezaono nijak nie świadczy, że teoria została obalona. Nie została po prostu dotąd potwierdzona. Żeby obalić teorię trzeba znaleźć kontrargumenty i je naukowo (w tym przypadku empirycznie) potwiedzić. Poza tym ewolucja (w takiej czy innej wersji) jest jak dotąd jedynym sensownym sposobem wyjaśnienia obecnego stanu przyrody, gatunkf3w i całego życia na ziemi. No bo wybaczcie, ale kreacjonizm jest gf3wno wart nie wyjaśnia z naukowego punktu widzenia absolutnie nic, a człowiek ze swej natury dąży do uzyskania możliwie precyzyjnej i konkluzywnej odpowiedzi na problemy, ktf3re sam przed sobą stawia. Nawet jeśli nie mamy naukowych dowodf3w na prawdziwość teorii ewolucji to pewne zjawiska, takie jak mutowanie się wirusf3w, mogą przynajmniej sugerować, że jest ona dobrym tropem.Jest jeszcze argument praktyczny: teoria ewolucji jest paradygmatem w naukach o przyrodzie ożywionej od dobrych kilkudziesięciu lat. I te nauki całkiem nieźle się w tym paradygmacie rozwijają. Jeśli przestaną się rozwijać, to będzie to argument za poszukaniem nowej, lepiej wyjaśniającej rf3żne zjawiska teorii. Pf3ki co takie podszczypywanki kreacjonistyczne uważam za raczej niepoważne.