Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 13-04-2016

Zapomniani pacjenci szpitali psychiatrycznych. Sądy na lata kierują ich do zakładów psychiatrycznych i...?

W szpitalach psychiatrycznych przebywają ludzie, których skierowały tam sądy, żeby ustalić czy są psychicznie zdrowi i czy mogą odpowiadać karnie. Gdyby zostali skazani, już dawno byliby na wolności. Jednym z nich jest Stanisław B., który po blisko 9 latach opuścił Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.

W 2007 r. przywłaszczył dwie paczki kawy, wcześniej dopuścił się też innych drobnych kradzieży. Z powodów o podobnym znaczeniu detencję (środek zabezpieczający polegający na przymusowym osadzeniu w szpitalu psychiatrycznym - red.) zastosowano wobec jeszcze jednego mężczyzny. On również wiele lat przebywał w Rybniku. Po postanowieniach Sądu Najwyższego, uchylających orzeczenia o zastosowaniu środka zabezpieczającego, ich sytuacją zajął się Rzecznik Praw Pacjenta.

Krystyna Barbara Kozłowska w wystąpieniu do ministra sprawiedliwości "w sprawie ustalenia procedury postępowania w zakresie orzekania środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym" (pismo trafiło m.in. do wszystkich prezesów Sądów Okręgowych) domaga się, by sędziowie penitencjarni bardziej nadzorowali szpitale, w których realizowana jest detencja.

RPP apeluje, żeby badali legalność i prawidłowość wykonywania środków zabezpieczających. Opowiada się nawet za "rewizją" wszystkich długotrwałych detencji, bo opisane przypadki to nie są jednostkowe zdarzenia.

System detencji jest do zmiany
W ocenie RPP, "w przypadku przedłużającego się pobytu pacjenta w ramach realizacji środka zabezpieczającego, zasadne byłoby wprowadzenie regulacji obligujących podmioty decydujące o dalszym stosowaniu detencji do weryfikacji przesyłanej przez kierownika zakładu opinii o stanie zdrowia internowanego".

Polegałoby to na zasięganiu opinii biegłych również z zakładu innego niż ten, w którym pacjent aktualnie przebywa. Miałaby to być regulacja niezależna o tej, która wynika z art. 204 § 1 k.k.w.

Komentując wystąpienie RPP do ministra sprawiedliwości, dr Ewa Dawidziuk, dyrektor Zespołu do spraw Wykonywania Kar w Biurze RPO, podkreśliła, że jest ono bardzo ważne.

- Rzecznik Praw Obywatelskich prowadził bowiem w ostatnim czasie sprawy dotyczące osób umieszczonych w szpitalu psychiatrycznym w Rybniku i przeprowadzone analizy wykazały szereg nieprawidłowości. Poza tym, do Biura RPO wpływa coraz więcej skarg indywidualnych odnoszących się do wieloletniego przedłużania pobytu internowanego w szpitalu psychiatrycznym, w oparciu o powielane, przygotowywane szablonowo opinie - stwierdziła Ewa Dawidziuk.

- System jest do zmiany, to nie ulega wątpliwości - przyznaje Andrzej Krawczyk, dyrektor Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku w rozmowie regionalnym portalem informacyjnym Nowiny.pl. i słusznie zwraca uwagę, że każdy pacjent oddziału sądowego kierowany jest na detencję decyzją sądu. Szpital psychiatryczny nie ma prawa ani możliwości dyskutować z sądem. Jest zobowiązany wykonać wyrok.

Dyrektor Krawczyk zgłasza generalną wątpliwość: o ile kodeks karny precyzyjnie określa, jaka kara grozi za określone przestępstwo i wyznacza okres jej trwania, o tyle w przypadku detencji nie ma górnej granicy jej utrzymywania.

Dlatego proponuje, żeby np. "stworzyć zapis, że po trzech latach od przyjęcia pacjenta do szpitala - na wniosek sądu - powoływana była zewnętrzna komisja, która ponownie zbada sprawę. Powinni to robić biegli niezwiązani dotąd z tematem, we współpracy z wyznaczonym sędzią, który sprawdzałby wszystkie sprawy formalne".

W zasadniczej kwestii wnioski RPP i dyrekcji szpitala są zbieżne - stosowany w Polsce system detencji należy zmienić. Ale są też różnice, np. w ocenie rzetelności okresowych opinii o stanie zdrowia osób internowanych w zakładach psychiatrycznych.

Przykładanie szablonu
Rzecznik twierdzi, że opinie często były formułowane na podstawie zaledwie kilku -kilkunastominutowych badań (jedynie na podstawie obserwacji pielęgniarskich, ewentualnie krótkich rozmów przeprowadzanych w obecności innych pacjentów w trakcie rutynowych obchodów lekarskich). Ponadto wskazuje, że sporządzali je zwykle ci sami lekarze na przestrzeni wielu lat, a ich treści były powielane (niejednokrotnie z tymi samymi błędami interpunkcyjnymi czy stylistycznymi) i różniły się w zasadzie jedynie datą wystawienia.

Krawczyk nazywa tego rodzaju zarzuty absurdalnymi i cytuje fragmenty listu otwartego psychiatrów oddziałów sądowych (publikowany na stronie szpitala i NRL). Lekarze wyjaśniają w nim, że ”opinia o pacjentach detencyjnych powinna być zwarta i jasno przekazywać sądowi informacje”. Wskazują, że nie jest ona "utworem literackim, gdzie podstawowym wymogiem jest poszukiwanie coraz to nowych figur stylistycznych. Opinia ma ustaloną budowę i zawiera określenia zawodowe, których nie sposób zmienić na inne".

- Innymi słowy - podsumowuje dyrektor - jeśli stan pacjenta się nie zmienia, lekarz nie szuka innych słów, by wydać opinię, bazuje na opinii, do której się odnosi.

Zwraca również uwagę, że każdy pacjent, który uważa, że opinia jest nierzetelna lub jej treść przedstawia nieprawdę, może wystąpić do odpowiednich organów o jej weryfikację. Dodaje, że nie zna żadnej sytuacji, w której biegły ze szpitala w Rybniku zostałby posądzony o nierzetelne przygotowanie okresowej opinii.

Co wolno rzecznikowi, a co lekarzowi?
Nie bez związku z opisaną sprawą jest działalność rzecznika praw pacjenta szpitala psychiatrycznego w Rybniku. Sygnały rzeczników ze szpitali psychiatrycznych, w tym od Stanisława Frydrychowicza z Rybnika nt. tworzenia okresowych opinii o stanie zdrowia osób detencjonowanych stały się powodem wspomnianego wcześniej wystąpienia RPP do ministra sprawiedliwości.

Nie pierwszy raz Frydrychowicz popadł w konflikt z lekarzami z tamtejszego szpitala.

Czytaj: Kto pomaga pacjentowi? Czyli rzecznik kontra lekarz w szpitalu psychiatrycznym...

Wydaje się, że zarówno wtedy, jak i teraz przyczyną sporu była różnica w interpretacji przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego w zakresie kompetencji rzecznika. Teoretyczne sprawa jest prosta: lekarz ma leczyć, rzecznik ma pilnować, żeby w czasie hospitalizacji przestrzegano praw chorego.

Krystyna Barbara Kozłowska podkreślała wówczas w rozmowie z Rynkiem Zdrowia, że rzecznik w szpitalu psychiatrycznym przyjmuje odmienne od członków zespołu terapeutycznego kryteria. Są nimi prawa pacjenta, a nie kwestie medyczne.

- Już w 2012 roku prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zwracał uwagę na wątpliwości prawne dotyczące uprawnienia rzecznika praw pacjenta szpitala psychiatrycznego do sprawowania bezpośredniego nadzoru nad procesem leczniczym, w tym uczestnictwa w badaniach, żądania dokumentacji medycznej pacjentów, dopuszczalności i sposobu wyrażania przez rzecznika swojej opinii o prowadzonym leczeniu konkretnego pacjenta, prawa rzecznika do nieograniczonego dostępu do pacjentów, w tym prawa do składania niezapowiedzianych wizyt na oddziałach, na których przebywają - przypomina zastrzeżenia lekarzy rzecznik NIL Katarzyna Strzałkowska.

Odnosząc się do najnowszego sporu Strzałkowska podkreśla: - Dla lekarzy najważniejsze jest to, jakie konsekwencje zdrowotne u pacjentów spowoduje zachowanie Rzecznika Praw Pacjenta - zarówno względem podlegającego mu rzecznika szpitala, jak i w mediach - zdaniem lekarzy podważające zaufanie do nich.

Z kolei Jacek Kozakiewicz, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, domaga się wyciągnięcia konsekwencji wobec rzecznika szpitala, gdyż jego zdaniem nie do przyjęcia jest fakt "aby na takim stanowisku mogła być osoba, która upublicznia informacje mogące podważać zaufanie do szpitala i lekarzy w nim pracujących".

Krystyna Barbara Kozłowska odpowiada: - Nie zajęłam jeszcze ostatecznego stanowiska w niniejszej sprawie. Zgromadzony został materiał, który w chwili obecnej jest szczegółowo analizowany w celu rzetelnego jej wyjaśnienia.

Za: http://www.rynekzdrowia.pl/Prawo/Zapomniani-pacjenci-Sady-na-lata-kieruja-ich-do-zakladow-psychiatrycznych,159950,2,2.html

Czytaj też: 
http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/282990-nieslusznie-spedzil-osiem-lat-w-psychiatryku-teraz-walczy-o-gigantyczne-odszkodowanie

http://wpolityce.pl/kryminal/277166-po-11-latach-w-zakladzie-psychiatrycznym-domaga-sie-12-mln-zl-odszkodowania

WIĘCEJ:

Komunikat ws. skasowanych artykułów „Prosto z Łowicza” Marii Bejda i Teresy Wojda - Zacznijmy wypędzani sędziów i psychiatrów.
Cysewski - mechanizmy nieludzkiego świata współczesnych polskich obozów koncentracyjnych – tzw. psychuszek
Psychiatryzowanie niepokornych i niezłomnych przez psychopatów w togach typu Bartłomiej Legutko itp. togowe badziewie, czyli czy zostanę przymusowo doprowadzony do szpitala psychiatrycznego - Zbigniew Kękuś
Łódź - krytyka to nie jest znieważenie funkcjonariusza prokuratury czy sądu - to tylko subiektywne odczucie typowego psychopaty paranoicznego w todze :-) z cyklu hity i mity III PR
Kraków - Wniosek o skierowanie prokuratora rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Zachód Anny Rokickiej-Lis na badania psychiatryczne.
WOLNY CZYN: Gliwice - Mariusz Cysewski kolejny dziennikarz do psychuszki za pisanie prawdy o władzy !?!
Czy profesiurek Jasiu Hartmam jest psycholem religijnym? Mirosław Kokoszkiewicz
Władza zabija - Stanisław Modrzejewski, aresztuje - Dariusz Komorowski, zamyka w psychiatryku - dr Zbigniew Kękuś ludzi poszkodowanych walczących z bezprawiem w sądach.
Zamość - wniosek o skierowanie na badania psychiatryczne funkcjonariuszki Prokuratury Rejonowej Małgorzaty Fundali-Piechnik
Psychiatrzy ze Smoligowa wyłudzili 12 mln zł od NFZ za znęcanie się nad osobami niekoniecznie chorymi psychicznie...
Długie ręce polskich psychopatów Bogdan Goczyński
Jak usunąć z Polski potworność psychiatrii represyjnej?
Schorowane schizofreniczne organa władzy wymagające leczenia kierują kolejnego dziennikarz do psychuszki za pisanie prawdy?!?
Toruń - psychiatrzy psychopaci przez 15 lat wmawiali zdrowemu człowiekowi schizofrenię...
Horror W gdańskim szpitalu psychiatrycznym
Które profesje przyciągają najwięcej psychopatów? 1-urzędnicy państwowi, 2-prawnicy... 
Jak bronić się przed psychiatrią paranoikiem ?
PSYCHIATRYK ZA KRYTYKOWANIE STALINIĄTEK ! WYMIAR JEST, SPRAWIEDLIWOŚCI NIE ZNALEZIONO
Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu kolejny raz skazał Polskę za bezprawny areszt oraz umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym - tylko arogancja sędziów z Pruszkowa ?
W psychologii jest mnóstwo szarlatanerii, wróżenia z fusów. Trzeba zdemaskować niecne praktyki wywiad z dr Tomaszem Witkowskim.
Sąd Rejonowy w Poznaniu skazał na 4 lata psychologa i seksuologa Lechosława Gapika, który molestował seksualnie swoje pacjentki.
Dziennikarz do psychuszki! Sprawa nie tylko MARIUSZA CYSEWSKIEGO.
List do polskich Psychiatrów i Służby Zdrowia  Mieczysław Jacek Skiba
Zamiast spotkania z Gowinem, psychiatryk. Dr Zbigniew Kękuś
Sąd Rejonowy w Dębicy - sędziowie do obowiązkowego badania psychiatrycznego czy mają predyspozycję do sprawowania tak odpowiedzialnych stanowisk zwłaszcza Beata Stój i tajny funkcjonariusz SB Dariusz Różański
Przyzwolenie Rzecznika Praw Obywatelskich i Prezesa Sądu Rejonowego w Wałczu,  Małgorzaty Dering – Suskiej na gwałcenie prawa i konstytucji przez togowo - policyjno - psychiatryczną mafię – koszalińską Cosa Nostrę.  
Kraków - Tylko schizofrenia biegłych psychiatrów Kinga Zoła i Andrzeja Wsołek ze szpitala psychiatrycznego w Kobierzynie?
TERROR PSYCHIATRYCZNY w polskich psychuszkach, czyli czego nie wiesz o polskim systemie "opieki" zdrowotnej
Psychiatryczne badania, poczytalność, odpowiedzialność, opiniowanie... Kilka uwag o niepoczytalności oraz poczytalności ograniczonej. 
"Psychuszka" skuteczniejsza niż łagier... Dr Jarosław Szarek a stalinowskie metody odradzają się w coraz bardziej totalitarnej Polsce i eurouni
Psychiatria i Sprawiedliwość? - z cyklu każdy dostać nakaz stawienia się na badania psychiatryczne.
ZUS O/ Tomaszów Mazowiecki nakazuje zbadać psychiatrycznie zmarłego... wymysł niekompetentnych pseudo-specjalistów typu Dariusz Ścierwicki i Agnieszka Rajska
Opinie psychiatrów, których trudno nazywać biegłymi, w niedalekiej stalinowskiej przeszłości były skutecznym narzędziem walki z opozycją polityczną - z cyklu sędziowie a niezawisłość od rozumu...
CZY RZĄDZĄ NAMI PSYCHOPACI ?

Tematy  w dziale dla inteligentnych:  
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników  

"AFERY PRAWA" 
 
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.eu
  redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm  - Polska
aferyprawa@gmail.com 
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

 

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Misio82
20-05-2016 / 14:05
Lista znanych mi komorników działających wbrew prawu polskiemu (tych zapewne jest więcej): 1. Komornik Sądowy Rafał Wojtyna 2. Asesor Komorniczy Krzysztof Mazuchowski 3. Asesor Komorniczy Maciej Parafiński 4. Asesor Komorniczy Jakub Siadul 5. Asesor Komorniczy Wojciech Andryszczyk 6. SSO Małgorzata Kluziak - dopuszczająca działania komorników oraz sędziów wbrew prawu polskiemu Wszyscy panowie, panie pracują w jednym z najbardziej znanych i przestępczych sądów w Warszawie przy al. Solidarności 127. Bogdan Goczyński "należy uderzać bezpośrednio w ich przełożonych" Polska cały czas znajduje się pod kontrolą żydowskiej mafii - zapamiętajcie dobrze ich nazwiska. Pojawią się one na oficjalnej liście wrogów Polski. fakty.interia.pl/malopolskie/news-dramat-w-krakowie-mezczyzna-zabil-
~bemowo piskie
17-05-2016 / 14:08
Gang Stalking =Terroryzm ,straszyć osiągać bliżej nie określone korzyści . Gang Stalking, zorganizowane osaczanie, odbywa się na kliku poziomach , wirtualnie- ofiara nie jest świadoma osaczania .Najwyżej w hierarchii są "Technologiczni" świadomi swej roli „podwójni”tajni agenci służb specjalnych posługują się zaawansowaną bronią psychotroniczną, (tajne dywersyjne grupy psychotroniczne działają pod przykryciem np:Echelon,Telefonia, Massmedia) .Prekognicja , jest substytutem Mind Control , tylko w tym przypadku jasnowidza zastępuje aparatura psychotroniczna , która pozyskuje myśli a tzw. Stalker zna myśli i za pośrednictwem wiadomości SMS, e mail , rozmowa przez telefon są to nie znane nam osoby najczęściej tel. do nas to pomyłka wtedy w krótkiej konwersacji pada „ Słowo ”lub zwrot , w tym korespondencja tradycyjna listy, najczęściej są to dane adresowe ,-Stalker daje do zrozumienia, nęka , prześladuje ,m…….…. . Celem jest zaprogramowanie indywidualne np: samobójstwa, wbrew woli danego targeta , niszczenie , dyskredytacja , napastowanie , przywoływać nieprawidłowe zachowanie, ofiara jest skłonna popełnić samobójstwo .Skutki broni psychotronicznej są nie materialne, dowodów nie ma, bez wątpienia wiele ofiar zostało w ten sposób wyeliminowanych , w tym z pierwszych stron gazet. Kolejny nazwijmy niższy poziom zorganizowanego „celowego” osaczania trwa zwykle ok .3 dni odbywa się na w ulicy , wtedy target jest świadomy prześladowania. W tym przypadku najczęściej są to grupy 3-4 osobowe ,są to tak zwani „nieświadomi” stalkerzy najczęściej rekrutowani z marginesu społecznego, mają swojego guru, zadowalają się tym że należą do bliżej nie określonego systemu .Najczęściej zastraszenie z wykorzystaniem , NLP, przekaz podprogowy, zaprogramowanie indywidualne np: samobójstwa, wbrew woli danego targeta,napastowanie ,nękanie ,ofiara jest skłonna popełnić samobójstwo .Mechanizm „ matrioszki” zaciera ślady działalności służb specjalnych . Przykładowy dzień fragment opisu: Wyjście z domu , pojawia się uczucie strachu nie wiadomo skąd brak przesłanek( radiacja elektromagnetyczna ?) na przystanku autobusowym ofiara bezbłędnie lokalizuje grupę ,która zachowuje się nienaturalnie ,ponieważ uwalniają się emocje na widok ofiary. Stąd ofiara potrafi „wyłapać” z tłumu swoich prześladowców .Obawy potwierdzają się gdy target dojedzie, do urzędu, hipermarketu, na pocztę ,itd. grupa wychodzi naprzeciw, zachodzi na drogę ma to miejsce cały dzień gdziekolwiek ofiara by się nie udała . Stalkerzy poruszają się samochodem, odgrywają rolę gangsterów(stąd też nazwa Gang Stalking) choć naprawdę są „chłopcami na posyłki” .W skrajnych przypadkach grup jest kilka ,mogą to być obcokrajowcy ,sugestia z kim ofiara będzie miała do czynienia . W międzyczasie pojawiają kilka razy dziennie pojedyncze osoby ,które poprzedzają grupę Gang Stalking, zwykle ubrani w rażące kolory najczęściej jasno, zielone ,żółte. Wyposażeni w dodatki ,gadżety :nóż ,telefon, aparat itd. Należy nadmienić gdy u boku ofiary pojawia się osoba towarzysząca/e zwykle akcja zostaje zawieszona .Stąd też łatwym celem są osoby samotne mieszkające w dużym mieście. Jeżeli target mieszka na wsi ,kwestia czasu ,kiedy zostanie kolokwialnie sprowadzony do miasta, powodem będzie częsta zmiana miejsca zamieszkania, pracy . Ofiary często się łudzą że jak zmienią miejsce pobytu to wszystko się zmieni na lepsze i problem zniknie . Jeżeli w trakcie prześladowania ofiara „złamie” się poprosi o pomoc medyczną , opisze swoje doświadczenia ,zostanie zdiagnozowana następująco : pacjent boi się wychodzić z domu , jest wycofany, nie podejmuje aktywności , ma wrażenie że ludzie go obserwują , ma wrażenie że ktoś zna jego myśli, twierdzi że za tym stoją służby specjalne /wywiadowcze. Po takim wyznaniu od razu, zalecona zostanie wizyta do specjalisty ,który dopasuje jednostkę chorobową, przepisze odpowiednie leki psychotropowe ,po których jeszcze bardziej podatny będzie na ataki Mind Control. Można by powiedzieć” z deszczu pod rynnę” taki skutek przynosi w tym przypadku pomoc medyczna w konsekwencji jeżeli pracuje zostaje pozbawiony pracy , zepchnięty na margines, ,wyalienowany, wiarygodność ofiary sprowadzona do zera od tej pory wszystkie opowieści ,zeznania będą odbierane jak science fiction. Typowe przykłady zorganizowanego osaczania pod warunkiem że występują synergicznie. – częste spotkania z policją na ulicy – identyczne samochody ,zaparkowane w miejscu zamieszkania ofiary(w tym białe dostawcze samochody wyposażone w mobilną aparaturę psychotroniczną , pojawiają się wieczorem na osiedlu rano o świcie odjeżdżają – śledzenie samochodami , zapytania o drogę , – osoby pojawiające się otoczeniu ofiary rozmawiające często przez telefon ,obserwujące nietypowe zachowanie -mobbing w pracy .Należy też brać pod uwagę dla każdej innej ofiary może być inny schemat prześladowania , na pewno dla wszystkich nie jest taki sam ,zależy to od pozycji społecznej np.: polityk czy bezrobotny itd. Ofiary poddawane praktykom zorganizowanego osaczania , są permanentnie zastraszani , przez co tracą kontakt z rzeczywistością i z tego powodu, często przypisują dwuznaczne zjawiska ,zdarzenia nie mające związku z osaczaniem ofiary . Stąd niektóre przykłady jakie podają trudno uznać że mają związek z prześladowaniem, są wykoncypowane pod wpływem silnych przeżyć, emocji takie jak : -remonty, hałasy z tym związane – nietypowo działające urządzenia elektryczne w mieszkaniu, -częste syreny, czy sygnały np.: karetek pogotowia -insekty – często przykłady odgłosów zwierząt ,dźwiękonaśladownictwo (choć w tym przypadku istnieje technika przesyłania głosów prosto do mózgu z pominięciem przewodów słuchowych) – nietypowe dolegliwości, -poruszanie sprężynami łóżka , Należy brać pod uwagę że często też takie przykłady podaje dezinformacja tak aby dyskredytować doświadczenia ofiar ,które wypowiadają się na forum. Kolejny ,poziom prześladowania ale w tym przypadku wykracza poza definicje Gang Stalking nie ma związku ,ponieważ w tej roli występują przypadkowo spotkane osoby ,w tym znajomi z pracy ,z wielu miejsc zamieszkania Nazywani są też jako „nieświadomi stalkerzy” . Mając na uwadze n/w zdania: „Nadając komunikaty” u wszystkich podłączonych ludzi można by wywoływać podobne myśli, uczucia, zachowania a nawet przekonania.” „W takim scenariuszu złożone zachowania grupy mogłyby być koordynowane z zewnętrznego „centrum sterowania”,co przywodzi na myśl opowieści niektórych ludzi doświadczających stalkingu uporczywego nękania).” Zadnia z art. Podłączanie Umysłu . Z doświadczenia przykład, analogiczny efekt, tam gdzie przebywa ofiara ciągle są powtarzane te same słowa(Mind Control) wplatane w krótkie opowieści z którymi emocjonalne związana jest ofiara .Pomimo że osoby się nie znają niezależnie od odległości i wielu miejsc zamieszkania ,używają tych samych zwrotów „słów”, tam gdzie przebywa ofiara. Nawiązując do wstępu artykułu broń psychotroniczna ,niewątpliwe jest technologią militarną o nieograniczonych możliwościach, zdolna tworzyć nieświadomych swych zachowań ekstremalne osobowości zharmonizowane najczęściej z ideologią . Służby Specjalne najczęściej wybierają takie ofiary ,które prześladując osiągają dla siebie bliżej nie określone korzyści , np : prześladują daną ofiarę by wpływać na zachowanie danego środowiska w którym przebywa ofiara, czy zmusić ofiarę do takiego zachowania ,postępowania tak by zaszkodziła innej osobie ,inaczej to się nazywa „wysługiwanie się drugą osobą” , tak żeby nigdy nikt nie podejrzewał oto Służby Specjalne , zarazem potencjalna ofiara nie mogła tego wykazać . Z doświadczenia wydaje się mało prawdopodobne aby Służby Specjalne prześladowały w „ciemno ” bez żadnego celu . W innym przypadku jeżeli stosują broń psychotroniczną bez identyfikacji ofiar na danym terenie , np: wywoływanie strachu ,dolegliwości somatyczne ,prowadzą doświadczenia, statystyki ,badają czy ofiary będą pisać o swoich problemach w internecie . Nie ulega wątpliwości, pytanie które zadaje sobie każda ofiara dlaczego” ja”. Dlaczego ofiary stają się celem , ponieważ są obiektami doświadczalnymi ,”kozłami ofiarnymi” służb specjalnych/wywiadowczych a ich celem jest zdobywać informacje, kontrolować podwładnych, społeczeństwo, szerszy kontekst to globalizacja. „Są to okruchy psychotroniki „
~obywatel
13-04-2016 / 22:36
CIEKAWE JAK Z REGUŁY CHORZY UMYSŁOWO PSYCHIATRZY MOGĄ WYSTAWIAĆ OPINIE ZDROWO UMYSŁOWO LUDZIOM?!? PARANOJE