Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
4 grudnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-11-2011

Wniosek pokrzywdzonego do Posłów na Sejm RP o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej celem zbadania afery finansowej Getin Banku SA

Tychy, dnia 20 listopada 2011r.

Szanowne Panie i Panowie
Posłowie na Sejm RP
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa

Autor wniosku: pokrzywdzony Jan Jączek, adres do korespondencji: ul. Elfów 63/79, 43-100 Tychy, telefon komórkowy 692-327-961, e-mail: jan.jaczek@gmail.com

Wniosek pokrzywdzonego w aferze finansowej Getin Banku SA
do Posłów na Sejm RP o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej, celem ustalenia motywu rażących zaniechań obowiązków służbowych przez Prokuratora Generalnego RP i podległych mu prokuratorów

Szanowne Panie i Panowie Posłowie RP

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Szanownych Państwa o zainteresowanie się aferą finansową wywołaną przez przedstawicieli Getin Banku SA, w wyniku której bezprawnie został przejęty majątek klientów tego banku na kwotę 689 milionów PLN na rzecz Leszka Czarneckiego - właściciela Getin Banku SA, kosztem setek klientów tego banku, w tym oszukali Michalinę i Jana Jączek na kwotę ponad 326 tysięcy PLN. Jednocześnie oszuści z Getin Banku SA dodatkowo bezprawnie zrobili zadłużenie mojej mamie Michalinie Jączek około 100 tysięcy PLN, a władze prokuratorskie i sądownicze od ponad dwóch lat skutecznie ukrywają przestępstwa przedstawicieli Getin Banku SA, łamiąc zobowiązania międzynarodowe w dziedzinie podstawowych praw człowieka, na szkodę pokrzywdzonych-oszukanych przez ten bank.

Mechanizm powyższego oszustwa opisany jest na portalu internetowym : aferyprawa.eu „Jak Czarnecki Leszek właściciel Getin Banku S.A. we współpracy z Domem Maklerskim IDM S.A. oszukuje klientów i manipuluje kursami akcji” (http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty/show&dzial=urzednicy&id=2933) oraz na portalu wrobieniwgetin.pl , forum - Ogólne tematy dotyczące Grupy Getin „Afera finansowa Getin Banku SA” (http://wrobieniwgetin.pl/viewtopic.php?f=3&t=119).

W naszym kraju mamy prokuraturę ochraniającą przed odpowiedzialnością aferzystów z Getin Banku SA, zapewniającą bezkarność przestępcom w togach prokuratorskich i sędziowskich, którzy od ponad dwóch lat nie rozpoznają istoty i meritum dotyczącej afery finansowej wywołanej przez przedstawicieli Getin Banku SA.

Tak głęboko skorumpowana władza prokuratorska będąca karykaturą tej instytucji, nie daje żadnych możliwości pokrzywdzonym przez ten bank w ustaleniu prawdy i stanu faktycznego tej sprawy a wręcz przeciwnie otwiera szeroko pole do ogromnej korupcji przestępcom z wymiaru sprawiedliwości ukrywającym aferę finansową wywołaną przez Getin Bank SA.

Dowód: obszerna dokumentacja dotycząca pokrzywdzonych Michaliny i Jana Jączek znajdująca się w Prokuraturze Generalnej RP, w Ministerstwie Sprawiedliwości RP, CBA, CBŚ, etc.

Obecnie Prokuratura Rejonowa w Łodzi – mimo złożenia mojego wniosku o jej wyłączenie – prowadzi mistyfikację śledztwa przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej działającej w polskim wymiarze sprawiedliwości, która od ponad dwóch lat chroni przed odpowiedzialnością aferzystów z Getin Banku SA.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty, sygn. akt 1 Ds 2612/11.

Taki sposób stosowania prawa przez władze prokuratorskie urąga wszelkim standardom obowiązującym w państwach demokratycznych i jest oczywistym marnotrawstwem pieniędzy podatników. Dla każdego prawnika o zdrowych zmysłach faktem oczywistym i bezspornym jest to, że prokurator Prokuratury Rejonowej w Łodzi nie może w sposób obiektywny i rzetelny przeprowadzić śledztwa przeciwko skorumpowanym prokuratorom i sędziom apelacji katowickiej i innym przestępcom w „białych kołnierzykach”, którzy popełnili czyny karalne z art. 258 §1 KK w związku z art. 231 §1 KK i inne, na szkodę pokrzywdzonych w aferze finansowej Getin Banku SA.

Podkreślić należy, że zgodnie z procedurą śledztwo w niniejszej sprawie powinien przeprowadzić Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, właściwej Prokuratury Apelacyjnej (wyznaczonej przez Prokuraturę Generalną RP), ponieważ sprawa dotyczy afery finansowej na kwotę 689 milionów PLN, którą od ponad dwóch lat ukrywają skorumpowani prokuratorzy i przekupni sędziowie.

Tymczasem władze prokuratorskie od ponad dwóch lat „klonują” mi dziesiątki spraw w różnych miastach Polski między innymi: w Katowicach, w Dąbrowie Górniczej, w Jaworznie, w Mysłowicach, w Będzinie, w Pszczynie, w Sosnowcu, w Tychach, w Chorzowie, w Zielonej Górze, w Świebodzinie, w Żarach, w Żaganiu, w Krośnie Odrzańskim, w Warszawie, w Poznaniu, w Łodzi i innych miastach, świadomie i celowo łamią procedury, nie rozpoznają meritum sprawy, bezczelnie zaprzeczają oczywistym faktom, usuwają istotne dokumenty z akt sprawy, mataczą, bezprawnie zastraszają mnie etc, celem chronienia aferzystów finansowych i działających z nimi w zmowie przestępczej skorumpowanych funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości. Dodać należy, że powyższy przestępczy proceder odbywa się za wiedzą i przyzwoleniem władz prokuratorskich najwyższego szczebla to jest Prokuratura Generalnego RP Andrzeja Seremeta i kierownictwa Prokuratury Generalnej RP.

Dowód: kilkadziesiąt pism pokrzywdzonego Jana Jączek złożonych w ostatnich dwóch latach do Prokuratury Generalnej RP, nie odniosło właściwego skutku prawnego, co jest naruszeniem art. 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w związku z art. 258 §1 Kodeksu Karnego i art. 231 §2 Kodeksu Karnego oraz inne.

W nawiązaniu do powyższej treści, uprzejmie wnoszę o powołanie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmowej Komisji Śledczej celem odpowiedzi na fundamentalne pytania:

1. Jakie korzyści czerpie Prokurator Generalny RP Andrzej Seremet i podlegli mu prokuratorzy, którzy od ponad dwóch lat ukrywają aferę finansową wywołaną przez przedstawicieli Getin Banku SA, w wyniku której oszust finansowy Leszek Czarnecki bezprawnie wzbogacił się o kwotę 689 milionów PLN, kosztem wielu setek uczciwych i ciężko pracujących obywateli?

2. Jaki jest motyw rażących zaniechań obowiązków służbowych Prokuratora Generalnego RP Andrzeja Seremeta i funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości, skutecznie chroniących przed odpowiedzialnością dyscyplinarną i karną przestępców w togach sędziowskich w osobach: Jolanta Kurzawińska–Pasek, Elżbieta Ozga-Świetlik, Sławomir Kaczanowski, którzy wydali postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 2009r., sygn. akt VI Cz 504/09, niezgodne z art. 379 pkt 3 KPC w związku z art. 199 §1 pkt 2 KPC, na mocy którego komornik sądowy ograbiał moją mamę Michalinę Jączek od sierpnia 2009r. aż do Jej śmierci to jest do dnia 30 sierpnia 2011r.? Informuję, że moja mama Michalina Jączek bezpośrednio na skutek bezprawnych działań zwyrodniałych funkcjonariuszy publicznych działających w zmowie przestępczej z oszustami z Getin Banku SA, co polegało na częstym nachodzeniu Michaliny Jączek przez funkcjonariuszy Policji, pod pretekstem przeprowadzania czynności procesowych, bezprawnym Jej zastraszaniu i dręczeniu psychicznym oraz comiesięcznym nielegalnym potrącaniu środków pieniężnych z Jej emerytury na rzecz Getin Banku SA, przeżywała ogromny ból i cierpienie psychiczne, co doprowadziło Ją do udaru mózgu a w konsekwencji w dniu 30 sierpnia 2011r. do śmierci.

Dowód: świadkowie Jan Jączek, Tadeusz Pruszyński i dokumentacja dotycząca Michaliny Jączek znajdująca się na Komendzie Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskimi i inne.

3. Czy jest sens utrzymywania w Polsce za pieniądze podatników prokuratorów – bardzo hojnie opłacanych – skoro ta instytucja przekształciła się w organizację przestępczą, nie wykonuje elementarnych obowiązków wobec obywateli zagwarantowanych w Konwencjach, w Konstytucji RP i w Ustawach a wręcz przeciwnie masowo bezprawnie krzywdzi pokrzywdzonych, często staje po stronie przestępców i jest narzędziem do walki z ludźmi niewygodnymi dla mafijnych układów i polityczną opozycją?

Podkreślam, że moja mama Michalina Jączek – była 81 letnią pokrzywdzoną przez Getin Bank S.A., kombatantem i odznaczoną przez Prezydenta RP Krzyżem Zesłańców Sybiru. W związku z tym miał zastosowanie artykuł 19 Konstytucji RP, cytuję: „Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk o niepodległość, zwłaszcza inwalidów wojennych”.

Tymczasem dla Prokuratora Generalnego RP Andrzeja Seremeta i podległych mu prokuratorów prawo to było tylko na papierze, bowiem siła brudnych pieniędzy aferzystów z Getin Banku S.A. była i jest silniejsza od przepisów prawa.

Dowód: kilkadziesiąt pism pokrzywdzonych Michaliny i Jana Jączek złożonych w ostatnich dwóch latach do Prokuratury Generalnej RP, nie odniosło właściwego skutku prawnego, co jest naruszeniem przez Polskę art. 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w związku z art. 258 §1 Kodeksu Karnego i art. 231 §2 Kodeksu Karnego oraz inne.

Dodać należy, że bezpośrednio na skutek bezprawnych działań i prowokacji wobec mojej osoby przez zwyrodniałych funkcjonariuszy publicznych okręgu Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach, zostałem zmuszony wraz z grupą pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości do założenia Stowarzyszenia w Katowicach walczącego o podstawowe prawa człowieka. Istotny jest fakt, że kilkakrotnie nasyłano na mnie przestępców, którzy wobec mnie kierowali groźby karalne oraz zagrażali mojemu zdrowiu i życiu. Do dziś chory i skorumpowany wymiar sprawiedliwości w okręgu apelacji katowickiej skutecznie chroni przestępców w osobach: Günter Baran, Wiesław Komorowski i innych. Podkreślam, że prokuratorzy wszystkich szczebli w okręgu apelacji katowickiej nie działają w interesie pokrzywdzonych lecz chronią przestępców nie ponosząc żadnej odpowiedzialności dyscyplinarnej ani karnej.

Dowód: obszerna dokumentacja znajdująca się w Prokuraturze Apelacyjnej w Katowicach i w podległych jej jednostkach dotycząca pokrzywdzonych Michaliny Jączek, Jana Jączek i innych.

Zwracam uwagę, że amerykański wymiar sprawiedliwości za podobne oszustwa finansowe zaledwie w ciągu pół roku skazał Bernarda Madoffa na 150 lat więzienia.

Tymczasem w Polsce władze krajowe ukrywają oszustwa finansowe miliardera Leszka Czarneckiego a media kreują go na filantropa i człowieka sukcesu, natomiast całkowicie pomijają fakt, że przy pomocy swoich „żołnierzy” z Getin Banku SA, łamiąc ustawy – co jest przestępstwem – ograbiają obywateli z ich majątków, doprowadzając ich często do ruiny materialnej, wykluczenia społecznego a nawet śmierci.

Vide: strony internetowe: aferyprawa.eu, wrobieniwgetin.pl i inne media.

Jak żyć w kraju, w którym władze krajowe są „ślepe i głuche” na łamanie podstawowych praw człowieka przez zwyrodniałych przestępców?

Dowód: dziesiątki pism złożonych przez pokrzywdzonych Michalinę Jączek i Jana Jączek do Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Premiera RP, Prokuratora Generalnego RP, Ministra Sprawiedliwości RP, CBA, CBŚ etc, bez właściwego skutku prawnego, co jest naruszeniem przez Polskę art. 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w związku z art. 258 §1 Kodeksu Karnego i art. 231 §2 Kodeksu Karnego oraz inne.

Niniejszy wniosek wysyłam pocztą elektroniczną do Najwyższych Przedstawicieli Państwa Polskiego między innymi: Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Premiera RP, Ministra Sprawiedliwości RP etc, Przedstawicieli Mediów, Stowarzyszeń i Organizacji walczących o podstawowe prawa człowieka, pokrzywdzonych przez Getin Bank SA z uprzejmą prośbą o przesyłanie maili do Prokuratury Generalnej RP oraz maili do Rzecznika Prasowego Prokuratury Generalnej RP z zapytaniem :

Jakie korzyści czerpią prokuratorzy, którzy od ponad dwóch lat “klonują” Janowi Jączek dziesiątki spraw nie rozpoznając meritum tej sprawy, nie odnoszą się do poważnych i istotnych zarzutów przeciwko oszustom finansowym, zamęczają pokrzywdzonego ciągłymi przesłuchaniami w różnych częściach Polski – nie chcą natomiast od prawie trzech lat przesłuchać Leszka Czarneckiego, którego Jan Jączek oskarża o przestępstwa z art. 286 §1 KK w związku z art. 294 KK i art. 258 §1 KK oraz inne, lekceważą groźby karalne kierowane przez przestępców wobec pokrzywdzonego Jana Jączek zagrażające jego zdrowiu i życiu.

Biorąc pod uwagę powyższe, uprzejmie proszę Szanownych Państwa o poparcie niniejszego wniosku i powołanie Sejmowej Komisji Śledczej, celem ustalenia jakie korzyści czerpie Prokurator Generalny RP Andrzej Seremet i podlegli mu prokuratorzy, którzy od ponad dwóch lat ukrywają aferę finansową wywołaną przez przedstawicieli Getin Banku SA.

Reasumując, liczę na Państwa pomoc i wsparcie w walce o prawdę i podstawowe prawa człowieka.

Łączę wyrazy szacunku

Jan Jączek

Więcej:

List otwarty Jana Jączka pokrzywdzonego przez Leszka Czarneckiego, właściciela Getin Banku S.A. do Premiera Donalda Tuska - czy kolejny poszkodowany przez organa władzy ma zacząć głodówkę, czy spalić się pod budynkiem rządowym?
Zawiadomienie o przestępstwie prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach w osobie Rafała Nagrodzkiego i reszty tej, nie tylko katowickiej sądowo-prokuratorskiej mafii ukrywających oszustwo Getin Banku S.A. i im podobnych
WNIOSEK do Posłów na Sejm RP w sprawie powołania Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania aferY finansowej wywołanej przez przedstawicieli Getin Banku S.A., na szkodę wielu klientów tego banku
Siła brudnych pieniędzy aferzystów z Getin Banku S.A. jest silniejsza od przepisów prawa i władzy Państwa Polskiego -APEL JANA JĄCZKA
Andrzej Seremet Prokurator Generalny - list otwarty dotyczy Getin Bank S.A. oraz bezczynności Prokuratora RP i podległych mu prokuratorów w sprawie brutalnego łamania praw człowieka przez funkcjonariuszy publicznych, na szkodę Michaliny Jączek.
Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka - zawiadomienie o oszustwach w Getin Banku S.A.
ZAPRASZAMY MEDIA na rozprawę Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie rażących zaniechań prokuratorów broniących oszustów z Getin Banku S.A., którzy przejęli miliony z majątków swych klientów.
Jak Czarnecki Leszek właściciel Getin Banku S.A. we współpracy z Domem Maklerskim IDM S.A. oszukuje klientów i manipuluje kursami akcji. 
Jak prokurator Mariola Musiał z Katowic chroni przed odpowiedzialnością karną oszustów z Getin Banku S.A.
List otwarty do sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Prokuratora Generalnego w sprawie doprowadzenia kilkuset klientów Getin Banku S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o znacznej wartości przez osoby działające w imieniu tego banku.

W dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI
ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~PiStolet
30-11-2011 / 19:38
Tak rosprawiajom sie z togofcami w Mexyku kiedy u nas tak bendzie? www.metatube.com/en/videos/49819/Video-tortura-hermano-de-Patricia-G popaczcie bardzo fajny film jak wam sie togowiec nie podoba to zobaczcie co inni z takim robiom
~WROCŁAW
29-11-2011 / 06:36
~benek
27-11-2011 / 23:31
Korzyści to dopiero teraz sępy będą czerpać ze spadku.
~SALOmON Sławomir
27-11-2011 / 22:52
~PiStolet
27-11-2011 / 01:14
Czy lepiej jest zabic togofca i wyslac film z jego torturami do jego szefuw zeby sie bali czy tesz zabic jego rodzine i to sfilmowac i potem mu to wyslac poradzcie
~PiStolet
26-11-2011 / 23:30
Premier i Prezes Kaczyński zaproponował kare śmierci powinna być tesz dla aferzystuw jak ja wprowadzom to bende katem na chaku za oczodoły wieszał amen!
~finansista polityk
26-11-2011 / 15:17
he he he do wszystkich czyli do nikogo. Get jak i Zachodni są centrale z Wrocławia więc lepiej było dać P. Zdrojewskiemu, Schetynie, Jackiewiczowi, Piechocie , KGP Matejukowi lub przyjechać do domów na Pasteura we Wrocławiu. he he he albo .. Do Macieja Kaczmarskiego www.KRD.pl Albo Kuźnickiego & Krupa czyli KRUK Windykacja - we Wrocławiu. Wy dalej nie skuMALI.....