Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
22 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY KORUPCJA BEZPRAWIE UniCredito Italiano - mafijna korporacja do prania "brudnych pieniędzy"?

UniCredito Italiano to największa grupa bankowa we Włoszech pod względem kapitalizacji i jedna z największych w Europie pod względem efektywności i dochodowości, zarządzająca kapitałami w wysokości 238,3 mld euro. 

Grupa powstała w 1998 roku z połączenia banku Credit Italiano z czterema innymi bankami włoskimi. W następnym roku dołączyły do niej dwa kolejne banki lokalne. W grudniu 2001 roku Grupa UniCredito Italiano rozpoczęła projekt restrukturyzacji znany jako ‘S3’, który miał na celu lepsze wyspecjalizowanie i skupienie uwagi na obsłudze klienta. Dzięki temu Grupa zmieniła się z federacji siedmiu banków lokalnych w trzy banki ogólnonarodowe specjalizujące się w detalu (UniCredit Banca), obsłudze firm (UniCredit Banca d’Impresa) i private bankingu (UniCredit Private Banking).

UniCredit jest najbardziej aktywnym bankiem w Europie Środkowej i Wschodniej. Stworzył tutaj tzw. New Euroope Division skupiajacą siedem banków z różnych krajów: Bank Pekao SA, największy bank prywatny w Polsce, Zagrebacka Banka, największy bank chorwacki, Bulbank, najsilniejszy bank w Bułgarii, UniBanka, piąty co do wielkości bank na Słowacji, Zivnostenska Banka, jeden z większych banków czeskich, oraz UniCredit Romania SA, szybko rosnący bank rumuński. UniCredit ściśle współpracuje także z Koç Group, jedną z największych prywatnych grup bankowych w Turcji.

Cała Grupa UniCredito Italiano dysponuje siecią ponad 4500 placówek i zatrudnia około 70 tys. osób. Kapitalizacja Grupy wynosi 24 mld euro (stan na koniec maja 2004).

Jak wynika z opublikowanego skonsolidowanego raportu finansowego grupy UCI osiągnęła ona w ciągu czterech kwartałów 2004 roku zysk netto w wysokości 2 mld 131 mln euro.

Podstawowymi czynnikami które miały wpływ na wynik UCI były:

  • Znaczący wzrost wolumenu kredytów konsumpcyjnych o 10,8% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, - inne banki miały większe 
  • 29% wzrost zysku segmentu tzw. Nowej Europy, czyli państw, które w maju 2004 weszły do Unii Europejskiej, - globalizacja?
  • Rozpoczęcie projektu budowania Struktury Banku Ogólnokrajowego realizowanego poprzez przyłączenie banków BANCA DELL’UMBRIA oraz CASSA RIPARMIO CARPI; - pralnia brudnych pieniędzy
  • Podniesienie kapitału akcyjnego o 670.740 euro w związku z emisja 1 341 480 akcji przeznaczonych do podziału wśród najwyższego szczebla kierownictwa grupy.  - czyli wywóz kapitału i zysków dla uprzywilejowanych?

Segment Nowej Europy osiągnął w 2004 roku najlepsze wyniki od momentu powstania. Zysk netto wypracowany przez zgrupowane w tej strukturze instytucje wyniósł 585 mln euro, co stanowi 22,8 procentowy wzrost w stosunku do ubiegłego roku. Z tej kwoty 330 mln euro to zysk wypracowany przez Bank Pekao SA.

Przychody ogółem wypracowane przez banki Nowej Europy wyniosły 1,835 mln euro (0 4,8% więcej niż w ubiegłym roku). Zyski z operacji finansowych wzrosły o 9,4% do poziomu 128 mln euro – znaczący wpływ na osiągnięcie tego rezultatu miał wzrost sprzedaży produktów zarządzania aktywami realizowany szczególnie aktywnie przez Bank Pekao SA.

Doby bajer, a jak wygląda działanie UniCredito Italiano dla ludności Państw w których przejęła banki? Czy tak jak w Polsce?

Ranking za 2005r powstał na podstawie opinii 50 doradców Expandera. 
W każdej kategorii doradca przyznawał najlepszemu, jego zdaniem, bankowi 3 punkty. Drugi bank otrzymywał 2 punkty, a trzeci 1 pkt.
Punktowane byty następujące banki:
PKO BP, Bank Pekao SA, Bank Zachodni WBK, Raiffeisen Bank Polska,
Lukas Bank, mBank, MultiBank, GE Money Bank, Bank BPH, Bank Millennium, Nykredit Bank Hipoteczny, Nordea Bank Polska, Deutsche Bank PBC, HypoVereinsbank Bank Hipoteczny, Fortis Bank Polska, Bank Ochrony Środowiska, Kredyt Bank.

Najkorzystniejsze warunki nadpłaty rat i wcześniejszej spłaty.
1. MultiBank/mBank 66
2. PKO BP 35
3. GE Money Bank 30
4. Nordea Bank Polska / Kredyt Bank . 21
5. Bank Zachodni WBK 20

Bank najlepszy dla osób osiągających dochody za granicą.
1. Deutsche Bank PBC 68
2. GE Money Bank 45
3. Bank Millennium 33
4. Bank Zachodni WBK 30
5. Nordea Bank Polska 16

Bank, który pożycza najwięcej.
1. Bank Millennium 52
2. Bank BPH 47
3. PKO BP 38
4. GE Money Bank 24
5. MultiBank / mBank 8

Najlepszy dla osoby dysponującej niskim wkładem.
1. PKO BP 65
2. Bank BPH 62
3. Bank Ochrony Środowiska 36
4. Bank Millennium 30
5. Nordea Bank Polska 14

Bank akceptujący "trudne przypadki"
1. GE Money Bank 45
2. Kredyt Bank 38
3. Bank Millennium 30
4. Bank Pekao SA/PKO BP 14
5. Bank BPH 12

Gdzie najtaniej?*
Najtańszy kredyt w złotówkach
1. Bank Pekao SA
2. Bank Zachodni WBK
3. PKO BP
4. Nykredit Bank Hipoteczny
5. Bank Ochrony Środowiska

Najtańszy kredyt we frankach szwajcarskich
1. Bank Millennium
2. Bank BPH
3. GE Money Bank
4. mBank
5. Bank Ochrony Środowiska

Bank najbardziej skłonny do negocjacji.
1. MultiBank /mBank 45
2. Deutsche Bank PBC 43
3. Bank Millennium 26
4. GE Money Bank 21
5. Nordea Bank Polska 11

Bank, który najlepiej traktuje klientów osiągających dochody z tytułu umowy o dzieło i umowy zlecenia.
1. Bank Millennium 58
2. GE Money Bank 55
3. MultiBank / mBank 29
4. Kredy Bank 21
5. PKO BP 18

Bank najlepszy dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
1. PKO BP 53
2. Bank Millennium 32
3. GE Money Bank 30
4. MultiBank / mBank 22
5. Bank BPH / Kredyt Bank 20

Najlepszy kredyt konsolidacyjny.
1. GE Money Bank 72
2. Bank Millennium 66
3. Bank BPH 28
4. PKO BP 20
5. MultiBank / mBank 12

W pierwszej piątce nigdzie nie ma banku PKO SA przejętego przez UniCredito Italiano. Z tego raportu widać, że ten bank nie jest konkurencyjny, nie jest dla ludności - czyli ma lichwiarskie odsetki i opłaty. 
Za to zyski idą gdzieś za granice.

AFERY PRAWA BEZPRAWIE A PRAWONiezależne Czasopismo Internetowe 
"AFERY - KORUPCJA - BEZPRAWIE" 
Ogólnopolskiego Ruchu Praw Obywatelskich 
i Walki z Korupcją.
prowadzi: (-)  ZDZISŁAW RACZKOWSKI
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 
www.aferyprawa.com  

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.