Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
6 grudnia 2022
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 28-08-2012

Protest pod Sądu Okręgowym w Krakowie - relacje

de197d5de9ca19c0b64bfacd8283296d_14_0_1_.jpg26 sierpnia 2012  - Protest Teresy Kawiak pod Sądem Okręgowym w Krakowie trwa już 3 tygodnie. Przez 12 dni kobieta głodowała. Mimo to nic się nie ruszyło w jej sprawie - odpowiedzi z sądu są jednoznaczne: pani Kawiak nie ma racji. Jednak pani Kawiak powołuje się na swoje papiery - wyroki nie są wydane zgodnie z prawem, a więc wg. niej nie są prawomocne.

Zbigniew Kekus, Teresa Kawiak o bezprawnych wyrokach, 27 sierpnia 2012 r.

Protest Kraków - Małgorzata Witkowska - eksmitowana z mieszkania w marcu 2012r.
Małgorzata Witkowska od początku sierpnia, niemal codziennie pojawia się pod Sądem Okręgowym w Krakowie na znak poparcia dla prowadzących stały protest dr Zbigniewa Kękusia i Teresy Kawiak. Pod koniec marca pani Małgorzata przeyżyła podobną traumę jak w stanie wojennym, gdy podstępnie ją eksmitowano. W nagraniu przedstawia dowody na nieprawidłowości w postępowaniu sądowym i komorniczym.

W 2009 roku odbyła się głośna eksmisja Marii Michty z jej krakowskiego mieszkania. Teraz bezdomna, bierze udział w proteście przed krakowskim Sądem Okręgowym.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~megi
03-09-2012 / 02:15
RAŻĄCE NARUSZENIE PRAWA BEZPRAWIE I OSZUSTWO! OPAMIĘTAJCIE SIĘ PRAWDA ZWYCIĘŻYĆ MUSI! UBOGA Z PRZYCZYN NIEZAWINIONYCH - NIEPEŁNOSPRAWNA W ZATRUDNIENIU OFIARA PRZESTĘPSTWA ŻĄDA SŁUSZNEGO WYROKU ! NIE KOMPROMITUJCIE MOJEJ OJCZYZNY!
~megi
03-09-2012 / 02:12
RAŻĄCE NARUSZENIE PRAWA BEZPRAWIE I OSZUSTWO! OPAMIĘTAJCIE SIĘ PRAWDA ZWYCIĘŻYĆ MUSI! UBOGA Z PRZYCZYN NIEZAWINIONYCH - NIEPEŁNOSPRAWNA W ZATRUDNIENIU OFIARA PRZESTĘPSTWA ŻĄDA SŁUSZNEGO WYROKU ! NIE KOMPROMITUJCIE MOJEJ OJCZYZNY!
~megi
03-09-2012 / 01:55
Prokurator Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim umyślnie bezprawnie rażąco narusza prawo od 2003r. - zaniechał bezwzględnego obowiązku wszczęcia dochodzenia karno - administracyjnego, karnego oraz korupcji w prywatyzowanej spółce GZE S.A. Prokurator odmawia ofiarze przestępstwa wszczęcia dochodzenia. Prokurator zezwala aby: 1. Prywatyzowana Spółka GZE objęta przez KONCERN VATTENFALL wykonywała działalność gospodarczą niewłaściwie z przepisami ustawy? 2. W prywatyzowanej Spółce objętej przez KONCERN VATTENFALL kierownictwo tej Spółki po powzięciu informacji o ciężkim wypadku przy pracy może pozostawić ofiarę ciężkiego wypadku przy pracy podczas wykonywania pracy samej sobie i umyślnie nie udzielić jej pomocy ratunkowo - lekarskiej i medycznej 3 w prywatyzowanej Spółce GZE objętej przez KONCERN Vattenfall można dopuszczać pracownicę bez badań lekarskich, bez szkoleń bhp, bez szkolenia stanowiskowego gdy Spółka wykonuje działalność niewłaściwie z przepisami ustawy? 4. w prywatyzowanej spółce objętej przez Koncern Vattenfall nie trzeba powoływać zespołu powypadkowego, nie trzeba zawiadomiC Prokuratora i PIP gdy ma miejsce ciężki wypadek przy pracy? 5. w prywatyzowanej Spółce GZE S.A. objętej przez KONCERN VATTENFALL nie trzeba sporządzić protokółu powypadkowego 6. W PRYWATYZOWANEJ SPÓŁCE GZE S.A. OBJĘTEJ PRZEZ KONCERN VATTENFALL MOŻNA NARAŻAĆ OFIARĘ WYPADKU CIĘŻKIEGO WYPADKU PRZY PRACY, OFIARĘ PRZESTĘPSTWA SKUTKOWEGO KWALIFIKOWANEGO CIĄGŁEGO NA UMYŚLNE REALNE NIEBEZPIECZEŃSTWO UTRATY ŻYCIA ORAZ ZABÓJSTWO? 7. W prywatyzowanej Spółce GZE S.A. - Vattenfall Prezes G.S. nie honoruje zaświadczeń lekarskich z wykazem przeciwskazań do pracy, 8. W prywatyzowanej Spółce GZE S.A. w dacie objęcia przez KONCERN VATTENFALL można umyślnie poważnie pogarszać ofiarze warunki pracy 9. W prywatyzowanej Spółce GZE S.A. kilka dni po objęciu przez KONCERN VATTENFALL można bezprawnie dyscyplinarnie dyskryminacyjnie i z nienawiści zwalniać kilka razy z pracy pracownicę, która po ciężkim urazie wypadku przy pracy powstrzymała się od wykonywania pracy w znacznie pogorszonych warunkach pracy, w innej miejscowości - która narażała ją na utratę życia - zabójstwo. Pracownica wcześniej powiadomiła przełożonych, że powstrzymuje się od pracy - zagrażającej realnie jej życiu i została zwolniona, 10. W prywatyzowanej Spółce GZE S.A. objętej przez Vattenfall płatnik składek ZUS - PREZES M.G. (jego żona pracuje w ZUS Zabrze) wyłudza zasiłki chorobowe bezkarnie za zgodą prokuratora i sędziów, 11. W prywatyzowanej Spółce objętej przez Vattenfall płatnik składek ZUS fałszuje, przerabia, podrabia kartę zasiłkową ofiary. Radca Prawny wraz z kierownictwem GZE S.A. objętym przez KONCERN VATTENFALL posługuje się w sądzie, urzędach sfałszowanymi, podrobionymi, przerobionymi kilka racy dokumentami. Jest kilka fałszowanych moich kart zasiłkowych - istotnie się różnią kwotami, datami i każdy z tych dokumentów zawiera adnotację, że jest zgodny z oryginałem - czyli takich oryginałów fałszowanej KARTY ZASIŁKOWEJ mam 5 szt. - poważnie zmienianych - podrabianych przerabianych - używanych przez Spółkę 12. W prywatyzowanej Spółce GZE S.A. OBJĘTEJ PRZEZ KONCERN VATTENFALL KIEROWNICTWO MOŻE ZABRONIĆ WYKONYWANIA PRACY I ZAWODU PRACOWNIKOWI KTÓRY DOBRZE , SUMIENNIE, STARANNIE, RZETELNIE I UCZCIWIE WYKONUJE PRACĘ, DBA O DOBRO PRACODAWCYBO JEST ZNACZNIE NIEPEŁNOSPRAWNY PO CIĘŻKIM WYPADKU PRZY PRACY, 13. W prywatyzowanej Spółce GZE S.A. - Vattenfall można zabronić pracować znacznie niepełnosprawnemu pracownikowi po ciężkim wypadku przy pracy - można go nie wpuścić do zakładu pracy, można go nie wpuścić do jego biura, nożna zabronić mu pracować z nienawiści do niego? 14. W prywatyzowanej Spółce GZE S.A. OBJĘTEJ PRZRZ KONCERN VATTENFALL kierownictwo może poważnie pogorszyć warunki pierwotnej umowy o pracę podczas konsolidacji - zabronić niepełnosprawnej pracować - jednostronnie zwolnić z obowiązku świadczenia pracy co jest znacznie niekorzystne dla niepełnosprawnej, 15. W prywatyzowanej Spółce GZE S.A. objętej przez KONCERN Vattenfall faworyzowani są tylko zdrowi pracownicy i mogą oni pracować chociaż mają gorze kwalifikacje zawodowe od ofiary przestępstwa. Kierownictwo zabrania ofiarze przestępstwa pracować z nienawiści do niej, bo uległa ciężkiemu wypadkowi przy pracy, gdy Spółka zależna EU GZE wykonywała zabronioną prawem działalność konkurencyjną 16. W prywatyzowanej Spółce GZE S.A. w dacie objęcia przez KONCERN VATTENFALL można zwolnić umyślnie bezprawnie dyscyplinarnie dyskryminacyjnie i z nienawiści pracownicę w czasie bezwzględnego zakazu wypowiadania ulów o pracę. MOŻNA ZMNIEJSZYĆ ZATRUDNIENIE GDU ZAKAZUJE TEGO UMOWA PRYWATYZACJ GZE? W prywatyzowanej SPÓŁCE GZE S.A. OBJĘTEJ PRZEZ KONCERN VATTENFALL MOŻNA RAŻĄCO ZŁAMAĆ UMOWĘ PRRYWATYZACJI GZE? 17. W PRYWATYZOWANEJ SPÓŁCE GZE S.A. OBJĘTEJ PRZEZ KONCERN VATTENFALL KIEROWNICTWO SPÓŁKI I WŁAŚCICIEL RAŻĄCO NARUSZA PRAWO - ROBI CO CHCE I JAK ON CHCE ZA ZGODĄ SĄDU, sedziów, Prokuatury i prokuratorów oraz MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 15. PRZESTĘPCY SĄ NAGRADZANI, AWANSOWANI, ODZNACZANI, PODZIWIANI 16. W prywatyzowanej SPÓŁCE GZE OBJĘTEJ PRZEZ KONCERN VATTENFALL WINĘ PONOSI OFIARA PRZESTĘPSTWA BO JEST ZNACZNIE NIEPEŁNOSPRAWNA PO CIĘŻKIM WYPADKU PRZY PRACY PODCZAS WYKONYWANIA PRACY I ZNIENAWIDZONA. ZABRONIONO JEJ PRACOWAĆ - BEZPRAWNIE WYRZUCONO PRACOWNICĘ NA BRUK BEZ ŚRODKÓW DO ŻYCIA I UTRZYMANIA - OKRADZIONO JĄ Z NIENAWIŚCI, BO KIEROWNICTWO GZE S.A. + MINISTER SKARBU PAŃSTWA + KONCERN VATTENFALL RAŻĄCO ZŁAMAŁ UMOWĘ PRYWATYZACJI GZE. ZGODNIE Z PRAWEM OFIARA NADAL JEST PRACOWNIKIEM GZE S.A. - KONCERNU VATTENFALL KTÓREJ ZABRONIONO PRACOWAĆ, ZABRONIONO WSTĘPU NA TEREN ZAKŁADU PRACY ZABRONIONO WYKONYWANIA ZAWODU? PYTAM SIĘ PO CO ZAWIERANE SĄ UMOWY SPOŁECZNE? PO CO ZAWARTO UMOWĘ KUPNA I SPRZEDAŻY GZE S.A. - Państwo Szwecja? NA CO MI TAKIE PRAWO! JAK PRZESTĘPCY- OPRAWCY I KACI SĄ CHRONIENI PRZEZ URZĘDNIKÓW PAŃSTWOWYCH?
~megi
03-09-2012 / 00:14
RAŻĄCE NARUSZENIE PRAWA BEZPRAWIE I OSZUSTWO! To musi się zakończyć Małgorzata Ewa P Sąd okrada mnie od 2003r. Sędziowie Sądów: Rejonowego Sądu Pracy w Wodzisławiu Ślaskim, w Wodzisławiu Śląskim, Sądu Okręgowego Sądu Prac yw Gliwicach , Sądu Apelacyjnego w Kotowicach w Gliwicach rażąco naruszają prawo - wydają wadliwie-nie ważne wyroki - chronią Ministra Skarbu Państwa - który zaniechał wykonania bezwzględnego obowiązku nadzoru nad prywatyzowaną Spółką GZE S.A. SĘDZIOWIE UMYŚLNIE BEZPRAWNIE RAŻĄCO NARUSZAJĄ PRAWO CHRONIĄC przestępców karnych, karno-administracyjnych, gospodarczych i korupcyjnych zarządzających prywatyzowaną Spółką Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. po objęciu GZE S.A. przez KONCERN VATTENFALL, którego właścicielem jest państwo szwedzkie. ZA ZGODĄ SĘDZIÓW I PROKURATOWÓW W POLSCE KONCERN VATTENFALL OKRADA MNIE DO DZISIAJ. KIEROWNICTWO GZEZ S.A. WRAZ Z WŁAŚCISIELEM KONCERNU VATTENFALL DO DZISIAJ JESTEM PRACOWNIKIEM VATTENFALL! KIEROWNICTWO SPÓŁKI ZABRANIA MI WYKONYWANIA PRACY I ZAWODU, NIE WPUSZCZA NA TEREN ZAKŁADU PRACY Z POWODU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI POWSTAŁEJ W ZATRUDNIENIU! KIEROWNICTWO GZE S.A. OBJĘTE PRZEZ KONCERN VATTENFALL ZABRANIA WYKONYWANIA PRACY I ZAWODU NIEWŁAŚCIWIE Z PIERWOTNĄ UMOWĄ O PRACĘ, BO DOBRZE, SUMIENNIE, STARANNIE, RZETELNIE I UCZCIWIE WYKONUJĘ PRACĘ - ALE JESTEM NIEPEŁNOSPRAWNA NA SKUTEK ICH BEZPRAWNYCH RAŻĄCO NARUSZAJĄCYCH PRAWO - ICH DECYZJI I Z ICH POWODU!
~megi
03-09-2012 / 00:12
BEZPRAWIE I OSZUSTWO! To musi się zakończyć! Małgorzata Ewa P SĄD APELACYJNY W KATOWICACH WYDAJE NIESŁUSZNY WYROK - NAKAZUJE MI - NIEPEŁNOSPRAWNEJ OFIARZE PRZESTĘPSTWA SKUTKOWEGO KWALIFIKOWANEGO CIĄŁEGO ZAPŁACIĆ KOSZTY ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO PRZESTĘPCOM _ OPRAWCOM I KATOM Z GÓRNOŚLĄSKIEGO ZAKŁADU ELEKTROENERGETYCZNEGO S.A. W GLIWICACH I VATTENFALL DISTRIBUTION POLAND!