Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 24-01-2020

Oświadczenie STOWARZYSZENIA POROZUMIENIA KATOWICKIE 1980 NA RZECZ PAMIĘCI oraz STOWARZYSZENIA REPRESJONOWANYCH W STANIE WOJENNYM W SPRAWIE POCZYNAŃ "nadzwyczajnej kasty sędziowskiej".

Katowice 27.12.2019r.

OŚWIADCZENIE

My opozycjoniści lat osiemdziesiątych zrzeszeni w Stowarzyszeniu Porozumienie Katowickie 1980 i w Stowarzyszeniu Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego z zażenowaniem i oburzeniem obserwujemy poczynania „nadzwyczajnej kasty sędziowskiejw naszej Ojczyźnie. Szkodzące Polsce w kraju i poza granicami zachowania aroganckiej i bezkarnej „Pełzającej sędziokracjiwymagają natychmiastowych działań Sejmu Rzeczypospolitej w celu ustanowienia takiego prawa, aby bezprawne zachowania sędziów rzekomo w obronie praworządności i ich niezawisłości, podlegały surowej ocenie i odpowiednim sankcjom prawnym.

Sędziowie, jako tzw. trzecia władza, nie mogą w demokratycznym kraju stanowić „nadzwyczajnej kasty”, która nie podlega weryfikacji przez swojego suwerena, jakim jest naród. Trzecia władza sądownicza, jak każda inna władza i podobnie jak w innych państwach Zachodu musi podlegać kontroli społecznej, a nie układom jedynie we własnym gronie, jak było w czasach komunistycznych. To wolny naród pilnuje, by jego rząd i samorządy, posłowie i senatorowie, tak i sędziowie w sądach wszystkich szczebli, pełniąc swą służbę stanowili elitę praworządności i uczciwości. My pamiętamy, jak nadzwyczajna kasta sędziowska w PRL nie podlegając żadnej kontroli społecznej nie dbała o sprawiedliwość i nie broniła ludzi krzywdzonych, ale strzegła interesów socjalistycznej dyktatury nawet za cenę sądowych przestępstw i zbrodni. Mentalność tego zła kieruje myślami i czynami dzisiejszej kasty i jak wszyscy widzimy, bez względu na wiek jej członków.

My, zrzeszeni w Stowarzyszeniu Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, w sposób szczególny doświadczyliśmy często niesprawiedliwości ze strony nieuczciwych, służących zbrodniczemu systemowi komunistycznemu sędziów, którzy nigdy nie zostali zlustrowani i nadal orzekają, często w sądach na najwyższych szczeblach wymiaru sprawiedliwości. Opieszałe prowadzenie postępowań oraz niesprawiedliwe orzeczenia i wyroki wydawane przez niektórych sędziów, którzy jeszcze nie obudzili się z „komunistycznego letargu”, budzą nasz sprzeciw i oburzenie, szczególnie, gdy w sposób jawny doprowadzają do przedawnień zbrodni i przestępstw kryminalnych, politycznych, czy gospodarczych lub wydają śmiesznie niskie wyroki w tych przypadkach. Jednocześnie doprowadzają niesprawiedliwie wysokimi karami do tragedii, bankructw czy pozbawienia wolności ludzi spoza środowisk im przychylnych.

Czy tak ma wyglądać trójpodział władzy – parlament i rząd są z wyboru oraz podlegają społecznej weryfikacji i kontroli, a trzecia władza sędziowska bez żadnej zależności od suwerena? Oni dowodzą, że na tym rzekomo polega ich "niezawisłość". Nie wolno nawet tolerować takich działań części sędziów. Godne potępienia oraz zawodowego i karnego rozliczenia są ich działania przeciwko Polsce, poprzez przedstawianie obecnej sytuacji w sądownictwie w nieprawdziwym świetle, w sposób nieuczciwy broniąc stanu sprzed roku 1989 i pod płaszczykiem obrony Konstytucji nie przestrzegając podstawowych zasad w niej określonych.

W ciągu 30 lat od okrągłego stołu nic nie zmusiło „kasty sędziowskiej” do oczyszczenia się z komunistycznych reguł i ludzi niegodnych tego zawodu. My wiedzieliśmy, że teza o jej tzw. samooczyszczeniu się była oszukańczym wybiegiem propagandowym, mającym strzec tego, jak było. Dlatego z satysfakcją przyjmujemy i popieramy obecne działania Sejmu oraz Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, dążące wreszcie do dogłębnej i bardzo potrzebnej reformy sądownictwa.

Zarząd Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia Porozumienie Katowickie 1980 Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

Andrzej Rozpłochowski Eugeniusz Karasiński

Marek Kempski Andrzej Rozpłochowski

Jan Cegielski Andrzej Kampa

Krzysztof Gosiewski Zbyszek Klich

Jacek Zommer Franciszek Noras

Janina Szymanowicz Stanisław Kiermes

Tadeusz Smagacz

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.