Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 27-03-2012

Mataczenie akcjami - prokuratorzy, bankowcy, maklerzy na służbie u biznesmena Leszka Czarneckiego

Co zrobić żeby korzystnie sprzedać akcje? Poczekać na odpowiedni moment, odpowiednią cenę lub wytworzyć sztuczny popyt na akcje, który wywinduje ich cenę, zainteresowanym dać kredyt na zakup i sprzedać w cholerę.

To wcale nie jest niewykonalne zwłaszcza jeśli sprzedający posiada własny bank, który udzieli odpowiednio dużych kredytów wszystkim zainteresowanym kupnem tych akcji, a w transakcji pomaga zaprzyjaźniony dom maklerski. Nad całością – by nic nie wylazło - czuwa prokurator, może nawet nie jeden. To tylko teoria. Sprawdźmy, czy ma pokrycie w rzeczywistości. 

Historię Jana Jączka, który zderzył się nieuczciwością prokuratury rejonowej, po tym jak dał się oszukać – nie on jeden – przez Getin Bank, opisują dwa pisma: wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko prokurator Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty w Łodzi Marzenie Małka-Pałys i przeciwko prokuratorowi Prokuratury Generalnej RP Sławomirowi Górnickiemu oraz zażalenie pokrzywdzonego na postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty w Łodzi Marzeny Małka-Pałys. 

Oba pisma szczegółowo opisują mechanizm zastosowany przez Getin Bank (obecnie Getin Noble Bank) i Dom Maklerski IDM SA zmierzający do sztucznego wywindowania cen akcji spółki LC Corp, by Leszek Czarnecki, mógł je sprzedać po atrakcyjnej cenie. Dodatkowo, Getin Bank – należący do Getin Holding, którego głównym akcjonariuszem jest Leszek Czarnecki – udzielał klientom wielomilionowych kredytów na zakup akcji spółki LC Corp, której to akcje chciał sprzedać... Leszek Czarnecki. 

Ten mechanizm jest bardzo podobny do zastosowanego wiele lat temu przez Pekao są w transakcji sprzedaży klientowi tego banku akcji spółki Elektrim należących do... banku Pekao.

Bank, będąc głównym kredytodawcą Elektrimu, zarekomendował swojemu klientowi zakup akcji tej spółki, jako bardzo intratną inwestycję, mimo że znał jej bardzo złą sytuację finansową. Bank w dodatku skredytował transakcję zakupu akcji spółki swojemu klientowi, w rekomendacji zapewniając, że cena akcji Elektrimu niebawem znacznie wzrośnie. Bank był jednocześnie kredytodawcą klienta i sprzedawcą akcji. Tymczasem, już po kilku dniach, cena akcji Elektrimu nie tylko nie wzrosła – spółka ogłosiła upadłość. Tym sposobem bank w ostatniej chwili pozbył się – bez straty - śmierdzącego jaja w postaci akcji upadającej spółki, w którą wcześniej zaangażował wiele milionów złotych kredytu, zyskując dodatkowo na tej transakcji, ponieważ akcje zakupił klient banku, w dużej części na kredyt zaciągnięty w tym samym banku. Historia brzmi znajomo, prawda? 

Lekturę pism Jana Jączka proponuję zacząć od zażalenia na postanowienie Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty w Łodzi z dnia 15 marca 2012 roku. Dokument omawia nie tylko szczegóły trefnej transakcji, w wyniku której poszkodowanych zostało wiele osób. Jest przede wszystkim świadectwem nieuczciwości prokuratorów, kolesiostwa i układów.

Zażalenie pokrzywdzonego

na postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty w Łodzi Marzeny Malka-Pałys, z dnia 16 lutego 2012r., sygn. akt 1Ds. 88/11, doręczone mi dnia 8 marca 2012r. 

Zawiadomienie o przestępstwie popełnionym przez prokuratora z Prokuratury Rejonowej Łódź- Bałuty w Łodzi w osobie Marzena Malka-Pałys, która marnotrawiąc środki publiczne, prowadziła mistyfikację śledztwa przeciwko swojemu koledze-prokuratorowi Andrzejowi Pankiewicz zatrudnionemu w tej samej prokuraturze i prokuratorowi Prokuratury Generalnej RP Sławomirowi Górnickiemu, mimo że zgodnie z procedurą śledztwo powinno być prowadzone na szczeblu Prokuratury Apelacyjnej przez Wydział Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji , czym popełniła czyn karalny z art. 231 §1 KK w związku z art. 258 §1 KK i inne 

Na podstawie art. 25 §1 pkt 2 KPK wnoszę o przekazanie niniejszej sprawy do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Łodzi, jako Sądowi pierwszej instancji, z uwagi na popełnione przestępstwa z art. 286 §1 KK w związku z art. 294 §1 KK oraz art. 258 §1 KK i inne. 

  1. Działając w imieniu własnym, na podstawie art. 306 §1 KPK i art. 465 §2 KPK zaskarżam w całości postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty w Łodzi, z dnia 16 lutego 2012r., sygn. akt 1Ds. 88/11, doręczone mi dnia 8 marca 2012r., o odmowie wszczęcia śledztwa przeciwko swojemu koledze prokuratorowi Andrzejowi Pankiewicz zatrudnionemu w tej samej prokuraturze i prokuratorowi Prokuratury Generalnej RP Sławomirowi Górnickiemu, mimo że zgodnie z procedurą śledztwo powinno być prowadzone na szczeblu Prokuratury Apelacyjnej przez Wydział Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji , czym popełniła czyn karalny z art. 231 §1 KK w związku z art. 258 §1 KK i inne 

  2. Postanowieniu powyższemu wydanemu przez prokuratora Prokuratury Rejonowej w Łodzi w osobie Marzena Malka-Pałys zarzucam:

A) Brak umiejętności czytania ze zrozumieniem lub świadome nierozumienie czytanego tekstu, w celu wytworzenia podstawy do odmowy wszczęcia śledztwa, to jest naruszenie art. 7 KPK (nieuwzględnienie zasad prawidłowego rozumowania … ), naruszenie art. 10 KPK i inne. 

B) Przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków służbowych -art. 231 §1 KK 

C) Poświadczenie nieprawdy -art. 271 §1 KK 

D) Poplecznictwo -art. 239 §1 KK 

E) Działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, która seryjnie popełnia oszustwa procesowe, by chronić przed odpowiedzialnością karną oszustów z Getin Banku SA, na szkodę pokrzywdzonych, to jest o przestępstwo z art. 258 §1 KK w związku z art. 231 §1 KK i inne. 

W związku z powyższym, wnoszę o uchylenie skarżonego postanowienia i nakazanie wszczęcia śledztwa przez Sąd Wydziałowi Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, właściwej Prokuratury Apelacyjnej, ponieważ niniejsza sprawa dotyczy ogromnej afery finansowej wywołanej przez oszustów z Getin Banku SA a od ponad trzech lat ukrywanej przez skorumpowanych funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości. 

Dowód:akta sprawy Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty w Łodzi, sygn. akt 1Ds. 2612/11 i sygn. akt 1Ds. 88/11, akta sprawy Prokuratury Okręgowej w Katowicach, sygn. akt V Ds. 35/11, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, sygn. akt V Kp 95/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty. 

Poniżej przedstawiam stan faktyczny jaki miał miejsce w niniejszej sprawie: 

1. Zawiadamiam, że dnia 13 czerwca 2007r., działając w dobrej wierze w imieniu mojej matki Michaliny Jączek, której jedynym źródłem utrzymania była emerytura, wówczas w kwocie około tysiąc siedemset PLN, pod wpływem przedstawicieli Getin Banku S.A. i IDM S.A. Podpisałem umowę kredytu z GetinBankS.A,na kwotę dwadzieścia milionów PLN. 

Umowę podpisałem na skutek podstępnie i przebiegle zaplanowanego oszustwa finansowego przez Leszka Czarneckiego i jego pracowników „żołnierzy” z Getin Banku S.A., z którymi w zmowie przestępczej działali przedstawiciele Domu Maklerskiego IDM S.A. 

Oszustwo finansowe polega na tym, że Leszek Czarnecki chcąc sprzedać swoje akcje LC Corp S.A. na GPW w Warszawie po jak najwyższym kursie, wykorzystał Getin Bank S.A., którego jest właścicielem (większościowym akcjonariuszem) do udzielenia klientom tego banku kredytów w sposób sprzeczny z Ustawą Prawo Bankowe – co jest przestępstwem -by sztucznie wygenerować popyt, następnie dokonać redukcji kupna sprzedanych przez niego akcji i w konsekwencji podnieść cenę sprzedaży akcji LC Corp S.A. po maksymalnej cenie 6,50 PLN za sztukę. 

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty w Łodzi, sygn. akt 1Ds. 2612/11 i sygn. akt 1Ds. 88/11, akta sprawy Prokuratury Okręgowej w Katowicach, sygn. akt V Ds. 35/11, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, sygn. akt V Kp 95/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty. 

A) Istotny merytorycznie jest fakt, że klienci (kredytobiorcy) zostali wprowadzeni w błąd przez przedstawicieli Getin Banku S.A. i przedstawicieli Domu Maklerskiego IDM S.A., co do rzeczywistej wartości ceny emisyjnej, po której mieli nabyć akcje LC Corp S.A. Polega to na tym, że w momencie podpisywania umowy kredytowej, kredytobiorcy nie znali ceny emisyjnej akcji LC Corp S.A. Podawano informacje w Getin Banku S.A., w Domu Maklerskim IDM S.A. i w mediach, że będzie to cena nieco ponad 5 PLN za akcję LC Corp S.A., cytuję: „(…) Oznacza to, że przy tym poziomie wpływów i maksymalnej liczbie oferowanych papierów cena emisyjna wynosiłaby nieco ponad 5 złotych za walor (…)”. 

Dowód: Gazeta Parkiet, z dnia 9-10 czerwca 2007r., w artykule „Czy LC Corp powtórzy niedawny sukces Noble Banku”, vide: zeznania czterech świadków-pokrzywdzonych złożone w dniu 1 marca 2011r. przed Sądem Okręgowym w Katowicach w sprawie o sygn. II C 597/08/2, łącznie jedenaście stron formatu A4. 

B) Faktem bezspornym jest to, że właścicielem (większościowym akcjonariuszem) Getin Banku S.A. jest Leszek Czarnecki, który w tym czasie sprzedawał swoje akcje LC Corp S.A., udzielając na ten cel kredytów z jego banku w kwocie minimalnej od 4 950 000,00 PLN do 40 000 000,00 PLN, by sztucznie wywołać ogromną przewagę popytu do ilości akcji LC Corp S.A. oferowanej do sprzedaży. 

C) Istotny jest również bezsporny fakt, że Leszek Czarnecki jako właściciel Getin Banku S.A. wykorzystał pracowników tego banku, by udzielali klientom kredytów w wysokości dziewięćdziesiątdziewięć razy środki własne klientów, na zakup jego akcji, mimo że zdecydowana większość klientów nie miała zdolności kredytowej, co jest działaniem niezgodnym z art. 70 ust. 1 Prawo Bankowe. 

D) Kolejnym faktem bezspornym jest to, że Getin Bank S.A. udzielił za ponad dziesięć miliardów PLN „pustych” kredytów – klientom tego banku – na zakup od Leszka Czarneckiego akcji LC Corp S.A. Podkreślić należy,że były to kredyty udzielone „tylko na papierze” , bowiem Getin Bank S.A. nie posiadał środków finansowych w wysokości dziesięć miliardów PLN. Dodać należy, że Getin Bank S.A. za udzielenie klientom „kredytów na papierze” osiągnął bezprawnie wielomilionowe korzyści finansowe, w tym bezprawnie od Michaliny Jączek potrącił na swoją rzecz kwotę około 49 tysięcy PLN. 

Dowód: dokumentacja dotycząca Michaliny Jączek znajdująca się w Getin Banku S.A. 

Reasumując powyższe okoliczności faktyczne i prawne, Getin Bank S.A. w dacie udzielania kredytów na zakup akcji LC Corp S.A. nie posiadał środków finansowych na realizację zawartych umów kredytowych. 

Getin Bank S.A. udzielił na ponad 10 miliardów PLN „pustych” kredytów świadomie i celowo, aby „nadmuchać” popyt na akcje, następnie dokonać redukcji zleceń kupna 98,12 procent i w konsekwencji sztucznie podnieść cenę sprzedaży akcji LC Corp S.A. do 6,50 PLN za sztukę. 

Doszło więc do zaplanowanej i umyślnej manipulacji kursem akcji - co jest przestępstwem – z mocy art.183§1w związku z art. 39 § 1 i § 2 pkt. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z 23 września 2005r.) w związku z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.) i inne. 

Zakładając, że redukcja zleceń kupna byłaby 50 procent, zamiast 98,12 procent to większość kredytobiorców otrzymałaby wielomilionowe kredyty przekraczające ich zdolność kredytową. W sytuacji mojej matki byłby to kredyt 10 milionów PLN, absolutnie niemożliwy do spłaty z renty w kwocie około 1700 PLN . Zakładając nawet wyższą stopę redukcji około 80 procent, sytuacja kredytobiorców również w sposób istotny przekroczyłaby ich zdolność kredytową, w sytuacji mojej matki byłby to kredyt 4 miliony PLN. 

Dowód: dokumentacja dotycząca Michaliny Jączek znajdująca się w Getin Banku S.A., 

2. W wyniku tej afery finansowej właściciel Getin Banku S.A. zagrabił majątek wielu swoich klientów w kwocie 689 milionów PLN , a Michalina Jączek wraz z synem Janem Jączkiem stracili dorobek całego życia w kwocie 326.592,82 PLN . Ponadto oszuści z Getin Banku S.A. Bezprawnie doprowadzili do powstania zadłużenia na rachunku Michaliny Jączek obecnie w kwocie około 100.000,00 PLN. 

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty w Łodzi, sygn. akt 1Ds. 2612/11 i sygn. akt 1Ds. 88/11, akta sprawy Prokuratury Okręgowej w Katowicach, sygn. akt V Ds. 35/11, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, sygn. akt V Kp 95/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty. 

3. Należy podkreślić, że debet-zadłużenie na rachunku Michaliny Jączek w kwocie 67 317,09 PLN powstał z powodu celowego i zaplanowanego z góry działania Getin Banku S.A.

Działanie powyższe polegało na tym, że mimo spadającego kursu akcji LC Corp S.A. poniżej zabezpieczenia kredytu, bank nie dokonał żadnych czynności, w celu zabezpieczenia interesu klienta, aby nie powstał debet po sprzedaży akcji. W związku z powyższym Getin Bank S.A. złamał warunki umowy kredytowej nr 73393 § 2 punkt 5, ponieważ nie sprzedał akcji gdy były warte 110 procent udzielonego kredytu. 

Dowód:dokumentacja dotycząca Michaliny Jączek znajdująca się w Getin Banku S.A. oraz umowa kredytowa nr 73393 zawarta pomiędzy Getin Bankiem S.A. i Michaliną Jączek, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty w Łodzi, sygn. akt 1Ds. 2612/11 i sygn. akt 1Ds. 88/11, akta sprawy Prokuratury Okręgowej w Katowicach, sygn. akt V Ds. 35/11, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, sygn. akt V Kp 95/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty Getin Bank S.A. umyślnie zaniechał sprzedaży akcji LC Corp S.A., po to, aby w przyszłości wymusić na pokrzywdzonej Michalinie Jączek podpisanie kredytu konsolidacyjnego. Takie działanie jest rażąco sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i przepisami prawa, to jest z art. 486 §2 Kodeksu Cywilnego, który stanowi, cytuję: 

"Wierzyciel dopuszcza się zwłoki, gdy bez uzasadnionego powodu bądź uchyla się od przyjęcia zaofiarowanego świadczenia, bądź odmawia dokonania czynności, bez której świadczenie nie może być spełnione, bądź oświadcza dłużnikowi, że świadczenia nie przyjmie". 

Natomiast art. 486 §1 Kodeksu Cywilnego stanowi, cytuję: „w razie zwłoki wierzyciela dłużnik może żądać naprawienia wynikłej stąd szkody (...)”. 

Nawiązując do powyższej treści, według ogólnie przyjętych standardów jest zasada, że gdy wartość zabezpieczenie kredytu spada poniżej kwoty stanowiącej minimum 110 procent udzielonego kredytu, bank sprzedaje akcje będące zabezpieczeniem kredytu. Tymczasem Getin Bank S.A. nie sprzedał Michalinie Jączek akcji, gdy były warte 300 tysięcy PLN, 200 tysięcy PLN, 110 tysięcy PLN, lecz w momencie, gdy kurs akcji był najniższy w historii p o 5 9 g r o s z y a wartość akcji wynosiła około 35 tysięcy PLN. 

Takie działanie pracowników banku jest niewątpliwie działaniem sprzecznym z art. 486 §2 Kodeksu Cywilnego i z zasadami współżycia społecznego. Nadto w październiku 2008 r. pracownicy Getin Banku S.A. nakłaniali pełnomocnika pokrzywdzonej Jana Jączek do podpisania kredytu konsolidacyjnego, którego spłata miesięcznie miała wynosić około trzech tysięcy PLN , w sytuacji gdy cała miesięczna emerytura Michaliny Jączek wynosiła około 1700 PLN i stanowiła jedyne źródło utrzymania Michaliny Jączek, co jest sprzeczne z art. 70 ust. 1 Ustawy-Prawo Bankowe. 

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum – Zachód w Katowicach, sygn. akt 1Ds. 198/09, akta sprawy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, sygn. akt VI Ds. 123/11 i inne akta oraz dokumenty. 

4. W nawiązaniu do powyższej treści, jest to jedna z największych afer finansowych w Polsce a skorumpowane władze prokuratorskie, władze sądownicze i funkcjonariusze Policji ukrywają niniejszą aferę oraz chronią przestępców przed odpowiedzialnością karną i cywilną. Przykład: Dnia 31 sierpnia 2009r. trzech sędziów SO w osobach: Jolanta Kurzawińska – Pasek, Elżbieta Ozga – Świetlik, Sławomir Kaczanowski, wydało postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 2009r., sygn. akt VI Cz 504/09, NIEZGODNE Z ART. 379 PUNKT 3 KPC W ZWIAZKU Z ART. 199 § 1 PUNKT 2 KPC, na mocy którego, co miesiąc komornik sądowy bezprawnie ograbiał pokrzywdzoną Michalinę Jączek z jej emerytury na rzecz Getin Banku S.A. 

Dowód:akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09. 

Nie ma żadnych wątpliwości, że powyżej wskazani sędziowie na zamówienie grupy przestępczej z Getin Banku S.A., wydali – s p r z e d a l i – postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 2009r., sygn.aktVICz504/09, mimo wiedzy iż: 

- w dniu 15 grudnia 2008r. Michalina Jączek złożyła pozew o zapłatę i naprawienie bezprawnie wyrządzonej jej szkody przez Getin Bank S.A., zaadresowany do Sądu Okręgowego w Katowicach, Wydział II Cywilny. 

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2 – do dnia dzisiejszego sprawa jest w toku. 

- w dniu 11 lutego 2009r. pełnomocnik powódki – adwokat Leszek Piotrowski, jak również syn Jan Jączek (działając jako pełnomocnik) złożyli pisma do Sądu Okręgowego w Katowicach, w sprawie o sygn. akt II C 597/08/2, w których to pismach roszczenie wobec pozwanego Getin Banku S.A. Zwiększyli o kwotę 65717,49 PLN, tzn. kwotę którą Getin Bank S.A. bezprawnie zapisał jako debet – zadłużenie na rachunku Michaliny Jączek, po złożeniu przez Michalinę Jączek w dniu 15 grudnia 2008r. powyższego pozwu. 

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2 i inne akta oraz dokumenty. 

Biorąc pod uwagę powyższe informuję, że: 

- zgodnie z treścią art. 379 punkt 3 Kodeksu Postępowania Cywilnego „Nieważność postępowania zachodzi: (…) jeżeli o to samo roszczenie między tymi samymi stronami toczy się sprawa wcześniej wszczęta albo jeżeli sprawa taka została już prawomocnie osądzona”, 

- natomiast zgodnie z treścią art. 199 § 1 punkt 2 Kodeksu Postępowania Cywilnego „Sąd odrzuci pozew: (…) jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest w toku albo została już prawomocnie osądzona”. 

Tymczasem trzech sędziów SO w osobach: Jolanta Kurzawińska – Pasek, Elżbieta Ozga – Świetlik, Sławomir Kaczanowski, s p r z e d a ł o postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 2009r., sygn. akt VI Cz 504/09, NIEZGODNE Z ART. 379 PUNKT 3 KPC W ZWIAZKU Z ART. 199 § 1 PUNKT 2 KPC i nie ponosi do dziś żadnej odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej. 

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty. 

W związku z tym, dlaczego do dnia dzisiejszego władze prokuratorskie – prokurator Marzena Malka-Pałys i jej przełożeni zaniechali jakichkolwiek działań wobec powyżej wskazanych skorumpowanych sędziów, którzy złamali prawo na szkodę pokrzywdzonych przez Getin Bank SA? 

5. Jednocześnie bezprawnie klonuje mi się dziesiątki spraw w różnych miastach Polski – nie rozpoznając meritum sprawy -mechanizmu oszustwa finansowego i mechanizmu oszustwa procesowego – popełnianego przez skorumpowanych funkcjonariuszy publicznych. 

Podkreślić należy, że prokurator Marzena Malka-Pałys bezczelnie szydzi z przepisów prawa, naruszając tym samym autorytet wymiaru sprawiedliwości, marnotrawiąc środki publiczne - pozoruje prowadzenie śledztwa przeciwko swojemu koledze prokuratorowi z tej samej prokuratury w osobie Andrzej Pankiewicz. Prokurator ta nie rozpoznaje zarzutów przeciwko swojemu koledze Andrzejowi Pankiewicz zawartych w zawiadomieniu o przestępstwie z datą 8 stycznia 2012r., przedstawionych na dwunastu stronach formatu A4 a jedynie bezczelnie kłamie i w sposób ogólnikowy zaprzecza oczywistym faktom. 

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty w Łodzi, sygn. akt 1Ds. 2612/11 i sygn. akt 1Ds. 88/11. 

Nadto prokurator prowadzi mistyfikację śledztwa przeciwko prokuratorowi Prokuratury Generalnej RP Sławomirowi Górnickiemu, który od ponad trzech lat chroni przed odpowiedzialnością karną i cywilną oszustów z Getin Banku SA i działających z nimi w zmowie przestępczej skorumpowanych funkcjonariuszy publicznych. Prokurator Marzena Malka-Pałys nie odnosi się w żaden sposób do powyżej przedstawionych przeze mnie oczywistych i bezspornych faktów, lecz znowu w sposób bezczelny kłamie, że prokurator Prokuratury Generalnej RP Sławomir Górnicki nie popełnił czynu karalnego, nie rozpoznając zarzutów zawartych w “Zażaleniu-skardze pokrzywdzonego Jana Jączek na niezgodne z prawem działanie prokuratora Prokuratury Generalnej RP Sławomira Górnickiego, na szkodę pokrzywdzonych w aferze finansowej wywołanej przez przedstawicieli Getin Banku SA”, z datą 4 grudnia 2011r., zaadresowanym do Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Prokuratora Generalnego RP. Dodać należy, że dnia 1 marca 2011r. przed Sądem Okręgowym w Katowicach w sprawie o sygn. II C 597/08/2 -czterech świadków-pokrzywdzonych złożyło zeznania, z których w sposób oczywisty bezsporny wynika, że przedstawiciele Getin Banku SA popełnili szereg przestępstw na szkodę klientów tego banku. Zeznania są złożone na jedenastu stronach formatu A4 do których w żaden sposób nie odniosła się do dziś prokurator Marzena Malka-Pałys, jej kolega prokurator Andrzej Pankiewicz, jak również pozostali prokuratorzy rozpoznający opisaną sprawę. 

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty w Łodzi, sygn. akt 1Ds. 88/11 i inne akta. 

Jest jawnie nie do przyjęcia, szokujące i odrażające, by seryjni przestępcy w togach prokuratorskich, utrzymywani za pieniądze podatników, przez ponad trzy lata bezprawnie szydzili z przepisów prawa – chroniąc przed odpowiedzialnością karną cywilną oszustów z banku, na szkodę pokrzywdzonych. Opisałem w tym piśmie jak działa i “pracuje” mafia prokuratorska, przy całkowitej obojętności Prokuratora Generalnego RP. 

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty w Łodzi, sygn. akt 1Ds. 2612/11 i sygn. akt 1Ds. 88/11, akta sprawy Prokuratury Okręgowej w Katowicach, sygn. akt V Ds. 35/11, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, sygn. akt V Kp 95/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty. 

6. Fakt powszechnie znany w Polsce to dramatyczny rozpad wymiaru sprawiedliwości a w szczególności głęboka jest zapaść i korupcja w prokuraturze, która nie daje żadnych możliwości pokrzywdzonym przez Getin Bank SA w ustaleniu prawdy i stanu faktycznego sprawy. Prokuratorzy stracili wiarygodność i zaufanie w społeczeństwie a część z nich to ignoranci prawa, pozbawieni kultury prawnej i odruchów ludzkich, którzy w sprawach prostych i oczywistych rażąco łamią prawo na szkodę pokrzywdzonych, nie ponosząc żadnej odpowiedzialności dyscyplinarnej ani karnej. 

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty w Łodzi, sygn. akt 1Ds. 2612/11 i sygn. akt 1Ds. 88/11, akta sprawy Prokuratury Okręgowej w Katowicach, sygn. akt V Ds. 35/11, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, sygn. akt V Kp 95/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty. 

7. Biorąc powyższe po uwagę, na podstawie art. 20 §2 i §2a Kodeksu Postępowania Karnego wnoszę o zawiadomienie przez Sąd Prokuratora Generalnego RP o rażącym łamaniu prawa przez skorumpowanego prokuratora Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty Marzenę Malka-Pałys, która wykorzystując pełniony urząd prokuratora skutecznie chroni aferzystów z Getin Banku SA przed odpowiedzialnością karną i cywilną oraz działających z nimi w zmowie przestępczej funkcjonariuszy publicznych. 

8. Niniejsze zażalenie wysyłam pocztą elektroniczną do: Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Premiera RP, Posłów do Parlamentu Europejskiego, Przedstawicieli Mediów Stowarzyszeń i Organizacji Walczących o Podstawowe Prawa Człowieka., z uprzejmą prośbą o zbadanie wskazanych akt sprawy i zgodnie z treścią artykułu 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka podjęcie skutecznej interwencji przeciwko mafii prokuratorskiej bezprawnie chroniącej oszustów z Getin Banku S.A. przed odpowiedzialnością karną i cywilną. 

9. Reasumując powyższe, w niniejszym piśmie przedstawiłem część gehenny jaką przeżywała moja mama Michalina Jączek i Jan Jączek bezpośrednio w wyniku rażącego łamania prawa - podstawowych praw człowieka - przez zwyrodniałych funkcjonariuszy opłacanych bardzo hojnie co miesiąc z pieniędzy podatników. 

W związku z tym żądam uwzględnienia niniejszego zażalenia i wyznaczenia przez Prokuratora Generalnego RP, Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, właściwej Prokuratury Apelacyjnej, celem przeprowadzenia rzetelnego śledztwa w opisanej sprawie.

Jan Jączek, nie mogąc doczekać się wszczęcia postępowania przeciwko prokurator Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty z Łodzi, złożył do Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratury Generalnej wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko pani prokurator z Łodzi i prokuratorowi Prokuratury Generalnej Sławomirowi Górnickiemu. We wniosku napisał m.in.: 

(…) nie mam żadnych wątpliwości, że za powyżej wskazanym karykaturalnym śledztwem stoi prokurator Prokuratury Generalnej RP Sławomir Górnicki, przeciwko któremu dyspozycyjna prokurator Marzena Malka Pałys pozorowała czynności, szydząc z przepisów prawa, naruszając powagę urzędu prokuratora i autorytet wymiaru sprawiedliwości. Dodać należy, że Sławomir Górnicki pełni ważną funkcję Zastępcy Dyrektora Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Generalnej i od ponad trzech lat skutecznie chroni przed odpowiedzialnością karną oszustów z Getin Banku są i działających w zmowie przestępczej skorumpowanych prokuratorów i innych funkcjonariuszy publicznych. (…) Jest jawnie nie do przyjęcia, szokujące i odrażające, by seryjni przestępcy w togach prokuratorskich, utrzymywani za pieniądze podatników, przez ponad trzy lata bezprawnie szydzili z przepisów prawa – chroniąc przed odpowiedzialnością karną i cywilną oszustów z banku, na szkodę pokrzywdzonych. (…) Podkreślić należy, że wielokrotnie zawiadamiałem Prokuratora Generalnego RP i Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego RP o przestępstwach popełnianych przez prokuratorów na moją szkodę i pokrzywdzonych w aferze finansowej przez oszustów z Getin Banku SA. Na podstawie art. 35 § 1, § 2 i § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego składam wniosek o udzielenie mi odpowiedzi, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty wpływu niniejszego pisma:Jakie działania podjął Rzecznik Dyscyplinarny, proszę o podanie daty, w kwestii złożonych przeze mnie kilkadziesiąt pism zaadresowanych do Prokuratora Generalnego RP i Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratury Generalnej RP? (…) 

Jączek wysłał wniosek również do Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Premiera, Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, posłów, a także di mediów, organizacji walczących o podstawowe prawa człowieka i wielu innych. Prosił o zbadanie akt opisanej sprawy i zgodnie z treścią art. 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka o podjęcie skutecznej interwencji przeciwko seryjnym przestępcom w togach prokuratorskich, w sposób nieludzki krzywdzących pokrzywdzonych

- To jest oszustwo finansowe przeprowadzone przez przedstawicieli Getin Banku SA, w wyniku którego klienci tego banku bezprawnie stracili pieniądze znacznej wartości, często dorobek całego życia, na rzecz Leszka Czarneckiego, właściciela Getin Banku są – mówi wzburzonym głosem Jan Jączka. - Tymczasem od ponad trzech lat prokuratorzy wszystkich szczebli i przekupni sędziowie ukrywają niniejszą aferę finansową na szkodę pokrzywdzonych, nie rozpoznają meritum oszustwa finansowego, klonują mi dziesiątki spraw w różnych miastach Polski, zastraszają mnie, wymuszają na mojej osobie, abym odstąpił od dochodzenia zagrabionych mi środków pieniężnych - obecnie w kwocie ponad 400 tys. zł. Dodać należy, że kilkakrotnie kierowano wobec mnie groźby pozbawienia życia, jak również próbowano uderzyć mnie prętem metalowym. Mimo ustalenia przeze mnie sprawcy przestępstwa, śledztwo umorzono bez podania żadnego uzasadnienia, co jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa. 

Do sprawy Jana Jączka będę jeszcze wracać.

Więcej o przekrętach bankowych:

CBŚ skorumpowane? Wniosek o odwołanie z funkcji Dyrektora Centralnego Biura Śledczego Adama Maruszczaka, który bezprawnie chroni przed odpowiedzialnością karną aferzystów z Getin Banku SA i skorumpowanych funkcjonariuszy publicznych
Getin Noble Bank nie opuści cię nawet po śmierci i doprowadzi do bankructwa. 
Zażądał od Banku PKO BP 200 mln zł odszkodowania - Leszek Kopczyński  znany bełchatowski przedsiębiorca twierdzi, że przez bank stracił wszystko...
Rozprawa Apelacyjna Tadeusza Chołdy w Krakowie - 20.12.2011 r o godz. 10, 10 w sali E ul. Przy Rondzie 7 oraz Tomasza Polewki w Katowicach przeciwko ING Banku Śląskiego S.A - zapraszamy publiczność.
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prokuratora Prokuratury Generalnej RP Sławomira Górnickiego w ukrywaniu afery oszustwa klientów przez GETIN BANK SA.
Wniosek pokrzywdzonego do Posłów na Sejm RP o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej celem zbadania afery finansowej Getin Banku SA
Polsce zagraża Zamach Stanu – BANKOWY. Polska stacza się PO równi POchyłej w NIEBYT jako kraj niepodległy. Na dowód kopia interesującego artykułu Paula Watsona z USA.
Eurobank zapłacił karę ponad 1,2 mln złotych za bezprawne windykacyjne i zastraszenie konsumentów - upadające (nie)polskie banki to kwestia czasu.
Nie tylko banki w USA mogą zacząć płonąć… plajta CITIBANKU
RUCH OBURZONYCH - Protestujący rozpoczęli swoją walkę przeciwko bankierom, finansistom i politykom w 82 krajach - rozliczymy globalistów.
List otwarty Jana Jączka pokrzywdzonego przez Leszka Czarneckiego, właściciela Getin Banku S.A. do Premiera Donalda Tuska - czy kolejny poszkodowany przez organa władzy ma zacząć głodówkę, czy spalić się pod budynkiem rządowym?
Zawiadomienie o przestępstwie prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach w osobie Rafała Nagrodzkiego i reszty tej, nie tylko katowickiej sądowo-prokuratorskiej mafii ukrywających oszustwo Getin Banku S.A. i im podobnych
Jelenia Góra - czyli jak załatwić policjanta "numerem na łom" pozorując włamanie do banku. 
WNIOSEK do Posłów na Sejm RP w sprawie powołania Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania aferY finansowej wywołanej przez przedstawicieli Getin Banku S.A., na szkodę wielu klientów tego banku
Lichwiarze przejmują Grecję. Bankrutująca Polska grzecznie w kolejce...
Siła brudnych pieniędzy aferzystów z Getin Banku S.A. jest silniejsza od przepisów prawa i władzy Państwa Polskiego -APEL JANA JĄCZKA
Andrzej Seremet Prokurator Generalny - list otwarty dotyczy Getin Bank S.A. oraz bezczynności Prokuratora RP i podległych mu prokuratorów w sprawie brutalnego łamania praw człowieka przez funkcjonariuszy publicznych, na szkodę Michaliny Jączek.
PODŁE PAŃSTWO I PODŁY BANKOWY PARASOL !!!
Mafijny trójkąt Bank Śląski - prokuratura - sądy - to przekręt 2009 r.
Uwaga na Lukas bank ... czyli taki, który przehandluje Cię za grosze. Firmy windykacyjne nękają za przeterminowane wyimaginowane długi. Nie wolno dać się zastraszać.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego - to banki będą musiały dowodzić, że klient jest ich dłużnikiem.
Walka o Polskę to walka o polski system bankowy, polski bank centralny i polski pieniądz.
Bielsko - Biała 27.01.2011 r. o godz. 9 sala 41 Sądu Rejonowego Wydz. III Karny w - okaże się czy sędzia wspiera mafię Banku Śląskiego i prok. Aleksandra Zająca z Myszkowa - Jerzy Jachnik
Prawdziwy powód bankructwa Grecji – w taki sposób zbankrutuje Polska
Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka - zawiadomienie o oszustwach w Getin Banku S.A.
Bankructwo Polski - ZEGAR DŁUGU POLSKIEGO - POPRZYJ PETYCJE ZAKAZUJĄCA ZADŁUŻANIE PAŃSTWA POLSKIEGO !!!

 

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~jikf
03-08-2014 / 14:12
protest z 16 lipca 2014 roku: www.youtube.com/watch?v=uhxdVMNBN4k
~zrdzrr
04-11-2012 / 03:21
~Wqdzs
02-11-2012 / 20:51
"serio sądzi Pan, że Ruscy chcą dostać Zakajewa?"Swoim tekstem nie doowdzę, że "Ruscy" chcą Zakajewa, ale doowdzę, że polski rząd jest obłudny twierdząc, że rosyjskie śledztwo prowadzone jest poprawnie.Każdy czujny obserwator widzi, że "polskie śledztwo" polega na domaganiu się (i to mało skutecznym) od Rosjan nowych dokumentf3w, ktf3re są potem tłumaczone z rosyjskiego na polski.A zaufanie do rosyjskiej prokuratury? Widać gołym okiem, że kuglują i mataczą, a nie wyjaśniają.
~Zygmunt1953
27-04-2012 / 13:21
Szczerze potęmpiam zachowanie prezesa GETIN BANKU powiesił bym dziada gdyby dano mi władze choć na kilka minut, zniszczyć komuś zdrowie i wyłudzić pieniądze to morderstwo popełnone z zimną krwią brak mi słów Zygm..
~pk1979
26-04-2012 / 21:32
NADUŻYCIA PRZECTAWICIELI GETIN BANKU TO SKANDAL DOPROWADZENIE KOGOŚ DO ŚMIERCI TO MORDERSTWO PYTANIE KTO ZA TEN BUL TEMU CZŁOWIEKOWI ZAPŁACI WG MNIE NIE ZROBIĄ TEGO ŻADNE PIENIĄDZE. Przemek krystera cwkrp warszawa
~Andrzej
15-04-2012 / 21:49
Zadziwiające, że po tylu artykułach i komentarzach nikt z Getin Banku nie zajął oficjalnie stanowiska. To oczywiste przyznanie się do winy.
~polacco
02-04-2012 / 02:09
A JA MAM DWIE PROOPOZYCJE – PO PIERWSZE PRZESTAŃMY SIĘ ZWRACAĆ W SĄDACH NA ROZPRAWACH DO SĘDZIÓW „ WYSOKI SĄDZIE” BO TO NI SĄD WYSOKI, NI WIEDZA O PRAWIE I JEGO PRZESTRZEGANIU ŻADNA – ZWRACAJMY SIĘ PANIE SĘDZIO LUB PANI SĘDZIO EWENTUALNIE W NAJGORSZYM PRZYPADKU „PROSZĘ SĄDU” !! PO DRUGIE – JEŚLI PISZEMY DO SĄDU CZY DO INNYCH ORGANIZACJI , PISZMY UŻYWAJĄC ZWROTÓW – NIE „SĄD ZWARZYŁ czy coś tam zrobił, ustalił , orzekł ” TYLKO KONKRETNIE : SĘDZIA K..W.. W SWOIM POSTANOWIENIU ZROBIŁA TO CZY TAMTO, ORZEKŁ TO CZY TAMTO. „ UŻYWANIE KONKRETNYCH NAZWISK SĘDZIÓW - nawet w korespondencji do sądów – SPOWODUJE TO IŻ STANĄ SIĘ CHOĆ TROCHĘ JAWNI I PRZESTANĄ W SWOICH GŁUPAWYCH I STRONNICZYCH OSĄDACH UKRYWAĆ SIĘ ZA IMMUNITETAMI I WYGODNYM DLA NICH OKREŚLENIAMI : „SĄD ZWAŻYŁ” bo to nie SĄD ZWARZYŁ I ZCHANBIŁ PRAWO W R.P. TYLKO KONKRETNY PATOLOGICZNY SĘDZIA LUB SĘDZINA. To samo stosujmy względem PROKURATORÓW – też piszmy ich z nazwiska i imienia aby było wiadomo kto dany przekręt zrobił !
~Tranwessstyytaa
31-03-2012 / 22:07
kapus i donosiciel na swoich kolegów .... Panie Janku tylko poza granicami Pan wygra. W Strasburgu przyznają Panu rację. Przekręt SB-eka jest oczywisty.
~hytry
30-03-2012 / 22:00
Bajka o małpach. Przeczytajcie, jeśli nie znacie, a zrozumiecie mechanizm :-) Dawno, dawno temu, w pewnej wiosce w Indiach pewien mężczyzna obwieścił, że będzie kupował małpy płacąc po $10 za sztukę. Wieśniacy, widząc, że małp dookoła jest pod dostatkiem, wyruszyli do lasu, aby je łapać Mężczyzna kupił tysiące małp po $10, ale kiedy ich populacja zaczęła się zmniejszać, wieśniacy zaprzestali starań. Mężczyzna zatem ogłosił, że zapłaci za małpę po $20. To sprawiło, że wieśniacy wzmogli starania i znowu zaczęli łapać małpy. Wkrótce populacja małp jednak spadła jeszcze bardziej i ludzie zaczęli wracać do swoich gospodarstw. Stawka została podniesiona do $25 , ale małp zrobiło się tak mało, że problemem było w ogóle zobaczyć jakaś małpę, a co dopiero ją złapać. Mężczyzna zatem ogłosił, że kupi małpy po $50 za sztukę! Ponieważ jednak musiał udać się do miasta w ważnych interesach, jego asystent pozostał w wiosce, aby prowadzić skup w jego imieniu. Pod jego nieobecność asystent zaproponował wieśniakom: Popatrzcie na tę ogromną klatkę i te wszystkie małpy,które skupił. Sprzedam je wam po $25 , a gdy mężczyzna wróci z miasta, odsprzedacie mu je po $50. Wieśniacy wydobyli swoje oszczędności i wykupili wszystkie małpy. I nigdy więcej nie zobaczyli już ani owego mężczyzny ani jego asystenta - tylko same małpy. Witajcie na WALL STREET!
~Tomek
28-03-2012 / 22:10
Prokuratorzy w Polsce przekształcili się w organizację przestępczą , musimy zbudować społeczeństwo obywatelskie zdolne do zmiany tego chorego systemu. Popieram w pełni walkę o prawdę pokrzywdzonego Jana Jączka.