Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
22 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY ZBIGNIEW NOWAK PRALNIA ZCHN ARTUR ZAWISZA

Marcinkiewicz Business Group sp. z o.o. - w roli głównej poseł Artur Zawisza. Czy politycy ZCHN prali brudną kasę? Zbigniew Nowak

Prokuratura Apelacyjna w Lublinie wszczęła postępowanie karne w sprawie „prania” pieniędzy przez podmioty związane z posłem Arturem Zawiszą i jego kumpli.

Marcinkiewicz Business Group sp. z o.o.

Prokuratura Apelacyjna w Lublinie wszczęła postępowanie karne w sprawie „prania” pieniędzy przez podmioty związane z  posłem Arturem Zawiszą i jego kumpli.  Od roku 1999 do obecnej chwili przez sieć założonych przez polityków ZChN spółek przeszła bliżej nie określona suma pieniędzy. Śledztwo może objąć również spółkę Instytut Środkowoeuropejski oraz przejść na interesy na linii Luczak- Marcinkiewicz

"Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie po zapoznaniu się z materiałami śledztwa zebranymi na skutek zawiadomienia wniesionego przez Zbigniewa Nowaka postanowił wszcząć śledztwo w sprawie podjęcia działań zmierzających do ukrycia korzyści majątkowych uzyskanych w wyniku niegospodarnej działalności państwowych i prywatnych podmiotów gospodarczych, a zatem pochodzenia przestępczego, poprzez wytworzenie fikcyjnej bądź nierzetelnej dokumentacji, oraz transfer tychże korzyści, przy wykorzystaniu spółki Eastern Enterprrises w Zamościu i Fundacji Rozwoju Komunikacji Społecznej w Warszawie", to jest przestępstwo z art. 299 kodeksu karnego [pranie kasy?]

Artykuł ten jest Listem otwartym do ministra Sprawiedliwości, zawierającym wniosek o konsolidacje prowadzonych w sprawie ludzi  Marcinkiewicza  postępowań karnych – tego   z PO  Świdnicy -  w sprawie spółki „SYNTE”, sprzedaży za pół ceny RON LEASING  – PO Warszawa  V Ds. 51/05, śledztwa PA  w Lublinie  w sprawie posła Zawiszy i Jacka Turczynskiego  (Poczta Polska) PA 11/06/s. Jest jeszcze sprawa przyjęcia od spólki HMC SA przez Marcinkiewicza kwoty 36 tys. zł, w czasie, gdy Leszek Bucior (kolega Marcinkiewicza), dyrektor departamentu kontroli w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, kontrolował   fundusz emerytalny "OFE Rodzina", w wyniku czego na HMC SA została nałożona kara- 600 tyś zł. W tej sprawie zostało złożone do MS zawiadomienie o podejrzeniu przyjecia korzyści majątkowej, podobnie jak w kwestii zatajenia tej kwoty w oświadczeniu majątkowym w roku 2001 oraz 2002. W/w kwotę Marcinkiewicz otrzymał pod tytułem - prowizja za akwizycje.

Ten list zostaje skierowany  do:
General. Inspektora Kontroli Finansowej (pranie brudnych pieniędzy - giełda)
Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej (konieczność przeprowadzenia kontroli)
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (premier może być szantażowany)

Kto, gdzie i kiedy...

„Grupa  Kapitałowa Waledziak, Marcinkiewicz & Zawisza & Co - spółka z bardzo ograniczoną (jeszcze) odpowiedzialnością”

Instytut Środkowoeuropejski S.A.,  Eastern Enterprrises – Zamość obecnie spółka „PRACOWNIA”, z siedzibę przy Wiejskiej 6, Stowarzyszenia „Młode Wilki”, fundacja Rozwoju Komunikacji Społecznej,  fundacja "DEBATA" spółki Chesterton Grup, Poczta Polska, WOFF & Fila – Lublin, itd....
w skład której wchodzą: 
Wiesław Waledziak          (Kancelaria Buzka, IŚ, Fundacja Debata, PROKOM)
Kazimierz  Marcinkiewicz  (Kancelaria Buzka, IŚ,  lewe przychody z  HMC SA)
Artur Zawisza                   (Eastern Enterprrises, Fundacja Rozwoju Komunikacji Społ.)
Marek Matraszek              (CEC Governement )
Marek Budzisz                  (ASAP Promotion & Consultants))
Waldemar Gasper            (Telewizja Familijna)
Cezary Michalski               (Instytut Środkowoeuropejski0
Daniel Selin                      (Instytut Środkowoeuropejski, Fundacja Debata, KRRIT)
Krzysztof Prokop
Marek Zdrojewski             (IŚ., mini. łączności, TNS OBOP, URE, ARP, IV NFI, PKŻ. TPI)
Sebastian Bojemski          (KNUFiE, Młode Wilki, Wodo. Warszawa., EE, teraz PRACOWNIA)
Zbigniew Derdziuk            (Kancelaria Buzka, WSI,  IŚ, Kancelaria Jerzego Buzka)
Wojciech Pawlak               (Instytut Środkowoeuropejski0
Adam Pawłowicz       ;        (Instytut Środkowoeuropejski0
Mirosław Styczeń              (prezes IŚ, oraz interesy za które został aresztowany)
Dymitr Hirsch                     (I prezes IŚ.,  „Młode Wilki“ prezes Eastern Enterprieses VIA  M.)
Leszek Bucior                    (IŚ, KNUFiE. CT Creative Team., Bank Poczt. RON Leasing, 
Iwo Bender                       (EE, Chesterton Group, Dyr. gab. politycznego min. Mikosza)
Konrad Szamański
Maciej Roszkowski            (Eastern Enterprieses, RN Łódzkich Zakł. Energet.)
Przemysław Sypniewski    (Poczta - placił rachunki za lewe filmy, FRKS, Jacek Turczynki                (Poczta Polska, Fundacja POJEDNANIE)

Jest rok 1999 – środek rządów AWS - poseł Wiesław Waledziak (w tym czasie szef Kancelarii Premiera, obecnie dyrektor u Krauzego) zakłada wraz z Waldemarem Gasperem, Markiem Zdrojewskim, Danielem Selinem, Markiem Budziszem, Cezarym Michalskim zwykłą spółkę prawa handlowego. Spółka brzmi – Instytut Środkowoeuropejski S.A.  Kapitał firmy IŚ wynosił 100 tyś zł. Właściciele nazwali to instytucja non- profit. Faktycznie!? W akcie notarialnym zostało zapisane, że „chłopcy” nie będą braki kasy poprzez dywidendę. Żaden problem - ze spółek prawa handlowego nie wyprowadza się kasy przez zysk, lecz przez koszty i różne transakcje lub zlecenia dla właścicieli i ich rodzin.   Wie o tym byle lepszy prezes zarządu a nią takie „szyszki” jak Marcinkiewicz, Waledziak, czy teraz Mirek Styczeń.   W oświadczeniach Marcinkiewicza, Selina oraz Zawiszy widać różne, niemałe, często zatajane a później na żądanie Komisji Etyki ujawnianie  zlecenia.

poseł Zawisza 9 tys., poseł Selin 36 tyś

Pierwszym prezesem zarządu IŚ został jeden z największych lobbystów RP- Marek Budzisz Do pierwszej rady nadzorczej załapali się: Gasper. Michalski, Rusiecki, Prokop i... Marek Matraszek. Jako przedmiot działalności podano:

Powoływanie fundacji, prowadzenie prac badawczych, tworzenie i przystępowanie do innych podmiotów prowadzących działalność niezarobkową,
nabywanie akcji w i udziałów w spółkach handlowych, zarządzanie przedsiębiorstwami o administrowanie ich funduszami...

Można rzec, że podane zamierzenia spółki, to wyrafinowane metody i możliwości do prania kasy i przyjmowania łapówek w białych rękawiczkach.
Dalej! W listopadzie 2002 roku na NWZA, któremu przewodził – uwaga - Zbigniew Derdziuk (dziś w kancelarii Marcinkiewicza)  podjęto uchwały, którymi  Gasper, Zdrojewski, Budzisz i Selin zbyli swoje pakiety akcji w IŚ. Gasper  i Zdrojewski zbyli po cenie nominalnej Walędziakowi, - Budzisz i Michalski... Marcinkiewiczowi. Prezesem zarządu „waldziakowo- marcinkiewiczowej” spółki został tym razem „młody wilk” (bezwzględny lider i „zawsze prezes” wszystkich biznesów) ze stajni Zawiszy- Dymitr Hirsch.

Krótko po utworzeniu Instytutu z RN odwołano:   Gaspera. Michalskiego. Rusieckiego. Prokopa, Matraszka  a wylądowali w niej:
Sebastian Bojemski, Leszek Bucior, Zbigniew Derdziuk, Wiesiek Waledziak, Kazimierz Marcinkiewicz, Wojciech Pawlak, Adam Pawłowicz
W dniu 30 lipca 2003 roku Dymitr Hirsch został odwołany z funkcji prezesa zarządu. W jego miejsce wstąpił – poseł Kazimierz Marcinkiewicz. Trwał na tym stanowisku do 18 grudnia 2003 roku. Kolejnym prezesem został podejrzewany przez Prokuraturę  Okręg. w Krakowie o korupcje i wymuszenie korzyści -   Mirosław Styczeń.

Na dzień dobry, już teraz, można udowodnić, że  nasz premier Marcinkiewicz popełnił przestępstwo złożenia nieprawdziwego oświadczenia majątkowego (kilka razy), tj. zataił między innymi w oświadczeniu  za rok 2003  fakt pełnienia funkcji prezesa zarządu.
Zawiadomiona prokuratora odmówiła jednak wszczęcia śledztwa, uznała, bowiem, iż oświadczenie wypełnia się nie w stosunku do całego roku,   ale – uwaga – wpisuje się do niego stan faktyczny tylko (jedynie)  z dnia 31 stycznia. Pan  prokurator  nie  zechciał sprawdzić czy w ramach pełnionej funkcji pan poseł premier nie kasował w IŚ jakiegoś wynagrodzenia - mającego np. wpływ na wysokość uposażenia poselskiego. Po co? Gdyby się coś takiego potwierdzało - można by było by mówić - raz   o oszustwie, drugi o kolejnym aspekcie zatajenia prawdy. Pan prokurator miał obowiązek,   ale tego nie zrobił. Dlaczego utrudniał prowadzone własnego  postępowania? Jeżeli Marcinkiewicz  pełnił funkcje w zarządzie IŚ, i  jako poseł nie podał tej informacji w oświadczeniu, to oczywiście koniecznym było sprawdzenie, czy nie kasował   on również w tej firmie wynagrodzenia?
Pan poseł Marcinkiewicz zataił również fakt zainkasowania z firmy HMC S.A. - co między czasie powszechnie wiadomo -  kwoty 36 tys. zł.  W ramach wspomnianego postępowania karnego sprawdzającego po raz pierwszy ustalono,   iż premier zainkasował rzeczoną kwotę tytułem prowizji za – uwaga - akwizycje lub jakieś tam pośrednictwo.  Towarzystwo Emerytalne PKO, następca prawny  OFE Rodzina, napisał, iż dokumenty  tej transakcji  są w  archiwum i prokurator powinien się tam zwrócić.  Nie zrobił tego! Zamiast to zrobić  prokuratorowi „opadły ręce” ; zamiast wszcząć śledztwo - odmówił jego wszczęcia. Tym samym prokurator robi to samo, co prokuratorzy wojskowi   z kopalni Wujek- nie wykonuje oczywiście koniecznych i niezbędnych czynności procesowych.
W sprawie  bardzo szybkiej  kasy dla Marcinkiewicza istnieje jeszcze jedno domniemanie. Otóż, w czasie, gdy poseł Marcinkiewicz „akwizytowal” interesy HMC S.A (zarząd nad OFE Rodzina); firma   ta  otrzymała od Leszka Buciora (patrz wyżej), kolegę naszego obecnego premiera, dyrektora nadzoru w KNUFiE karę - w wysokości 600 tys. zł.  Nie wiadomo, czy  decyzja została uchylona. Nadzorem w tamtym czasie rządził Cezary Mech -  ostatnio Kaziu potwierdził, że Mech  to jego superkolega. Postawmy pytanie - czy M.  nie otrzymał tej kasy z HMC za "wybronienie"  tego  podmiotu z części kłopotów.  Na stronie Nadzoru widnieje informacja na temat wystąpienia znacznych nieprawidłowości w zarządzaniu funduszem przez HMC SA. Jeżeli nie była to kasa za protekcje – to za co panie Marcinkiewicz? 
Już niedługo będzie znana  treść decyzji w sprawie  kary. W internecie można też znaleźć informacje na  mówiące o tym, że spółka RON Leasing, sprzedana  za pół darmo przez jednego  kumpla Marcinkiewicza- Fluegla, drugiemu kumplowi premiera - Janowi Łuczakowi, miała udziały w Ponarze Wadowice. Miało to miejsce w czasie, gdy zarząd tej firmy został aresztowany za wyprowadzanie kasy z tej firmy. Członkiem RN PONARU był znany nam Glowala. W sprawie Ponaru warszawska prokuratura prowadziła dwa śledztwa. Na stronie PONARU pod linkiem - akcjonariat, widnieje nazwisko ... ŁUCZAK ( AKURA Środa Wielkopolska). Czy  jest to ktoś z rodziny Słynnego Łuczaka - niewiadomo.
Można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że ukochana prokuratura nie chce „grzebać” w interesach lubianego przez Lud, "uczciwego inaczej" premiera  Marcinkiewicza  oraz jego mentora Waledziaka. Jest  prawie pewne, że szybkiej  i glosnej dymisji oraz  megaskandalu na całą Europę były (będzie na pewno) nie dałoby się uniknąć. Wszystko wskazuje na to, zarówno ze  Instytut Środkowoeuropejski  to potężna pralnia podejrzanej kasy -  kanał przepływu  kasy z rożnych korzystnych zleceń a może  nawet sposób na łapówki. Do finansowania IŚ przyznaje się sam Jan Łuczak. Instytut od 6  lat nie przedkłada żadnych dokumentów finansowych. Dlaczego? To jest oczywiste przestępstwo! Gorsze niż wszystkie Leperowskie do kupy wzięte... To urywanie przekrętów.
Kto  i ile kasy, z jakich powodów przekazywał  prywatnej waledziakowo-marcinkiewiczowej spółce? Prokuratura również i w tym przypadku  nie zamierza zbadać, czy kolejne zarządy spółki, w tym Marcinkiewicz nie popełniły przestępstwa z art. 69 Ustawy  o rachunkowości (brak dokumentów w KRS). I w tym przypadku odmówiono wszczęcia śledztwa argumentując, że sąd  w Poznaniu jeszcze nie wyczerpał ( o zgrozo) wszystkich środków służących do zmuszenia IŚ do złożenia bilansów. To kolejny dziwny argument pana prokuratora!
Krótko! Rodzą się  następujące pytania, podobne  do tych w sprawie fundacji Jolanty Kwaśniewskiej:

Kto, oraz ile kasy wpłacił na Instytut Środkowoeuropejski? Jaki jest majątek IŚ?
Jakie transakcje kapitałowe przeprowadził ten podmiot, w jakich spółkach ma lub miał udziały? Kto otrzymywał zlecenia (czy nie była to rodzina Marcinkiewicza)  z tego podmiotu, które mogły służyć wyprowadzaniu i praniu  pieniędzy? Czy ktoś, jakie służby, kiedykolwiek kontrolowały Instytut Środkowoeuropejski i jakie były ustalenia? Czy spółka płaciła wszystkie podatki? (to jest zlecenie dla UKS w Poznaniu)

Niestety premier, który mówi o przejrzystości życia publicznego, sam zaś robi ze swojej spółki największą tajemnice IV Rzeczpospolitej. Nasuwa się pytanie - czy tak przedsiębiorczy poseł premier odsunął w końcu swoje łapy od podejrzanych spółek?
Co teraz robi Derdziuk?

Oczywiste czyny przestępcze:

Składanie fałszywego oświadczenia majątkowego przez Marcinkiewicza i inne osoby.
Ewentualne zatajanie przez Marcinkiewicza  dalszych przychodów przez Sejmem (oszustwo).
Nie składanie dokumentów finansowych spółki przez 6 lat do KRS.
Przyjmowanie korzyści majątkowych z HMC  za bliżej nieokreślone czynności (conajmniej art 299 kk -opcjonalnie łapówka).
Pranie brudnych pieniędzy poprzez przyjmowanie i zbywanie akcji rożnych podmiotów.
 
Upadek posła Zawiszy... czyli  jak Zawisza kasę w Eastern Enterprrises prał?

Eastern Enterprrises  i jej film „czas na pocztę”! Ten podmiot został założony przez stowarzyszenie  „Młode Wilki”.  I znowu pojawiają  się nazwiska – Hirsch, Roszkowski, Bojemski, Dudka, Wojcik  i niejaki Łukasz Urban. Roszkowski oraz  Hirsch  rocznik 1975. Dziś mają po 30 lat – wtedy niecałe 25. Temu towarzystwu szefował, jako szef RN - poseł „filozof” Zawisza. Na co dzień. zarząd prowadził niejaki Piosik, którego  sitwa oskarża o wyprowadzenie 80 tys. zł (Piosik twierdzi,  że kasę brali inni na wybory)
W roku 2001, tak się składa, że w czasie gdy w najlepsze trwała kampania wyborcza do Sejmu spółka otrzymuje zlecenie na produkcie filmu „Czas na Pocztę”. Istotą zamówionego filmu miało być pokazanie Poczty  w następującym kontekście ”od Piastów po współczesność... historia naszej poczty na tle przemian cywilizacyjnych  zachodzących w europie  i świecie  mających wpływ na rozwój PP..." (czyż  tego nie mógł wymyślić sam Zawisza?) Film miał również pokazać początki poczty z czasów Saragona i Cyrusa Wielkiego. Przewidywano nawet plan zdjęciowy poza granicami Polski - w Wiedniu. Niestety nic z tego nie wyszło, podobnie jak  z udziału Gustawa Holoubka,  którego udział przewidywano w scenariuszu. Problem w tym że sam aktor  o tym nie wiedział. Cały film kosztował jakieś ponad 200 tys. zł.
Niestety nie zachowała się żadna dokumentacja produkcji tego filmu poza rachunkami, które nie wiadomo,  na jaką okoliczność produkował w ciężar EE ówczesny rzecznik Wodociągów Warszawskich - Bojemski w Warszawie (jakieś 10 tyś). Noclegi w hotelach (25 osób) , konferencje - wszystko to śmierdzi na odległość kampanią wyborczą roku 2001. Jako doszło do   zlecenia tego filmu? Zachował się, o dziwo, a raczej nie wiedzieć czemu prokuratura  załączyła do akt rachunek wystawiony przez EE na Magdalenę Zawiszę... na 20 tys. zł,...  za napisanie scenariusza,   noweli    i scenopisu. Na początku policja nie mogła ustalić, gdzie zamieszkuje żona posła na Sejm, ale   w końcu, po roku dotarło do niej, że nie ma sensu dalej się ukrywać i zgłosiła się na policje.  Na dzień dobry oświadczyła „pod przysięgą”, że nie ma z żadnym filmem nic wspólnego, ale kiedy okazano jej rachunek za umowę zlecenie, potwierdziła,  że  owszem miała coś wspólnego z tą produkcją, ale nie przyznaje się do  tego,  co zostało wpisane do umowy jako tytuł  zlecenia. Na tym się wszystko skończyło!  Można powiedzieć – podwójne bingo. Raz Zawisza wyłudził kasę na  ślubną – dwa, ktoś sfałszował jej podpis, a ona sama złożyła nieprawdziwe zeznania. I tu prokuraturze znowu opadły ręce. Żadnego postępowania o składanie fałszywych zeznań. Jest też pytanie o podatek od tej umowy. Jeżeli umowa jest sfałszowana, to nie było zapłaty podatku - jest za to artykul 270 kk.
(uwaga dla prokuratorów z PA w Lublinie - prosze przeczytać zeznania prezesa PIOSIKA w sprawie przywłaszczenia przez niego 80 tyś. PIOSIK dokładnie tam tlumaczy, co się działo z kasą w EE. Po zapoznaniu będzie możliwość postawienie pani Zawiszowej zarzutów z art 233 kk oraz używania sfałszowanego dokumentu - 20 tys zł dla Zawiszowej)
Drugim ciekawym świadkiem okazał się – Przemysław Sypniewski. Otóż pan redaktor dał się zatrudnić w Biurze Reklamy  PP na stanowisku płacącego za  rachunek wystawiony przez EE. W zeznaniach wypocił, iż płacić musiał, bo sprawa  była już na etapie końcowym. Biedy, zapomniał powiedzieć prokuraturze, że  w tym samym czasie był tez prezesem zarządu Fundacji Komunikacji Społecznej. Nie  było by w tym nic dziwnego, gdyby ta fundacja na polecenie posła Zawiszy nie otrzymywała od EE darowizn. Z tego co ustaliła prokuratura  było tego  jakieś 50 tys. Cały obrót z filmu to 200 tyś, a 70 kasuje żona i fundacja posła PiS. Niech ktoś  teraz powie, że  to nie Zawisza kręcił lody i nakręcał zlecenie dla EE z Poczty Polskiej.
Prokuratora nie zauważyła, iż  Magdalena Zawisza umowę na rzeczone 20 tyś  podpisała w sierpniu, scenariusz  filmu miała pisać już w  styczniu. Poczta na pomysł zamówienie produkcji  filmu wpadała  zaś w czerwcu (podpisano umowę   z EE)
EE otrzymało też zlecenia na przegrywanie filmów z WARS S.A  na  kwotę około 40 tyś zł. Za wydatkowanie tych pieniędzy na rzecz EE  kolejarze zostali oskarżani przez prokuraturę w Warszawie.

Są też dowody na to, że spółka CT Creative Team S.A., w której Leszek Bucior był prezesem zarządu przekazywała w oparciu o „lewe” faktury znaczne kwoty do EE.
I znowu ten Bucior. Pan B. Jak podano wyżej był w: IŚ, zarządzie Banku Pocztowego, KNUFiE, RON Leasing.
Co  jest dziwnego w  pierwotnym śledztwie w sprawie wyłudzeń pieniędzy z Poczty Polskiej przez spółkę  posła Zawiszy? Otóż decyzja o umorzeniu (przedwczesnym) zapadła 25 października 2005 r. Można przypuszczać dlaczego!

WOFF& Fila –Lublin.  Bartlomiej S.

To druga spółka, która otrzymała w tym samym czasie zlecenie na produkcje identycznego filmu z Poczty Polskiej,  a której dotyczyło to samo śledztwo Ten kosztował jednak nie 200 tys., a 450 tyś. Dlaczego?  Kasa płynęła do niej również z:

ESI Distrybiution  35, oraz 8.5  tyś zł
B&C  Doradztwo Ekonomiczne- Warszawa 76 tys.  - za sprzedaż znaku towarowego
Nałęczowianka  - 12 tys.
UNICOLOR Warszawa – 11 tyś.

 
Tych transakcji nie skontrolowano krzyżowo na ich prawdziwość.

Najciekawsze jest jednak  to, że tych przychodów oraz wpływu z Poczty Polskiej za produkcje filmu „Poczta Polska” spółka WOOF nie zgłosiła  do opodatkowania.
Krótka uwaga. O ile w sprawie w/ w podmiotu prokurator w oparciu o kontrole UKS poznał całą działalność  tej firmy (został  nawet przez US wniesiony akt oskarżenia o oszustwa podatkowe), to w przypadku EE, pomimo, że kontrola UKS w firmie Zawiszy  też miała miejsce,  to do akt śledztwa   nie został dołączony  nigdy protokół z kontroli skarbowej.
Dlaczego? Czego obawiano się - może takie same oszustwa podatkowe jak w przypadku WOFF?  Czy dotacje przekazywane Fundacji Zawiszy w Warszawie (FKRS)  były księgowane  w ciężar CIT?

„Grupa  Kapitałowa Marcinkiewicz, Łuczak & Lazaorowicz 
GrupSYNTE –  obecna siedziba w Gorzowie  (Łuczak,  Ewa Rękawicka, Raifesen Investments- Lazarowicz) 
VIA Menagment S.A. . (Łuczak, Anna Pokusa Jelenska, Ewa Rękawicka, Dymitr Hirsch) TREFIL spółka z o.o. (Ewa Rękawicka, Leszek Bucior)
RON Leasing (DOVERY Finanace, 
DOVERY Investments, PONAR Wadowice. ClLIF Investments)

W sprawie podmiotu SYNTE Najwyższa Izba Kontroli zawiadomiła w 2001 roku prokuraturę. W doniesieniu NIK informowała, że na konta spółki żony Łuczaka płynęły pieniądze za fikcyjne zlecenia, będące łapówkami za koncesje na UMTS. Faktycznie  SYNTE zainkasowała około 1.3  mln zł z opracowania dotyczące możliwości pozyskania gniazdek telewizji kablowej Kaczyński przekazał postępowanie do V Wydziału Śledczego. Naczelnikiem tego wydziału  był w tamtym czasie obecny Prokurator Okręgowy w Warszawie. Śledztwo podzielono na dwa wątki. Pierwszy dotyczył przyjmowania korzyści majątkowych w związku z przetargiem na UMTS. Drugi dotyczył wyprowadzenia przez pracowników tej spółki kwoty identycznej  jak  wpływy za  wyżej opisane zlecenie.  Czy to przypadek? Milion wpływa na konto za fikcyjne zlecenia i dokładnie taka kwota znika bez rozliczenia z  firmy. Biegły sądowy w opinii dla prokuratury napisał; - działania osób, które pobierały z kont takie kwoty miały charakter niegospodarności i były działaniem na szkodę spółki SYNTE S.A. UKS napisał w wystąpieniu pokontrolnym, że spółka nie miała możliwości sporządzenia takich opracowań. Pomimo takich mocnych „kwitów” prokuratura nie  skojarzyła, iż pobrana i nierozliczona kasa, to jakieś „lewe” wpłaty  za bliżej nie określone transakcje. Wprawdzie nie dało się udowodnić wprost łapówki, ale  osobom, które „skubnęły” taka kasę, należało postawić zarzuty przywłaszczenia tych pieniędzy lub działania na szkodę osoby prawnej.
Nic z tych rzeczy - prokurator Szeliga „pchnął” sprawę poza plecami, wiedzą i bez pośrednictwa Prokuratora Okręgowego  w Świdnicy, do prokuratury rejonowej -  również w Świdnicy. Jakież było zdziwienie Okręgowego w Świdnicy, kiedy posel Nowak wypytywał się o śledztwo przekazane z Radomia. Okręgowy szedł w „zaparte” i twierdził, iż takiego śledztwa w jego okręgu nie było. Po ustaleniach poczynionych u okręgowego w Radomiu okazało się, że sprawą zajmował się osobiście zastępca rejonowego w Świdnicy. Jak to się stało, ze panowie z rejonu zataili przed szefem, że mają taki kwiatek  związany z Łuczkiem. Śledztwo zostało „ukręcone”. Po jedynym krótkim przesłuchaniu pani Ewy Rekawickiej (to ona buchnęła tę kasę),  która  zeznała, że  nie może sobie nic przypomnieć i powiedzieć do sprawy, bo nie ma dokumentacji spółki,  ponieważ siedziba jest  w innym mieście - dano spokój. Prokurator wiedział gdzie  można znaleźć kwity SYNTE SA, ale postanowił nie drążyć i sprawę  uciął  niczym krawiec nożyczkami. W styczniu tego roku  śledztwo zostało podjęte. Stało się to wskutek interwencji Nowaka.

Co się dzieje dalej?  Żona Łuczaka sprzedała spółkę z taką „dziurą budżetowa”   za  500 tys. dwóm paniom. Jedną  z nich była bardzo zaprzyjaźniona z Łuczakiem. Była  to Ewa Rękawicka.  Gwiazda i Oberprezes wszystkich Geschaeftów Łuczaka. Firma wg aktywów warta około 4 mln zł wędruje za 500 tys. do "ulubienicy" Łuczaka - 25 letniej asystentki zarządu. Ale i to nie jest koniec tej historii. Miesiąc później obie panie sprzedają SYNTE spółce Reifeisen Investments, reprezentowanej przez samego  Lazarowicza - uwaga – za 4 mln zł. Krótko później zostają podjęte dwie uchwały - pierwsza o likwidacji spółki, druga o uchyleniu uchwały likwidacyjnej. Skutek? Przeniesienie siedziby do Gorzowa Wielkopolskiego; kapitał 11 mln zł; przez zarządu - Ewa Rękawicka.
Pytanie - dlaczego Reifeisen Investments lokuje spółkę odkupioną od Łuczków w grodzie Marcinkiewicza; skąd   w spółce 11 mln zł?

Ewa Rękawicka, Dymitr Hirsch i Leszek Bucior byli prezesami spółek RON Leasing, VIA Menagment  Gorzów,  TREFIL lub DOVERY Finanace, i DOVERY Investments.  Po tym zestawieniu widać, komu Fleugel  z PFRON za półdarmo sprzedał RON Leasing.
Nic dziwnego, że PO Warszawa Praga zawiesiła śledztwo VDs51/05 (2004 r). RON Leasing obracał  w roku również akcjami PONARU WADOWICE. W tym czasie „lody” w  tej firmie kręcił zamordowany Głowala (był członkiem rady nadzorczej)

Kolejne podmioty związane z Łuczkami
Pomorskie Kopalnie Żwiru (Łuczak)
Dolnośląskie Surowce Skalne (Łuczak)
Jeleniogórskie Kopalnie Żwiru (Łuczak)
Borowskie Kopalnie Granitu (Łuczak)
Góra Kamienista  (Łuczak)
NAMYŚLIN (Łuczak)
GRAS (Łuczak)
GRANIT Traiding (Łuczak)
DOLMEL (Łuczak)

W przypadku połowy tych podmiotów nie można  ustalić, gdzie są zarejestrowane lub zarządy nie przedkładają dokumentacji finansowej

Jeszcze jeden kwiatek:
WALEDZIAK i jego fundacja   „DEBATA”:
Zbigniew Niezgoda
Dariusz Selin
Maciej Pawlicki
Krzysztof  NOWAK
Waldemar GASPER

Prawie każdy  zarząd w/w spółek popełnia przestępstwo z art. 69 Ustawy o rachunkowości i nie przedkłada do KRS wszystkich wymaganych dokumentów finansowych.  Nie przedkładanie przez długie lata przez Marcinkiewicza, Waledziaka, Stycznia, Zawiszę oraz Iwo Bandera wymaganej dokumentacji, nasuwa  pytanie – jaka kasa, oraz jakie transakcje przechodzą przez założone  przez tak ważnych polityków podmioty? Wskazane w statutach zakresy działalności jak najbardziej daję pierwszorzędną możliwość prania pieniędzy.

Początek został zrobiony – Zawisza ma już śledztwo  z art. 299 kk. Teraz czas aby fundacje   i podmioty Zawiszy  oraz Marcinkiewicza przekazały opinii publicznej wykaż przychodów   i rozchodów. Panie ministrze Ziobro – jak pan bada   w Katowicach fundacje prezydentowej,  to proszę dać pełne wsparcie prokuratorom z Lublina. Konieczne jest też „przeprostowanie”  w opisanych wyżej sprawach - prokuratorów warszawskich.
Koniecznym jest też  przyglądanie się sprawie SYNTE w Świdnicy. To postępowanie dotyczy przetargu stulecia- na UMTS.

Zbigniew NOWAK  (oświadczam, iż nie jestem inspirowany przez "ponure" siły zmierzające do utrącenia prac komisji śledczej ds. banków oraz zdezawuowania lub utrącenia kandydatury posła Zawiszy na szefa tej komisji. Tak twierdzi między czasie poseł Zawisza.

od red.
Tylko w pierwszym roku (2000)  działalności Fundacji Rozwoju Komunikacji Społecznej wpłynęło 1.3 mln zl. Na wynagrodzenia wydano 300 tyś. Gdzie podziała się reszta  tych pieniędzy?

Teraz  jesteśmy  bliżej wyjaśnienia wątpliwości związanych z majątkiem posła Waledziaka. Budowa domku  za 100 zł m kw. Zawisza też  wybudował w dwa lata dom o powierzchni 400 m za 380 tyś zł.

Kolejnym śledztwem  do "lustracji" przez www.raportnowaka.pl - po jego zakończeniu będzie postępowanie dotyczące przekazywania kasy do Telewizji Familijnej. Tam też działała spółka Waledziak& Gasper

Panowie prokuratorzy... nic nie umrze śmiercią naturalną.

RAPORT NOWAKA - Poseł Zbigniew Nowak przedstawia wiele faktów z polskiego życia politycznego

Podobne tematy znajdziesz w dziale: 
 ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia
i wiele innych w kolejnych działach czasopisma "AFERY PRAWA":
   SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe 
www.aferyprawa.com  
Redaktor Naczelny:
mgr inż.  ZDZISŁAW RACZKOWSKI

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
 

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~qwxrzta
13-12-2010 / 00:10
halloweenall.info/ht/sitemap.htm halloween tombstones halloweenall.info/ht/sitemap.htm halloweenall.info/ht/sitemap.htm halloweenall.info/ht/sitemap.htm halloweenall.info/ht/sitemap.htm halloweenall.info/ht/rss.xml halloween tombstones halloweenall.info/ht/rss.xml halloweenall.info/ht/rss.xml halloweenall.info/ht/rss.xml halloweenall.info/ht/rss.xml halloweenall.info/ht/index.htm halloween tombstones halloweenall.info/ht/index.htm halloweenall.info/ht/index.htm halloweenall.info/ht/index.htm halloweenall.info/ht/index.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstones.htm halloween tombstones halloweenall.info/ht/halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-sayings.htm funny halloween tombstone sayings halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/halloween-decorations-tombstones.htm halloween decorations tombstones halloweenall.info/ht/halloween-decorations-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-decorations-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-decorations-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-decorations-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-foam-tombstones.htm halloween foam tombstones halloweenall.info/ht/halloween-foam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-foam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-foam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-foam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-epitaphs.htm halloween tombstone epitaphs halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-epitaphs.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-epitaphs.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-epitaphs.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-epitaphs.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-names.htm halloween tombstone names halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/home-made-halloween-tombstones.htm home made halloween tombstones halloweenall.info/ht/home-made-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/home-made-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/home-made-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/home-made-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/styrofoam-tombstones.htm styrofoam tombstones halloweenall.info/ht/styrofoam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/styrofoam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/styrofoam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/styrofoam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/spooky-tombstones.htm spooky tombstones halloweenall.info/ht/spooky-tombstones.htm halloweenall.info/ht/spooky-tombstones.htm halloweenall.info/ht/spooky-tombstones.htm halloweenall.info/ht/spooky-tombstones.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-names.htm funny halloween tombstone names halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/printable-halloween-tombstones.htm printable halloween tombstones halloweenall.info/ht/printable-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/printable-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/printable-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/printable-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-patterns.htm halloween tombstone patterns halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-patterns.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-patterns.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-patterns.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-patterns.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-quotes.htm halloween tombstone quotes halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-quotes.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-quotes.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-quotes.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-quotes.htm halloweenall.info/ht/halloween-headstone-sayings.htm halloween headstone sayings halloweenall.info/ht/halloween-headstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/halloween-headstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/halloween-headstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/halloween-headstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-gravestone-sayings.htm funny gravestone sayings halloweenall.info/ht/funny-gravestone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-gravestone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-gravestone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-gravestone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-thanksgiving-sayings.htm funny thanksgiving sayings halloweenall.info/ht/funny-thanksgiving-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-thanksgiving-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-thanksgiving-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-thanksgiving-sayings.htm halloweenall.info/ht/halloween-epitaphs.htm halloween epitaphs halloweenall.info/ht/halloween-epitaphs.htm halloweenall.info/ht/halloween-epitaphs.htm halloweenall.info/ht/halloween-epitaphs.htm halloweenall.info/ht/halloween-epitaphs.htm
~zmwskaf
12-12-2010 / 00:02
halloweenall.info/ht/sitemap.htm halloween tombstones halloweenall.info/ht/sitemap.htm halloweenall.info/ht/sitemap.htm halloweenall.info/ht/sitemap.htm halloweenall.info/ht/sitemap.htm halloweenall.info/ht/rss.xml halloween tombstones halloweenall.info/ht/rss.xml halloweenall.info/ht/rss.xml halloweenall.info/ht/rss.xml halloweenall.info/ht/rss.xml halloweenall.info/ht/index.htm halloween tombstones halloweenall.info/ht/index.htm halloweenall.info/ht/index.htm halloweenall.info/ht/index.htm halloweenall.info/ht/index.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstones.htm halloween tombstones halloweenall.info/ht/halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-sayings.htm funny halloween tombstone sayings halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/halloween-decorations-tombstones.htm halloween decorations tombstones halloweenall.info/ht/halloween-decorations-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-decorations-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-decorations-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-decorations-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-foam-tombstones.htm halloween foam tombstones halloweenall.info/ht/halloween-foam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-foam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-foam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-foam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-epitaphs.htm halloween tombstone epitaphs halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-epitaphs.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-epitaphs.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-epitaphs.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-epitaphs.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-names.htm halloween tombstone names halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/home-made-halloween-tombstones.htm home made halloween tombstones halloweenall.info/ht/home-made-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/home-made-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/home-made-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/home-made-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/styrofoam-tombstones.htm styrofoam tombstones halloweenall.info/ht/styrofoam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/styrofoam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/styrofoam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/styrofoam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/spooky-tombstones.htm spooky tombstones halloweenall.info/ht/spooky-tombstones.htm halloweenall.info/ht/spooky-tombstones.htm halloweenall.info/ht/spooky-tombstones.htm halloweenall.info/ht/spooky-tombstones.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-names.htm funny halloween tombstone names halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/printable-halloween-tombstones.htm printable halloween tombstones halloweenall.info/ht/printable-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/printable-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/printable-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/printable-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-patterns.htm halloween tombstone patterns halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-patterns.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-patterns.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-patterns.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-patterns.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-quotes.htm halloween tombstone quotes halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-quotes.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-quotes.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-quotes.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-quotes.htm halloweenall.info/ht/halloween-headstone-sayings.htm halloween headstone sayings halloweenall.info/ht/halloween-headstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/halloween-headstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/halloween-headstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/halloween-headstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-gravestone-sayings.htm funny gravestone sayings halloweenall.info/ht/funny-gravestone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-gravestone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-gravestone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-gravestone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-thanksgiving-sayings.htm funny thanksgiving sayings halloweenall.info/ht/funny-thanksgiving-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-thanksgiving-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-thanksgiving-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-thanksgiving-sayings.htm halloweenall.info/ht/halloween-epitaphs.htm halloween epitaphs halloweenall.info/ht/halloween-epitaphs.htm halloweenall.info/ht/halloween-epitaphs.htm halloweenall.info/ht/halloween-epitaphs.htm halloweenall.info/ht/halloween-epitaphs.htm
~jwxgbyj
11-12-2010 / 00:06
halloweenall.info/ht/sitemap.htm halloween tombstones halloweenall.info/ht/sitemap.htm halloweenall.info/ht/sitemap.htm halloweenall.info/ht/sitemap.htm halloweenall.info/ht/sitemap.htm halloweenall.info/ht/rss.xml halloween tombstones halloweenall.info/ht/rss.xml halloweenall.info/ht/rss.xml halloweenall.info/ht/rss.xml halloweenall.info/ht/rss.xml halloweenall.info/ht/index.htm halloween tombstones halloweenall.info/ht/index.htm halloweenall.info/ht/index.htm halloweenall.info/ht/index.htm halloweenall.info/ht/index.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstones.htm halloween tombstones halloweenall.info/ht/halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-sayings.htm funny halloween tombstone sayings halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/halloween-decorations-tombstones.htm halloween decorations tombstones halloweenall.info/ht/halloween-decorations-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-decorations-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-decorations-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-decorations-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-foam-tombstones.htm halloween foam tombstones halloweenall.info/ht/halloween-foam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-foam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-foam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-foam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-epitaphs.htm halloween tombstone epitaphs halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-epitaphs.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-epitaphs.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-epitaphs.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-epitaphs.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-names.htm halloween tombstone names halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/home-made-halloween-tombstones.htm home made halloween tombstones halloweenall.info/ht/home-made-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/home-made-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/home-made-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/home-made-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/styrofoam-tombstones.htm styrofoam tombstones halloweenall.info/ht/styrofoam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/styrofoam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/styrofoam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/styrofoam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/spooky-tombstones.htm spooky tombstones halloweenall.info/ht/spooky-tombstones.htm halloweenall.info/ht/spooky-tombstones.htm halloweenall.info/ht/spooky-tombstones.htm halloweenall.info/ht/spooky-tombstones.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-names.htm funny halloween tombstone names halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/printable-halloween-tombstones.htm printable halloween tombstones halloweenall.info/ht/printable-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/printable-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/printable-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/printable-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-patterns.htm halloween tombstone patterns halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-patterns.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-patterns.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-patterns.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-patterns.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-quotes.htm halloween tombstone quotes halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-quotes.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-quotes.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-quotes.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-quotes.htm halloweenall.info/ht/halloween-headstone-sayings.htm halloween headstone sayings halloweenall.info/ht/halloween-headstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/halloween-headstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/halloween-headstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/halloween-headstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-gravestone-sayings.htm funny gravestone sayings halloweenall.info/ht/funny-gravestone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-gravestone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-gravestone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-gravestone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-thanksgiving-sayings.htm funny thanksgiving sayings halloweenall.info/ht/funny-thanksgiving-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-thanksgiving-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-thanksgiving-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-thanksgiving-sayings.htm halloweenall.info/ht/halloween-epitaphs.htm halloween epitaphs halloweenall.info/ht/halloween-epitaphs.htm halloweenall.info/ht/halloween-epitaphs.htm halloweenall.info/ht/halloween-epitaphs.htm halloweenall.info/ht/halloween-epitaphs.htm
~qgdkwmx
07-12-2010 / 00:11
halloweenall.info/ht/sitemap.htm halloween tombstones halloweenall.info/ht/sitemap.htm halloweenall.info/ht/sitemap.htm halloweenall.info/ht/sitemap.htm halloweenall.info/ht/sitemap.htm halloweenall.info/ht/rss.xml halloween tombstones halloweenall.info/ht/rss.xml halloweenall.info/ht/rss.xml halloweenall.info/ht/rss.xml halloweenall.info/ht/rss.xml halloweenall.info/ht/index.htm halloween tombstones halloweenall.info/ht/index.htm halloweenall.info/ht/index.htm halloweenall.info/ht/index.htm halloweenall.info/ht/index.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstones.htm halloween tombstones halloweenall.info/ht/halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-sayings.htm funny halloween tombstone sayings halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/halloween-decorations-tombstones.htm halloween decorations tombstones halloweenall.info/ht/halloween-decorations-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-decorations-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-decorations-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-decorations-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-foam-tombstones.htm halloween foam tombstones halloweenall.info/ht/halloween-foam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-foam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-foam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-foam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-epitaphs.htm halloween tombstone epitaphs halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-epitaphs.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-epitaphs.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-epitaphs.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-epitaphs.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-names.htm halloween tombstone names halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/home-made-halloween-tombstones.htm home made halloween tombstones halloweenall.info/ht/home-made-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/home-made-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/home-made-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/home-made-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/styrofoam-tombstones.htm styrofoam tombstones halloweenall.info/ht/styrofoam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/styrofoam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/styrofoam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/styrofoam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/spooky-tombstones.htm spooky tombstones halloweenall.info/ht/spooky-tombstones.htm halloweenall.info/ht/spooky-tombstones.htm halloweenall.info/ht/spooky-tombstones.htm halloweenall.info/ht/spooky-tombstones.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-names.htm funny halloween tombstone names halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/printable-halloween-tombstones.htm printable halloween tombstones halloweenall.info/ht/printable-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/printable-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/printable-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/printable-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-patterns.htm halloween tombstone patterns halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-patterns.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-patterns.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-patterns.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-patterns.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-quotes.htm halloween tombstone quotes halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-quotes.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-quotes.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-quotes.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-quotes.htm halloweenall.info/ht/halloween-headstone-sayings.htm halloween headstone sayings halloweenall.info/ht/halloween-headstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/halloween-headstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/halloween-headstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/halloween-headstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-gravestone-sayings.htm funny gravestone sayings halloweenall.info/ht/funny-gravestone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-gravestone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-gravestone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-gravestone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-thanksgiving-sayings.htm funny thanksgiving sayings halloweenall.info/ht/funny-thanksgiving-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-thanksgiving-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-thanksgiving-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-thanksgiving-sayings.htm halloweenall.info/ht/halloween-epitaphs.htm halloween epitaphs halloweenall.info/ht/halloween-epitaphs.htm halloweenall.info/ht/halloween-epitaphs.htm halloweenall.info/ht/halloween-epitaphs.htm halloweenall.info/ht/halloween-epitaphs.htm
~ylcqimw
05-12-2010 / 00:10
halloweenall.info/ht/sitemap.htm halloween tombstones halloweenall.info/ht/sitemap.htm halloweenall.info/ht/sitemap.htm halloweenall.info/ht/sitemap.htm halloweenall.info/ht/sitemap.htm halloweenall.info/ht/rss.xml halloween tombstones halloweenall.info/ht/rss.xml halloweenall.info/ht/rss.xml halloweenall.info/ht/rss.xml halloweenall.info/ht/rss.xml halloweenall.info/ht/index.htm halloween tombstones halloweenall.info/ht/index.htm halloweenall.info/ht/index.htm halloweenall.info/ht/index.htm halloweenall.info/ht/index.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstones.htm halloween tombstones halloweenall.info/ht/halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-sayings.htm funny halloween tombstone sayings halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/halloween-decorations-tombstones.htm halloween decorations tombstones halloweenall.info/ht/halloween-decorations-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-decorations-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-decorations-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-decorations-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-foam-tombstones.htm halloween foam tombstones halloweenall.info/ht/halloween-foam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-foam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-foam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-foam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-epitaphs.htm halloween tombstone epitaphs halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-epitaphs.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-epitaphs.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-epitaphs.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-epitaphs.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-names.htm halloween tombstone names halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/home-made-halloween-tombstones.htm home made halloween tombstones halloweenall.info/ht/home-made-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/home-made-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/home-made-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/home-made-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/styrofoam-tombstones.htm styrofoam tombstones halloweenall.info/ht/styrofoam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/styrofoam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/styrofoam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/styrofoam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/spooky-tombstones.htm spooky tombstones halloweenall.info/ht/spooky-tombstones.htm halloweenall.info/ht/spooky-tombstones.htm halloweenall.info/ht/spooky-tombstones.htm halloweenall.info/ht/spooky-tombstones.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-names.htm funny halloween tombstone names halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/printable-halloween-tombstones.htm printable halloween tombstones halloweenall.info/ht/printable-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/printable-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/printable-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/printable-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-patterns.htm halloween tombstone patterns halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-patterns.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-patterns.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-patterns.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-patterns.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-quotes.htm halloween tombstone quotes halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-quotes.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-quotes.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-quotes.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-quotes.htm halloweenall.info/ht/halloween-headstone-sayings.htm halloween headstone sayings halloweenall.info/ht/halloween-headstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/halloween-headstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/halloween-headstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/halloween-headstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-gravestone-sayings.htm funny gravestone sayings halloweenall.info/ht/funny-gravestone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-gravestone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-gravestone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-gravestone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-thanksgiving-sayings.htm funny thanksgiving sayings halloweenall.info/ht/funny-thanksgiving-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-thanksgiving-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-thanksgiving-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-thanksgiving-sayings.htm halloweenall.info/ht/halloween-epitaphs.htm halloween epitaphs halloweenall.info/ht/halloween-epitaphs.htm halloweenall.info/ht/halloween-epitaphs.htm halloweenall.info/ht/halloween-epitaphs.htm halloweenall.info/ht/halloween-epitaphs.htm
~trpgisr
04-12-2010 / 00:09
halloweenall.info/ht/sitemap.htm halloween tombstones halloweenall.info/ht/sitemap.htm halloweenall.info/ht/sitemap.htm halloweenall.info/ht/sitemap.htm halloweenall.info/ht/sitemap.htm halloweenall.info/ht/rss.xml halloween tombstones halloweenall.info/ht/rss.xml halloweenall.info/ht/rss.xml halloweenall.info/ht/rss.xml halloweenall.info/ht/rss.xml halloweenall.info/ht/index.htm halloween tombstones halloweenall.info/ht/index.htm halloweenall.info/ht/index.htm halloweenall.info/ht/index.htm halloweenall.info/ht/index.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstones.htm halloween tombstones halloweenall.info/ht/halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-sayings.htm funny halloween tombstone sayings halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/halloween-decorations-tombstones.htm halloween decorations tombstones halloweenall.info/ht/halloween-decorations-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-decorations-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-decorations-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-decorations-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-foam-tombstones.htm halloween foam tombstones halloweenall.info/ht/halloween-foam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-foam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-foam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-foam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-epitaphs.htm halloween tombstone epitaphs halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-epitaphs.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-epitaphs.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-epitaphs.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-epitaphs.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-names.htm halloween tombstone names halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/home-made-halloween-tombstones.htm home made halloween tombstones halloweenall.info/ht/home-made-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/home-made-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/home-made-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/home-made-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/styrofoam-tombstones.htm styrofoam tombstones halloweenall.info/ht/styrofoam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/styrofoam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/styrofoam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/styrofoam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/spooky-tombstones.htm spooky tombstones halloweenall.info/ht/spooky-tombstones.htm halloweenall.info/ht/spooky-tombstones.htm halloweenall.info/ht/spooky-tombstones.htm halloweenall.info/ht/spooky-tombstones.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-names.htm funny halloween tombstone names halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/printable-halloween-tombstones.htm printable halloween tombstones halloweenall.info/ht/printable-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/printable-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/printable-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/printable-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-patterns.htm halloween tombstone patterns halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-patterns.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-patterns.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-patterns.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-patterns.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-quotes.htm halloween tombstone quotes halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-quotes.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-quotes.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-quotes.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-quotes.htm halloweenall.info/ht/halloween-headstone-sayings.htm halloween headstone sayings halloweenall.info/ht/halloween-headstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/halloween-headstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/halloween-headstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/halloween-headstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-gravestone-sayings.htm funny gravestone sayings halloweenall.info/ht/funny-gravestone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-gravestone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-gravestone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-gravestone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-thanksgiving-sayings.htm funny thanksgiving sayings halloweenall.info/ht/funny-thanksgiving-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-thanksgiving-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-thanksgiving-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-thanksgiving-sayings.htm halloweenall.info/ht/halloween-epitaphs.htm halloween epitaphs halloweenall.info/ht/halloween-epitaphs.htm halloweenall.info/ht/halloween-epitaphs.htm halloweenall.info/ht/halloween-epitaphs.htm halloweenall.info/ht/halloween-epitaphs.htm
~grbvzlt
01-12-2010 / 00:12
halloweenall.info/ht/sitemap.htm halloween tombstones halloweenall.info/ht/sitemap.htm halloweenall.info/ht/sitemap.htm halloweenall.info/ht/sitemap.htm halloweenall.info/ht/sitemap.htm halloweenall.info/ht/rss.xml halloween tombstones halloweenall.info/ht/rss.xml halloweenall.info/ht/rss.xml halloweenall.info/ht/rss.xml halloweenall.info/ht/rss.xml halloweenall.info/ht/index.htm halloween tombstones halloweenall.info/ht/index.htm halloweenall.info/ht/index.htm halloweenall.info/ht/index.htm halloweenall.info/ht/index.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstones.htm halloween tombstones halloweenall.info/ht/halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-sayings.htm funny halloween tombstone sayings halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/halloween-decorations-tombstones.htm halloween decorations tombstones halloweenall.info/ht/halloween-decorations-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-decorations-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-decorations-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-decorations-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-foam-tombstones.htm halloween foam tombstones halloweenall.info/ht/halloween-foam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-foam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-foam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-foam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-epitaphs.htm halloween tombstone epitaphs halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-epitaphs.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-epitaphs.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-epitaphs.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-epitaphs.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-names.htm halloween tombstone names halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/home-made-halloween-tombstones.htm home made halloween tombstones halloweenall.info/ht/home-made-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/home-made-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/home-made-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/home-made-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/styrofoam-tombstones.htm styrofoam tombstones halloweenall.info/ht/styrofoam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/styrofoam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/styrofoam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/styrofoam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/spooky-tombstones.htm spooky tombstones halloweenall.info/ht/spooky-tombstones.htm halloweenall.info/ht/spooky-tombstones.htm halloweenall.info/ht/spooky-tombstones.htm halloweenall.info/ht/spooky-tombstones.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-names.htm funny halloween tombstone names halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/printable-halloween-tombstones.htm printable halloween tombstones halloweenall.info/ht/printable-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/printable-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/printable-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/printable-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-patterns.htm halloween tombstone patterns halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-patterns.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-patterns.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-patterns.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-patterns.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-quotes.htm halloween tombstone quotes halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-quotes.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-quotes.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-quotes.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-quotes.htm halloweenall.info/ht/halloween-headstone-sayings.htm halloween headstone sayings halloweenall.info/ht/halloween-headstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/halloween-headstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/halloween-headstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/halloween-headstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-gravestone-sayings.htm funny gravestone sayings halloweenall.info/ht/funny-gravestone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-gravestone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-gravestone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-gravestone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-thanksgiving-sayings.htm funny thanksgiving sayings halloweenall.info/ht/funny-thanksgiving-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-thanksgiving-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-thanksgiving-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-thanksgiving-sayings.htm halloweenall.info/ht/halloween-epitaphs.htm halloween epitaphs halloweenall.info/ht/halloween-epitaphs.htm halloweenall.info/ht/halloween-epitaphs.htm halloweenall.info/ht/halloween-epitaphs.htm halloweenall.info/ht/halloween-epitaphs.htm
~dpfuzfi
29-11-2010 / 23:25
halloweenall.info/ht/sitemap.htm halloween tombstones halloweenall.info/ht/sitemap.htm halloweenall.info/ht/sitemap.htm halloweenall.info/ht/sitemap.htm halloweenall.info/ht/sitemap.htm halloweenall.info/ht/rss.xml halloween tombstones halloweenall.info/ht/rss.xml halloweenall.info/ht/rss.xml halloweenall.info/ht/rss.xml halloweenall.info/ht/rss.xml halloweenall.info/ht/index.htm halloween tombstones halloweenall.info/ht/index.htm halloweenall.info/ht/index.htm halloweenall.info/ht/index.htm halloweenall.info/ht/index.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstones.htm halloween tombstones halloweenall.info/ht/halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-sayings.htm funny halloween tombstone sayings halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/halloween-decorations-tombstones.htm halloween decorations tombstones halloweenall.info/ht/halloween-decorations-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-decorations-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-decorations-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-decorations-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-foam-tombstones.htm halloween foam tombstones halloweenall.info/ht/halloween-foam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-foam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-foam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-foam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-epitaphs.htm halloween tombstone epitaphs halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-epitaphs.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-epitaphs.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-epitaphs.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-epitaphs.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-names.htm halloween tombstone names halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/home-made-halloween-tombstones.htm home made halloween tombstones halloweenall.info/ht/home-made-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/home-made-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/home-made-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/home-made-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/styrofoam-tombstones.htm styrofoam tombstones halloweenall.info/ht/styrofoam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/styrofoam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/styrofoam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/styrofoam-tombstones.htm halloweenall.info/ht/spooky-tombstones.htm spooky tombstones halloweenall.info/ht/spooky-tombstones.htm halloweenall.info/ht/spooky-tombstones.htm halloweenall.info/ht/spooky-tombstones.htm halloweenall.info/ht/spooky-tombstones.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-names.htm funny halloween tombstone names halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/funny-halloween-tombstone-names.htm halloweenall.info/ht/printable-halloween-tombstones.htm printable halloween tombstones halloweenall.info/ht/printable-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/printable-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/printable-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/printable-halloween-tombstones.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-patterns.htm halloween tombstone patterns halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-patterns.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-patterns.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-patterns.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-patterns.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-quotes.htm halloween tombstone quotes halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-quotes.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-quotes.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-quotes.htm halloweenall.info/ht/halloween-tombstone-quotes.htm halloweenall.info/ht/halloween-headstone-sayings.htm halloween headstone sayings halloweenall.info/ht/halloween-headstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/halloween-headstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/halloween-headstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/halloween-headstone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-gravestone-sayings.htm funny gravestone sayings halloweenall.info/ht/funny-gravestone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-gravestone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-gravestone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-gravestone-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-thanksgiving-sayings.htm funny thanksgiving sayings halloweenall.info/ht/funny-thanksgiving-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-thanksgiving-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-thanksgiving-sayings.htm halloweenall.info/ht/funny-thanksgiving-sayings.htm halloweenall.info/ht/halloween-epitaphs.htm halloween epitaphs halloweenall.info/ht/halloween-epitaphs.htm halloweenall.info/ht/halloween-epitaphs.htm halloweenall.info/ht/halloween-epitaphs.htm halloweenall.info/ht/halloween-epitaphs.htm