Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
17 września 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 23-11-2015

List otwarty pokrzywdzonego w aferze finansowej Jana Jączka do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro - Zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa przez Dyrektora Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości Waldemara Szmidta.

Zapraszamy media i osoby zainteresowane 24 listopada 2015 r. godz. 12:45 na sprawę apelacyjną w Sądzie Okręgowym w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18 sala 126.

Tychy, dnia 23 listopada 2015 r.

Jan Jączek
e-mail: jan.jaczek@gmail.com
 

                                                                  Szanowny Pan
                                                                 
Zbigniew Ziobro
                                                                 
Minister Sprawiedliwości RP
                                                                 
Al. Ujazdowskie 11
                                                                 
00-950 Warszawa
 

List otwarty pokrzywdzonego w aferze finansowej i procesowej
oraz Wniosek o odwołanie z funkcji Dyrektora Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości Waldemara Szmidta i wszczęcie postępowania dyscyplinarnego oraz karnego przeciwko niemu i jego poplecznikom
 

Na podstawie treści art. 37g, art. 107 §1, art. 114 §1 i inne Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych, uprzejmie wnoszę o skontrolowanie sposobu wykonywania obowiązków nadzorczych przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach. 

W Zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa przez Dyrektora Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości Waldemara Szmidta i jego popleczników na moją szkodę, z datą 12 maja 2015 r., zaadresowane do Wydziału Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji przy Prokuraturze Generalnej RP oraz Prokuratora  Generalnego RP Andrzeja Seremeta (które  przesyłam w załączeniu) wskazałem i udowodniłem istnienie układu przestępczego na obszarze apelacji katowickiej, mającego związek z dużą aferą finansową i procesową.   

Jako  pokrzywdzony w tej aferze finansowej i procesowej od 28 listopada 2008 roku do dziś, nie odzyskałem środków pieniężnych znacznej wartości, z powodu istnienia ogromnej korupcji w apelacji katowickiej, co wielokrotnie dokumentowałem. Za moją walkę o prawdę, sprawiedliwość i odzyskanie zagrabionego majątku jestem szykanowany i represjonowany przez sitwę prokuratorsko-sędziowską. Z ZEMSTY I W ODWECIE,  zostałem oskarżony o znieważenie sędziego SA Waldemara Szmidta,  którego znacznie wcześniej oskarżałem o działanie w zmowie przestępczej z prokuraturą oraz czyny karalne popełnione na moją szkodę i innych pokrzywdzonych w tej aferze.

Dowód: akta Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: VI Ka 210/15, liczne akta sądowe i prokuratorskie, znajdujące się w apelacji katowickiej, dotyczące pokrzywdzonych Michaliny i Jana Jączek. 

UZASADNIENIE 

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Ministra Sprawiedliwości o zbadanie licznych akt sądowych i prokuratorskich dotyczących  mnie i mojej matki Michaliny Jączek, jako pokrzywdzonych w dużej aferze finansowej i procesowej, przez istniejący układ przestępczy w apelacji katowickiej i prokuraturze.

Dowód: akta Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: VI Ka 210/15, liczne akta sądowe i prokuratorskie, znajdujące się w apelacji katowickiej, dotyczące pokrzywdzonych Michaliny i Jana Jączek. 

Dnia 28 listopada 2008 r. jako pokrzywdzony w dużej aferze finansowej, złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, na szkodę mojej matki Michaliny Jączek i mojej osoby, zaadresowane do Prokuratury Krajowej, Wydział Przestępczości Zorganizowanej.  

Śledztwo toczy się już PONAD SZEŚĆ LAT,  bez jakichkolwiek rzetelnych i obiektywnych decyzji merytorycznych kończących tok postępowania i ciągle jest na etapie postępowania przygotowawczego. Przez wiele lat władze prokuratorskie i sądownicze ukrywały przede mną kluczowy dowód w sprawie, jakim jest „PROTOKÓŁ GENERALNEGO INSPEKTORATU NADZORU BANKOWEGO”,  Z DNIA 20 GRUDNIA 2007 ROKU, w którym zespół funkcjonariuszy o najwyższym statusie i kwalifikacjach zawodowych, stwierdził świadome i zawinione naruszenie przez Getin Noble Bank SA Ustawy Prawo Bankowe, między innymi: art. 70 ust. 1 Ustawy Prawo Bankowe, art. 79 a  ust. 4 pkt 1  Ustawy Prawo Bankowe, art. 128 ust. 1 pkt 3 Ustawy Prawo Bankowe, cytuję:

"Proces kredytowania tych akcji oceniono jako mało ostrożnościowy i budzący wątpliwości na tle  obowiązujących przepisów prawa.

Uwagi budziły w szczególności:

- obowiązujące zasady wyliczania zdolności kredytowej, niezgodne z postanowieniami art. 70 ust. 1 ustawy Prawo bankowe,

- przejściowa zmiana wewnętrznych limitów koncentracji wierzytelności w okresie kredytowania zakupu akcji,

- naruszenie przez Bank postanowień art. 79a ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo bankowe,

- brak środków pieniężnych na finansowanie przez Bank akcji kredytowej, związanej z udzieleniem kredytów na zakup akcji LC Corp,

- przejściowe obniżenie współczynnika wypłacalności poniżej normy ostrożnościowej, określonej przepisami art. 128 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo bankowe (...).”

Dowód: Protokół Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, z dnia 20 grudnia 2007 roku, liczący 120 stron. 

Kuriozalny jest fakt, że obecnie pozoruje śledztwo prokurator Krzysztof Jarzyna z Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich, na którego 8 marca 2013 r., złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, ponieważ wydał już wcześniej postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa, rażąco łamiąc przepisy prawa. Jednak Sąd Okręgowy w Katowicach uznał moje zażalenie i nakazał prokuraturze kontynuowanie śledztwa w sprawie afery finansowej i rażącego łamania prawa przez prokuratora Katarzynę Napora-Brodowy.

Dowód: postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 28.01.2015 r., sygn. akt IV Cz 1300/14. 

NIE TRZEBA BYĆ ŻADNYM BIEGŁYM ANI SPECJALISTĄ, ABY ZROZUMIEĆ I UZNAĆ OSZUSTWO BANKU. Jednak nie mogę odzyskać środków pieniężnych znacznej wartości przejętych w wyniku oszustwa, ponieważ śledztwo „prowadzą” prokuratorzy, którzy bezczelnie i bezkarnie podają oczywiste kłamstwa do dokumentów mających znaczenie prawne i dowodowe,  sprzeczne z materiałem dowodowym sprawy, manipulują i mataczą tokiem postępowania, chronią się nawzajem oraz popełniają inne czyny karalne.

Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich, sygn. akt 1 Ds.593/12, sygn. akt: 1 Ds. 209/15  i inne akta sprawy. 

DO DZIŚ nie spotkałem rzetelnego i uczciwego prokuratora, który z mocy ustawy zobowiązany jest mi pomóc jako pokrzywdzonemu. Za to,  że wskazywałem i udowadniałem czyny karalne popełniane na moją szkodę, przez funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości, Z ZEMSTY I W ODWECIE,  zostałem oskarżony przez prokuratora Małgorzatę Kaczmarczyk-Suchan o znieważenie sędziego SA Waldemara Szmidta,  którego znacznie wcześniej oskarżałem o działanie w zmowie przestępczej z prokuraturą i inne przestępstwa. Istotę sprawy i główny proces odwleka się w nieskończoność, natomiast z premedytacją, w pośpiechu i w sposób rażąco sprzeczny z prawem skazano mnie za ujawnienie prawdy, co nazwano znieważeniem sędziego SA Waldemara Szmidta, co szczegółowo opisałem w „Zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa przez Dyrektora Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości Waldemara Szmidta i jego popleczników na moją szkodę”, z datą 12 maja 2015 r., zaadresowane do Wydziału Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji przy Prokuraturze Generalnej RP oraz Prokuratora  Generalnego RP Andrzeja Seremeta, które  przesyłam w załączeniu. 

W powyższym zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa, NA 12 STRONACH zdemaskowałem liczne i tylko najważniejsze matactwa oraz oszustwa procesowe prokuratorów i sędziów apelacji katowickiej oraz udowodniłem związek przestępczy, bezkarnie chroniący siebie nawzajem. 

Przedstawiony przeze mnie stan faktyczny, potwierdza 16 osób wraz ze mną w zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa,  z dnia 10 września 2012 r., zaadresowanym i wysłanym do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, którego treść cytuję:

 

„Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

 

My niżej podpisani, na podstawie art. 304 §1 KPK zawiadamiamy, że w dniu 22 sierpnia 2012r. byliśmy w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, który rozpoznawał „Skargę pokrzywdzonego Jana Jączka na bezczynność-przewlekłość prokuratury w sprawie afery finansowej Getin Banku SA”, z dnia 20 lipca 2012 r., zaadresowaną do Sądu Apelacyjnego w Katowicach. 

Sąd Apelacyjny w Katowicach w składzie: przewodniczący sędzia SA Waldemar Szmidt, sędzia SA Grażyna Wilk, sędzia SA Marek Charuza  świadomie i celowo nie rozpoznali wniosków dziennikarzy zgłoszonych na początku posiedzenia sądu, uniemożliwili również pokrzywdzonemu Janowi Jączek złożenie wniosków oraz uzasadnienie wniosku o wyłączenie sędziego SA Waldemara Szmidta od udziału w tej sprawie.

Przewodniczący sędzia SA Waldemar Szmidt bezprawnie żądał, by publiczność i dziennikarze opuścili salę sądową, odmawiał dziennikarzom wskazania podstawy prawnej, na jakiej domagał się wyłączenia jawności posiedzenia sądu. Tymczasem zgodnie z treścią  Uchwały Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2012 r., sygn. I KZP 26/11 w postępowaniu karnym jawne są posiedzenia, na których sąd rozpoznaje lub rozstrzyga sprawę. 

Nadto sędzia ten bezprawnie wezwał policję sądową wobec dziennikarzy i publiczności, którzy nie przeszkadzali w żaden sposób w posiedzeniu, a jedynie stanowili społeczną kontrolę w niniejszej sprawie. Będąca na sali sądowej prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach Bożena Jaworek-Kaziród nie reagowała na rażące łamanie prawa i naruszanie powagi urzędu sędziego przez powyżej wskazanych sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach (…)”. 

Dodaję, że powyższe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, podpisało osobiście szesnaście osób, podając także swoje miejsce zamieszkania. Od dnia 10 września 2012 roku do dziś władze prokuratorskie i władze sądownicze  ŚWIADOMIE I CELOWO NIE ROZPOZNAŁY ISTOTNYCH ZARZUTÓW PRZECIWKO SĘDZIEMU WALDEMAROWI SZMIDTOWI I JEGO POPLECZNIKOM.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt VI Ka 210/15 i inne akta. 

Podkreślić należy, że z wielką zajadłością, ja jestem ścigany za rzekome znieważenie sędziego Waldemara Szmidta i nawet już po raz drugi ukarano mnie karą grzywny (pierwszy raz 22 sierpnia 2012 r. – 500 zł, drugi raz 5 marca 2014 r. – kwotą 500 zł plus 955,90 zł), ZA TEN SAM CZYN.

Dowód: akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt VI Ka 210/15 i inne akta.

Dnia 24 listopada 2015 r. o godz. 12:45 w Sądzie Okręgowym w Katowicach, przy ul. Andrzeja 16/18 sala 126 ma zostać rozpoznana moja apelacja od skandalicznego i bezprawnego skazania mnie za rzekome znieważenie sędziego Waldemara Szmidta. Kuriozalny jest fakt, że na ostatniej rozprawie sędziowie Sądu Okręgowego w Katowicach w osobach: Edyta Kowalik, Agata Błachowiak-Kaleta i Tomasz Salachna, bezprawnie wyłączyli jawność rozprawy sądowej, by ukryć przed opinią publiczną oszustwa procesowe Waldemara Szmidta i jego popleczników.  Przed drzwiami wejściowymi na salę rozprawy ustawiono grupę funkcjonariuszy policji sądowej, którzy uniemożliwili wejście na salę rozpraw dziennikarzom i publiczności. Natomiast na zarządzenie sędziego na sali sądowej umieszczono dwóch policjantów, a moim mężom zaufania nie pozwolono wejść na salę. Dopiero po pewnym czasie, na moje stanowcze żądanie sędzia przewodnicząca pozwoliła wejść i brać udział w rozprawie moim mężom zaufania.

Nadto tak zwany sąd NIE POZWOLIŁ utrwalać obrazu i dźwięku z rozprawy, by kolejny raz manipulować treścią protokołu, który nie odzwierciedla stanu faktycznego przebiegu rozprawy i jest nierzetelny, co jest naruszeniem art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Dowód: świadkowie Pani Helena Nelip-Chmielińska i Pan Wiesław Polczyk, których wskazałem na mężów zaufania. 

Do niniejszego pisma załączam również Skargę pokrzywdzonego na bezczynność, przewlekłość i zaniechania postępowania Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji przy Prokuraturze Generalnej RP oraz Prokuratora Generalnego RP  w sprawie afery finansowej dotyczącej publicznej oferty sprzedaży akcji LC Corp SA i afery procesowej ukrywanej od 28 listopada 2008 roku do dziś przez władze prokuratorskie, z datą 13 lipca 2015 r., zaadresowaną do Sądu Najwyższego w Warszawie. 

Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na przewlekłość postępowania prokuratorskiego, obowiązkiem prokuratury jest niezwłoczne przekazanie niniejszej skargi do Sądu, czego do dziś prokuratura NIE CHCE WYKONAĆ.

Dowód: Skarga pokrzywdzonego na bezczynność, przewlekłość i zaniechania postępowania Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji przy Prokuraturze Generalnej RP oraz Prokuratora Generalnego RP, z datą 13 lipca 2015 r., zaadresowana do Sądu Najwyższego w Warszawie, którą Prokuratura Generalna otrzymała ode mnie listem poleconym w dniu 14 lipca 2015 r. i do dziś nie przekazała do Sądu, mimo obowiązku ustawowego. 

Jednocześnie zawiadamiam, że bezpośrednio na skutek mojej walki o odzyskanie środków finansowych znacznej wartości oraz demaskowaniu przerażającej skali bezprawia w prokuraturze i sądach, jak i policji, stałem się ofiarą represji, między innymi umyślnego odkręcenia i doprowadzenia do odpadnięcia koła w moim samochodzie podczas jazdy na trasie Lędziny - Tychy, GDZIE CUDEM UNIKNĄŁEM ŚMIERCI, wybiciem dwukrotnie szyb w samochodzie, spuszczeniem powietrza w kole samochodu, w czasie przesłuchiwania mnie w Prokuraturze Rejonowej w Siemianowicach Śląskich, wybiciem mi okien w mieszkaniu w Tychach (w dwóch pokojach), gdy w tym czasie przebywałem w Warszawie, groźbami karalnymi i innymi szykanami.

Dowód: akta Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: VI Ka 210/15, liczne akta sądowe i prokuratorskie, znajdujące się w apelacji katowickiej, dotyczące pokrzywdzonych Michaliny i Jana Jączek. 

Reasumując,  bardzo trafne są słowa Pana Jarosława Kaczyńskiego - Prezesa Partii „Prawo i Sprawiedliwość” z dnia 10 maja 2015 r., że POLSKĘ TRZEBA ZMIENIĆ, „nie w imię jakiegoś odwetu, nie w imię nienawiści czy zemsty, tylko w imię czystości Rzeczypospolitej, w imię naszych najbardziej podstawowych interesów i tych moralnych, które w wymiarze historycznym są najważniejsze i tych materialnych związanych z naszym bezpieczeństwem, musimy to uczynić.” 

Biorąc powyższe pod uwagę, niniejszy wniosek jest konieczny i w pełni zasadny. 

                                                                         Pozostaję z wyrazami szacunku

                                                                                        Jan Jączek

 

 

Więcej o sprawie:

Katowice - popełnienie oszustwa procesowego przez sędziego SA Waldemara Szmidta, wniosek o sprostowanie i uzupełnienie protokołu z posiedzenia Sądu Apelacyjnego w Katowicach - Jan Jącek z cyklu oszustwa sądowe
Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziom Sądu Apelacyjnego w Katowicach w osobach: Piotr Mirek, Robert Kirejew, Mirosław Ziaja i sędziom Sądu Okręgowego w Katowicach w osobach: Jacek Krawczyk i Damian Owczarek
Getinbank okradajacy klientów !?!
Protestowali przeciwko rządowi ….. i Getin Bankowi
Czy to bankowcy, czy „finansowi łowcy skór”? Oszustwa Getin(para)banku...
Getin Bank przestaje wypłacać pieniądze klientom
KATOWICE 22.08.2013r. PIKIETA W OBRONIE POKRZYWDZONYCH PRZEZ GETIN BANK SA
Oszukani przez Getin Bank i Czarneckiego
Klienci pokrzywdzeni przez Getin Bank protestują przed jego siedzibą
Zawiadomienie Prezydent Miasta Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz o zgromadzeniu publicznym 24.07.2013r.przed Zarządem Getin Banku –Getin Noble Banku SA
Katowice - wniosek pokrzywdzonego w aferze Getin Gangu Jana Jączka do SO Magdaleny Jagiełło
Warszawa - pikieta osób poszkodowanych przed siedzibą Getin Noble BANK 24 lipca 2013 r. Wniosek do SO Magdaleny Jagiełło
LIST OTWARTY POKRZYWDZONEGO PRZEZ GETIN GANG DO MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI MARKA BIERNACKIEGO
KATOWICE SĄD OKRĘGOWY ROZPRAWA W SPRAWIE AFERY GETIN (PARA) BANKU SA 21.06.2013r. godz.9 
Jan Jączek walczący z Getin Bankiem o ukradzione rodzinie pieniądze zatrzymany z art. 212 kk
Wniosek o ściganie karne prokuratora Małgorzaty Kaczmarczyk-Sucham skrywającą aferę finansową Getin Banku SA Jan Jączek
Afera Getin Banku setki razy większa od Amber Gold? Jan Jączek
Interpelacja Poseł Marii Nowak - OSZUSTWA BANKU i KORUPCJA NA SZCZYTACH WŁADZY na przykładzie Getin parabanku Jan Jączek
Zawiadomienie Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego - Sąd Okręgowy w Katowicach VII Wydział Karny 8 maja 2013 r. o g. 11,10 odbędzie się rozpoznanie skargi Jana Jończyka  na bezczynność i zaniechania prokuratury w sprawie oszustw Getin Banku
ZAPROSZENIE NA ROZPRAWĘ 17 KWIETNIA W SPRAWIE AFERY GETIN BANKU SA - KATOWICE godz. 9.20 
WNIOSEK POKRZYWDZONEGO W AFERZE FINANSOWEJ GETIN BANKU SA O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO PRZECIWKO PREZESOWI SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH JACKOWI GĘSIAKOWI
Pan Andrzej Seremet Prokurator Generalny ZAWIADOMIENIE POKRZYWDZONEGO W AFERZE FINANSOWEJ GETIN BANKU S
WNIOSEK O BEZPOŚREDNI NADZÓR PROKURATORA APELACYJNEGO W WARSZAWIE NAD ŚLEDZTWEM DOT. OSZUSTW GETIN BANKU SA Jan Jączek
LIST OTWARTY POKRZYWDZONEGO W AFERZE FINANSOWEJ GETIN BANKU SA DO WICEPREZESA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DO ZBADANIA AFERY GETIN BANKU SA 
Zawiadomienie SN Izby Karnej przez poszkodowanego w aferze finansowej Getin Banku SA Jana Jączka o przestępstwach funkcjonariuszy władzy.
Nie tylko w Polsce banki oszukują - w USA banki wypłacą odszkodowania za nieprawidłowe zajęcie nieruchomości, a kiedy zapłaci Getin Bank itp. parabanki ?
Ryszard Kalisz  Poseł na Sejm RP  Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka - czy spełni obowiązki do których został wybrany i nagłośni oszustwa Getin Banku SA ?
Prokuratura w Katowicach i kolejny asesor Maciej Rusiński który miernotą wkupuje się do tego grona sitwy ukrywając oszustwa GETIN BANKU SA Jan Jączek
Wniosek pokrzywdzonego Jana Jączka o odwołanie z funkcji Prokuratora Generalnego RP Andrzeja Seremeta ukrywającego przestępstwa finansowe Getin Banku
Jan Jączek - chcą mi zamknąć usta, w sprawie afery finansowej Getin Banku SA ukrywanej przez skorumpowanych prokuratorów i sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
Katowice Sąd Okręgowy - zaproszenie na rozpatrzenie skargi Jana Jączka na przewlekłość postępowania sędziego Marcina Szymczaka w sprawie Getin Banku

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA"
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm - Polska
aferyprawa@gmail.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

 

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Maillot NBA
18-02-2017 / 10:43
www.kobexielite.com/ kobe xi elite www.kobe11elite.top/ Kobe 11 Elite www.kobexelite.top/ Kobe X Elite www.compartec.es/ zapatillas air max 2016 www.nikeairpegasus.fr/ Nike Air Pegasus www.2016maillotnba.fr/ Maillot NBA www.2016nygiants.com/ New York Giants Jersey www.2016lbjshoes.com/ 2016 LBJ Shoes www.canottebasket.it/ Canotte Basket www.2016patriotsmall.com/ New England Patriots Jersey www.2016canottebasket.it/ Canotte Basket www.maglie-nba.it/ Maglie NBA www.canotte-nba.it/ Canotte NBA
~helenka
27-11-2015 / 14:40
A oto głos jednego z wielu "Forumowiczów", cyt. : ~poznanianka : Moim zdaniem gdyby wszystkie rozprawy w sądach były utrwalane wówczas skorumpowani sędziowie i prokuratorzy - przestępcy zostaliby w 100% zdemaskowani. A tak nadal skorumpowani sędziowie i prokuratorzy - przestępcy mają nieograniczoną władzę - robią co chcą - umyślnie bezprawnie rażąco naruszają prawo - stoją ponad prawem - chronią przestępców karnych, gospodarczych, karno-administracyjnych i korupcyjnych. Skorumpowani sędziowie i prokuratorzy - przestępcy - umyślnie bezprawnie okradają Obywateli, bo jest ich rzeczywistą ofiarą ! Wymienić połowę sędziów i prokuratorów naruszających prawo i Konstytucje."
~układowiec
25-11-2015 / 11:55
pamiętacie jak za rządów Marcinkiewicza PlS z Wrocławia kurs dolara skoczył z 1,95 na 3,15 straciliście 6O miliardów $, Zgadnijcie jaki numer szykują Morawieccy, Kępowa, Jackiewicz koleś Misiaka, Huskowskiego, Dolaty, Kimzo,Krauze,
~on
25-11-2015 / 07:51
trzeba się spodziewać że w każdej chwili na Wschodniej ścianie Polski zacznie się konflikt wojenny. wróg w pierwszej kolejności likwiduje prawników urzędników mundurowych. kto z pokrzywdzonych Polaków będzie ich bronił?
~Ciekawski
24-11-2015 / 21:20
No i jaki wynik sprawy?
~obywatel prawa
24-11-2015 / 19:05
Popieram Pana Jana w 100% Ta sprawa to paranoja, która powinna znaleźć finał w ukaraniu urzędników odpowiedzialnych za taki stan rzeczy. Ile jeszcze czasu Pan Jan będzie cierpiał???!! Pozdrawiam
~poszkodowany
23-11-2015 / 19:59
Jestem przeciwko tej hołocie w togach, popieram Pana walkę, należy takich gnojów jak szmidt zamykać w psychiatryku. Postaram się być na sprawie. Powodzenia
~helenka
23-11-2015 / 18:50
Pan Minister Ziobro obiecywał nam rozliczenie tej hołoty... Czekamy i zobaczymy co zrobi?
~set
23-11-2015 / 18:16
zdecydowana postawa rządu i prezydenta w sprawie TK daje nadzieje że i ten bastion czerwonego betonu zacznie się kruszyć. chłopcy z sądowniczej ferajny powinni się zacząć bać, czas rozliczyć drani.
~kgb
23-11-2015 / 12:32
Byłem na rozprawie "prowadzonej" przez Szmidta, o której pisze Pan Janek. Chamstwo i arogancja tego urzędasa, było rażące, rozważałem nawet skłonienie pozostałych uczestników tego procederu zwanego rozprawą, do skierowanie pozwu zbiorowego przeciwko Szmidtowi o znieważenie i naruszenie praw obywatelskich. Jednak realia i wiedza, iż tzw. "wymiar" to w gruncie rzeczy antypolska organizacja przestępcza opanowania głównie przez chazarów (plemię pochodzenia neandertalskiego z komuszymi koneksjami, obecnie o zabarwieniu silnie lewackim ) zniechęcają do dochodzenia jakichkolwiek racji na drodze tzw.sądowej w szczególności w Katowicach gdzie ta banda czuje się wyjątkowo bezkarnie (zapewne tak jak wszędzie). O funkcjonowaniu tej bandy miałem okazję przekonać się osobiście, gdyż dzięki niej utraciłem nieruchomość na rzecz synalka PRL-owskiego ubeka, w której do dziś od ponad dziesięciu lat sobie pomieszkuje na mój koszt. Dzięki zaszczuciu mnie i mojej rodziny przez tzw. sędziów, tzw prokuratorów i tzw policji w Będzinie i w Katowicach musiałem ją wraz z rodziną opuścić. Do dziś płacę za nią podatki pomimo, że nie mogę nią dysponować a próba odzyskania jakichkolwiek pieniędzy w tzw sądzie w Katowicach zakończyła się ukaraniem mnie niemal dwudziestotysięczną kwotą, którą podzielili się członkowie tej bandy. Jeśli tzw "wymiar" nie zostanie zrepolonizowany i nie nastąpi w nim kierowanie się przepisami prawa polskiego zamiast talmudu, wrogość wobec nas, Polaków nie ustanie. Wprawdzie ja utraciłem już nadzieję (chazarzy aby chronić zagarnięte łupy ustanowili sobie instytucję przedawnienia, którą teraz mnie objęli) ufam, że teraz po wyborach coś się zmieni i Panu Jankowi się powiedzie.