Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
27 stycznia 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 21-06-2013

Krakowskie Prokuratorsko - Sądowe Bezprawie

Nazywam się Teresa Kawiak. W zeszłym roku, całodobowo ,przez dwa i pół miesiąca (dwa tygodnie głodówki) razem z Panem Zbigniewem Kękusiem , protestowałam przed Sądem Okręgowym w Krakowie ,domagając się należnych mi praw : prawa do sądu i prawa do swojej własności. W wyniku bezprawnych działań krakowskich organów wymiaru niesprawiedliwości , praw tych pozbawiana jestem od 1994 r. do chwili obecnej.

Publikuję dzisiaj zawiadomienie o popełnieniu przestępstw w sprawie o podział majątku , skierowane do Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie w dniu 26 marca 2013 r. przeciwko sędziemu Pawłowi Styrnie orzekającemu w sprawie , biegłemu sądowemu rzeczoznawcy majątkowemu i wnioskodawcy.

„Działania” podejmowane przez prokuraturę w tej sprawie , w pełni uzasadniają podejrzenie, że w postępowaniu apelacyjnym które odbędzie się 11 lipca 2013 r. zostanę pozbawiona resztek swojej własności. „Odpowiednio” dobrany skład sędziowski , przy wsparciu prokuratury, utrzyma w mocy przestępcze postanowienie o licytacji nieruchomości ,wydane przez „sąd” rejonowy w Wieliczce, aby uniknąć rozpoznania sprawy na nowo przez sąd pierwszej instancji , a zwłaszcza konieczności przeprowadzenia dowodów z banków czy aktualizacji opinii „biegłego. Takie doświadczenia z krakowską apelacją przeszliśmy już wielokrotnie.

Zgodnie z art. 386 par.4 kpc sąd odwoławczy winien uchylić Postanowienie do ponownego rozpoznania, z powodu nierozpoznania istoty sprawy i nie orzeczenie o żądaniach strony , a także konieczności przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości, zwłaszcza ustalenia miejsca przelewu rachunków z Domu Maklerskiego , co stanowi największy problem, albowiem fałszywe dowody do sprawy karnej , uzyskano od członka Zarządu Krakowskiego Domu Maklerskiego, pozaetatowej aplikantki sądowej w tym czasie, obecnie sędzi Sądu Rejonowego w Krakowie!!!

W styczniu tego roku w postępowaniu między instancyjnym minął także okres ważności operatu szacunkowego nieruchomości . Zgodnie z art. 156 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2010 nr. 102.poz. 651) operat szacunkowy – sporządzona na piśmie przez rzeczoznawcę majątkowego opinia o wartości nieruchomości (art. 156 ust.1 u.g.n) może być wykorzystywana do celu, dla którego został sporządzona przez okres 12 miesięcy. Po upływie tego terminu w myśl art.156 ust. 4 u.g.n może być wykorzystywana po potwierdzeniu aktualności przez rzeczoznawcę majątkowego który tą opinię sporządził co obliguje sąd odwoławczy przeprowadzenia tego dowodu na nowo.

„Biegły „ sądowy, aktualizując operat musi dokonać oględzin nieruchomości, uwzględnić stan techniczny nieruchomości i spadek jej wartości (art. 154.1 u.g.n.) Po postawionych mu zarzutach , zobowiązany jest również ustalić wartość rynkową zgodnie z art.151.1 i art. 154.1 u.g.n uwzględniając rodzaj i położenie nieruchomości, co ma wpływ na ceny działek budowlanych. W tej dzielnicy Wieliczki ceny kształtują się w granicach od 20 do 26 tyś. za 1 ar gruntu a nie 3 tyś. jak to ustalił sobie „biegły” – takich cen już nie ma !!! (zał)

W sprawie o rozwód ,toczącej się bezprawnie 10 lat, rodzina okradana była z alimentów „zasądzanych” prywatnymi , nielegalnymi orzeczeniami , przy pomocy sądów karnych i prokuratury zostaliśmy ograbieni z oszczędności, teraz pozbawia się nas reszty tego ,co posiadamy. Jestem pewna że wymyślą coś ,żeby zamknąć mi usta przed rozprawą apelacyjną , bo ośmielam się żądać swoich praw ! ( Zbyszek Kękuś, Bogdan Goczyński , Tadeusz Hołda, Janusz Górzyński i wielu, wielu innych )

Dziesięć lat prowadzimy postępowanie skargowe – bezskutecznie. Winni popełnianego na rodzinie bezprawia ,pozostają bezkarni, chronieni przez najwyższe instancje. Obecnie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w tej sprawie , krąży po rejonowych prokuraturach krakowskich , w celu ustalenia „właściwości ”. Sprawę przekazano ostatnio Prokuraturze Rejonowej Kraków- Śródmieście Wschód, która wielokrotnie odmówiła wszczęcia postępowania w naszych sprawach .(ostatnio w lutym tego roku) Piętro wyżej „urzędują” , już Jako Naczelnicy Wydziału I i III , Prokuratorzy Prokuratury Okręgowej : Leszek Brzegowy i Małgorzata Bojanowska ,odpowiedzialni za postępowanie przygotowawcze w sprawie karnej.

Zastanawiam się po co utworzono Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej w Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie (jedyna właściwa w odniesieniu do wszystkich naszych spraw) i czym się zajmuje ten wydział ? Ściganiem mitycznych „zamachowców” ,udzielaniem ochrony łamiącym prawo sędziom i prokuratorom a może „fabrykowaniem” dowodów na niepokornych , w czasie kiedy „rejonówki” ustalają swoją „właściwość” ?

Skargę na sędziego Pawła Styrnę rozpoznała już (z wiadomym skutkiem) zastępca „rzecznika dyscyplinarnego” Beata Morawiec ścigana przez nas za „ustawienie” nielegalnego procesu karnego.

Proszę o zapoznanie się z tym zawiadomieniem , załączonymi dokumentami i udzieleniem pomocy, poprzez nagłaśnianie naszych spraw również dla mojego bezpieczeństwa . Kolejną publikacją będzie sprawa karna.

Teresa Kawiak

1. Postanowienie z uzasadnieniem o licytacji (6 stron)

1.30.05.2012-postanowienie-Styrna-Pawel-1.jpg 1.30.05.2012-postanowienie-Styrna-Pawel-2.jpg 1.30.05.2012-postanowienie-Styrna-Pawel-3.jpg 1.30.05.2012-postanowienie-Styrna-Pawel-4.jpg 1.30.05.2012-postanowienie-Styrna-Pawel-5.jpg 1.30.05.2012-postanowienie-Styrna-Pawel-6.jpg

 2. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z dnia 26.04.2013 (19stron)

"...

26.03.2013 - Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa - Prokuratura Apelacyjna w Krakowie - Wydział V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej  i Korupcji

Teresa Kawiak Wieliczka dn. 26 .03.2013 r.

Prokuratura Apelacyjna w Krakowie

Wydział V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji
31-553 Kraków ul. Cystersów 18.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Niniejszym , na podstawie art. 304 par.1 kpk., zawiadamiam o popełnieniu przestępstw ściganych z urzędu , określonych w art. 231 par.1 i 2 kk, 239 kk, 291 kk , 233 par.4 kk, art. 271 par.1 i 3 kk, art. 18 kk w zw. z art. 271 par.1 i 3 kk, art. 296 kk , 286 kk

naruszenie art. 7, art. 9, , art. 32 , art. 45, art. 78 , art. 21 ust.1 i art. 64 ust.2 Konstytucji RP , art. 6 Konwencji Praw Człowieka , art. 14 Pakt Praw Obywatelskich - w sprawie o podział majątku wspólnego syg. I Ns 924/05.."

Całość: 26.03.2013 - Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa - Prokuratura Apelacyjna w Krakowie - Wydział V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej  i Korupcji

3. Pismo z Prokuratury Apelacyjnej z dnia 04.04.2013 o przekazaniu sprawy Prokuraturze dla Krakowa - Podgórze.
3.4.04.2013-Naczelnik-Wydzialu-Katarzyna-Plonczyk.jpg

4. Pismo z Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Podgórza z dnia 08.04.2013 o przekazaniu sprawy do Wieliczki.
4.8.04.2013-Prokurator-Rejonowy-Jacek-Para-wlasciwosc.jpg

5. Pismo z Prokuratury Okręgowej z dnia 30.04.2013 od Prokuratora Okręgowego nie uwzględniające wyłączenia prokuratur Krakowskich.
5.30.04.2013-Lidia-Jaryczkowska-wlasciwosc-1.jpg 5.30.04.2013-Lidia-Jaryczkowska-wlasciwosc-2.jpg

6. Postanowienie o umorzenie śledztwa z Prokuratury Rejonowej z dnia 14.12.2012 (z zawiadomienia Maciej Kawiaka)
6.14.12.2012-postanowienie-Aneta-Frankowska-1.jpg 6.14.12.2012-postanowienie-Aneta-Frankowska-2.jpg 6.14.12.2012-postanowienie-Aneta-Frankowska-3.jpg 6.14.12.2012-postanowienie-Aneta-Frankowska-4.jpg 6.14.12.2012-postanowienie-Aneta-Frankowska-5.jpg 6.14.12.2012-postanowienie-Aneta-Frankowska-6.jpg

7. Wezwanie do Prokuratury Rejonowej dla Krakowa - Podgórza z dnia 16.05.2013r.
7.16.05.2013-wezwanie-prokurator.jpg

8. Pismo z Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Podgórza o przekazaniu sprawy Prokuraturze dla Krakowa - Śródmieście.
8.31.05.2013-Prokurator-Jacek-Piekara-wedlug-wlasciwosci.jpg

9. Odpowiedź rzecznika dyscyplinarnego Beaty Morawiec z dnia 15.05.2013
9.15.05.2013-SSO-Beata-Morawiec.jpg

10. Odpowiedź z Sądu z Wieliczki z dnia 11.05.2013r.

10.11.05.2013-SSR-Agata-Maniecka-Kurotaki.jpg

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~teresa Kawiak
25-06-2013 / 14:11
Rozprawa apelacyjna 11.07. 2013. Przed chwilą z sądu otrzymałam informację że nie ma jeszcze wyznaczonego składu sędziowskiego oprócz sędziego sprawozdawcy, Marcina Jakuba Hałgasa powołanego na sędziego Sądu Rejonowego w Myślenicach , Postanowieniem Prezydenta z dnia 28.04. 2009 r.
~teresa kawiak
23-06-2013 / 18:58
Nie rozumiem po co po raz kolejny przekazano sprawę Prokuraturze Rejonowej dla Krakowa- Podgórze która po przesłuchaniu mnie, ponownie stwierdziła swoją niewłaściwość. Zawiadomienie z dnia 26.03. 2013 r. dotyczy sprawy o podział majątku która toczy się w Wieliczce. Równie ciekawe są "wyjaśnienia" Przewodniczącej Sądu Rejonowego w Wieliczce , która stwierdziła że postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Apelacyjna w Krakowie. Chyba pogubili się w swoich matactwach albo usiłują zrobić ze mnie "wariatkę". Grają na czas, licząc na "sprawiedliwy" wyrok w sprawie apelacyjnej. Będą mogli się na nim wspierać odmawiając wszczęcia postępowania.
~teresa kawiak
23-06-2013 / 18:22
Prokuratura w Wieliczce to osobny rozdział. Ciekawe że złożone powtórnie zawiadomienie do Prokuratury Apelacyjnej w tej sprawie, przekazano Prokuraturze dla Krakowa Podgórze w obrębie której przestępstw nie popełniono. Wieliczka wszczęła spór jako "niewłaściwa" bo wcześniej postępowanie "umorzyła" Teraz przekazano Prokuraturze dla Krakowa- Sródmieście także niewłaściwej. Pierwsze zawiadomienie złożone przez syna do Prokuratury Rejonowej w Krakowie przekazano Prokuraturze w Wieliczce . Prokuratura dla Krakowa Śródmieście Wschód W LUTYM TEGO ROKU ODMÓWIŁA WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA Z MOJEGO ZAWIADOMIENIA. Teraz sprawa "krąży , bo chyba zabrakło chętnych do umorzeń czy odmów wszczęcia postępowania. Nie chcą przekazać sprawy poza Kraków bo wyjdzie na jaw całe bezprawie jakie popełniano we wszystkich naszych sprawach.
~odcisk
23-06-2013 / 15:02
Jak to możliwe? Postępowanie przygotowawcze 1Ds 1079/12 prowadziła i umorzyła prokurator Prokuratury Rejonowej w Wieliczce Aneta Frankowska. Natomiast podpis pod tym postanowieniem złożył Prokurator Prokuratury Rejonowej Tomasz Boduch. Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale wydaje się, iż prokurator Aneta Frankowska nie zgadzała sie z takim rozstrzygnięciem i z tego powodu nie podpisała postanowienia o umorzeniu śledztwa. Sąd odwoławczy zgodnie z art. 439 par. 1 pkt 6 k.p.k. powinien uchylić takie orzeczenie niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów z uwagi na zaistnienie tzw. bezwzględnej przyczyny odwoławczej. Nie można też wykłuczyć, że w Wieliczce podobnie jak w całej Polsce niektórzy prokuratorzy są ubezwłasnowolnieni z własnej i nieprzymuszonej woli. Wprawdzie w prokuraturze obowiązuje zasada indyferencji - brak różnicy, to wydaje się, iz zasada ta nie dotyczy podpisu pod decyzją wydaną przez konkretnego prokuratora. Każdy prokurator, to urząd - organ władzy publicznej. Opinia moja jest bardzo subiektywną, więc proszę o dyskusję na forum AP.
~teresa Kawiak
22-06-2013 / 07:25
Chcę dodać, że nigdy nie było moim zamiarem skazywać kogoś na więzienie. Wniosłam sprawę o rozwód bez orzekania o wini, która powinna zakończyć się w 1996 r. Sprawa karna została zainicjowana przez mojego pełnomocnika, sprzedawczyka, na usługach togowej mafi,i Michalinę Zbierzchowską- Ochałek pod pretekstem "niemożności" uzyskania dowodów przez sąd rozwodowy. Nieznajomość przepisów prawa , została wykorzystana przeciwko mnie . Moja "wina" to wskazanie bankowych kont. Dziesięć lat ścigam sędziów i prokuratorów, nie nagłaśniałam swoich spraw ze względu na rodzinę. Teraz żeby uratować dla dzieci to co im pozostało, jestem zmuszona do takiego działania. Opublikujemy postępowanie przed sądem rozwodowym i karnym , żeby pokazać jak niszczy się rodzinę !!!