Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2018

Kielce - zażalenie pokrzywdzonego w aferze finansowo-procesowej Getinbank Jan Jączek

Sąd Okręgowy w Kielcach

III Wydział Karny ul. Seminaryjska 12 a 25-372 Kielce

Za pośrednictwem: Prokuratura Okręgowego w Kielcach

ul. Mickiewicza 7 25-352 Kielce

Dotyczy: akt Prokuratury Okręgowej w Kielcach, sygn. akt PO II Ds 24.2017 i sygn. akt PO II Ds 46.2018

Pokrzywdzony: Jan Jączek, 43-100 Tychy, e-mail: jan.jaczek@gmail.com

Zażalenie pokrzywdzonego w aferze finansowo-procesowej

na postanowienie Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Kielcach Ewy Nowak z dnia 24 września 2018 r., sygn. akt PO II Ds 46.2018, doręczone mi dnia 15 października 2018 r.

Na podstawie art. 25 § 1 pkt 2 KPK w związku z art. 465 § 2 KPK zaskarżam powyższe postanowienie w całości i zawiadamiam Sąd Okręgowy w Kielcach, że przez PONAD DZIEWIĘĆ LAT jestem bezprawnie krzywdzony przez GANG PROKURATORSKO-SĄDOWY, za wiedzą, przyzwoleniem i przy POPLECZNICTWIE Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro i innych wysokich przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości.

Zatem, na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 27 kwietnia 2018 roku, sygn. akt III Kp 340/17 patrz: poniżej punkt VI w związku z art. 19 § 4 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2016 poz. 177 z późn. zm.) oraz § 25 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. 2016 poz. 508 z późn. zm.), ŻĄDAM, BY SĄD ZOBLIGOWAŁ Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej do przeprowadzenia RZETELNEGO i SKUTECZNEGO śledztwa w niżej opisanej sprawie.

UZASADNIENIE


I. Na podstawie art. 304 § 1 KPK w związku z art. 19 § 4 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2016 poz. 177 z późn. zm.) oraz § 25 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. 2016 poz. 508 z późn. zm.), KOLEJNY RAZ zawiadamiam, że od dnia 28 listopada 2008 roku (data złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez przedstawicieli Getin Banku SA) – DO DZIŚ grupa skorumpowanych prokuratorów i ich poplecznicy BEZPRAWNIE uniemożliwiają mi odzyskanie środków pieniężnych znacznej wartości, przejętych przez Getin Bank SA - z naruszeniem ustawy Prawo Bankowe i innych przepisów, wydając orzeczenia rażąco sprzeczne z materiałem dowodowym sprawy, z przepisami prawa, prawidłowym rozumowaniem i orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Patrz: uzasadnienie w załączniku nr 1 – zapytanie poselskie nr 2396.

II. Na podstawie art. 304 § 1 KPK zawiadamiam, że dnia 13 czerwca 2017 r. (będąc w Prokuraturze Okręgowej w Kielcach), poinformowałem osobiści prokuratora Ewę Nowak (w jej gabinecie) o UKRYWANIU AFERY FINANSOWEJ przez gang prokuratorsko-sądowy, uniemożliwiający mi przez WIELE LAT odzyskanie środków pieniężnych znacznej wartości, bezprawnie przejętych przez Getin Bank SA.

Zastępca Prokuratora Okręgowego w Kielcach Ewa Nowak od dnia 13 czerwca 2017 r. do dziś NIC NIE ZROBIŁA W TEJ SPRAWIE, by pomóc mi odzyskać utracone pieniądze w aferze, a wręcz przeciwnie podejmuje działania rażąco sprzeczne z materiałem dowodowym sprawy, przepisami prawa i rozumem.

Dowód: akta Prokuratury Okręgowej w Kielcach, sygn. akt PO II Ds 24.2017 i sygn. akt PO II Ds 46.2018.

III. Obecnie tak zwane „śledztwo” jest JEDYNIE PROWADZONE DLA POZORU przez prokuratora Prokuratury Okręgowej w Kielcach Leszka Jaworskiego, który na podstawie art. 47 § 1 KPK w związku z art. 40 § 1 punkt 6 KPK JEST WYŁĄCZONY Z MOCY USTAWY, ponieważ brał udział w wydaniu zaskarżonego postanowienia.

Dowód: postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 27 kwietnia 2018 roku, sygn. akt III Kp 340/17, który UCHYLIŁ ZASKARŻONE PRZEZE MNIE postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej prokuratorów, wydane przez prokuratora Leszka Jaworskiego z Prokuratury Okręgowej w Kielcach z dnia 30 czerwca 2017 r., sygn. akt PO II Ds.24.2017.

Nadto dnia 10 sierpnia 2017 r. złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prokuratora Leszka Jaworskiego na moją szkodę, zaadresowane do Naczelnika Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Piotra Krupińskiego.

Dowód: Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prokuratora Leszka Jaworskiego z Prokuratury Okręgowej w Kielcach – Naczelnika Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej i jego popleczników na szkodę Jana Jączka pokrzywdzonego w aferze finansowej.

Kuriozalny jest fakt, że prokurator Prokuratury Okręgowej w Kielcach Leszk Jaworski DO DZIŚ JEST SKUTECZNIE CHRONIONY przed odpowiedzialnością karną i dyscyplinarną, jak również jego poplecznicy Zastępca Prokuratora Okręgowego w Kielcach Ewa Nowak i inni, mimo że, popełniają oszustwa procesowe na kwotę znacznej wartości z art. 286 § 1 KK w związku z art. 294 KK i inne przestępstwa na moją szkodę.

Do niniejszego zażalenia dołączam pisma Naczelnika Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Piotra Krupińskiego, do którego zwracałem się o pomoc w tej sprawie, patrz: załączniki nr 2 do nr 7.

Z treści powyższych pism jednoznacznie wynika, w których wskazano podstawę prawną patrz: załączniki nr 2 do nr 7 że śledztwo w tej sprawie POWINNO BYĆ PROWADZONE przez Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej.

IV. Dnia 18 września 2018 r. w Prokuraturze Okręgowej w Kielcach złożyłem Skargę pokrzywdzonego w aferze finansowej na przewlekłość postępowania „prowadzonego” przez Prokuraturę Okręgową w Kielcach, zaadresowaną do Sądu Apelacyjnego w Krakowie, cytuję:

1. Dnia 31 lipca 2017 r. złożyłem zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej prokuratorów, wydane przez prokuratora Leszka Jaworskiego z Prokuratury Okręgowej w Kielcach z dnia 30 czerwca 2017 roku, sygn. akt PO II Ds. 24.2017, zaadresowane do Sądu Okręgowego w Kielcach, cytuję:

I. Dnia 18 czerwca 2007 roku podpisałem umowę kredytową z Getin Bankiem S.A. (obecna nazwa Getin Noble Bank S.A.) na kwotę 20.000.000 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych) z przeznaczeniem na zakup akcji LC Corp S.A. na rynku pierwotnym. W późniejszym czasie UMOWA TA OKAZAŁA SIĘ WIELKIM OSZUSTWEM – AFERĄ – PIRAMIDĄ FINANSOWĄ, w wyniku której śp. moja matka Michalina Jączek straciła wszystkie środki pieniężne – kwotę znacznej wartości – a dodatkowo sędzia Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim Arleta Miszczyk zrobiła Jej zadłużenie na KWOTĘ 40.000.000 PLN (słownie: czterdzieści milionów złotych) na rzecz Getin Banku SA.

Bezpośrednio w wyniku tych nieludzkich – przestępczych działań – moja mama Michalina Jączek przeżywała ogromne cierpienie i ból psychiczny, co doprowadziło Ją do udaru mózgu i śmierci.

Przez ponad dziesięć lat zorganizowana grupa przestępcza prokuratorów i sędziów, NIE TYLKO chroni przed odpowiedzialnością karną i cywilną aferzystów finansowych, uniemożliwiając mi odzyskanie w całości zagrabionych pieniędzy, lecz również działa systemowo, zaprzecza oczywistym faktom, podaje nieprawdę do dokumentów mających znaczenie prawne i dowodowe, wydaje orzeczenia sprzeczne z prawem, prawidłowym rozumowaniem, orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a nadto próbowano mnie fizycznie zlikwidować, etc. Jest to wyjątkowo toksyczna, przestępcza grupa o charakterze mafijnym, której struktury przestępcze są silniejsze od władzy Państwa Polskiego.

W związku z powyższym, na podstawie art. 306 § 1 KPK w związku z art. 25 § 1 pkt 2 KPK wnoszę zażalenie do Sądu Okręgowego w Kielcach na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa, które było jedynie pozorowane i „prowadzone” niezgodnie z prawem PRZECIWKO ZORGANIZOWANEJ GRUPIE PRZESTĘPCZEJ PROKURATORÓW i innym funkcjonariuszom przez prokuratora Leszka Jaworskiego z Prokuratury Okręgowej w Kielcach z dnia 30 czerwca 2017 r., sygn. akt PO II Ds. 24.2017, ZAMIAST BYĆ PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM w Wydziale Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej lub Departamencie Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji właściwej prokuratury.

Podkreślić należy, że ustalenia prokuratora Leszka Jaworskiego SĄ SPRZECZNE z postanowieniem Sądu Rejonowego w Tychach z dnia 28 stycznia 2017 r., sygn. akt II Kp 19/17 w tych samych kwestiach, które on „rozpoznawał”, jak również są rażąco sprzeczne z materiałem dowodowym sprawy, dlatego wnoszę o uwzględnienie tego zażalenia przez Sąd i nakazanie prokuraturze przeprowadzenie rzetelnego i skutecznego śledztwa, dotyczącego opisanej afery finansowej i procesowej.

II. Prokuratorowi Prokuratury Okręgowej w Kielcach Leszkowi Jaworskiemu zarzucam:

1. Pozorowanie śledztwa przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej prokuratorów, w tym przeciwko Prokuratorowi Regionalnemu w Katowicach Tomaszowi Janeczkowi i jego poplecznikom z Prokuratury Krajowej i innym wysokim przedstawicielom Państwa Polskiego, mimo że, na podstawie art. 19 § 4 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2016 poz. 177 z późn. zm.) oraz § 25 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. 2016 poz. 508 z późn. zm.), POSTĘPOWANIE DOTYCZĄCE PRZESTĘPSTW POPEŁNIONYCH PRZEZ PROKURATORÓW I SĘDZIÓW, powinno być prowadzone przez Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. Dodać należy, że w zapytaniu poselskim nr 2396 złożonym przez Posłów na Sejm Pana Janusza Sanockiego i Pana Jerzego Jachnika – Członków Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, wskazano i udowodniono zaniechania i bezczynność najwyższych władz prokuratorskich w tej sprawie.

Odpowiedzi” na powyższe zapytanie poselskie udzielił Zastępca Prokuratora Generalnego Krzysztof Sierak, który m.in. BEZPRAWNIE UMORZYŁ ŚLEDZTWO w sprawie zabójstwa Huberta Mojsiejew, a sposób stosowania prawa przez władze prokuratorskie w tym śledztwie został zakwestionowany przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z dnia 24 marca 2009 roku Mojsiejew przeciwko Polsce nr 118/18/02 (m.in. brak skutecznego śledztwa) i Państwo Polskie zmuszone było rodzinie wypłacić zadośćuczynienie w kwocie dwadzieścia tysięcy euro, a następnie Sąd Okręgowy w Katowicach zasądził dodatkowo rodzinie jeszcze kwotę ponad osiemdziesiąt tysięcy złotych.

Nadto prokurator Krzysztof Sierak pełniąc funkcje Dyrektora Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej, a następnie będąc prokuratorem Prokuratury Generalnej MIMO OBOWIĄZKU USTAWOWEGO pomocy pokrzywdzonym w tej aferze, do dziś nic nie zrobił, poza DZIAŁANIAMI DLA POZORU.

W związku z powyższym, należy ustalić, jaki wpływ miał na niniejsze irracjonalne pozorowane „śledztwo” prokuratorskie Zastępca Prokuratora Generalnego Krzysztof Sierak ?

2. Prokuratorowi Leszkowi Jaworskiemu zarzucam umyślne zaniechanie rozpoznania treści PROTOKOŁU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO - GENERALNEGO INSPEKTORATU NADZORU BANKOWEGO, Z DNIA 20 GRUDNIA 2007 ROKU, kluczowego dowodu w sprawie, w którym zespół funkcjonariuszy o najwyższym statusie i kwalifikacjach zawodowych, stwierdził świadome i zawinione naruszenia przez Getin Bank SA (obecnie Getin Noble Bank SA) szeregu przepisów prawa bankowego, na szkodę klientów.

3. Prokuratorowi Leszkowi Jaworskiemu zarzucam umyślne zaniechanie rozpoznania istotnego dowodu z dokumentu umowy zawartej pomiędzy pokrzywdzonym Janem Jączkiem a Getin Noble Bankiem SA, na okoliczność wypłacenia mi części środków pieniężnych (kwoty znacznej wartości), BEZPRAWNIE PRZEJĘTYCH PRZEZ BANK, CO W OCZYWISTY SPOSÓB JEST PRZYZNANIEM SIĘ DO WINY PRZEZ BANK.

4. Prokuratorowi Leszkowi Jaworskiemu zarzucam umyślne nierozpoznanie istotnego dowodu, iż poplecznicy prokuratora Krzysztofa Jarzyny - pełniący kierownicze funkcje we władzach prokuratorskich, bezprawnie wyznaczyli go do POWTÓRNEGO prowadzenia śledztwa przeciwko przedstawicielom Getin Banku SA mimo, że na podstawie 47 §1 KPK w związku z art. 40 §1 ust. 6 KPK prokurator Krzysztof Jarzyna PODLEGAŁ WYŁĄCZENIU Z MOCY PRAWA OD UDZIAŁU W TEJ SPRAWIE.

5. Prokuratorowi Leszkowi Jaworskiemu zarzucam umyślne zaniechanie rozpoznania notatki urzędowej prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach Mariusza Gózda z dnia 4 maca 2015 r., w której wskazał i przyznał, że śledztwo dotyczące tej afery NIE POWINNO być prowadzone w prokuraturze rejonowej (przez prokuratora Krzysztofa Jarzynę).

6. Nadto prokuratorowi Leszkowi Jaworskiemu zarzucam umyślne podawanie nieprawdy do dokumentu mającego znaczenie prawne i dowodowe (...)”.

Dowód: Skarga pokrzywdzonego w aferze finansowej na przewlekłość postępowania „prowadzonego” przez Prokuraturę Okręgową w Kielcach, z dnia 18 września 2018 roku, zaadresowana do Sądu Apelacyjnego w Krakowie patrz: załączniki nr 8.

Należy podkreślić, że powyższą skargę prokurator Leszek Jaworski przekazał NIEZGODNIE Z WŁAŚCIWOŚCIĄ MIEJSCOWĄ do tak zwanego Sądu Apelacyjnego w Katowicach, czyli do PRZESTĘPCÓW BEZPRAWNIE KRZYWDZĄCYCH MNIE WIELE LAT (przeciwko którym pozoruje śledztwo), zamiast zgodnie z przepisami prawa i z zaadresowaniem tej skargi do Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

V. Tymczasem w postanowieniu Zastępca Prokuratora Okręgowego w Kielcach Ewa Nowak z dnia 24 września 2018 r., sygn. akt PO II Ds 46.2018, Z PEŁNĄ PREMEDYTACJĄ KŁAMIE PODAJĄC NIEPRAWDĘ DO DOKUMENTU mającego znaczenie prawne i dowodowe, cytuję:

(…) W sprawie będącej przedmiotem niniejszego postępowania brak jest jakichkolwiek przesłanek wskazujących na stronnicze, niezgodne z prawem lub nieobiektywne działanie prokuratora.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.”

Dowód: postanowienie Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Kielcach Ewy Nowak z dnia 24 września 2018 r., sygn. akt PO II Ds 46.2018 patrz: załączniki nr 9.

VI. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2018 roku, sygn. akt III Kp 340/17 UCHYLIŁ ZASKARŻONE PRZEZE MNIE postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej prokuratorów, wydane przez prokuratora Leszka Jaworskiego z Prokuratury Okręgowej w Kielcach z dnia 30 czerwca 2017 r., sygn. akt PO II Ds.24.2017, którego fragment cytuję:

(…) Rozpoznając zażalenia skarżącego Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach postanowieniem z dnia 8 maja 2012 r. o sygn. akt IV Kp 241/12 uchylił zaskarżone postanowienie, wskazując, iż z zawiadomienia Jana Jączka wynika, że w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zarzucił on prokuratorom i sędziom apelacji katowickiej popełnienie przestępstw z art. 258 § 1 k.k. w zw. z art. 231 § 2 k.k. na szkodę pokrzywdzonych w aferze finansowej Getin Banku S.A. (t. XII, k. 4323-4324). Proceder ten miał się odbywać za wiedzą i przyzwoleniem Prokuratora Generalnego RP, któremu zarzucił rażące zaniechanie obowiązków służbowych. Zarzut ten został również skierowany wobec funkcjonariuszy publicznych chroniących przed odpowiedzialnością sędziów: Jolantę Kurzawińską-Pasek, Elżbietę Ozga-Świetlik oraz Sławomira Kaczanowskiego, którzy procedowali w sprawie o sygn. akt VI Cz 504/09. Tymczasem analiza akt postępowania wskazuje, iż jego przedmiotem było jedynie kierowanie gróźb wobec Michaliny Jączek, a prowadzący postępowanie nie odniósł się do szeroko opisanych przez skarżącego pozostałych czynów, które opisał w zawiadomieniu. W tej sytuacji Sąd zwrócił uwagę, iż konieczne jest wyszczególnienie poszczególnych czynów zabronionych, co do których Jan Jączek złożył zawiadomienie oraz sporządzenie dokładnego ich opisu, co ma istotne znaczenie, przy uwzględnieniu faktu, iż zawiadamiający dotychczas złożył już wiele zawiadomień o podobnych przedmiotowo okolicznościach faktycznych, a prawidłowe wyodrębnienie konkretnych zarzucanych przestępstw może mieć znaczenie dla oceny tożsamości prowadzonych spraw (przedostatni akapit postanowienia).

Postępowanie w sprawie m.in. brania udziału przez skorumpowanych sędziów i prokuratorów z okręgu Sądu Apelacyjnego i Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem jest ukrywanie przestępstw przedstawicieli Getin Bank S.A. tj. o czyn z art. 258 § 1 k.k. w zw. z art 231 § 2 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. zostało wszczęte w dniu 22 sierpnia 2012 r. pod sygn. akt 1 Ds. 593/12 (t. XXIII, k. 4432)… .”

1. W nawiązaniu do treści powyższego postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 27 kwietnia 2018 roku, sygn. akt III Kp 340/17, WNIOSKUJĘ i ŻĄDAM przesłuchania Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro na okoliczność UKRYWANIA przez niego AFERY FINANSOWO-PROCESOWEJ, a w szczególności ustalenia:

A. Jaki jest motyw, że Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro NIE CHCE wszcząć śledztwa w sprawie afery finansowej – piramidy kredytowej Getin Banku SA ani podwładni mu służbowo prokuratorzy, BEZPRAWNIE DWUKROTNIE umorzonego przez dyspozycyjnego i skorumpowanego prokuratora Krzysztofa Jarzynę, MIMO WIEDZY i OBOWIĄZKU USTAWOWEGO?

B. Dlaczego prokuratorowi Krzysztofowi Jarzynie (i jego poplecznikom) najwyższe władze prokuratorskie zapewniły całkowitą bezkarność, mimo popełnionych oszustw procesowych z art. 286 § 1 KK w związku z art. 294 § 1 KK i innych przestępstw na moją szkodę?

C. Dlaczego Prokurator Rejonowy Sosnowiec-Południe w Sosnowcu Magdalena Ziobro, BEZPRAWNIE CHRONI PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KARNĄ i DYSCYPLINARNĄ prokuratora Krzysztofa Jarzynę (i jego popleczników), który BEZPRAWNIE DWUKROTNIE umorzył śledztwo dotyczące afery finansowej, mimo że był z mocy ustawy wyłączony od udziału w tym śledztwie?

D. Czy pomiędzy prokuratorem Magdaleną Ziobro a Prokuratorem Generalnym Zbigniewem Ziobro JEST POKREWIEŃSTWO i dlaczego najwyższe władze prokuratorskie są CAŁKOWICIE ŚLEPE i GŁUCHE na długi szereg przestępstw popełnionych z pełną premedytacją przez prokuratora Magdalenę Ziobro, na szkodę pokrzywdzonego w aferze finansowo-procesowej Jana Jączka?

E. Dlaczego BEZPRAWNIE i BEZKARNIE prokuratorzy i sędziowie apelacji katowickiej od wielu lat UKRYWAJĄ AFERĘ NA PONAD MILIARD PLN – patrz: zapytanie poselskie nr 2396 – oraz wzajemnie się chronią przed odpowiedzialnością karną i cywilną, uniemożliwiając mi odzyskanie zagrabionych pieniędzy znacznej wartości, a Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro jest ŚLEPY i GŁUCHY na ten przestępczy proceder, mimo interwencji poselskich i ponad STU PISM skierowanych przeze mnie do niego w tej sprawie?

Dowód: liczne akta sprawy dotyczące pokrzywdzonych Michaliny Jączek i Jana Jączka, znajdujące się w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach i w podległych jej jednostkach, w Prokuraturze Krajowej w Warszawie, w sądach apelacji katowickiej, w CBA, w CBŚP, na Policji i w innych instytucjach.

F. Z uwagi na bezsporny fakt, że afera finansowa Getin Banku SA miała miejsce w czerwcu 2007 roku, gdy Ministrem Sprawiedliwości – Prokuratorem Generalnym był Zbigniew Ziobro patrz: załącznik nr 1zapytanie poselskie nr 2396, ŻĄDAM USTALENIA PRZEZ WŁAŚCIWE WŁADZE PAŃSTWA POLSKIEGO, CZY TA AFERA ODBYŁA SIĘ ZA JEGO PRZYZWOLENIEM i DLACZEGO PRZEZ PONAD DZIESIĘĆ LAT JEST ŚLEPY i GŁUCHY W TEJ SPRAWIE oraz podlegli mu funkcjonariusze wymiaru sprawiedliwości?

2. W nawiązaniu do treści powyższego postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 27 kwietnia 2018 roku, sygn. akt III Kp 340/17, WNIOSKUJĘ i ŻĄDAM przesłuchania BYŁEGO Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta na okoliczność UKRYWANIA przez niego AFERY FINANSOWO-PROCESOWEJ, a w szczególności ustalenia:

A. Jaki jest motyw, że BYŁY Prokurator Generalny Andrzej Seremet NIE CHCIAŁ ZAPEWNIĆ MI rzetelnego i skutecznego śledztwa w sprawie afery finansowej – piramidy kredytowej Getin Banku SA ani podwładni mu służbowo prokuratorzy, MIMO WIEDZY i OBOWIĄZKU USTAWOWEGO?

B. Jaki jest motyw, że BYŁY Prokurator Generalny Andrzej Seremet był ŚLEPY i GŁUCHY w sprawie URYWANIA AFERY FINANSOWO-PROCESOWEJ przez podległych mu służbowo skorumpowanych prokuratorów, mimo skierowanych do niego interwencji poselskich, senatorskich i ponad STU PISM złożonych przeze mnie do niego w tej sprawie?

C. Czy BYŁY Prokurator Generalny Andrzej Seremet poniósł jakąkolwiek odpowiedzialność za BEZCZYNNOŚĆ i ZANIECHANIA w sprawie URYWANIA AFERY FINANSOWEJ Getin Banku SA patrz: opisanej w załącznik nr 1zapytanie poselskie nr 2396?

D. Czy BYŁY Prokurator Generalny Andrzej Seremet poniósł jakąkolwiek odpowiedzialność za CHRONIENIE PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KARNĄ i DYSCYPLINARNĄ podległych mu służbowo prokuratorów, którzy od WIELU LAT URYWAJĄ AFERĘ FINANSOWĄ Getin Banku SA?

E. Czy prawdą jest, że obecne władze prokuratorskie BYŁEMU Prokuratorowi Generalnemu Andrzejowi Seremetowi ZAPEWNIŁY CAŁKOWITĄ BEZKARNOŚĆ i NIETYKALNOŚĆ, mimo że, z pełną premedytacją on i podlegli mu służbowo prokuratorzy UKRYWALI AFERĘ FINANSOWO-PROCESOWĄ oraz WZAJEMNIE SIĘ CHRONILI PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KARNĄ i CYWILNĄ?

VII. Do niniejszego zażalenia załączam dokumenty, które mają istotne znaczenie w tej sprawie oraz stanowią uzupełnienie materiału dowodowego na okoliczność istnienia gangu prokuratorsko-sądowego w wymiarze sprawiedliwości:

Załącznik nr 1 – Zapytanie poselskie nr 2396 złożone przez Posłów na Sejm RP Pana Jerzego Jachnika i Pana Janusza Sanockiego, zaadresowane do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego RP.

Załącznik nr 2 – Pismo Naczelnika Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Piotra Krupińskiego, z dnia 26 czerwca 2017 r., zaadresowane do Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej.

Załącznik nr 3Pismo Naczelnika Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Piotra Krupińskiego, z dnia 5 lipca 2017 r., zaadresowane do Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej.

Załącznik nr 4 – Pismo Naczelnika Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Piotra Krupińskiego, z dnia 7 lipca 2017 r., zaadresowane do Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej.

Załącznik nr 5 Pismo Naczelnika Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Piotra Krupińskiego, z dnia 26 lipca 2017 r., zaadresowane do Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej.

Załącznik nr 6 – Pismo Naczelnika Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Piotra Krupińskiego, z dnia 21 sierpnia 2017 r., zaadresowane do Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej.

Załącznik nr 7 Pismo Naczelnika Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Piotra Krupińskiego, z dnia 25 sierpnia 2017 r., zaadresowane do Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej.

Załącznik nr 8 – Skarga pokrzywdzonego w aferze finansowej na przewlekłość postępowania „prowadzonego” przez Prokuraturę Okręgową w Kielcach, z dnia 18 września 2018 roku, zaadresowana do Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

Załącznik nr 9 – Postanowienie Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Kielcach Ewy Nowak z dnia 24 września 2018 r., sygn. akt PO II Ds 46.2018.

Załącznik nr 10 – Gazeta Finansowa, artykuł „Złapani przez Getin Bank SA.”

WNIOSKI KOŃCOWE

VIII. Reasumując powyższe, jako spadkobierca mojej matki śp. Michaliny Jączek pokrzywdzonej w aferze finansowej, kombatanta, osoby odznaczonej przez Prezydenta RP Pana Lecha Kaczyńskiego, a zamęczonej na śmierć przez skorumpowanych funkcjonariuszy wymiaru (NIE)sprawiedliwości, Państwo Polskie ZOBOWIĄZANE JEST MI POMÓC odzyskać środki pieniężne znacznej wartości utracone w wyniku afery – piramidy kredytowej Getin Banku SA, a nie wykonywać działania DLA POZORU i DRĘCZYĆ MNIE PSYCHICZNIE, itd., aby wymusić na mnie rezygnację ze słusznie należnych mi pieniędzy.

Jak zdecydowana większość Polaków popieram obecny Rząd i reformy naprawy Państwa Polskiego, które są już widoczne w wymiarze politycznym, społecznym i gospodarczym. Jednak z przykrością i rozgoryczeniem informuję, że tak jak większość pokrzywdzonych przez wymiar (NIE)sprawiedliwości nie widzimy żadnych pozytywnych zmian w prokuraturze i sądach.

IX. Najwyższy czas rozliczyć przestępców w togach z draństwa i represji na mojej osobie, włącznie z próbą ZABÓJSTWA MNIE, jak również bezprawnego uniemożliwiania mi odzyskania środków pieniężnych znacznej wartości przejętych bezpośrednio z rażącym naruszeniem prawa.

Najwyższy czas również na dymisję Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro. DOŚĆ OBŁUDY, ZAKŁAMANIA i POZORNYCH JEGO DZIAŁAŃ.


X. Niniejsze zażalenie wysyłam za pośrednictwem Poczty Polskiej do tak zwanej Prokuratury Okręgowej w Kielcach i drogą mailową do najwyższych przedstawicieli Państwa Polskiego z prośbą o interwencję i pomoc w opisanej sprawie.

Pokrzywdzony Jan Jączek

Więcej:

RZECZNIK PRASOWY SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH S.S.O. Jacek Krawczyk - interwencja Redakcji w sprawach oszukanego przez Getin Bank Jana Jączka
Zawezwany Skarb Państwa – Prokurator Okręgowy i Rejonowy w Katowicach w związku z aferą GETINBANK. Jan Jączek
Getinbank okradajacy klientów !?!
Protestowali przeciwko rządowi ….. i Getin Bankowi
Czy to bankowcy, czy „finansowi łowcy skór”? Oszustwa Getin(para)banku...
Getin Bank przestaje wypłacać pieniądze klientom
KATOWICE 22.08.2013r. PIKIETA W OBRONIE POKRZYWDZONYCH PRZEZ GETIN BANK SA
Oszukani przez Getin Bank i Czarneckiego
Klienci pokrzywdzeni przez Getin Bank protestują przed jego siedzibą
Zawiadomienie Prezydent Miasta Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz o zgromadzeniu publicznym 24.07.2013r.przed Zarządem Getin Banku –Getin Noble Banku SA
Katowice - wniosek pokrzywdzonego w aferze Getin Gangu Jana Jączka do SO Magdaleny Jagiełło
Warszawa - pikieta osób poszkodowanych przed siedzibą Getin Noble BANK 24 lipca 2013 r. Wniosek do SO Magdaleny Jagiełło
LIST OTWARTY POKRZYWDZONEGO PRZEZ GETIN GANG DO MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI MARKA BIERNACKIEGO
KATOWICE SĄD OKRĘGOWY ROZPRAWA W SPRAWIE AFERY GETIN (PARA) BANKU SA 21.06.2013r. godz.9 
Jan Jączek walczący z Getin Bankiem o ukradzione rodzinie pieniądze zatrzymany z art. 212 kk
Wniosek o ściganie karne prokuratora Małgorzaty Kaczmarczyk-Sucham skrywającą aferę finansową Getin Banku SA Jan Jączek
Afera Getin Banku setki razy większa od Amber Gold? Jan Jączek
Interpelacja Poseł Marii Nowak - OSZUSTWA BANKU i KORUPCJA NA SZCZYTACH WŁADZY na przykładzie Getin parabanku Jan Jączek
Zawiadomienie Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego - Sąd Okręgowy w Katowicach VII Wydział Karny 8 maja 2013 r. o g. 11,10 odbędzie się rozpoznanie skargi Jana Jończyka  na bezczynność i zaniechania prokuratury w sprawie oszustw Getin Banku
ZAPROSZENIE NA ROZPRAWĘ 17 KWIETNIA W SPRAWIE AFERY GETIN BANKU SA - KATOWICE godz. 9.20 
WNIOSEK POKRZYWDZONEGO W AFERZE FINANSOWEJ GETIN BANKU SA O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO PRZECIWKO PREZESOWI SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH JACKOWI GĘSIAKOWI
Pan Andrzej Seremet Prokurator Generalny ZAWIADOMIENIE POKRZYWDZONEGO W AFERZE FINANSOWEJ GETIN BANKU SA
KATOWICE - ZAPROSZENIE NA ROZPRAWĘ W SPRAWIE AFERY GETIN BANKU SA - 25 LUTY
WNIOSEK O BEZPOŚREDNI NADZÓR PROKURATORA APELACYJNEGO W WARSZAWIE NAD ŚLEDZTWEM DOT. OSZUSTW GETIN BANKU SA Jan Jączek
LIST OTWARTY POKRZYWDZONEGO W AFERZE FINANSOWEJ GETIN BANKU SA DO WICEPREZESA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DO ZBADANIA AFERY GETIN BANKU SA 
Zawiadomienie SN Izby Karnej przez poszkodowanego w aferze finansowej Getin Banku SA Jana Jączka o przestępstwach funkcjonariuszy władzy.
Nie tylko w Polsce banki oszukują - w USA banki wypłacą odszkodowania za nieprawidłowe zajęcie nieruchomości, a kiedy zapłaci Getin Bank itp. parabanki ?
Zapraszamy publiczność na rozprawę Jączek przeciwko Getin Noble Bank SA - Sąd Okręgowy Katowice 7 styczeń 2013
Ryszard Kalisz  Poseł na Sejm RP  Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka - czy spełni obowiązki do których został wybrany i nagłośni oszustwa Getin Banku SA ?
Prokuratura w Katowicach i kolejny asesor Maciej Rusiński który miernotą wkupuje się do tego grona sitwy ukrywając oszustwa GETIN BANKU SA Jan Jączek
Wniosek pokrzywdzonego Jana Jączka o odwołanie z funkcji Prokuratora Generalnego RP Andrzeja Seremeta ukrywającego przestępstwa finansowe Getin Banku
Jan Jączek - chcą mi zamknąć usta, w sprawie afery finansowej Getin Banku SA ukrywanej przez skorumpowanych prokuratorów i sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
Katowice Sąd Okręgowy - zaproszenie na rozpatrzenie skargi Jana Jączka na przewlekłość postępowania sędziego Marcina Szymczaka w sprawie Getin Banku
Majordomus do zwolnienia, czyli jak służby olewają Tuska i kryją aferzystów Getin Noble Banku
Poseł i radny zawsze bezradny... przykład niekompetencji Posła PO Borysa Budka. Wniosek o powołanie Sejmowej Komisji do zbadania afery finansowej Getin Banku SA
SĘDZIOWIE I PROKURATORZY ŁAMALI PRAWO nie tylko w sprawie parabanków typu amber gold czy geting banku ! Michał Ziębiński   
Zapraszamy 22.08.2012r. (środa) godz. 9 w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, przy Al. Korfantego 117 odbędzie się rozpoznanie „Skargi Jana Jączka na bezczynność prokuratury w sprawie oszustw parabanku zwanego Getinbankiem...
Przekręty Getin Banku - z zainwestowanych 30 tys. zł po sześciu miesiącach zostało niecałe 20 tys. zł.
List otwarty Jana Jączka do Premiera Donalda Tuska w sprawie oszustwa Getin Banku SA i miliardera Leszka Czarneckiego.
Zawiadomienie Wiceprzewodniczącego PE Pana Jacka Protasiewicza o grupie skorumpowanych prokuratorów i przekupnych sędziów będących na służbie u miliardera Leszka Czarneckiego - właściciela Getin Banku SA  Jan Jączek
Wezwanie do przyłączenia się do procesu przeciw Getin Noble Bankowi za łamanie prawa. Jerzy Kahane  
WNIOSEK O UWZGLĘDNIENIE W ROCZNYM SPRAWOZDANIU Z DZIAŁALNOŚCI PROKURATURY GENERALNEJ RP I PODLEGŁYCH JEJ JEDNOSTEK, BEZPRAWNEGO CHRONIENIA OSZUSTÓW FINANSOWYCH Z GETIN BANKU SA
CBŚ skorumpowane? Wniosek o odwołanie z funkcji Dyrektora Centralnego Biura Śledczego Adama Maruszczaka, który bezprawnie chroni przed odpowiedzialnością karną aferzystów z Getin Banku SA i skorumpowanych funkcjonariuszy publicznych
Getin Noble Bank nie opuści cię nawet po śmierci i doprowadzi do bankructwa. 
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prokuratora Prokuratury Generalnej RP Sławomira Górnickiego w ukrywaniu afery oszustwa klientów przez GETIN BANK SA.
Wniosek pokrzywdzonego do Posłów na Sejm RP o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej celem zbadania afery finansowej Getin Banku SA
List otwarty Jana Jączka pokrzywdzonego przez Leszka Czarneckiego, właściciela Getin Banku S.A. do Premiera Donalda Tuska - czy kolejny poszkodowany przez organa władzy ma zacząć głodówkę, czy spalić się pod budynkiem rządowym?
Zawiadomienie o przestępstwie prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach w osobie Rafała Nagrodzkiego i reszty tej, nie tylko katowickiej sądowo-prokuratorskiej mafii ukrywających oszustwo Getin Banku S.A. i im podobnych
WNIOSEK do Posłów na Sejm RP w sprawie powołania Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania aferY finansowej wywołanej przez przedstawicieli Getin Banku S.A., na szkodę wielu klientów tego banku
Siła brudnych pieniędzy aferzystów z Getin Banku S.A. jest silniejsza od przepisów prawa i władzy Państwa Polskiego -APEL JANA JĄCZKA
Andrzej Seremet Prokurator Generalny - list otwarty dotyczy Getin Bank S.A. oraz bezczynności Prokuratora RP i podległych mu prokuratorów w sprawie brutalnego łamania praw człowieka przez funkcjonariuszy publicznych, na szkodę Michaliny Jączek.
Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka - zawiadomienie o oszustwach w Getin Banku S.A.
ZAPRASZAMY MEDIA na rozprawę Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie rażących zaniechań prokuratorów broniących oszustów z Getin Banku S.A., którzy przejęli miliony z majątków swych klientów.
Jak Czarnecki Leszek właściciel Getin Banku S.A. we współpracy z Domem Maklerskim IDM S.A. oszukuje klientów i manipuluje kursami akcji. 
Jak prokurator Mariola Musiał z Katowic chroni przed odpowiedzialnością karną oszustów z Getin Banku S.A.
List otwarty do sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Prokuratora Generalnego w sprawie doprowadzenia kilkuset klientów Getin Banku S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o znacznej wartości przez osoby działające w imieniu tego banku.

Tematy  w dziale dla inteligentnych:  
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników  

"AFERY PRAWA" 
 
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.eu
  redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm  - Polska
aferyprawa@gmail.com 
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

 

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.