Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 24-09-2012

Dalszy ciąg działań Zbigniewa Kękusia  - pisma do Komendanta Policji w Rzeszowie oraz Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

Kliknij w odpowiedni link:

1. Kraków, dnia 24 września 2012 r.

2012.09.24 Zawiadomienie przez Zbigniewa Kękusia Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie insp. mgr Witolda Szczekały o możliwym stawieniu się przez Z. Kękusia w dniu 24 września 2012 r. w godzinach nocnych w recepcji Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie celem spędzenia tam nocy

2. Kraków, dnia 24 września 2012 r.

2012.09.24 Wniosek Zbigniewa Kękusia do Sądu Okręgowego w Rzeszowie o zasądzenie na rzecz Z. Kękusia odszkodowania w kwocie 20.000,00 zł za przewlekłość postępowania sądowego prowadzonego przez sędzię Sądu Rejonowego w Dębicy Beatę Stój

51e53a6623467939753fd34de4ef8efe_0_0_1_.jpg

2012.09.24 Zawiadomienie przez Zbigniewa Kękusia Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie insp. mgr Witolda Szczekały o możliwym stawieniu się przez Z. Kękusia w dniu 24 września 2012 r. w godzinach nocnych w recepcji Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie celem spędzenia tam nocy

Kraków, dnia 24 września 2012 r.

Pan
Inspektor mgr Witold Szczekała
Komendant Miejski Policji w Rzeszowie
ul. Jagiellońska 13
35-036 Rzeszów


Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o mającym się odbyć w dniu 25 września 2012 r. w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie Wydział II Karny /Plac Śreniawitów 3, godz. 08:40, sala 123/ posiedzeniu w przedmiocie skargi na przewlekłość postępowania sądowego prowadzonego przez sędzię Sądu Rejonowego w Dębicy Beatę Stój w sprawie do sygn. akt II K 854/10.

 2. Zawiadomienie o możliwym stawieniu się przeze mnie w dniu 24 września 2012 r. w godzinach nocnych w recepcji Komendy Miejskiej celem spędzenia tam nocy.

Szanowny Panie,

W załączeniu przesyłam kopię mojego pisma do red. Zbigniewa Bartusia z „Dziennika Polskiego”, zawierającego moją prośbę do o jego uczestnictwo w dniu 25 września 2012 r. w posiedzeniu Sądu Okręgowego w Rzeszowie Wydział II Karny w przedmiocie skargi, którą złożyłem na przewlekłość postępowania sądowego prowadzonego przez sędzię Sądu Rejonowego w Dębicy Beatę Stój w sprawie do sygn. akt II K 854/10.

Wyjaśnia przyczyny mojej obecności w Rzeszowie w dniu 24 września 2012 r. w godzinach nocnych.

Prawomocnym wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. sygn. II K 451/06 sędzia Tomasz Kuczma uznał mnie za winnego popełnienia za pośrednictwem Internetu 18-u przestępstw na szkodę piętnaściorga sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie oraz Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Zolla i jego małżonki, adw. Wiesławy Zoll.

Wyrok sędziego T. Kuczma został następnie uchylony w zakresie wszystkich osiemnastu przypisanych mi czynów.

Wyrokiem z dnia 15 września 2010 r. /sygn. akt II Ko 283/10/ Sąd Okręgowy w Rzeszowie uchylił wyrok sędziego T. Kuczma z powodu oczywistego i rażącego naruszenia prawa materialnego określonego w art. 226 § 1 kk i przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu w Dębicy do ponownego rozpoznania w zakresie 16-u czynów.

Wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r. /sygn. akt IV KK 272/11/ Sąd Najwyższy uchylił wyrok sędziego T. Kuczma z powodu oczywistego i rażącego naruszenia prawa procesowego określonego w art. 366 § 1 kpk i w art. 7 kpk i przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu w Dębicy do ponownego rozpoznania w zakresie pozostałych dwóch czynów.

Czyny, które mi przypisał sędzia Tomasz Kuczma były popełniane w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r.

Sędzia Tomasz Kuczma wydał skazujący mnie wyrok pod moją jako oskarżonego nieobecność, ani raz mnie wcześniej nie przesłuchał.

Po uchyleniu skazującego mnie wyroku w zakresie wszystkich osiemnastu czynów wyżej wymienionymi wyrokami wznowieniowymi i przekazaniu sprawy przeciwko mnie do ponownego rozpoznania, rozpoznaje ją sędzia Beata Stój.

W dniu 3 lipca 2012 r. sędzia Beata Stój wydała postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym.

Ponieważ:

 1. Sąd Okręgowy w Rzeszowie uchylił wyrok sędziego T. Kuczma w zakresie 16-u czynów, nie ze względu na stan mojego zdrowia psychicznego lecz z powodu oczywistego i rażącego naruszenia przez sędziego prawa materialnego,

 2. Sąd Najwyższy uchylił wyrok sędziego T. Kuczma w zakresie pozostałych dwóch czynów, nie ze względu na stan mojego zdrowia psychicznego lecz z powodu oczywistego i rażącego naruszenia przez sędziego prawa procesowego’

 3. czyny, za które skazał mnie sędzia Tomasz Kuczma były popełniane w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r.

 4. moja obecność na rozprawie prowadzonej obecnie, po wznowieniu sprawy nie jest obowiązkowa, skoro sędzia T. Kuczma mógł wydać wyrok w tej samej sprawie pod moją nieobecność, nie przesłuchując mnie wcześniej,

wydane przez sędzię Beatę Stój postanowienie, jak wyżej skutkuje przewłoką w postępowaniu.

Złożyłem w związku z tym skargę w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie.

Sąd wyznaczył posiedzenie w przedmiocie jej rozpoznania na dzień 25 września 2012 r., o godz. … 08:40.

Jakby w nadziei, że nie dojadę … .

Pociąg z Krakowa przyjeżdża do Rzeszowa po godz. 10:00, wcześniejszy o godz. 0:32.

Ponieważ jednym z licznych, kłopotliwych dla mnie skutków uczynienia mnie przez sędziego Tomasza Kuczmę przestępcą była utrata przeze mnie pracy, nie pracuje od ponad trzech lat, co tym skutkuje, że nie stać mnie na pokrycie kosztów pobytu w hotelu, niewykluczone, że jeśli nie znajdę darmowego noclegu, w trosce o własne bezpieczeństwo stawię się w nocy z 24 na 25 września w Komendzie Miejskiej Policji w Rzeszowie.

Proszę się mną nie kłopotać.

Przycupnę sobie gdzieś w kąciku.

Z poważaniem,

dr Zbigniew Kękuś

Załączniki:

Pismo z dnia 19 września 2012 r. do redaktora Zbigniewa Bartusia z „Dziennika Polskiego”.

Do wiadomości:

 1. Sędzia Zbigniew Śnigórski, Prezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, Al. Piłsudskiego 28, 35-001 Rzeszów

 2. Sędzia Tomasz Wojciechowski, Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Plac Śreniawitów 3, 35-959 Rzeszów

 3. Sędzia Barbara Baran,Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie,ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków

 4. Sędzia Andrzej Struzik, Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie,ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków

 5. Insp.Mariusz Dąbek, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji,KomendaWojewódzka Policji w Krakowie,ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

 6. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

 7. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

 8. Pan Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

 9. Pan Leszek Dziura, Dyrektor Oddziału Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie, ul. Krzemionki 30, 30-955 Kraków

 10. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

 11. Pan Marek Kęskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

 12. Pan Adam Młot, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Urząd Miasta Krakowa, Os. Zgody 2, 31-949 Kraków

 13. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków

 14. Pan Marcin Pulit, Dyrektor Radio Kraków S.A., Al. Słowackiego 22, 30-007 Kraków

 15. Pan Józef Stachów, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Kraków”, ul. Szewska 5, 31-009 Kraków

 16. Pan Zbigniew Bartuś, „Dziennik Polski”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

 17. Pani Dorota Stec, „Dziennik Polski”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

 18. Pan Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 19. Państwo: Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowiński, Stanisław Karczewski, Maria Pańczyk - Pozdziej - Marszałek i Wicemarszałkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 20. Państwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchciński, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszałek i Wicemarszałkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 21. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 22. Pan Stanisław Dąbrowski, PrezesSądu Najwyższego, Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 23. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

 24. Pan Jarosław Gowin, Minister Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 25. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28, 02-315 Warszawa

 26. Pan Jarosław Kaczyński - Prezes Prawo i Sprawiedliwość, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa

 27. Pan Leszek Miller- Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ul. Rozbrat 44a, 00-419 Warszawa

 28. Pan Janusz Palikot, Przewodniczący Ruchu Palikota, ul. Fabryczna 16/22 lok. 24, 00-446 Warszawa

 29. Pan Waldemar Pawlak - Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

 30. Strony internetowe:www.zkekus.pl,www.aferyprawa.eu,www.monitor-polski.com,www.NowyEkran.pl

 31. i inni


2012.09.24 Wniosek Zbigniewa Kękusia do Sądu Okręgowego w Rzeszowie o zasądzenie na rzecz Z. Kękusia odszkodowania w kwocie 20.000,00 zł za przewlekłość postępowania sądowego prowadzonego przez sędzię Sądu Rejonowego w Dębicy Beatę Stój

Kraków, dnia 24 września 2012 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Wydział II Karny
Plac Śreniawitów 3
35-959 Rzeszów

Sygn. akt: II S 8/12

Dotyczy:

 1. Posiedzenie w dniu 25 września 2012 r. wprzedmiocie skargi na przewlekłość postępowania sądowego prowadzonego przez sędzię Sądu Rejonowego w Dębicy Beatę Stój w sprawie do sygn. akt II K 854/10.

 2. Wniosek o zasądzenie na moją rzecz kwoty 20.000,00 /słownie: dwadzieścia tysięcy/ zł

Wysoki Sądzie,

W dniu 25 września 2012 r. odbędzie się posiedzenie w przedmiocie rozpoznania mojej skargi na przewlekłość postępowania sądowego prowadzonego przez sędzię Sądu Rejonowego w Dębicy Beatę Stój w sprawie do sygn. akt II K 854/10.

W załączeniu przesyłam kopię mojego pisma z dnia 19 września 2012 r. do red. Zbigniewa Bartusia z „Dziennika Polskiego”, zawierającego moją prośbę o jego uczestnictwo w w.w. posiedzeniu –Załącznik I.

Podaję w nim także przyczyny złożenia przeze mnie skargi, jak wyżej.

Niniejszym wnoszę o zasądzenie na moją rzecz kwoty 20.000,00 zł.

Pragnę przypomnieć, że zostałem oskarżony aktem oskarżenia sporządzonym w dniu 12 czerwca 2006 r. przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławę Ridan, a następnie skazany wyrokiem sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczmę z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. II K 451/06/ za popełnienie za pośrednictwem Internetu 18 czynów, z których:

 1. nie popełniłem żadnego,

 2. piętnaście już w dniu orzekania nie były czynami zabronionymi /znieważenie sędziów w związku z pełnieniem obowiązków służbowych – art. 226 § 1 kk/,

 3. jeden nigdy nie był przestępstwem /znieważenie RPO Andrzeja Zolla jako konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej – art. 226 § 3 kk/.

Z podanych wyżej przyczyn Sąd Okręgowy w Rzeszowie uchylił wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. wyrok sędziego T. Kuczma i przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu w Dębicy w zakresie 16 czynów, a Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r. w zakresie pozostałych dwóch spośród osiemnastu.

Rozpoznająca sprawę po jej wznowieniu wyżej wymienionymi wyrokami wznowieniowymi sędzia Beata Stój wydała w dniu 3 lipca 2012 r. postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym.

To postanowienie nie tylko nie znajduje merytorycznego uzasadnienia, ale także narusza moją godność.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie uchylił wyrok sędziego Tomasza Kuczma z powodu oczywistego i rażącego naruszenia prawa materialnego.

Sąd Najwyższy uchylił go z powodu oczywistego i rażącego naruszenia prawa procesowego.

Stan mojego zdrowia psychicznego ani wtedy, gdy popełniano przypisane mi czyny, ani obecnie nie ma żadnego znaczenia dla postępowania prowadzonego przez sędzię B. Stój.

W dodatku czyny, które przypisał mi niesłusznym wyrokiem sędzia Tomasz Kuczma były popełniane w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r.

Moja obecnie obecność na rozprawie prowadzonej przez sędzię B. Stój jest zbędna.

Sędzia Tomasz Kuczma wydał skazujący mnie wyrok pod moją nieobecność ani raz mnie wcześniej nie przesłuchując.

Takie jego zachowanie za zgodne z prawem uznało potem kilkanaścioro funkcjonariuszy publicznych, w tym m.in. Sąd Okręgowy w Rzeszowie wyrokiem wydanym w dniu 17 kwietnia 2008 r. /sygn. II Kz 124/08/ w składzie, SSO Tomasz Wojciechowski /obecny Prezes Sądu/, SSO Zdzisław Kulpa, SSR de. do SO Marcin Świerk –Załącznik II.

Dowód:Sąd Okręgowy w Rzeszowie, sygn. akt II Kz 124/08, postanowienie z dnia 17 kwietnia 2008 r. –Załącznik II

Pragnę poinformować, że niedopełnienie obowiązków przez prokurator Radosławę Ridan, a potem niesłuszny wyrok sędziego Tomasza Kuczma zniszczyły mi karierę zawodową i życie.

Już tylko z powodu wydanego przeciwko mnie aktu oskarżenia zostałem zwolniony z pracy w ING Banku Śląskim S.A., w którego Centrali byłem zatrudniony na stanowisku Dyrektora Pionu Usług.

Moje tam wynagrodzenie wynosiło 35.000,00 /słownie: trzydzieści pięć tysięcy/ zł miesięcznie, copoświadcza dokument wydany przez ING Bank Śląski S.A. w lutym 2007 r. –Załącznik III:

Zaświadczenie Płatnika Składek (…) 10. Składniki wynagrodzenia za okresy miesięczne.Stałe wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki stałe w pełnej miesięcznej wysokości określonej w umowie o pracę 35.000,00.(…) W pkt 10 wykazano wynagrodzenie zasadnicze wynikające z umowy o pracę w pełnej miesięcznej wysokości– przed pomniejszeniem za okres choroby.”

Dowód: ING Bank Śląski S.A., sporządzone w dniu 12.02.2007 r. przez Naczelnika Wydziału Administracji Płacowej Magdalenę Banasik Zaświadczenie Płatnika Składek –Załącznik III

Kwota zatem, o której zasądzenie na moją korzyść wnoszę jest mniejsza niż kwota … miesięcznego wynagrodzenia, które utraciłem z przyczyn ode mnie niezależnych i leżących wyłącznie po stronie funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości.

Potem, w lutym 2009 r., z powodu skazującego mnie wyroku sędziego T. Kuczma straciłem pracę po raz drugi.

Od tego czasu nie pracuję.

Podjęcie pracy uniemożliwiał mi status przestępcy, w którym trwałem przez cztery lata.

Mój obecny status to oskarżony.

Po raz drugi o te same czyny, tj. o czyny, których nie popełniłem i z których 16-e od dnia 19.10.2006 r. nie są przestępstwami.

Sędzia Beata Stój wydając w dniu 3 lipca 2012 r. postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym spowodowała przewłokę w postępowaniu.

Jego zakończenie i ostateczne uniewinnienie mnie od zarzutów przedstawionych mi jako oskarżonemu po raz drugi zwiększy moje szanse na znalezienie pracy.

Przypomnę, że art. 2 § 1 kpk stanowi:„Przepisy niniejszego kodeksu mają na celu takie ukształtowanie postępowania karnego, aby (…) 4)rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w rozsądnym terminie.”

Sędzia Beata Stój oczywiście i rażąco naruszyła zacytowane wyżej prawo.

Wysoki Sądzie,

Uważam, że posiedzenie, które odbędzie się w dniu 25 września 2012 r. jest doskonałą dla Sądu okazją dla zgodnego z prawem zakończenia trwającego od dnia 5 stycznia 2007 r. – gdy Sąd Okręgowy w Rzeszowie nakazał wydanym w tym dniu postanowieniem /sygn. akt II Kz 675/06/sędziemu Tomaszowi Kuczmie ściganie mnie za 18 czynów, co do których w aktach sprawy przeciwko mnie nie było żadnych dowodów, że ja jestem ich sprawcą i z których 16-e już od dnia 19 października 2006 r. nie są przestępstwami, co potem poświadczył Sąd Najwyższy i … Sąd Okręgowy w Rzeszowie w.w. wyrokami wznowieniowymi – konfliktu Sądu Okręgowego w Rzeszowie ze mną.

Konfliktu, w którym Sąd korzysta z argument siły, tj. wykorzystuje przeciwko mnie posiadaną władzę, a ja z siły argumentu, tj. z posiadanej przeze mnie wiedzy prawniczej.

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

dr Zbigniew Kękuś

Załączniki:

 1. Pismo z dnia 19 września 2012 r. do red. Zbigniewa Bartusia

 2. Sąd Okręgowy w Rzeszowie, sygn. akt II Kz 124/08, postanowienie z dnia 17 kwietnia 2008 r.

 3. ING Bank Śląski S.A., sporządzone w dniu 12.02.2007 r. przez Naczelnika Wydziału Administracji Płacowej Magdalenę Banasik Zaświadczenie Płatnika Składek

Do wiadomości:

 1. Sędzia Zbigniew Śnigórski, Prezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, Al. Piłsudskiego 28, 35-001 Rzeszów

 2. Sędzia Tomasz Wojciechowski, Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Plac Śreniawitów 3, 35-959 Rzeszów

 3. Pan inspektor mgr Witold Szczekała, Komendant Miejski Policji w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 13, 35-036 Rzeszów

 4. Sędzia Barbara Baran,Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie,ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków

 5. Sędzia Andrzej Struzik, Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie,ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków

 6. Insp.Mariusz Dąbek, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji,KomendaWojewódzka Policji w Krakowie,ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

 7. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

 8. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

 9. Pan Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

 10. Pan Leszek Dziura, Dyrektor Oddziału Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie, ul. Krzemionki 30, 30-955 Kraków

 11. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

 12. Pan Marek Kęskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

 13. Pan Adam Młot, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Urząd Miasta Krakowa, Os. Zgody 2, 31-949 Kraków

 14. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków

 15. Pan Marcin Pulit, Dyrektor Radio Kraków S.A., Al. Słowackiego 22, 30-007 Kraków

 16. Pan Józef Stachów, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Kraków”, ul. Szewska 5, 31-009 Kraków

 17. Pan Zbigniew Bartuś, „Dziennik Polski”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

 18. Pani Dorota Stec, „Dziennik Polski”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

 19. Pan Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 20. Państwo: Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowiński, Stanisław Karczewski, Maria Pańczyk - Pozdziej - Marszałek i Wicemarszałkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 21. Państwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchciński, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszałek i Wicemarszałkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 22. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 23. Pan Stanisław Dąbrowski, PrezesSądu Najwyższego, Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 24. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

 25. Pan Jarosław Gowin, Minister Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 26. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28, 02-315 Warszawa

 27. Pan Jarosław Kaczyński - Prezes Prawo i Sprawiedliwość, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa

 28. Pan Leszek Miller- Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ul. Rozbrat 44a, 00-419 Warszawa

 29. Pan Janusz Palikot, Przewodniczący Ruchu Palikota, ul. Fabryczna 16/22 lok. 24, 00-446 Warszawa

 30. Pan Waldemar Pawlak - Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

 31. Strony internetowe:www.zkekus.pl,www.aferyprawa.eu,www.monitor-polski.com,www.NowyEkran.pl

 32. i inni

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Bubby
06-11-2016 / 18:45
~Dayanara
04-11-2016 / 09:13
~Reggie
24-10-2016 / 01:14
~Korupcja
26-09-2012 / 18:54
Żałuję że mnie tam nie było.Jednak do sądów nie będą chodzić ludzie sami.Zaczną chodzić tłumnie i patrzeć im na ręce.Z każdym dniem rośnie liczba pokrzywdzonych nie osądem ,lecz bezprawiem.Aby był osąd musi być Sąd nie błazenada.
~fanka
24-09-2012 / 22:53
i tak trzymać Panie Zbigniewie! ;)