Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
22 października 2021
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA CZARNA MSZA SATANISTÓW W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ Czarna msza w Wielki Czwartek w Środzie Wlkp.

Dziś za pieniądze polskiego podatnika ze Środy Wlkp. Klub O-Kulturalny działający pod auspicjami Stowarzyszenia Struś organizuje czarną satanistyczną mszę.

Stowarzyszenie STRUS jest finansowane przez Gminę Środa Wlkp. (burmistrz W. Zietkowski) i Powiat Środa Wlkp.(starosta P. Piekarski), a także przez "Gazetę Średzką" i radnego Mieczysława Jackowa, byłego posła SLD i burmistrza Środa Wlkp., serdecznego kolegę wielkopolskich sędziów i prokuratorów

Władze finansują tą działalność pomimo, że w przeszłości z winy satanistów dochodziło do profanowania cmentarzy i świątyń na terenie Środy Wlkp.

Oto link do jednej z informacji na temat sprofanowana grobów katolików i profanacji kaplicy cmentarnej w Środzie Wlkp. i sprzętu liturgicznego.

http://www.sroda-wielkopolska.policja.gov.pl/?a=540

Władze tego miasta, które bardzo chętnie wspierają okultyzm i satanizm, to nie widzą natomiast żadnych podstaw prawnych dla pomocy osobom chorym, głodnym, bezdomnym i bezrobotnym. Natomiast zdeklarowanym satanistom przekazuje się pod opiekę dzieci i młodzież. Niestety, ale wiele osób nie chce się tym problemem zainteresować, bo boją się lokalnej sitwy, którą wspiera policja, prokuratura i sąd.

Satanizm, szamanizm, okultyzm, kabała, ezoteryka, etc. - za pieniądze publiczne z Gminy i Powiatu Środa Wlkp. oraz sponsoring prywatny osób publicznych i radnych z tego terenu. Skutek: ogłoszona pocztą pantoflową czarna msza w Wielki Czwartek. Niestety nie pierwsza i pewnie nie ostatnia!

Stowarzyszenie Struś już wcześniej zasłynęło z wystawiania satanistycznej sztuki teatralnej opartej o biblie szatana. Zważywszy na całokształt działalności tych osobników, to nie ulega najmniejszej kwestii, że ktoś inspiruje jakąś obrazoburczą działalność zmierzającą nawet do tworzenia jakiejś synkretycznej religii w otwartej opozycji, wręcz wrogości do Boga i Kościoła Katolickiego! Proszę spenetrować strony www.strus.org.pl i zastanowić się dlaczego takie stowarzyszenie otrzymuje środki publiczne i sponoring prywatny oraz powierza się tym ludziom wychowanie dzieci i kształtowanie gustów i światopoglądu młodzieży? Skąd też dla tej działalności, aż takie poparcie ze strony "Gazety Wyborczej". http://www.strus.org.pl/apokalipsis.html

Teatr IT
zaprasza na spektakl
"Apokalipsis"
16 maja 2006 godz 19.00

Miejsce: Scena Rozmaitości
ul. Polna 86 (róg ul. Marcelińskiej)
www.scenarozmaitosci.pl

Wstęp: bilety 5zł
Do nabycia w E- Bileterii (przy Hotelu Mercure) oraz przed spektaklem
"Życie jest wielkim zaspokojeniem, śmierć wielką wstrzemięźliwością (...) wykorzystaj życie tu i teraz" zagrzmiały pierwsze słowa.
Kolejne postacie chodzące w jednostajnym powolnym rytmie wygłaszały kolejne zdania ze schodów, podestów, wynurzając się między lustrami, by po chwili znów za nimi zniknąć .
Mimo, że postacie w białych kostiumach i wybledzonych twarzach poruszały się powoli i dość transowo, wypowiadanie przez nich teksty zawierały w sobie dużo emocji. Złość, rozczarowanie, zawiść, które pojawiały się w kolejnych tekstach zaczerpniętych z Bibli Szatana Szandora La Vey'a przeplatane były równie mocnymi fragmentami z Apokalipsy św. Jana. Pojawiła się też poezja Williama Blake'a.

Na scenie przez ponad 50 minut toczyła się swoista słowna walka między dwoma siłami. Dobra i zła. Wizja końca świata ukazana przez Teatr IT mogła napawać grozą. Pojawiało się czterech jeźdźców Apokalipsy, którzy przyjdą rozliczyć się ze światem, pojawiły się pytania, kto rządzi tym światem. Bóg, człowiek czy szatan. Padały pytania czym jest dobro, zło.
Jak jednak kończy się IT-ealna wizja końca? Mimo wszystko optymistycznie. Spodziewają się nadejścia Baranka, który opieczętuje sto czterdzieści cztery tysięcy wybrańców.

Spektakl bardzo mroczny, mówiący o trudnym temacie był ciężkim wyzwaniem dla widowni.

Scenariusz - Piotr Pajchrowski Reżyseria - Piotr Pajchrowski, Katarzyna Kicinska, Agata Jasinska Muzyka - Krzysztof Wojciechowski Charakteryzacja - Agata Mantaj Kostiumy - Katarzyna Kicinska Scenografia - Piotr Pajchrowski

Wystąpili: Marta Walczak, Daria Polnar, Katarzyna Gorgolewska, Aneta Rzepczyńska, Jakub Tomaszewski, Katarzyna Ratajczak, Edyta Skoryna, Natalia Durkalec, Agata Jasinska, Agata Szymańska, Magda Wullert, Alicja Tomczak. /Ci wszyscy są żydami, pochodzą z żydowskich rodzin ze Środy Wlkp./ STRUŚ - Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju Umysłowych Ścieżek
Ul. 20 Października 42/13
63-000 Środa Wlkp.
E-mail: strus@strus.org.pl

Tel. kontaktowe:
0 609 402 012 - Piotr Pajchrowski E-mail: piotrpajchrowski@wp.pl

List Pani radnej Kluczyńskiej do Gazety Średzkiej 23.03.2006

Wiele razy byłam na spektaklach Teatru IT, wyrażałam też kiedyś na piśmie szczere uznanie za to co robi i jak znakomicie to robi. Z tym samym zresztą nastawieniem i tym razem przyszłam i przywitałam się z Autorem scenariusza P. Pajchrowskim, przed spektaklem "Apokalipsis" Przykro mi bardzo, że nie wytrzymałam dłużej niż trzydzieści minut. I chyba o tyle za dużo. Niestety, takiej dawki bluźnierstw przeciwko Bogu ze sceny ani nigdy nie słyszałam, ani nie oczekiwałam, ani moja percepcja i tolerancja tak daleko nie sięgają. Z treści programu wynika, że spektakl oparty jest na fragmentach Apokalipsy św. Jana oraz Biblii Szatana Antona Szandora La Veya, (czego już na plakacie nie było).

W moim odczuciu - nastąpiło tu odwrócenie i zaburzenie proporcji pomiędzy obydwoma utworami, skoro pierwszego nie doczekałam. Nie chcę przytaczać owych obrazoburczych treści, ale z całym przekonaniem stwierdzam, że obrażały one moje uczucia religijne i nie tylko moje, co wynika z późniejszych rozmów z niektórymi osobami.

Nie po to też przychodzę na koncert, czy spektakl, aby maltretowano mnie treściami, których nie akceptuję. Jakiś toporny i ponury obraz zmagań człowieka, czcze dywagacje, diabelskie wersety, które powodują ostatecznie dyskomfort i chaos moralny- czy to jest efekt, który komukolwiek warto proponować? Bo łatwo może się okazać, że powoduje on więcej straty niż pożytku. Trudne treści, niedozwolone od lat 14?

A szacunek dla pozostałych widzów to juz w ogóle się nie liczy? Ostatnio w mediach słusznie broniono uczuć muzułmanów- ale czy w tym kontekście uczucia katolików można dotkliwie ranić i poniewierać? Nie wypowiadam się dziś na temat widocznych w spektaklu efektów artystycznych ani wszelkich pozostałych, gdyż mój odbiór został zdecydowanie zakłócony treściami brutalnie atakującymi Boga, który jest dla mnie najważniejszy. I nie życzę sobie, aby na scenie gminnego Ośrodka Kultury takie treści kiedykolwiek ponownie zabrzmiały- także w trosce o dobro innych osób wierzących z tej społeczności. Podpiszę to również jako radna, której zaufała określona grupa osób, cytujących Rotę, a nie Biblię Szatana.

Pod drapieżnym motywem czarciego pazura na okładce widnieje motto: "Zbyt długo prawda i kłamstwo, dobro i zło przeinaczane były przez fałszywych proroków..." No, proszę. Czy mam rozumieć, że... ta kompilacja, albo ta Biblia Szatana... Dokładnie! To jest dopiero dzieło powstałe pod wpływem superfałszywego proroka. Brandstaettera i Karola Wojtyły, obecnych kiedyś na tej scenie, takimi wersami nie zawstydzajmy, bardzo proszę.

Regina Kluczyńska


Źródło; Gazeta Średzka. nr 12/559 z dn. 23.03.2006 Ze stron O-Kulturalny

"Okultyzm zasługuje na uwagę dlatego, że w sposób oczywisty ujawnił duchową niedokrwistość panującą w pełnej intelektualnego i materialnego komfortu cywilizacji zachodniej"
R .Alleau

Okultyzm [łac. occulere 'skrywać'], "wiedza tajemna" o ukrytych dla zmysłów fizycznych i intelektu istotach, potencjalnościach i mocach istniejących w świecie duchowym, w kosmosie i w człowieku oraz o transracjonalnych zdolnościach człowieka umożliwiających mu poznawanie ich i opanowywanie; także praktyka ćwiczeniowo-medytacyjna i magiczna oparta na tej wiedzy; jako synonim ezoteryki, termin okultyzm jest często używany w sensie pejoratywnym. Okultyzm w szerokim znaczeniu obejmuje gnozę, mistykę i magię (z tą ostatnią bywa utożsamiany na zasadzie totius pro parte). Jako system wiedzy okultyzm ujmuje świat i człowieka w 2 triadach: makrokosmosu (świat duchowy, astralny i eteryczno-fizyczny) i mikrokosmosu (duch, dusza i ciało). Jako praktyka jest systemem metod myślowych, uczuciowych, wolitywnych i fizjologicznych, umożliwiających człowiekowi poznanie, rozwinięcie i wykorzystanie zdolności własnych i mocy innych istot. Oznacza to, że narzędziem poznawczym okultyzmu jest przede wszystkim sam podmiot ludzki. Okultyzm zajmuje się tymi samymi istotami i mocami nadnaturalnymi, z którymi mają do czynienia religie, ale przyjmuje wobec nich postawę poznawczą (gnoza), a w praktyce oddziałuje na nie przez ludzką wolę (magia). "Tajemne moce" badane przez okultyzm są dziś już (lub jeszcze) niezrozumiałe dla większości ludzi, ale stają się przedmiotem stale rosnącego zainteresowania, a w ruchu Nowej Ery (New Age) przeżywają swój renesans. Okultyzm dysponuje licznymi systemami ćwiczeń i medytacji, które mają na celu: 1) przekształcenie sfery biologicznej, społecznej i kulturowej życia człowieka, czyli dezintegrację struktury osobowości człowieka, a także przemianę sfery sensu i wartości (przejście od postawy ekstrawertycznej do introwertycznej), 2) reintegrację na nowym i wyższym poziomie rozwoju, połączoną z indywidualną antycypacją przyszłego poziomu kolektywnego, tj. zmianę ontycznego statusu człowieka (deifikacja lub unadczłowieczenie) przez aktualizację nadbudowy duchowej, przemianę duszy i ciała, rozszerzenie i pogłębienie możliwości poznawczych, aksjotycznych i kulturotwórczych (powrót od postawy introwertycznej do ekstrawertycznej i synteza obu postaw). Z psychologicznego punktu widzenia okultyzm w pewnej mierze generuje religię. Religia nawiązuje bowiem do okultyzmu (pojętego jako proces realizacji i samorealizacji potencjalności ludzkich) i bezpośredniego doświadczenia wewnętrznego, gnostycznego lub mistycznego (spontanicznie w formie "objawienia" czy w rezultacie metodycznego treningu w formie "wtajemniczenia"). Okultyzm wpłynął również, bezpośrednio lub pośrednio, na powstanie wielu szkół filozoficznych, a także takich nauk, jak np. astronomia (poprzez astrologię) czy chemia (poprzez alchemię). Okultyzm bowiem, podobnie jak nauka, posługiwał się (i posługuje) obserwacją i eksperymentem, tworzy hipotezy i teorie (modele). Wizję świata kreowaną przez okultyzm cechują: spirytualizm, realizm, koncepcja wielopoziomowości bytu, koncepcja hierarchiczności istot, przekonanie o nieskończonych możliwościach rozwoju człowieka i kosmosu (reinkarnacjonizm), holizm, zasada empirii wewnętrznej. Okultyzm ma długą i bogatą historię, począwszy od licznych mędrców Wschodu, przez Apoloniusza z Tyany, Alberta Wielkiego, magów renesansowych (Paracelsus, Agrippa von Nettesheim, Faust), różokrzyżowców, aż do Saint-Germaina, Cagliostra, E. Leviego, H. Bławatskiej, R. Steinera czy A. Crowleya. W XX w. przedmiot badań okultyzmu przejęła częściowo parapsychologia.

Polecam sprawy poruszane w działach:
SĄDY PROKURATURA ADWOKATURA
POLITYKA PRAWO INTERWENCJE - sprawy czytelników

Tematy w dziale dla inteligentnych:
ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich
Zespół redakcyjny: Zdzisław Raczkowski, Witold Ligezowski, Małgorzata Madziar, Krzysztof Maciąg, Zygfryd Wilk, Bogdan Goczyński, Zygmunt Jan Prusiński oraz wielu sympatyków SOPO

uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm
redakcja@aferyprawa.com
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje.

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~aa123
09-01-2017 / 08:42
Returning from www.watches-replica.cnWatches Replica a boating to Kyoto, drifted by these encounters, the places he has visited, and in amaranthine www.replicas-rolex.coReplica Rolex Watches adventure for inspiration, Antonio Terranova (maker & artist of Cvstos) undertakes a www.handbagreplica.infohandbag replica claimed approach, beneath the anatomy of a dedication, materialised in a watch that pays www.ukreplicawatchesuk.co.ukUK Replica watches> admiration to the country of the ascent sun (Japan). A country formed of modernisms; www.copyluxury.netDesigner handbags of anachronisms symbolising.
~bialyikar
17-01-2014 / 09:28
Z tego co kojarzę, to oszczerstwo jest karane w naszym kraju. Jak można głosić tak absurdalne i niesprawdzone rzeczy? Odnoszę się oczywiście tylko do pierwszej części tego "artykułu".