Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 26-10-2010

AFERY PRAWA CASE ZYDOWSKIE CENTRUM ANALIZ SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH W POLSCE EWA I LESZEK BALCEROWICZ CASE - żydowskie prywatne Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych w Polsce. Czy Sejmowa Komisja Bankowa skontroluje fundacje Balcerowicza? Czy prokuratora zajmie się darczyńcami fundacji?

Sejmowi śledczy chcieli od fundacji listę darczyńców - wiadomo, nie ma nic za darmo, jak przekonaliśmy się na przekrętach fundacji " Porozumienie bez barier" J. A. Kwaśniewskich. Przypuszczalnie podobne numery na szkodę społeczeństwa polskiego wyprawia się w kolejnej żydowskiej fundacji CASE, gdzie analizuje się w jaki sposób i na ile można maksymalnie okraść Polskę. Pamiętajmy, że tysiące zakładów państwowych i firm prywatnych  położył "plan Balcerowicza". Potem za darmo po znajomościach majątek tych firm wysprzedano za grosze. Teraz Żydzi planują wykup gruntów i cokolwiek ma jeszcze jakąś wartość.

Prezesem Zarządu fundacji CASE jest Ewa Balcerowicz, co samo w sobie tłumaczy wszystko. Z analizy projektów fundacji widać wyraźnie, że na wciskanie kitu  fundacja zarabia miliony. 
Przychody statutowe, czyli środki pozyskane przez CASE od osób prawnych i fizycznych na realizację działań statutowych fundacji (tzn. dotacje ogólne oraz finansowanie projektowe) wyniosły w 2005 r. 4.681.443,18 zł. 
Taki olbrzymi oficjalny obrót środkami zainteresował komisję bankową, dlatego zażądała od fundacji
listy darczyńców, wraz z wykazem dat i kwot przelewów. Jednak fundacja kierowana przez żonę prezesa NBP Ewę Balcerowicz – odmówiła jej wydania.
- Chcemy dać CASE jeszcze jedną szansę. W tym tygodniu ponowię swoją prośbę. Jeśli znów się od niej uchylą, to osobiście zwrócę się do prokuratora generalnego o nakaz wydania listy darczyńców. Jest taka możliwość. Mam nadzieję, że nie będę musiał z niej korzystać – zapowiedział przewodniczący komisji Artur Zawisza.

Wiceprezesa fundacji - Artur Radziwiłł zwrócił się do śledczych komisji "o podanie podstaw prawnych żądania wydania listy" - chyba coś mu się w głowie popieprzyło :-)
 – Nie rozumiem, po co śledczym wykaz naszych zagranicznych donatorów. Co to ma wspólnego z pracami komisji? – pyta Radziwiłł. 
Śledczy nie mają jednak obowiązku tłumaczyć się przed fundacją. – CASE powinna wydać wszystko, czego żądamy. I to bez żadnego uzasadniania – mówi członek komisji Adam Hofman (PiS). Wszystko wskazuje zresztą na to, że tego uzasadnienia fundacja się nie doczeka. 
– Pismo, które teraz przygotowuję, nie będzie znacząco inne od poprzedniego. Jego ton będzie nawet bardziej stanowczy – zapowiada Zawisza.

Sprawę komplikuje fakt, że prezes NBP, który jest jednocześnie szefem Komisji Nadzoru Bankowego, na co dzień podejmuje decyzje w sprawie banków, które wpłacają pieniądze na konto CASE. – Właśnie dlatego należy zestawić listę darczyńców z decyzjami pana Balcerowicza. Być może wszystko jest w porządku, ale trzeba to sprawdzić – mówi Hofman.
- Mamy do czynienia z ewidentnym i podwójnym konfliktem interesów, z uwagi na fakt, że żona Leszka Balcerowicza jest prezesem fundacji CASE, a on sam członkiem Rady fundacji oraz, że NBP zlecał fundacji CASE różne projekty badawcze za duże sumy a Komisja Nadzoru Bankowego pod przewodnictwem Balcerowicza podejmowała bardzo ważne decyzje dotyczące licznych banków-donatorów Fundacji CASE. Stąd, żeby wyjaśnić wątpliwości czy mógł być związek między tymi faktami, wystąpiłem z wnioskiem o przekazanie listy donatorów fundacji - wyjaśnił Pawłowski.

Powtarza się historia z ubiegłego roku, kiedy to komisja śledcza ds. Orlenu żądała listy prywatnych darczyńców od fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier”. Była prezydentowa odmówiła jej wydania, powołując się na ochronę danych osobowych. Według posłów PiS, obie fundacje łączy jeszcze jedno. – Są powody, by uważać, że CASE odgrywało podobną rolę jak fundacja Kwaśniewskiej – mówi Hofman. 
O co chodzi? 
Jednym z inicjatorów powstania CASE był Leszek Balcerowicz. Do stycznia 2001 r. pełnił nawet funkcję przewodniczącego Rady Fundacji. Zrezygnował z niej w przede- dniu objęcia stanowiska prezesa NBP. Problem w tym, że Balcerowicz wciąż zasiada w Radzie Fundacji, a jego żona jest jej prezesem. 
Ciekawa jest również kwestia wspólnoty majątkowej małżeństwa Balcerowiczów. Zachowanie żony Leszka Balcerowicza może sugerować, że zbieżność pewnych zdarzeń i dat, w kwestii wpłat na rzecz fundacji CASE z decyzjami podejmowanymi przez nadzór bankowy, może być przyczyną bezprawnej odmowy dostarczenia dokumentów do komisji. Czy wśród darczyńców CASE pojawiają się banki, które występowały o różne zgody i zezwolenia ze strony instytucji, i które podlegają szefowi NBP? Przypomnijmy, że to właśnie prezes Balcerowicz przed komisją śledczą ds. PZU zeznał, niezgodnie z prawdą, że nie przynależy do władz fundacji CASE. W KRS figuruje on nadal, jako członek rady programowej fundacji CASE.

Samo CASE uważa się za prywatne międzynarodowe niezależne centrum badawcze i doradcze, prowadzące działalność non-profit w zakresie transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej, na Zakaukaziu i w Azji Środkowej, prowadzącą badania w zakresie transformacji, integracji europejskiej oraz gospodarki światowej. Zgodnie ze statutem celem Fundacji jest rozwijanie wiedzy o gospodarce oraz wspomaganie badań naukowych w tej dziedzinie.  Fundacja realizuje swe cele przez inicjowanie, organizowanie, finansowanie i realizowanie:

  1. działalności badawczej w dziedzinie nauk ekonomicznych, polityki gospodarczej i społecznej, reform gospodarczych i instytucjonalnych oraz integracji europejskiej,
  2. doradztwa naukowego w zakresie polityki gospodarczej i społecznej oraz reform gospodarczych i instytucjonalnych,
  3. rozpowszechniania wyników badań oraz działalności publicystycznej i informacyjnej,
  4. konferencji i seminariów, w szczególności dla naukowców, studentów, polityków gospodarczych, dziennikarzy i pracowników administracji publicznej,
  5. stypendiów i nagród dla osób prowadzących działalność  naukowo-badawczą w dziedzinie rozwijania wiedzy o gospodarce i społeczeństwie,
  6. współpracy naukowej,
  7. staży ekspertów naukowych i gospodarczych.

Założycielami-fundatorami CASE są:
1. Tadeusz Baczko
2. Ewa Balcerowicz
3. Barbara Błaszczyk
4. Władysław Brzeski
5. Krzysztof Chmielewski
6. Andrzej Cylwik
7. Marek Dąbrowski
8. Anna Fornalczyk
9. Stanisława Golinowska
10. Jacek Rostowski

CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych - Fundacja Naukowa została ustanowiona 3 września 1991 r. (akt notarialny Rep. nr A-III-14847/91) i zarejestrowana postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w dniu 8 stycznia 1992 r. (sygn. akt XVI Ms Rej. F-1279/91). Fundacja ma numer statystyczny REGON: P-012118755-9500000059-3-963-01009, KRS: 0000167095

Leszek Balcerowicz - inteligetny zdrajca 
Zdrajców polskiego interesu narodowego mamy w naszej historii sporo. Nigdy jednak w przeszłości nie było takiego okresu, żeby działające na szkodę Polaków osoby były przez nich świadomie gloryfikowane (w takiej skali) i nie budziły jakichkolwiek wątpliwości. Zdrada interesu narodowego kończyła się zazwyczaj karą, łącznie z tą najwyższą. Jeśli nie było możliwości jej wymierzenia, nikt nie miał wątpliwości, co do jej ewentualnej zasadności. Rzeczywistość ostatnich lat zmieniła jednak oblicze takiego podejścia do sprawy. Kraj upada, Polacy zaczynają emigrować jak gdyby obce wojsko z olbrzymimi oddziałami wkroczyło na terytorium naszego państwa, znaczna część społeczeństwa przymiera głodem i w tym wszystkim brak winnych danego stanu rzeczy. Czy jest to normalne? Leszek Balcerowicz odpowiedziałby zapewne, że jest to wywołane naturalnym mechanizmem rynkowym. Możnaby się z nim po części zgodzić - ale tylko cząstkowo. Rynek bowiem nie jest perpetum mobile (w ujęciu czysto technicznym) - żeby działał potrzebni są ludzie. To oni na niego wpływają - w większości w równym stopniu. Są jednak czynniki (poza naturalnymi mechanizmami), które mogą mieć znaczący wpływ na jego działanie - jest to kapitał (wiedzy, informacji i zasobów środków finansowych) no i oczywiście władza (rząd, media). Umiejętne ich wykorzystanie w gospodarce może dać nam wiele pozytywnych rezultatów. Im szerszy do nich dostęp, tym większe ewentualne korzyści. Jeśli są one jednak używane przeciwko państwu, którego jest się obywatelem, można to określić krótko - zdrada.
   
   Leszek Balcerowicz, były prezes NBP i RPP, były premier, minister finansów za czasów, gdy Eureko-BIG BG kupiło nielegalnie, z pogwałceniem polskiego prawa, 30% akcji PZU, zeznawał przed Sejmową Komisją Śledczą ds. prywatyzacji PZU.   
   Prezentujemy Państwu wybrane fragmenty przesłuchania bez dodatkowego komentarza - ten jest zbędny (podstawą jest stenogram posiedzenia).   

   ====================   
   Balcerowicz:
   Panie przewodniczący, jako obywatel tego kraju chcę powiedzieć, że sformułowanie, że komisja ma znaleźć nieprawidłowości, w moim przekonaniu mija się z istotą państwa prawa. I to jest zgodne zresztą z pierwotną uchwałą Sejmu, która  mówi, że komisja ma wskazać winnych. Ja rozumiem, że komisja ma wyjaśnić...   
   Przewodniczący:  Zbadać prawidłowość.   
Balcerowicz: Wyjaśnić, a nie znaleźć nieprawidłowości.   
   Przewodniczący: I będziemy to czynić.
    Balcerowicz: To jest sprzeczne z moim pojmowaniem istoty państwa prawa.
   A co do pańskiej wypowiedzi, to rozumiem, że pojawiła się kwestia, po pierwsze, wiarygodności, po drugie, kwestia wyniku przetargu. Co do wiarygodności, chcę powiedzieć, że wedle mojej koncepcji państwa prawa decyzje powinny zapobiegać... decyzje w sprawach jednostkowych, to jest min. w sprawach prywatyzacji, powinny być
   wynikiem zastosowania prawnych, wiarygodnych procedur. W państwie prawa, w moim przekonaniu, o wiarygodności czy niewiarygodności powinny decydować takie procedury, a nie widzimisię jakiegokolwiek ministra czy innego uczestnika życia publicznego.   
   =======================   
   Przewodniczący: W rzeczywistości właśnie też. Przez nadzór ubezpieczeniowy zostało nam przekazane, że w krajach Unii Europejskiej Eureko żadnej działalności praktycznie ubezpieczeniowej bezpośrednio nie prowadziło, a jedna z firm, która prowadziła na rynku brytyjskim, właśnie upadła.   
 Balcerowicz: Ja powiedziałem, co mam do powiedzenia na ten temat. Jeżeli są wątpliwości, to proszę poprosić biegłych, którzy powiedzą, czy firma, w której w ramach prowadzi się, że tak powiem, jest czwartym czy w rezultacie może teraz mocniejszym
   ubezpieczycielem, jest ubezpieczycielem czy nie.   
   =======================   
   Poseł Jan Bury:  W czasie PRL-u nie było tak łatwo wyjechać za granicę, dostać wizę do jakiegoś kraju zachodniego. Pan miał tą możliwość, w 1974 r. wyjechał pan na studia doStanów Zjednoczonych na roczny MBA, później w latach 1985-1988 był pan nastażach także. Kto spowodował pana wyjazdy, ówczesny PZPR czy SGPiS, na którym pan pracował?
   
Balcerowicz: Panie przewodniczący, ja uważam, że ta wypowiedź zawiera elementy insynuacji.I państwo znacie oczywiście ustawę o komisji śledczej, która w pkt. 7.1 mówi w sposób całkowicie jasny, mogę zacytować: z uprawnień komisja korzysta tylko w zakresie niezbędnym i w taki sposób, aby nie naruszać dóbr osobistych osób trzecich.
   Ale odpowiem na pana pytanie oczywiście, choć mam opinię na temat sposobu charakteru tej wypowiedzi, że narusza ten artykuł. Polska, choć była krajem socjalistycznym, była jednak krajem pod tym względem różniącym się pozytywnie, np. od dawnego Związku Radzieckiego czy dawnego
   NRD, i w związku z tym trochę więcej osób musiało wyjechać. A czemu to zawdzięczałem? Sobie to zawdzięczałem.
   
   Poseł Jan Bury: Czyli kto wydał zgodę na pana wyjazd?
   
Balcerowicz:  Zaproponowały, wydały władze uczelni, a i dostałem w normalnym trybie paszport.   
   ======================   
   Poseł Jan Bury: Czy jest pan członkiem rady fundacji Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych?   
Balcerowicz: Panie pośle, pan wie, że ja jestem założycielem. To tak jak bycie rodzicem. Ale nie jestem członkiem.
   
   Poseł Jan Bury: Czy pana żona jest też członkiem?   
Balcerowicz: Słucham?   
   Poseł Jan Bury: Czy pana żona też jest członkiem rady fundacji?
    Balcerowicz: Jest to publicznie dostępna informacja na stronach internetowych i jest to dostępne również w raportach składanych ministerstwu.   
   Poseł Jan Bury: Czy...   
Balcerowicz:  Moja żona, zgodnie z tym, jest prezesem tej fundacji.   
   Poseł Jan Bury:Był pan ministrem finansów, jest pan teraz prezesem Narodowego Banku Polskiego. Czy fundacja, o której mówimy, korzysta z grantów, sponsorowania instytucji finansowych w Polsce, w tym banków i innych instytucji finansowych?   
Balcerowicz: Panie pośle, w dobrze zorganizowanej instytucji prezes nie rozdziela pieniędzy...   
   Poseł Jan Bury: Mam do pana pytanie...   
Balcerowicz: Ja się tym nie zajmuję.
      Poseł Jan Bury:  ...czy korzysta?   
Balcerowicz: W związku z tym jest komisja, która rozdziela środki. Ja nie zastępuję tej komisji, nawet nie wiem, jak te środki rozdziela. Informacja jest publicznie dostępna. Jeżeli pan jest tym zainteresowany, proszę, odeślę pana do stron internetowych.   
   Poseł Jan Bury: Na stronach internetowych są takie informacje, iż fundacja korzysta z grantów i środków finansowych...   
 Balcerowicz:  To znaczy, że...   
   Poseł Jan Bury:  ...instytucji finansowych.
   Balcerowicz:  ...przeszło przez procedurę komisji.
      Poseł Jan Bury: Czy uważa pan, że to jest moralne, to nie jest niezgodne z prawem, iż...   
Balcerowicz:  Nie, i uważam... ja nie wiem...   
   ================
   Poseł Ewa Kantor:   Ja sobie nie pozwolę nie odnieść się do wypowiedzi świadka w sprawie oceny i  polityki makroekonomicznej i tych decyzji, o których świadek powiedział w swoim oświadczeniu. Do tych przeobrażeń zapoczątkowanych na przełomie lat 1989-1990, do tych przeobrażeń należała prywatyzacja, fundamentalna reforma zarówno państwa, jak i gospodarki, makrostrategia. Badania i doświadczenia, dostępne zarówno w 1990 r., jak i obecne, pokazują, że kraje, które nie odchodziły od własności państwowej, zapłaciły za  to ogromną społeczną cenę - pozostały w tyle, oferując swoim obywatelom niską jakość życia. Powiedział również świadek o państwie prawa. I myślę, że każdy z nas ma marzenie, żeby żył w państwie prawa, ale obudowanym zasadami etyki i moralności, a nie samym prawem. I jaką cenę płacimy i jaki to jest rozwój w kontekście wypowiedzi świadka - brak restytucji mienia, denacjonalizacji, reprywatyzacji. Jest świadek współautorem modelu przebudowy gospodarki i jej urynkowienia poprzez przyjęty destrukcyjny model, który jest określany przez ekonomistów jako schumpeterowskie zjawisko tzw. twórczej destrukcji. Cytuję ze strony...   
Balcerowicz: Przepraszam bardzo, ja nie usłyszałem tego, bo tu się pojawiło... Ale nie wiem, czy nazwisko tego ekonomisty, czy innego. Gdyby pani...   
Poseł Ewa Kantor: Ja powiem, gdzie to jest, świadkowi.   
 Balcerowicz: Dobrze.   
   Poseł Ewa Kantor: To jest praca Stanisława Gomułki "Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego", str. 226 i dalszy ciąg tych rozważań profesorów ekonomistów. Przez skrajną, restrykcyjną politykę pieniężną, to znaczy wysokich stóp  procentowych NBP i świadomie uruchomionej wysokiej inflacji na skutek uwolnienia cen w 1989 i 1990, gospodarki stosujące taką politykę weszły w okres depresji gospodarczej, porównywalny z Wielkim Kryzysem w latach 1929-1933. Zastosowanie modelu rozwoju poprzez narastające ogromne zadłużenie publiczne...
   Około 440 mld zł aktualnie, oraz około 180 mld kosztów obsługi tego długu, na co są
   statystyki, które mam przy sobie, gdyby świadek nie miał dostępu. Do zapłacenia w
   tym roku - 40 mld, do zapłacenia w tym roku, przy bardzo niskich dochodach
   przeciętnych około 60% społeczeństwa i zadłużeniu prywatnym gospodarstw
   domowych, w większości niemogących terminowo spłacić swoich długów, przy stopie
   dwudziestoprocentowego bezrobocia. I średnio przypadający na jednego mieszkańca
   Polski dług publiczny, bez kosztów jego obsługi w wysokości 11 578 zł, bo 440 mld
   plus koszty obsługi długu... Prywatne zadłużenie firm będące w windykacji - ok. 100
   mld według danych. Dług z tytułu kredytów ludności, konsumpcyjnych - ponad 4
   mld. Przecież to katastrofa. A świadek w wywiadzie dotyczącym oceny 15 lat
   przemian z gazety, którą sobie pozwolę tutaj zacytować, "Rzeczpospolitej" z dnia 5
   widzialnych zmian odpowiedział, że są pełne    półki towarów.
   Czy aż taką cenę ogromnych długów publicznych i prywatnych należało płacić za
   pełne półki towarów? Jak pan chce to naprawić? Bo społeczeństwo już tego nie spłaci
   poprzez ciągły wzrost podatków pośrednich. Jest postępująca degradacja społeczna.
   Półki należało zapełniać, ale inaczej. I czy ma pan tę świadomość teraz?
   Wiemy również, że zawodowi gracze inwestycyjni, instytucje finansowe i banki
   inwestycyjne upatrują sobie na rynkach otwartych różne podmioty gospodarcze ich
   interesujące, tworzą z nimi alianse strategiczne, aby na ich aktywach zarobić w myśl
   zasady rynkowej: tanio kupić, drożej sprzedać. Tworząc infrastrukturę prawną
   organów władzy ustawodawczej, organy władzy ustawodawczej nie wprowadziły
   żadnych mechanizmów zabezpieczających przed utratą aktywów lub sprzedażą za 5 do
   10% ich wartości. Pan również, a nawet przede wszystkim uczestniczył w tworzeniu
   prawa gospodarczego w tym okresie czasu, o czym wielokrotnie słyszeliśmy tutaj,
   nadal aktualnie uczestniczy. Jak niewielu zna pan wszystkie meandry i alianse
   globalnych graczy rynku pieniężnego i kapitałowego. Czy posiadał świadek tę
   świadomość konieczności przeprowadzenia norm prawnych zabezpieczających
   otwarty, wolny rynek, do jakiego Polska przygotowywała... przystępowała i na jaki
   się otwierała przed graczami globalnymi stosującymi wszelkie alianse strategiczne, w
   celu intratnych przejęć poziomych lub pionowych, a nawet wrogich? Czy świadek
   zdawał sobie sprawę, że, tworząc prawo bez mechanizmów zabezpieczających przed
   sztuczkami graczy, czyli aliansami strategicznymi...strategicznie wrogimi, naraża
   proces przebudowy, restrukturyzacji gospodarki na wszelkie szkody wymierne, trudno
   wymierne i czasem niewymierne?
 Balcerowicz: Proszę komisji, przede wszystkim chciałem powiedzieć, że wypowiedź pani poseł pod względem treści łamie w moim przekonaniu art. ustawy 7.1, który pozwolę sobie  tutaj zacytować, a mianowicie: "Komisja jest związana zakresem przedmiotowym określonym w uchwale o jej powołaniu". Nie widzę żadnego związku między  tematem, do jakiego komisja została powołana, a kwestiami, jakie poruszała pani  poseł. Łamanie prawa przez organ prawa jest niedopuszczalny w państwie prawa. To chciałem na początku powiedzieć.
   Ale ponieważ przedstawione zostały tutaj tezy, które są jaskrawo błędne, to nie
   mogę ich pozostawić bez odpowiedzi. Gdyby tych tez nie było, to bym się nie
   wypowiadał. Uważam, że nie można...   
   Poseł Ewa Kantor:  Ale, przepraszam...   
Balcerowicz:  ...dopuścić, pani poseł, do tego, że wykorzystuje się czas telewizyjny do łamania prawa po to, żeby przedstawiać błędne tezy. Społeczeństwu się należy wyjaśnienie i  społeczeństwu się należy przeciwstawienie nagannym praktykom łamania
praworządności, szczególnie jeżeli jest to w wykonaniu członków organów publicznych. To też w związku z tym chcę powiedzieć, że po pierwsze, badania naukowe, które są powszechnie dostępne, oparte na porównaniu sytuacji krajów, które niegdyś startowały z podobnie trudnych warunków, pokazują, że Polska osiągnęła dzięki przeobrażeniom rozpoczętym w 1989 r. czołowe miejsce pod względem wzrostu produktu krajowego brutto.
   Po drugie, badania pokazują, że rzeczywiste społeczne problemy, a zwłaszcza
   bezrobocie wynikają z zablokowania określonych reform, z nadmiernych podatków,
   które się biorą przecież z uchwalanych w Sejmie wydatków, bez pokrycia, z
   nadmiernej biurokracji, która się pleni wskutek uchwalania kolejnych ustaw. I w
   związku z tym...   
   Poseł Ewa Kantor:  Ja proszę, żeby świadek odpowiedział na pytanie. Czy miał pan, czy miał świadek  świadomość, że kiedy tworzył prawo w latach 1989-1990, a następnie, kierując Komitetem Ekonomicznym Rady Ministrów i przeprowadzając tzw. strategię prywatyzacją, zabezpieczył państwo polskie i majątek polski przed wrogimi przejęciami?
   
Balcerowicz: Proszę komisji, to nie jest pytanie, to jest wadliwa teza, którą ze względu na interes publiczny starałem się skorygować. Każdy może sprawdzić, bo te badania są dostępne, że tam, gdzie Polska dokonywała reform, odchodząc od upolitycznienia gospodarki,  tam odnosiła sukcesy, tam, gdzie reformy zostały zablokowane, jak na przykład...   
   Poseł Ewa Kantor:  Zapytam, czy 440 miliardów...   
Balcerowicz: Proszę mi nie przerywać.
   Panie Przewodniczący, bardzo proszę...   
   Poseł Ewa Kantor:  ...długu to jest sukces gospodarczy. Proszę odpowiedzieć na pytanie, proszę świadka.

.......komentarz dziennikarski zbędny.

Balcerowicz musi odejść! - spór rządu z UniCredito o fuzję Banku BPH z Bankiem Pekao SA. Na czym polega kolejny przekręt Leszka Balcerowicza?

 STALINOWSKIE  KORZENIE SLD I UNII WOLNOŚCI

JAK ROZPOZNAĆ ŻYDA? - na czym polega judaizm? - tego dowiesz się z tej publikacji.

Podobne tematy znajdziesz w dziale: 
 ARTYKUŁY - tematy do przemyślenia
i wiele innych w kolejnych działach czasopisma "AFERY PRAWA":
   SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników

"AFERY PRAWA" - Niezależne Czasopismo Internetowe 
www.aferyprawa.com  
Redaktor Naczelny:
mgr inż.  ZDZISŁAW RACZKOWSKI

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: Z.Raczkowski@aferyprawa.com 
Dziękuję za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH SĘDZIÓW INFORMUJĘ ŻE PROWADZENIE STRON PUBLICYSTYCZNYCH
JEST W ZGODZIE z  Art. 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
1 - Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 
2 - Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
ponadto Art. 31.3
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
 

zdzichu

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Williamfluro
06-03-2017 / 09:59
~Gerri
05-01-2015 / 07:25
Kudos! What a neat way of thninikg about it. unlpsku.com [url=pdonnzffwri.com]pdonnzffwri[/url] [link=owtlotweeu.com]owtlotweeu[/link]
~Dontarrious
04-01-2015 / 23:15
I watned to spend a minute to thank you for this. hloylgkcmua.com [url=jdoxjherd.com]jdoxjherd[/url] [link=nugogx.com]nugogx[/link]
~Thais
25-12-2014 / 09:47
This whole ludicrous money-printing" rel="nofollow">idxassyjmo.com"> ecixrese is not designed to cure the crisis - it is designed to buy time to enable Barroso, Rompuy, Draghi, and Junker to construct an escape-proof EU that is a single federal state where nations cease to any power or independence. This project to be presented in December, has general support - in Spain, Germany, Poland so far.This after all is for them a heaven sent opportunity to slam the door, lock it and throw away the key. Mission accomplished
~Nancy
23-12-2014 / 23:54
More smoke and mirrors beausce" rel="nofollow">gjxbhs.com">beausce there is no new money from anyone.The Germans and the 'sound finance Northern block' voters will not pay indefinitely to keep the Euro show on the road. As soon as the politicians in Germany etc., see that their employers are not prepared to pay indefinitely for Spain, Italy, etc., then not even the Euro enthusiasts will be able to kick the can down the road any further.A Euro optimist might claim that the Governments in the South will be forced to change their profligate ways so that the bail out will be acceptable to Germany beausce" rel="nofollow">gjxbhs.com">beausce it will be a once only event. However, I am not convinced that the Germans and their pals have enough money to do the job and in any event, the austerity required in the South to accomplish this feat would bring a voter backlash. Isn't it 50% youth unemployment in Spain already? Terrible. A generation's opportunities sacrificed for vanity.
~Weverton
20-12-2014 / 19:07
More smoke and mirrors bcasuee there is no new money from anyone.The Germans and the 'sound finance Northern block' voters will not pay indefinitely to keep the Euro show on the road. As soon as the politicians in Germany etc., see that their employers are not prepared to pay indefinitely for Spain, Italy, etc., then not even the Euro enthusiasts will be able to kick the can down the road any further.A Euro optimist might claim that the Governments in the South will be forced to change their profligate ways so that the bail out will be acceptable to Germany bcasuee it will be a once only event. However, I am not convinced that the Germans and their pals have enough money to do the job and in any event, the austerity required in the South to accomplish this feat would bring a voter backlash. Isn't it 50% youth unemployment in Spain already? Terrible. A generation's opportunities sacrificed for vanity.
~Lokesh
20-12-2014 / 10:18
More smoke and mirrors beacuse there is no new money from anyone.The Germans and the 'sound finance Northern block' voters will not pay indefinitely to keep the Euro show on the road. As soon as the politicians in Germany etc., see that their employers are not prepared to pay indefinitely for Spain, Italy, etc., then not even the Euro enthusiasts will be able to kick the can down the road any further.A Euro optimist might claim that the Governments in the South will be forced to change their profligate ways so that the bail out will be acceptable to Germany beacuse it will be a once only event. However, I am not convinced that the Germans and their pals have enough money to do the job and in any event, the austerity required in the South to accomplish this feat would bring a voter backlash. Isn't it 50% youth unemployment in Spain already? Terrible. A generation's opportunities sacrificed for vanity.