Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 24-08-2012

wniosek_zdj.png

2012.08. Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, o sporządzenie i doręczenie wyjaśnienia prezentującego podstawę prawną /przepis prawa/ stanowiska sędzi Barbary Baran, że nielegalny, tj. sprzeczny z prawem jest protest prowadzony przed Sądem Okręgowym w Krakowie przez Z. Kękusia od dnia 26 lipca 2012 r. oraz przez Panią Teresę Kawiak od dnia 6 sierpnia 2012 r.

Zbigniew Kękuś

Kraków, dnia 22 sierpnia 2012 r.

Zbigniew Kękuś Barbara Baran

Pani
Barbara Baran
Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków

Do wiadomości:

 1. FunkcjonariuszePolicji Sądowej SąduOkręgowego w Krakowie orazPracownicy Firmy świadczącej Sądowi usługę ochrony.

 2. PanAndrzej Struzik,Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie,ul. Przy Rondzie 3,31-547 Kraków

 3. Pan Michał Niedźwiedź, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie,ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków

 4. Insp.Mariusz Dąbek, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji,KomendaWojewódzka Policji w Krakowie,ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

 5. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

 6. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

 7. Pan Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

 8. Pan Leszek Dziura, Dyrektor Oddziału Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie, ul. Krzemionki 30, 30-955 Kraków

 9. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

 10. Pan Marek Kęskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

 11. Pan Adam Młot, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Urząd Miasta Krakowa, Os. Zgody 2, 31-949 Kraków

 12. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków

 13. Pan Marcin Pulit, Dyrektor Radio Kraków S.A., Al. Słowackiego 22, 30-007 Kraków

 14. Pan Józef Stachów, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Kraków”, ul. Szewska 5, 31-009 Kraków

 15. Pan Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 16. Państwo: Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowiński, Stanisław Karczewski, Maria Pańczyk - Pozdziej - Marszałek i Wicemarszałkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 17. Państwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchciński, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszałek i Wicemarszałkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 18. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 19. Pan Stanisław Dąbrowski, PrezesSądu Najwyższego, Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 20. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

 21. Pan Jarosław Gowin, Minister Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 22. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28, 02-315 Warszawa

 23. Pan Jarosław Kaczyński - Prezes Prawo i Sprawiedliwość, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa

 24. Pan Leszek Miller- Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ul. Rozbrat 44a, 00-419 Warszawa

 25. Pan Janusz Palikot, Przewodniczący Ruchu Palikota, ul. Fabryczna 16/22  lok. 24, 00-446 Warszawa

 26. Pan Waldemar Pawlak - Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

 27. Strony internetowe:www.zkekus.pl, www.aferyprawa.eu,www.monitor-polski.com

 28. i inni

Dotyczy:

 1. Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi:

  1. wyjaśnienia prezentującego podstawę prawną /przepis prawa/  stanowiska Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, Adresatki niniejszego pisma, że nielegalny, tj. sprzeczny z prawem jest protestprowadzony przed Sądem Okręgowym w Krakowie przeze mnie  od dnia 26 lipca 2012 r. oraz przez  Panią Teresę Kawiak od dnia 6 sierpnia 2012 r.

  2. wyjaśnienia dlaczego  Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, Adresatka niniejszego pisma  grozi  pracownikom Firmy świadczącej usługę ochrony Sądowi Okręgowemu w Krakowie, że pozbawi ich pracy jeśli ja i  Pani Teresa Kawiak będziemy spędzali noce przed wejściem do Sądu Okręgowego w Krakowie.

 2. Zawiadomienie, że po odpowiedź Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie na wyjaśnienia, jak w p. I, II zgłoszę się w Sekretariacie Prezesa Sądu w dniu 23  sierpnia 2012 r.

Wielce Szanowna Pani Prezes,

Ze znanych Paniprzyczyn, w tympodanych przeze mnie także w Załączniku 1  do niniejszego pisma, od dnia 26 lipca 2012 r.prowadzę przed Sądem Okręgowym w Krakowie  protest.

Do dnia10 sierpnia 2012 r. był to protest  głodowy.

Od dnia 6 sierpnia 2012 r.protest prowadzi także Pani Teresa Kawiak.

Po ponad trzech tygodniach protestu, w dniu 18  sierpnia 2012 r.po zakończeniu urzędowania  przez Sąd, podeszła do mnie oraz do  Pani Teresy Kawiak grupa  policjantów, a kierujący akcją poprosił nas o opuszczenie terenu przed Sądem, przeniesienie się na skwer po przeciwnej stronie ulicy.

Poinformował nas, że wykonujepolecenie  Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi Barbary Baran oraz, że jeśli nie zastosujemy się do jego  prośby będzie musiał zarządzić przymusowe usunięcie nas oraz towarzyszących nam, wspierających nasz protest osób.

Zastosowaliśmy się do prośby.

Potemwróciliśmy przed Sąd i kontynuowaliśmy protest przez kolejne dni.

Pragnę wyjaśnić, że o rozpoczęciu przeze mnie w dniu 26 lipca  2012 r.protestu zawiadomiłem Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, Adresatkę niniejszego pisma pismem z dnia  26 lipca2012 r.

Następnie to samo pismo, uzupełniane o adnotację, że kontynuuję  protest kierowałem codziennie, do dnia10 sierpnia 2012 r.do Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie.

Jego składanie  przeze mnie poświadczają pieczęcie Sądu z datami do dnia 10 sierpnia 2012 r.Załącznik 1.

Dowód:Sąd Okręgowy w Krakowie, pismo Z. Kękusia z dnia 26 lipca 2012 r. do  Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi Barbary BaranZałącznik 1.

Po tym, gdy w dniu10 sierpnia 2012 r. Wiceprezes Sądu, SSO Michał Niedźwiedź uczynił zadość jednemu z moich wniosków, pismem z dnia  13  sierpnia 2012 r. zawiadomiłem go, że nie chcąc narażać zdrowia, zakończyłem głodówkę, ale kontynuuję protest w formie pikiety.

O jego kontynuowaniu zawiadomiłem także SSO Michała Niedźwiedzia w.w. pismem uzupełnionym o adnotacje w dniach 14 i 16 sierpnia 2012 r.Załącznik 2.

Dowód:Sąd Okręgowy w Krakowie, pismo Z. Kękusia z dnia 13 sierpnia 2012 r. do Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Michała NiedźwiedziaZałącznik 2.

Pragnę takżepoinformować, że w dniu 10 sierpnia 2012 r. na temat  prowadzonego  przeze mnie  orazprzez  Panią Teresę Kawiak protestu rozmawiałem z Wiceprezesem Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Michałem Niedźwiedziem, zaproszony przez niego do jego gabinetu.

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie  SSO Michał Niedźwiedź potwierdził, że protest prowadzony przez nas na terenie Sądu jest zgodny z prawem.

Był tylko zatroskany o nasze zdrowie.

W tym miejscu wskazać także należy, że w okresie od dnia 30 maja 2011 r. do dnia 15 czerwca 2011 r. prowadziłem  protestprzed  Prokuraturą Generalną w Warszawie.

Noce spędzałem w śpiworze rozkładanym na gumowej wycieraczce przed głównym wejściem do  Prokuratury.

Prokurator Generalny Andrzej Seremet uznał mój protest za zgodny z prawem.

Jeśli  prowadzenie przeze mnie protestu  przed Sądem Okręgowym w Krakowie w dniach od  26 lipca  2012 r. do 18 sierpnia 2012 r. było zgodne z prawem, co poświadczył nawet w rozmowie ze mną Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Michał Niedźwiedź, pozostaje zgodnym z prawem w dalszym okresie.

Tymczasem w dniu 21 sierpnia 2012 r. w godzinach przedpołudniowych funkcjonariusze  Policji Sądowej oraz Pracownicy Firmy świadczący Sądowi Okręgowemu w Krakowie usługę ochrony nakazali mnie i Pani Teresie Kawiak opuszczenie terenu Sądu.

Poinformowali nas, że wykonująpolecenie  Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie Barbary Baran, która uznała nasz protest za bezprawny, nielegalny.

Podporządkowaliśmy  się żądaniu, a następnie po zweryfikowaniu naszego stanowiska co do zgodności z prawem protestu, około godziny 0:30 wróciliśmy przed Sąd.

Gdy szykując się do snu zaczęliśmy rozkładać śpiwory jeden zPracowników Firmy świadczącej usługę ochrony poinformował nas, że mamy natychmiast opuścić teren Sądu.

Wyjaśnił, że takie jest poleceniePrezesa Sądu oraz że jeśli on nie okaże się skuteczny w jego od nas wyegzekwowaniu straci następnego dnia  pracę, zostanie wyrzucony z pracy.

Poinformował nas także, że jeśli nieopuścimy terenu Sądu, on na poleceniePrezesa Sądu wezwie Policję, która usunie naspod przymusem.

Celem  zweryfikowania  słuszności  mojego  stanowiska, że  zgodny z prawem  jest protest prowadzony przeze mniei  przez  Panią  Teresę  Kawiak przed  Sądem  Okręgowym  w Krakowie  poprosiłem  go,  by wezwał  Policję.

Na wezwanie  przybyło dwoje młodych  Policjantów profesjonalistów, kobieta i mężczyzna, którzy wyjaśnili nam, że możemy kontynuować  protest, że jest on zgodny z  prawem.

Udzielili nam pouczenia, abyśmy  protestując nie utrudniali pracy Sądu.

Po sporządzeniu notatki, nie stwierdziwszy w moim i  Pani Teresy Kawiak  postępowaniu nieprawidłowości, odjechali.

Okazuje się, że w gronie wszystkich wymienionych w niniejszym piśmie osób, w tym funkcjonariuszy publicznych w różny sposób zaangażowanych w mój orazPani Teresy Kawiakprotest,  Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, Adresatka niniejszego  pisma, sędzia Barbara Baran, jest jedyną, która uważa protest za prowadzony z naruszeniem prawa.

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

dr Zbigniew Kękuś

Załączniki:

 1. Sąd Okręgowy w Krakowie, pismo Z. Kękusia z dnia 26 lipca 2012 r. doPrezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi Barbary Baran

 2. Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. akt L 050 - 76/11pismo Z. Kękusia z dnia13sierpnia 2012 r. do Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Michała Niedźwiedzia

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Dżozef
25-08-2012 / 12:55
Pani Sędzia Barbara Baran już nie powinna dawno pełnić funkcji jakiejkolwiek w sądzie, nawet sprzątaczki mieć zatrudnienie , czy babcią klozetową być , nie wiem dlaczego brak rekcji szefa, może dlatego że ma na szefa haka i zacznie sypać. Znajomy o nazwisku Baran jechał po Warszawie i z powodował kolizje samochodową strona wysiadła i mówi do niego, Baranie jak jeździsz , a on mówi do mnie, patrz i tu mnie znają , tak więc Pani Sędzia Baran uparta jest jak Baran. Z klonować trzeba by było Hitlera albo Stalina żeby sztuczną i udawaną inteligencją Polską Państwową zorganizowaną grupą przestępczą się zajeły. Polecam mafii togoewj na You Tube polski film historyczno-biograficzny z 1955r. pt. Podhale w Ogniu . Szanowna Pani Sędzio Brbaro Baran już cały świat prawniczy i nie tylko cię zna , żadnego wstydu a ni uczciwości Pani nie posiada, zapewne prawo za jajka kończyła Pani, bo braki edukacyjne posiada Pani z zakresu prawa jak wielu odpowiedników Pani, lub jest Pani obywatelem trzeciego Państwa wraz ze swoimi kompanami togowymi. Dlatego Stworzył Pan Bóg Sędziego , żebyście uważali na Niego.