Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 21-08-2012

ZByszek_doniesienie.pngWniosek Zbigniewa Kękusia do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina o odwołanie przez "przez wzgląd na dobro wymiaru sprawiedliwości" sędzi Barbary Baran z funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie.

Zbigniew Kękuś Kraków, dnia 21 sierpnia 2012 r.

Pan
Jarosław Gowin
Minister Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

Do wiadomości:

 1. Sędzia Michał Niedźwiedź, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie,ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków

 2. Insp.Mariusz Dąbek, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji,KomendaWojewódzka Policji w Krakowie,ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

 3. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

 4. SędziaAndrzej Struzik,Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie,ul. Przy Rondzie 3,31-547 Kraków

 5. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

 6. Pan Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

 7. Pan Leszek Dziura, Dyrektor Oddziału Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie, ul. Krzemionki 30, 30-955 Kraków

 8. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

 9. Pan Marek Kęskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

 10. Pan Adam Młot, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Urząd Miasta Krakowa, Os. Zgody 2, 31-949 Kraków

 11. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków

 12. Pan Marcin Pulit, Dyrektor Radio Kraków S.A., Al. Słowackiego 22, 30-007 Kraków

 13. Pan Józef Stachów, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Kraków”, ul. Szewska 5, 31-009 Kraków

 14. Pan Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 15. Państwo: Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowiński, Stanisław Karczewski, Maria Pańczyk - Pozdziej - Marszałek i Wicemarszałkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 16. Państwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchciński, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszałek i Wicemarszałkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 17. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 18. Pan Stanisław Dąbrowski, PrezesSądu Najwyższego, Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 19. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

 20. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28, 02-315 Warszawa

 21. Pan Jarosław Kaczyński - Prezes Prawo i Sprawiedliwość, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa

 22. Pan Leszek Miller- Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ul. Rozbrat 44a, 00-419 Warszawa

 23. Pan Janusz Palikot, Przewodniczący Ruchu Palikota, ul. Fabryczna 16/22  lok. 24, 00-446 Warszawa

 24. Pan Waldemar Pawlak - Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

 25. Strony internetowe:www.zkekus.pl,www.aferyprawa.com,www.monitor-polski.com

 26. i inni

SSO Barbara Baranbędzie nowym prezesem Sądu Okręgowego w Krakowie. Wczoraj jej kandydaturę, przedstawioną przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego, pozytywnie oceniło zgromadzenie sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie.

(…)Jak powiedziała „Gazecie”, po objęciu nowego stanowiska chce (…) przyspieszyć sprawność postępowań oraz doprowadzić do tego, by strony były jeszcze bardziej profesjonalnie obsługiwane.”
Źródło:„Nowa prezes sądu okręgowego”; „Gazeta Wyborcza – Gazeta w Krakowie”, 10-11 stycznia 2009r., s. 4

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o prowadzonym:

  1. od dnia  26 lipca 2012 r.przeze mnieprzed Sądem Okręgowym w Krakowie ul. Przy Rondzie 7,proteście, w tymdo dnia 20 sierpnia 2012 r.proteście głodowym,

  2. od dnia 6 sierpnia 2012 r.przezPanią Teresę Kawiak przed Sądem Okręgowym w Krakowieproteście, w tym do dnia 18sierpnia 2012 r.proteście głodowym.

 2. Zawiadomienie o spełnieniu przez Sąd Okręgowy w Krakowie jednego z moich żądań w wynikuprowadzonego protestu

 3. Zawiadomienie o zamiarze kontynuowania przeze mnie i  przez  Panią Teresę Kawiak protestów do dnia spełnienia przez Sąd Okręgowy w Krakowie naszych żądań.

 4. Zaproszenie do odwiedzenia przez Ministra Sprawiedliwościmnie i Pani Teresy Kawiak podczas prowadzonych przez nasprotestów.

 5. Wnioseko odwołanie przez  Ministra Sprawiedliwości – przez wzgląd na dobro wymiaru sprawiedliwości – SSO Barbary Baran z funkcji  Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie.

Część I.Przepisy prawa

 1. Artykuł 27ustawy  z dnia 27 lipca 2001 r.,Prawo o ustroju sądów powszechnych:
  „§ 1.Prezesi wiceprezessądu może być odwołany przez Ministra Sprawiedliwości w toku kadencji w przypadku: 1) rażącego niewywiązywania się z obowiązków służbowych, 2) gdy dalsze pełnienie funkcji z innych powodów nie da się pogodzić z dobrem wymiaru sprawiedliwości.”

Część II.Uzasadnienie

W załączeniu przesyłam:

 1. Zawiadomienie z dnia 20 sierpnia 2012 r.popełnieniu przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzię Barbarę Baran przestępstwa z artykułu  231 § 1 kk  oraz z artykułu 207§1  i §2 kk  –Załącznik I,

 2. Pozew przeciwko Skarbowi Państwa - Prezesowi Sądu Okręgowego w Krakowie o zadośćuczynienie za wyrządzone krzywdyZałącznik II.


Prezentuję w nichdziałania Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi Barbarę Baran oczywiście i rażąco naruszająceprawo, w tym m.in. psychiczne przez nią znęcanie się nade mną.

Sędzia Barbara Baran narusza prawo celem zatuszowania innych przypadków naruszenia prawa przez nią samą lub przez niektórych jej podwładnych, sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie.

Zprzyczyn, w tym podanych przeze mnie w Załączniku I  i w  Załączniku II  do niniejszego pisma, od dnia  26 lipca  2012 r.prowadzę przed Sądem Okręgowym w Krakowie  protest.

Do dnia10 sierpnia 2012 r. był to  protest  głodowy.

W dniu 10 sierpnia 2012 r.pełniący obowiązki Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie,  Wiceprezes Sądu SSO Michał Niedźwiedź spełnił jedno z moich żądań.

Zakończyłem protest  głodowy.

Kontynuuję pikietę.

Od dnia 6 sierpnia2012 r.protest prowadzi także Pani Teresa Kawiak.

Nasze protesty prowadzimy całodobowo spędzając noce na dworze, w śpiworach.

Zapraszamy Pana Ministra do odwiedzania nas i zapoznania się z naszymi żądaniami oraz ich przyczynami.

Z przyczyn  podanych w Zawiadomieniu z dnia  20 sierpnia 2012 r. o popełnieniu przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzię Barbarę Baran przestępstwa z artykułu  231 §1 kk  oraz z artykułu 207§1 i §2 kk  /Załączniku/ do niniejszego pisma wnoszę o odwołanie SSO Barbary Baran z funkcji  Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie.

Wnoszę, jak na wstępie.

Z  poważaniem,

dr Zbigniew Kękuś

Załączniki:

 1. Zawiadomienie z dnia20 sierpnia 2012 r. opopełnieniu przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzię Barbarę Baran przestępstwa z artykułu 231 § 1 kk,207§ 1 i § 2 kk

 2. Pozew z dnia20 sierpnia 2012 r. przeciwko Skarbowi Państwa-Prezesowi Sądu Okręgowego w Krakowie o zadośćuczynienie

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Juhas
21-08-2012 / 21:36
Jak sędzia baran kieruje sadem w Krakowie to nie dziwię się, że barachło i siano jest tam produkowane...
~raf
21-08-2012 / 16:53
Szanowna administracjo, kiedy uruchomicie kanał RSS?