Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 21-08-2012

ZByszek_doniesienie.pngWniosek Zbigniewa Kękusia do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina o odwołanie przez "przez wzgląd na dobro wymiaru sprawiedliwości" sędzi Barbary Baran z funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie.

Zbigniew Kękuś Kraków, dnia 21 sierpnia 2012 r.

Pan
Jarosław Gowin
Minister Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

Do wiadomości:

 1. Sędzia Michał Niedźwiedź, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie,ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków

 2. Insp.Mariusz Dąbek, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji,KomendaWojewódzka Policji w Krakowie,ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

 3. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

 4. SędziaAndrzej Struzik,Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie,ul. Przy Rondzie 3,31-547 Kraków

 5. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

 6. Pan Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

 7. Pan Leszek Dziura, Dyrektor Oddziału Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie, ul. Krzemionki 30, 30-955 Kraków

 8. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

 9. Pan Marek Kęskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

 10. Pan Adam Młot, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Urząd Miasta Krakowa, Os. Zgody 2, 31-949 Kraków

 11. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków

 12. Pan Marcin Pulit, Dyrektor Radio Kraków S.A., Al. Słowackiego 22, 30-007 Kraków

 13. Pan Józef Stachów, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Kraków”, ul. Szewska 5, 31-009 Kraków

 14. Pan Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 15. Państwo: Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowiński, Stanisław Karczewski, Maria Pańczyk - Pozdziej - Marszałek i Wicemarszałkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 16. Państwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchciński, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszałek i Wicemarszałkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 17. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 18. Pan Stanisław Dąbrowski, PrezesSądu Najwyższego, Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 19. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

 20. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28, 02-315 Warszawa

 21. Pan Jarosław Kaczyński - Prezes Prawo i Sprawiedliwość, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa

 22. Pan Leszek Miller- Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ul. Rozbrat 44a, 00-419 Warszawa

 23. Pan Janusz Palikot, Przewodniczący Ruchu Palikota, ul. Fabryczna 16/22  lok. 24, 00-446 Warszawa

 24. Pan Waldemar Pawlak - Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

 25. Strony internetowe:www.zkekus.pl,www.aferyprawa.com,www.monitor-polski.com

 26. i inni

SSO Barbara Baranbędzie nowym prezesem Sądu Okręgowego w Krakowie. Wczoraj jej kandydaturę, przedstawioną przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego, pozytywnie oceniło zgromadzenie sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie.

(…)Jak powiedziała „Gazecie”, po objęciu nowego stanowiska chce (…) przyspieszyć sprawność postępowań oraz doprowadzić do tego, by strony były jeszcze bardziej profesjonalnie obsługiwane.”
Źródło:„Nowa prezes sądu okręgowego”; „Gazeta Wyborcza – Gazeta w Krakowie”, 10-11 stycznia 2009r., s. 4

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o prowadzonym:

  1. od dnia  26 lipca 2012 r.przeze mnieprzed Sądem Okręgowym w Krakowie ul. Przy Rondzie 7,proteście, w tymdo dnia 20 sierpnia 2012 r.proteście głodowym,

  2. od dnia 6 sierpnia 2012 r.przezPanią Teresę Kawiak przed Sądem Okręgowym w Krakowieproteście, w tym do dnia 18sierpnia 2012 r.proteście głodowym.

 2. Zawiadomienie o spełnieniu przez Sąd Okręgowy w Krakowie jednego z moich żądań w wynikuprowadzonego protestu

 3. Zawiadomienie o zamiarze kontynuowania przeze mnie i  przez  Panią Teresę Kawiak protestów do dnia spełnienia przez Sąd Okręgowy w Krakowie naszych żądań.

 4. Zaproszenie do odwiedzenia przez Ministra Sprawiedliwościmnie i Pani Teresy Kawiak podczas prowadzonych przez nasprotestów.

 5. Wnioseko odwołanie przez  Ministra Sprawiedliwości – przez wzgląd na dobro wymiaru sprawiedliwości – SSO Barbary Baran z funkcji  Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie.

Część I.Przepisy prawa

 1. Artykuł 27ustawy  z dnia 27 lipca 2001 r.,Prawo o ustroju sądów powszechnych:
  „§ 1.Prezesi wiceprezessądu może być odwołany przez Ministra Sprawiedliwości w toku kadencji w przypadku: 1) rażącego niewywiązywania się z obowiązków służbowych, 2) gdy dalsze pełnienie funkcji z innych powodów nie da się pogodzić z dobrem wymiaru sprawiedliwości.”

Część II.Uzasadnienie

W załączeniu przesyłam:

 1. Zawiadomienie z dnia 20 sierpnia 2012 r.popełnieniu przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzię Barbarę Baran przestępstwa z artykułu  231 § 1 kk  oraz z artykułu 207§1  i §2 kk  –Załącznik I,

 2. Pozew przeciwko Skarbowi Państwa - Prezesowi Sądu Okręgowego w Krakowie o zadośćuczynienie za wyrządzone krzywdyZałącznik II.


Prezentuję w nichdziałania Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi Barbarę Baran oczywiście i rażąco naruszająceprawo, w tym m.in. psychiczne przez nią znęcanie się nade mną.

Sędzia Barbara Baran narusza prawo celem zatuszowania innych przypadków naruszenia prawa przez nią samą lub przez niektórych jej podwładnych, sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie.

Zprzyczyn, w tym podanych przeze mnie w Załączniku I  i w  Załączniku II  do niniejszego pisma, od dnia  26 lipca  2012 r.prowadzę przed Sądem Okręgowym w Krakowie  protest.

Do dnia10 sierpnia 2012 r. był to  protest  głodowy.

W dniu 10 sierpnia 2012 r.pełniący obowiązki Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie,  Wiceprezes Sądu SSO Michał Niedźwiedź spełnił jedno z moich żądań.

Zakończyłem protest  głodowy.

Kontynuuję pikietę.

Od dnia 6 sierpnia2012 r.protest prowadzi także Pani Teresa Kawiak.

Nasze protesty prowadzimy całodobowo spędzając noce na dworze, w śpiworach.

Zapraszamy Pana Ministra do odwiedzania nas i zapoznania się z naszymi żądaniami oraz ich przyczynami.

Z przyczyn  podanych w Zawiadomieniu z dnia  20 sierpnia 2012 r. o popełnieniu przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzię Barbarę Baran przestępstwa z artykułu  231 §1 kk  oraz z artykułu 207§1 i §2 kk  /Załączniku/ do niniejszego pisma wnoszę o odwołanie SSO Barbary Baran z funkcji  Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie.

Wnoszę, jak na wstępie.

Z  poważaniem,

dr Zbigniew Kękuś

Załączniki:

 1. Zawiadomienie z dnia20 sierpnia 2012 r. opopełnieniu przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędzię Barbarę Baran przestępstwa z artykułu 231 § 1 kk,207§ 1 i § 2 kk

 2. Pozew z dnia20 sierpnia 2012 r. przeciwko Skarbowi Państwa-Prezesowi Sądu Okręgowego w Krakowie o zadośćuczynienie

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Raynoch
09-11-2016 / 03:24
~Buffy
14-10-2016 / 08:14
~Colonel
03-01-2015 / 20:38
Thank you so much for this aricelt, it saved me time! mxmopvehj.com [url=imkohnmzgf.com]imkohnmzgf[/url] [link=pftxgrciyn.com]pftxgrciyn[/link]
~Mamat
23-12-2014 / 09:16
Vattenfall is not only responsible for" rel="nofollow">youipjl.com"> ribbush nuclear power plants but in times of climate change for a monstrous coal power plant being built in Hamburg Moorburg. The organizers of "Lesetage selber machen - Vattenfall tschfcss sagen" recruits in part from the resistance group against this coal power plant (9 mio tons of CO2 per year) and a district heating line leading from Moorburg to the city centre. It is going to destroy green zones of the town. Vattenfall wants to stabilize its monopoly by this district heating line.
~Mohamed
19-12-2014 / 12:49
Id must talk with you here. Which isnt some thing I in most cases do!I love to reading an acltrie which will make people feel.Also, thank you allowing me to comment!
~megi
30-08-2012 / 02:21
Gdyby Prokurator Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim wykonał swoje obowiązki i nie odmówił wszczęcia dochodzenia w mojej sprawie w 2003r. wówczas otrzymałabym pomoc ratunkowo - medyczną, nie byłabym narażana na umyślne niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia, nie byłabym narażana na zabójstwo przez kierownictwo prywatyzowanej Spółki Górnośląski zakład Elektroenergetyczny S.A w Gliwicach oraz kierownictwo Vattenfall AB, a także przez właścicieli KONCERNU VATTENFALL. Gdyby Prokurator Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim wszczął dochodzenie w mojej sprawie wówczas do dnia dzisiejszego pracowałabym w sprywatyzowanej spółce GZE S.A., bo niepełnosprawnego człowieka dobrze, sumiennie, starannie, rzetelnie i uczciwie wykonującego czynności pracy, pracującego dla dobra Spółki nie wolno zwolnić z pracy z powodu nienawiści do niego i znacznej niepełnosprawności powstałej w skutek umyślnego narażania go na zabójstwo - bo chciał pracować. megi1802@op.pl jestem zdesperowana, chora i proszę -błagam media o pomoc w mojej sprawie
~megi
29-08-2012 / 23:28
Małgorzata Ewa P dr Zbigniewa Kękusia z Krakowa jest bohaterem! Podziwiam jego walkę i upór. Wierzę, że Pan Zbigniew wygra, bo jego racje są prawdziwe i słuszne! Sama doświadczam tego, że sędziowie i prokuratorzy, inspektorzy PIP, adwokaci z urzędu rażąco naruszają prawo, umyślnie szkodzą pokrzywdzonej przestępstwem skutkowym kwalifikowanym ciągłym od 2003r. Sąd i Prokuratura w Polsce chroni przestępców karnych, gospodarczych, korupcyjnych, karnych z Górnoślaskiego Zakładu Elektroenergetycznego S.A. w Gliwicach i Vattenfall. Prokuratura i p olskie sądownictwo chroni Ministra Skarbu Państwa ponieważ wyraził zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej w spółce zależnej EU GZE niewłaściwie z przepisami ustawy (od 01.07.2002r). Kierownictwo Spółki GZE S.A. i Vattenfall AB po powzięciu informacji o wykonywaniu zabronionej prawem działalnosci gospodarczej w Spółce EU GZE umyślnie nie uchyla zagrożeń i niebezpieczeństwa - prowadzi zabronioną działalność nadal - dynamizując umyślnie zagrożenie. KONCERN VATTTENFALL obejmuje GZE S.A. 1 stycznia 2003r. Spółka EU GZE za zgodą kierownictwa GZE S.A., Koncernu Vattenfall i Ministra Skarbu Państwa wykonuje w Spółce zależnej nadal zabronioną ustawą działalność gospodarczą. W dniu 15 stycznia 2003r. ulegam ciężkiemu wypadkowi przy pracy podczas wykonywania czynności pracy - tracę przytomność po urazie głowy i mózgu - tracę pamięć. Kierownictwo Spółki po powzięciu informacji o ciężkim wypadku przy pracy umyślnie nie udziela mi pomocy ratunkowo lekarskiej chociaż nie grozi im żadne niebezpieczeństwo - umyślnie naraża mnie na niebezpieczeństwo utraty życia. Kierownictwo prywatyzowanej Spółki GZE S.A. objętej przez Koncern Vattenfall umyślnie zataja ciężki wypadek przy pracy, nie zgłasza w Prokuraturze,PIP - umyślnie nie udziela mi pomocy medycznej cd. kierownicy umyślnie nie powołują komisji powypadkowej, umyślnie zaniechali sporządzenia protokółu powypadkowego - bo ofiara ciężkiego wypadku przy pracy straciła pamięć - bo spółka GZE S.A. wykonywała w Spółce zależnej EU GZE działalnoś ć gospodarczą niewłaściwie z przepisami ustawy. W USA gdyby doszło do takiego przestępstwa - sąd odbiera koncesję takiej Spółce, nakazuje wypłacić odszkodowanie pokrzywdzonej ofiarze wypadku. W Polsce kierownictwo Spółki GZE S.A. i właściciele Koncernu Vattenfall rażąco naruszają prawo - otrzymują nagrody, odznaczenia i awanse! W Polsce jest bezprawie ! Sąd i Prokuratura chroni przestępców. W dniu 16 stycznia 2003r i 28 stycznia 2003r. Kierownictwo Spółki dyscyplinarnie bezprawnie dyskryminacyjnie zwalnia mnie z pracy, bo spółka wykonywała zabronioną prawem działalność gospodarczą a ja uległam ciężkiemu wypadkowi przy pracy - po objęciu GZE S.A. przez KONCERN VATTENFALL. Płatnik składek GZE S.A. Pan. Prezes M.G.(żona pracuje w ZUS) najprawdopodobniej niszczy oryginał mojej karty zasiłkowej - tworzy kilka - fałuszuje - podrabia - przerabia dokumenty kart zasiłkowych - mam kilka różnyc - różniących się poważnie "oryginałów" . Dokumenty fałszowane kierownictwo GZE S.A.- właściciel KONCERN VATTENFALL używa wszędzie - w ZUS, Sądzie itd. Istotnie fałszowane karty zasiłkowe, poprawiane, przerabiane są w obiegu prawnym o czym dowiedziałam się w zeszłym roku. ZUS, sędziowie i prokuratorzy wiedzą, że ZUS wypłaca mi świadczenia rentowe z tytułu całkowitej niezdolności do pracy - w oparciu o sfałszowane przez Prezesa M. G. - płatnika składek GZE S.A. - Vattenfall dokumenty. Spółka biernie legitymowana - która nie jes moim pracodawcą - V ATTENFALL NETWORK SERVICE POLAND Spółka z o.o. sporządza bez mojej zgody w 2010r. protokół powypadkowy - makulaturę - która nie jest dokumentem prawnym. Legitymowana biernie Spółka Vattenfall Distrbution Poland S.A. - mój pracodawca zaniechał sporządzenia protokółu powypadkowego - odmawia jego sporządzenia do 2003r. Kierownictwo Spółki GZE S.A. i właściciel KONCERNU Vattenfall wie, że do dnia dzisiejszego jestem ich pracownikiem - ponieważ zwolniono mnie z pracy w okresie bezwzględnej ochrony tj. kilka dni po konsolidacji GZE S.A. do Grupy Vattenfall, czli po objęciu GZE S.A. przez Koncern Vattenfall. Kierownictwo GZE S.A. i właściciel Vattenfall - PANŚTWO SZWEDZKIE zabrania mi pracować w Spółce z powodu niepełnosprawności - chociaż dobrze, starannie, sumiennie, rzetelnie i uczciwie wykonywałam pracę. Wyrzucono mnie z pracy na bruk, bez środków do życia, utrzymania - po ciężkim wypadku przy pracy. Vattenfall nazywa siebie w mediach, środkach masowego przekazu - "PRACODAWCĄ O LUDZKIEJ TWARZY" - układa HYMN VATTENFALL KTÓRY CODZIENNIE ŚPIEWALI JEGO Pracownicy w VDP w Gliwicach. Sądy wydają niesłuszne, nieważne wyroki - oddalają moje sprawy. PROKURATURA ODMAWIA WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA - chroni wielu przestępców z GZE S.A., KONCERNU VATTENFALL, MINISTRA SKARBU PAŃSTWA. Takiemu obywatelowi jak ja pomocy nie udziela Państwo Polskie - tylko mnie krzywdzi i okrada - rażąco naruszając prawa i Prawa Człowieka. około godziny temu · Lubię to!
~raf
22-08-2012 / 22:51
Z góry dziękuję. :) To ułatwia bycie na bieżąco ze stroną.
~Dżozef
21-08-2012 / 22:54
Proszę zapomnieć o zaproszeniu szefów mafii Państwowych , ponieważ nie raczyły przyjść do Pałacu Kultury Warszawie do sali Kongresowej na zaproszenie , Pokrzywdzonych lecz ,,Niepokonani " 31.05.12r. Wszyscy Wodzowie Mafii z Panią RPO dostały Sraki , być może miały rację że nie przyszły, bo ludzie gołymi rekami udusiły by ich na miejscu, byłby lincz za zbrodnie dokonujących się na obywatelach Polski , o których Ci Mafiozi Państwowi wiedzą i jeszcze wydają rozkazy na społeczeństwo .
~mac
21-08-2012 / 21:43
@raf - postaram się odpalić, skoro mówisz, że jest potrzebny :)