Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 24-01-2020

Warszawska adwokatka Katarzyna Stopińska naciąga klientów? Jak nie dać się oszukać przez adwokatów.

Adwokat czy radca prawny jest zwany potocznie "mecenasem" (czytaj bleeecieniasem:-) Z encyklopedii czytamy: Mecenas (od nazwiska Gajusza Cilniusza Mecenasa, rzymskiego polityka, doradcy i przyjaciela Oktawiana Augusta, poety i patrona poetów, między innymi Wergiliusza, Horacego i Propercjusza. Jego nazwisko stało się synonimem protektora sztuki i nauki) – osoba lub instytucja, popierająca rozwój literatury i sztuki, która udziela wsparcia finansowego artystom, instytucjom kulturalnym lub naukowym. Obdarowywani, w zamian, sławili we własnych dziełach swych dobroczyńców. 
Tak więc prawdziwy Mecenas powinien obdarowywać a nie okradać...  A jak jest z polskimi "bleeecieniasami"?... 

I dalej czytamy: Adwokat (łac. advocatus od advocare, wzywać na pomoc) – prawnik świadczący pomoc prawną, w szczególności polegającą na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Adwokatów nazywa się potocznie (choć nieprecyzyjnie) obrońcami sądowymi. W Polsce zawód wykonywany na podstawie ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze[1].

Prawnik, podobnie jak fryzjer, stolarz itd. rzemieślnicy, czy firmy usługowe opieki zdrowotnej, branży rozrywkowej, wypoczynkowe itd. jest usługodawcą czyli tutaj:
1. Usługodawca: Katarzyna Stopińska  .
2. Usługobiorca: osoba lub podmiot, na rzecz którego Usługodawca świadczy usługi prawne.
3. Usługi prawne: usługi świadczone przez Usługodawcę z zakresu działalności prawniczej, w szczególności doradztwo prawne, przygotowywanie projektów pism, reprezentowanie w sądach, urzędach itp.
4. Oferta obejmuje bezpłatną wstępna analiza sprawy, w ramach której Usługodawca informuje Usługobiorcę o proponowanej mu usłudze prawnej i wycenia ją;
5. Umowa o świadczenie usług prawnych: umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą, w trybie wskazanym w § 3 ust. 6 Zasad świadczenia usług (dalej również: „umowa”).

Specyfiką  umów o świadczenie usług  jest wykonywanie określonej czynności bez względu na to, jaki rezultat czynność ta przyniesie. W odróżnieniu od umowy o dzieło, Usługodawca nie bierze na siebie ryzyka związanego z niepomyślnym wynikiem czynności lub nieosiągnięciem zamierzonego rezultatu. Jego odpowiedzialność za właściwe wykonanie umowy, wynika natomiast z zasady starannego działania. Jeżeli usługa zostanie wykonana niedbale, Usługobiorca poza ewentualnie innymi konsekwencjami przewidzianymi w umowie, ma prawa do domagania się zwrotu kosztów jak też odszkodowania od Usługodawcy. Podstawa prawna: art. 354, 355, 471-473 ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

Tak więc adwokat wg. prawa powinien ponosić odpowiedzialność za niewykonanie lub złe wykonanie swojej usługi, jednak dobrze wie, że etyka adwokacka to tylko bajer a sitwa sądowo-adwokacka z pewnością wzajemnie się wybroni. 

Ponieważ wynajęta adw. Katarzyna Stopińska praktycznie nie wykonała żadnej usługi P. Mirosława wystąpiła do niej o zwrot  danej jej kasy. Nie wiedziała, że prawnicy to typowi pasożyci - żyją kosztem innych ludzi i odzyskanie swojej kasy od nich granicy z cudem...    
Pisze skargę do Okręgowej Rady Awokackiej

Mirosława Mazurek                                                                                               Warszawa, 12.04.2018 r.

 

OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA 
 
00-536 Warszawa, Al. Ujazdowskie

                                                      

 Szanowni Państwo zostałam wprowadzona w błąd przez adwokat Katarzynę Stopińską która w celu pozyskania klienta poinformowała mnie o kosztach jej obsługi drastycznie odbiegających od kosztów których zażądała później.

Krytycznie oceniałam  zaangażowanie mojego adwokata, któremu powierzyłam obronę w sprawie pomówienia mnie o czyn absurdalny, zaprzeczający logicznemu myśleniu i ludzkiej inteligencji.  Obawiając się niekorzystnego przebiegu sprawy  uznałam za  konieczne zmiany adwokata.

Długo szukałam  w internecie nowego adwokata zaczynając rozmowę od informacji, że jestem emerytką z bardzo niską emeryturą i skromnymi możliwościami finansowymi.

Pani adwokat Katarzyna Stopińska poinformowała mnie " wezmę od pani 3000,- złotych " za sprawę. Zgodziłam się i umówiliśmy się na spotkanie, na które przyniosłam podstawowe dokumenty. Nie miałam tych przekazanych do sądu przez stronę pomawiającą mnie. Pani mecenas na spotkaniu poinformowała mnie, że płaci vat, więc musi być o vat wynagrodzenie powiększone. Byłam zdesperowana,  zostało mało czasu do sprawy zgodziłam się.  Na spotkaniu z Panią mecenas krótko opowiedziałam o sprawie.

Podpisałam umowę nie czytając !, ponieważ zakładałam, że informacja o kosztach przekazana ustnie od osoby zaufania publicznego, osoby, której  w zaufaniu powierzam moją sprawę nie może się różnić od zapisu w umowie. 

Po jakiś czasie mejlowo zapytałam czy możemy porozmawiać, o jednym aspekcie w powierzonej sprawie, odpisała podając cenę za czas rozmowy. Zał. maila 

Na kilka dni przed terminem  wyznaczonym na dzień 28.01.br , zadzwoniłam do Pani mecenas z pytaniem czy przewiduje spotkanie przed sprawą,  żeby poinformować mnie jak zamierza mnie bronić, odpowiedziała, że nie przewiduje spotkamy się w sądzie na godzinę przed rozprawą.

Krótko przed terminem rozprawy  Pani mecenas zatelefonowała do mnie pytając czy chcę się spotkać ?  zapytałam  automatycznie, w sprawie omówienia przygotowania do rozprawy ?, nie, odpowiedziała, mam sprawę poza Warszawą i nie wiem czy zdążę dojechać.  W rozmowie telefonicznej nie zgodziłam się na zastępstwo. 

Do sądu Pani mecenas przyszła 20 minut przed terminem. Poszłyśmy pod salę rozpraw, mojej sprawy nie było na wokandzie. Poszłyśmy do sekretariatu i tam uzyskałyśmy informację, że sędzia jest chory a sprawa jest odwołana.

Następny termin wyznaczono na 5 marca br. Pani mecenas nadal nie pofatygowała się do sądu, żeby zapoznać się z aktami i nie przekazała mi żadnych informacji jakie poczyniła przygotowania do obrony. Na rozprawę 5 marca nie dotarłam, pogotowie zabrało mnie na SOR.

Wysłałam do Pani mecenas SMS. Na drugi dzień zatelefonowałam do Pani adwokat pytając o sprawę. Sprawa nie odbyła się ponownie z powodu choroby sędziego.

Nie wiedziała czy był ktoś  ze Stowarzyszenia  NIEPOKONANYCH, ponieważ była tylko w sekretariacie, natomiast  zażądała zapłaty 200 zł + vat  za stawienie się w sądzie, odpowiedziałam, że nie zapłacę, ponieważ o takich kosztach nie informowała mnie wcześniej. Wtedy dopiero przeczytałam umowę, która drastycznie różniła się od informacji przekazanych ustnie.

Załączam przysłany SMS, przysłany mail,  kopię umowy. 

Wypowiedziałam Pani Mecenas umowę. Zażądałam zwroty pieniędzy, na co nie  wyraża zgody, domaga się jeszcze  dodatkowej zapłaty wmawiając mi wiele konsultacji i spotkań.

Proszę  Szanownych Państwa  o pomoc w odzyskaniu moich pieniędzy. 

                                                                                                                        Z wyrazami szacunku

                                                               Mirosława Mazurek

W odpowiedzi sekretarz okręgowej rady adwokackiej Anna Czepkowska-Rudkowska "olał" skargę P. Mirosławę i pisze "sekretarz dał wiary adwokat" i uznał sprawę za wyjaśnioną chociaż nic nie wyjaśniono... 

Na takie potraktowanie P. Mirosława zażala się 20.08.2018r. do Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie. Tak samo jak ORA referent skarg naczelnej rady adwokackiej adw. Anna Paśniewska stwierdziła, że nie ma podstaw do odpowiedzialności dyscyplinarnej i uwzględnienia odwołania.

Oburzona takim postępowanie sitwy adwokackiej P. Mirosława dnia 02.12.2018r. wysyła skargę na adwokat K. Stopińską i ORA oraz NRA do Prokuratury Krajowej.

Polecam sprawy poruszane w działach:
 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników  

"AFERY PRAWA" 
 
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.eu  redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres:
aferyprawa@gmail.com 
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.