Imieniny:

AferyPrawa.com

Redaktor Zdzisław Raczkowski ujawnia niekompetencje funkcjonariuszy władzy...
http://Jooble.org
Najczęściej czytane:
Najczęściej komentowane:

Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
10 marca 2023
Źródło: MeteoGroup
Polskie prawo czy polskie prawie! Barwy Bezprawia

opublikowano: 11-11-2013

Adwokat Artur Nowak aresztowany w Chodzieży – CBA zabezpieczyła dokumenty w skorumpowanej Prokuraturze Rejonowej w Koszalinie.

Artur-Nowak1W dniu 15.10.2013r funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali w Chodzieży adwokata Artura Nowaka. Byłego asesora Sądu Rejonowego w Szczecinku, któremu Prokuratura Apelacyjna w Gdańsku przedstawiła zarzuty o charakterze korupcyjnym. W związku z powyższym śledczy wystąpili do Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe o aresztowanie podejrzanego na okres trzech miesięcy. Dla upozorowania praworządności Sąd ten podzielił argumentację wnioskodawców wydając postanowienie zgodne z ich wnioskiem. Ale z powszechnie wiadomych powodów, sędzia zostawił podejrzanemu szeroko uchyloną furtkę na wolność. Zastrzegając w wydanym postanowieniu, że po wpłaceniu kaucji w wys. 75.000 zł. aresztant zostanie uwolniony. Z obawy o możliwość matactwa ze strony adwokata i osób pozostających na wolności, z którymi były zaplanowane czynności śledcze, prokuratura zaskarżyła decyzję sądu dotyczącą poręczenia majątkowego. Jednak nie przyniosło to pożądanego rezultatu. W dniu 22.11.2013r upokorzona prokuratura poinformowała media. Kaucja została wpłacona – adwokat wypuszczony na wolność. Rzecznik Prasowy Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku Mariusz Marciniak zapewnił, że w dniu w którym zatrzymano adwokata, prokuratorzy z Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji gdańskiej prokuratury apelacyjnej, przy udziale gdańskich funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zabezpieczyli materiały dowodowe związane ze sprawą. Dokumenty. Uczynili to w tym samym czasie w Kancelarii Adwokackiej Artura Nowaka w Chodzieży i Prokuraturze Rejonowej w Koszalinie. Do której od wielu lat prowadzą jaskrawe ślady rozlicznych przestępstw. Nie tylko korupcyjnych. Nieustannie nagłaśnianych przez Niezależne Czasopisma Internetowe. Między innymi przez Afery Prawa i Barwy Bezprawia.

Adwokat Artur Nowak – były asesor skorumpowanego Sądu Rejonowego w Szczecinku ma na swoim koncie wiele innych nierozliczonych przestępstw. Związanych z orzekaniem w cuchnących sprawach cywilnych. Między innymi o sygn. akt IC 495/02 i IC 224/04.

W sprawie IC 495/02 – Ten bezwzględny szwindler, dopuszczał się między innymi, rozlicznych sabotaży i barbarzyńskich gwałtów na kodeksie postępowania cywilnego, uniemożliwiając powodowi obronę swoich interesów prawnych. Wydał zafałszowany wyrok w całkowitym oderwaniu od materiału dowodowego, realiów życiowych i w sprzeczności z zasadami logicznego rozumowania. A mianowicie. W uzasadnieniu swojego gniota stwierdził, że powód w niejasnych warunkach zabrał swoje mienie objęte sporem sądowym z zamkniętych na kłódkę i ogrodzonych wysokim płotem pomieszczeń Pozwanego. Jednocześnie zasądzając na jego rzecz kwotę 1525zł, stanowiącej część równowartości tego mienia. A co ciekawe ten notoryczny przestępca zasądził od Skarbu Państwa na rzecz całkowicie impotentnego radcy prawnego Grzegorza Dąbrowskiego, kwotę 1.200zł. Z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Pomimo tego iż prawnik ten z powodu wybitnej niekompetencji – szkodnictwa został przez powoda odsunięty od sprawy w początkowej fazie procesu. Szanowny „radca prawny” obnosząc się fałszywym honorem przed wyjściem z sali sądowej, ostentacyjnie oświadczył asesorowi, że wobec zaistniałej sytuacji całkowicie zrzeka się kosztów zastępstwa procesowego. Ale za sprawą Artura Nowaka, Grzegorz Dąbrowski mimo wszystko otrzymał judaszowe wynagrodzenie za gotowość pogrążenia powoda na płaszczyźnie prawa. I gdyby nie trzeźwość jego umysłu tak niewątpliwie by się stało. Na szczególną uwagę zasługuje również fakt, że Artur Nowak z wiadomych powszechnie powodów w ogóle nie rozpoznał części jasno sprecyzowanego powództwa. Przy pełnej aprobacie sędziów przestępców z Sądu Okręgowego w Koszalinie: SSO Zbigniewa Rdesińskiego, SSO Marty Sawickiej, SSO Mirosławy Gołuńskiej – Vide akta sprawy o sygn. VII Ca 952/04 …. SSO Tadeusza Szkudlarka, SSO Czesława Podgórnego oraz SSO Mariana Wawrzynkowskiego – Vide akta sprawy o sygn. VII Ca 426/05, perfidnie odmówił powodowi sprostowania i uzupełnienia wyroku, zarzucając mu, że takiego wniosku on nie złożył. Dowody do wglądu. 

W sprawie IC 224/04 Asesor Artur Nowak posunął się jeszcze dalej. Poza barbarzyńskim gwałceniem kodeksu postępowania cywilnego. Notorycznym fałszowaniem protokołów rozpraw. Nieludzkim szykanowaniem pozwanego z zastosowaniem bezpodstawnego nakładania wysokich kar porządkowych. W łącznej wysokości 1000zł. Ochraniał powoda przestępcę przed odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania i złożenie trzech przestępczych pozwów. Opiewających łącznie, na ponad 50.000 zł. Mających na celu umożliwić szczecineckim sędziom i prokuratorom zaangażowanych w wieloletni proceder przestępczy, wyniszczania pozwanego i jego rodziny,  wpędzenie w sytuację bez wyjścia. Na wniosek adwokata Tadeusza Czernickiego - obrońcy pseudo powoda, asesor Artur Nowak zasądził od Skarbu Państwa na rzecz radcy prawnego Andrzeja Jagoszewskiego - obrońcy z urzędu pozwanego, podwójne wynagrodzenie w kwocie 2.400 zł. Tytułem kosztów udzielonej mu pomocy prawnej. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego gdyby taka pomoc faktycznie była mu udzielona. Szkopuł jednak w tym, że kiedy pozwany zorientował się, że radca prawny Andrzej Jagoszewski z premedytacją działa na jego szkodę, wnosząc potajemnie do akt sprawy szkodliwe dla jego interesu prawnego pismo procesowe, napisane w jego imieniu, natychmiast wypowiedział mu swoje pełnomocnictwo. Tym samym nie dopuścił go do udziału w procesie. Odciął się od niego zupełnie, anulując jednocześnie złożonego przez niego kilku zdaniowego gniota procesowego. W którym „mecenas” całkowicie pominął istotę dowodową wypływającą z wcześniejszych uzgodnień z pozwanym. Nie ma się co temu dziwić. Za tą judaszową przysługę, na wniosek obrońcy przeciwnika procesowego adwokata Tadeusza Czarnieckiego, powiązany z nimi powrozem korupcyjnym asesor Artur Nowak, hojnie go wynagrodził. Z tego względu Pozwany zaskarżył korzystny dla siebie wyrok. Dosadny opis wyczynów asesora Artura Nowaka i jego wspólników zawarty w uzasadnieniu „apelacji” przekreślił jego sędziowską karierę. NIE OTRZYMAŁ ON NOMINACJI SĘDZIOWSKIEJ PONIEWAŻ ZAWIÓDŁ NA CAŁEJ LINII  SWOICH POPLECZNIKÓW.  A JEGO SĘDZIOWSKA KARIERA BYŁA WŁAŚNIE UZALEŻNIONA OD WYPRODUKOWANIA POŻĄDANEGO „WYROKU” O Z GÓRY OKREŚLONEJ TREŚCI.  POTRZEBNEGO DO SKOMPENSOWANIA DŁUGU POWODA Z TYM JAKI MIAŁ  WYGENEROWAĆ POZWANEMU WYDANYM PRZEZ SIEBIE WYROKIEM. TYM SPOSOBEM PRZYCIŚNIĘCI DO MURU TOGOWI PRZESTĘPCY ZE SZCZECINECKIEGO SĄDU I PROKURATURY Z TOGOWYMI PRZESTĘPCAMI Z SĄDÓW I PROKURATUR DWÓCH INSTANCJI W KOSZALINIE, ZAMIERZALI ZATUSZOWAĆ ROZLICZNE PRZESTĘPSTWA JAKIE POPEŁNILI WSPÓLNIE I W POROZUMIENIU ZE SOBĄ NA SZKODĘ POZWANEGO. GDYBY NASTĄPIŁA KOMPENSACJA DŁUGÓW STRON PROCESOWYCH, WSZYSTKIE CUCHNĄCE SPRAWY MOGLIBY BEZKARNIE ZAMIEŚĆ POD DYWAN I PROBLEM MIELIBY RAZ NA ZAWSZE  Z GŁOWY. (Z UWAGI NA IŚCIE FREDROWSKIE ZAGRYWKI „SĘDZIEGO” ARTURA NOWAKA I JEGO POPLECZNIKÓW DO TEGO TEMATU NIEBAWEM POWRÓCIMY.)
Dowody do wglądu.

Na tym przykładzie wyraźnie widać powiązania przestępcze szczecineckich togusów wyżeraczy, którzy działając wspólnie i w porozumieniu z „niedopierzonym” sędzią (asesorem) za wiedzą byłego Prezesa Sądu Rejonowego Leszka Miazka, zuchwale okradli Skarb Państwa na kwotę 3.600 zł. Traktując tą instytucją jak własny worek pieniędzy. CBA powinno także pójść tym tropem. Sprawdzić w sądowych i prokuratorskich dokumentacjach księgowych ile pieniędzy wyparowało za usługi prawnicze, których nigdy nie wyświadczono ofiarom sądowego bezprawia.

Niebawem obnażymy kolejne przestępstwa z udziałem przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości okręgu Koszalina, nazywając rzeczy po imieniu.

1. Publikacja z dnia 19.08.2008r - „Szczecin Szczecinek cała Polska – zniszczyć firmę, człowieka czy rodzinę to takie proste dla skorumpowanych organów władzy. Skazany bez winy Rafał Krzyształowski”

2. Publikacja z dnia 13.12.2008r - „Prześladowany przez władze Rafał Krzyształowski – wniosek o wyłączenie sędziów Sądu Rejonowego w Szczecinku i Koszalinie zakończony skierowaniem do psychiatryka… – z listów i z życia wzięte…”.

3. Publikacja z dnia 31,01.2009r - „Rafał Krzyształowski „gra w pomidora” przez sędziów i prokuratorów ze Szczecinka i okolic”.

4. Publikacja z dnia 13.03.2009r „Prezes Sądu Rejonowego w Szczecinku Leszek Miazek nie jest w stanie logicznie zrozumieć nie tylko tekstu?”.

5. Publikacja z dnia 25.04.2009r – „List otwarty Rafała Krzyształowskiego do wszystkich władz R.P. oraz całego społeczeństwa w sprawie naruszenia przez lokalną władzę jego konstytucyjnych praw i całkowitego pozbawienia ochrony prawnej”.

6. Publikacja z dnia 2.05.2009r „Typowy sądowy dzień w typowym polskim skorumpowanym sądzie przy udziale niekompetentnych urzędników sądowych… dzień z życia poszkodowanego Rafała…

7. Publikacja z dnia 28.06.2009r - „Rafał Krzyształowski na pewno nie podda się w walce o swoje prawa”.

8. Publikacja z dnia 7.09.2010r - „Drugi list otwarty do Prokuratora Generalnego Andrzeja Czumy – Rafała Krzyształowskiego – ofiary wieloletniego sądowego, prokuratorskiego i policyjnego bandytyzmu”.

9. Publikacja z dnia 20.02.2010r „Znowu wybija szambo w Sądzie Okręgowym w Koszalinie i Sądzie Rejonowym w Wałczu”.

10. Publikacja z dnia 8.08.2010r „ SZCZECINEK – W TYGLU SĄDOWEGO BEZPRAWIA – SPRAWA RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO”.

11. Publikacja z dnia 10.10.2010r -  PRAWO CZY SĄDOWE BESTIALSTWO?……. GRYPSUJĄCY PARAGRAFAMI SKAZALI RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO NA ZŁY DOTYK BIEGŁEGO LEKARZA SĄDOWEGO PSYCHIATRY WŁADYSŁAWA STERNY Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.

12. Publikacja z dnia 13.10.2010r – „W koszalińskim „togostanie” ciągle obowiązuje stalinowski porządek prawny – prawo na telefon” .

13. Publikacja z dnia 6. 11. 2010r  „TOGOWA DINTOJRA – ZA NAPISANIE PRAWDY O BARBARZYŃSKIM ROZSTRZYGNIĘCIU PROCESOWYM SĘDZIEGO JOANNY CHMARY Z SĄDU REJONOWEGO W SZCZECINKU, CELEBROWANA PO ZBÓJECKU PRZEZ PROKURATORA BEATĘ SZEFLER Z PROKURATURY REJONOWEJ W KOSZALINIE.”.

14. Publikacja z dnia 9.12.2010r  „Szczecinek – Perfidne przekręty sędziego Joanny Chmary i prokuratora Janusza Bugaja”.

15. Publikacja z dnia 13.12.201or „Boże, chroń nas przed pseudo usługami szczecineckich adwokatów z urzędu, Grzegorza Misiakowskiego, Mirosława Wacławskiego, Tomasza Musiała i innych nieetycznych „prawników” z koszalińskiego układu”.

16. Publikacja z dnia 16.12.2010r „SZWINDLARSKI UKŁAD WICEPREZESA SĄDU REJONOWEGO W WAŁCZU, SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA Z PROKURATOREM POWIATOWYM W SŁAWNIE JAROSŁAWEM PŁACHTĄ, ADWOKATEM CEZARYM SKRZYPCZAKIEM Z WAŁCZA I PSYCHIATRAMI Z PSYCHUSZKI W GORZOWIE WLKP.”

17. Publikacja z dnia 11.01.2011r  „ POLICYJNY TERROR I NIEKOMPETENTNY KOMENDANT POLICJI W SZCZECINKU JÓZEF HATAŁA”.

18. Publikacja z dnia 13.01.2011r –„WAŁCZ – ŁAJDACTWA PROCESOWE SĘDZIEGO KRZYSZTOFA KOCZENASZA I JEGO WSPÓLNIKA ADWOKATA CEZAREGO SKRZYPCZAKA – PSYCHUSZKA DLA UROJONEGO OSKARŻONEGO ZAMIAST UCZCIWEGO PROCESU KARNEGO”..

19. Publikacja z dnia 15.03.2011r  „WAŁCZ – LIST OTWARTY OSKARŻONEGO RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO DO ADWOKATA Z URZĘDU BOGUSŁAWA RADZICKIEGO”.

20. Publikacja z dnia 4.05.2011r - „ODPOWIEDŹ OSKARŻONEGO RAFAŁA KRZYSZTAŁOWSKIEGO NA BEZPODSTAWNY AKT OSKARŻENIA AUTORSTWA ADWOKATA CEZAREGO SKRZYPCZAKA Z WAŁCZA”.

21. Publikacja z dnia 20.10.2011r „Wniosek Rafała Krzyształowskiego do Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zarzutów wobec sędziów i prokuratorów”.

22. Publikacja z dnia 24.10.2011r - List otwarty Rafała Krzyształowskiego do siódmego obrońcy z urzędu – adwokata Mateusza Nowaczyka.

23. Publikacja z dnia 30-11-2011r „KOSZALIN-NA SĄDOWYM FOLWARKU SSO MARIANA WAWRZYNKOWSKIEGO, SSR MARCINA WAWRZYNKOWSKIEGO, SSR AGATY MARSZAŁEK I RESZTY TOGOWYCH SZWINDLERÓW, SZALEJE CHORA PSYCHICZNIE TEMIDA W KOMINIARCE”.

24. Publikacja z dnia 01-12-2011r - „ Wałcz – Wniosek do Prezesa Sądu Rejonowego Małgorzaty Dering-Suskiej o nadzór nad postępowaniem o sygnaturze akt IIK 174/08, ustalenia i udzielenie wiążącej odpowiedzi”.

25. Publikacja z dnia 2.01.2012r -„Przyzwolenie Rzecznika Praw Obywatelskich i Prezesa Sądu Rejonowego w Wałczu Małgorzaty Dering – Suskiej na gwałcenie prawa i konstytucji przez togowo – policyjno – psychiatryczną mafię – koszalińską Cosa Nostrę” .

26. Publikacja z dnia 18.04.2012r - „Sąd Najwyższy w roli Poncjusza Piłata”

27. Publikacja z dnia 20.06.2012r - „ Skazany ustawami na pastwę togowych przestępców z okręgu Koszalina”.

28. Publikacja z dnia 04-02-2013 – „Wałcz – niezawisły sędzia Marcin Myszka wygnany na banicji a SR Piotr Boguszewski los cuchnącej sprawy karnej przekazuje do decyzji SN”.

29. Publikacja z dnia 14-02-2013r -„Szczecinek – dewiacje prawnicze sędziego Katarzyny Brambor-Kwiatkowskiej i adwokata Tadeusza Tyki” .

30. Publikacja z dnia 19.08.2013r - „Czy Sędzia Piotr Boguszewski ze skorumpowanego Sądu Rejonowego w Wałczu będzie miał odwagę spojrzeć prawdzie w oczy i odwzorować niezwykłą postawę Sędziego Marcina Myszki?. Uniewinnić ofiarę wieloletniego togowo-policyjno-psychiatrycznego bandytyzmu.

31. Publikacja z dnia 21.08.2013r - Skorumpowany adwokat Cezary Skrzypczak z Wałcza pozwany do sądu za bezpodstawne oskarżenie i naruszenie dóbr osobistych swojego klienta.

Tematy  w dziale dla inteligentnych:  
ARTYKUŁY - do przemyślenia z cyklu: POLITYKA - PIENIĄDZ - WŁADZA

Polecam sprawy poruszane w działach:
 SĄDY   PROKURATURA  ADWOKATURA
 POLITYKA  PRAWO  INTERWENCJE - sprawy czytelników  

"AFERY PRAWA" 
 
Niezależne Czasopismo Internetowe www.aferyprawa.com
  redagowane przez dziennikarzy AP i sympatyków z całego świata których celem jest PRAWO, PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘP DO INFORMACJI ORAZ DOBRO CZŁOWIEKA

    uwagi i wnioski proszę wysyłać na adres: afery@poczta.fm  - Polska
aferyprawa@gmail.com 
Dziękujemy za przysłane teksty opinie i informacje. 

WSZYSTKICH INFORMUJĘ ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBODA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Komentarze internautów:

Komentowanie nie jest już możliwe.

~Boguslaw
25-09-2014 / 10:07
Brudne rence mgr.adwokat ! www.bolec.info/index.php?op=forum&forum=9&act=showtopic&topic=75706& parezja.pl/nieuczciwy-biegly-jeleniej-gory/ ocenyfirm.com/biz/karpinski-jerzy-przedsiebiorstwo-wielobranzowe-kon ~Bogdan Opublikowane: 2013-02-28 05:29:32 Widzialam dowody na okolicynosc tych wycen. Ta Starsza Siwa, Pani, Schorowana, ” Wspolwlascicielka Firmy w Boleslawcu Bromislawa B. „ w obecnosci prawnika adw. Anny Alianowicz „ KANCELARIA ADWOKACKA. ALIANOWICZ ANNA” Zgorzelecka 46 59-700 Bolesławiec woj. dolnośląskie telefon: +48 75 7322276 skladala propozycje „ Korupcyjna „ zanizenia wartosci domu 59-700 Trzebien Ul. Kolejowa 7 W pierwsyzm przypadku sie nie udalo. W drugim jak Panstwo widza ! www.yelp.pl/biz_photos/przedsi%C4%99biorstwo-wielobran%C5%BCowe-kon-
~pietia goras
23-12-2013 / 11:47
*** NAZIZM po POLSKU (Bezprawie + Siła) > Polska klasyka ... brak prawno-kryminalistycznego rozpoznania sprawy ... PROFILAKTYKA w kierunku ŁAMANIA RACJI STANU Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski połączone z ŁAMANIEM Praw Człowieka ... Wydarzenia na SZKODĘ wójta UG Nozdrzca p. Antoni GROMALA stanowią wydarzenia o charakterze polityczno-kryminalnym ... wójtowi konkurencja .... ZGOTOWAŁA NIEpospolitą PROWOKACJĘ ... *** Komu zależało na utrąceniu wójta ?! na to pytanie winni odpowiedzieć kolesie TOMKA z CBA ... a prokuratura i prokuratorzy ... kury im macać TOGOWYM PARANOIKOM ... siedzą w koncie chleją wódę (PPR Jerzy SEJCHTA - PR Szczecinek - Szef ... PPR Liliana Czuchryta - PR Koszalin) trzepią proncie ... zdegenerowani i zdemoralizowani posiadaniem w "DAROWIŹNIE" Immunitetów & NIEzawisłości >> do potęgi n-tej ... pozbawieni logiki rozumowania, zasad etyczno-moralnych ... zlasowane mózgi od wódy ... pospolita kupa gnoju ... ale za to czyn ... NIE zabroniony (prokurator) .... społecznie -znikoma szkodliwość (sędzia) ... ale zaistniał !! na przesłankach KORUPCJI w trybie art. 231 kk w zw. INNE > patrz : uchwała Sądu Najwyższego Znamiona KORUPCJI: czyny zdefiniowane w art. 231 kk: z 24 stycznia 2013 r., sygn. akt I KZP 24/12. CURIOZUM stanowią działania CBA >>> raptem w roku 2012 agenci CBA ujawnili i sformalizowali na terytorium Rzeczpospolitej Polski raptem aż ... cztery przypadki KORUPCJI ... LULJA PICERA ... "0" no cóż ... zabrakło TOMKA ... ten TO potrafił ... NIE chciał ale musiał ... na całego wpadł w SEJMIE ... bo się przejęzyczył ... NEMO est SUPRA Leges ...
~rick
18-12-2013 / 00:30
*** Czy na pewno prawo stalinowskie ?! BEZPRAWIE + Siła = N A Z I Z M ... w Koszalinie N A Z I Z M przejawia się wykładnią bełkotu TOGOWEJ dziczy magistrów prawa szumnie zwących się prokuratorami i sędziami ...wg promotora SSR Małgorzata WIŚNIEWSKA (aktualnie Prezes Sądu Rejonowego w Koszalinie) ... głoszącej do OFIAR PRZEMOCY **Jerzego Bylickiego >> nałogowego alkoholika (ALK. 16/96 SR K-lin) z objawami schizofrenii maniakalnej & seksualnego zboczeńca (zoo i pedofil ..) KONFABULACJE insynuacji urojeń własnych .... Wiśniewska głosiła w swych publikacjach procesowego awanturnictwa cit. " ... kurator, prokurator, sędzia może mówić , robić i pisać co chce ..." czyli STANDARDOWE widzimisię TOGOWEJ HOŁOTY uzbrojonej w IMMUNITETY ... HOŁOTY pozbawionej zasad etyczno-moralnych oraz logiki rozumowania ... PREFERUJĄCEJ procesową ślizgawkę , fałszowanie protokółów sądowych niszczenie materiału dowodowego ... lecz NIE dowodzenie i dochodzenie prawdy materialnej metodami prawno kryminalistycznymi ... Podstawę TAKTYKI i STRATEGII postępowania procesowego wg takiej filozofii TOGOWCÓW stanowi ich NIEpoczytalność umysłowa - TOGOWI PARANOICY ... wynikająca z posiadania schizofrenii maniakalnej jednostki chorobowej zakłócającej funkcjonowanie sfery świadomościowej w przekonaniu utożsamiania się TOGOWCÓW w osobniczych KATEGORIACH jako właściwościach NADLUDZI w trybie NAZISTOWSKIEJ doktryny ... "GOTT mit uns" TOGOWA HOŁOTA ... zdemoralizowana dzicz magistrów prawa ... nadętych jak HIMALAJE gówniarzy ... zgraja niepoczytalnych umysłowo - paranoików ... ubzdurała sobie, że będą bez końca ... w nieskończoność poniewierać, szastać ludzkim życiem , Godnością i Honorem ... będą bezkarni ... a posady, które służbowo obsadzają ... funkcjonując jako prywatny biznes pod państwowym szyldem w resorcie sprawiedliwości ... pecunio non olet ... i TAK pod Szyldem Wolnej, Niepodległej i Demokratycznej Rzeczpospolitej Polski odbywają się pospolite przestępstwa kryminalne, grabież i MORDOWANIE Obywateli ZORGANIZOWANE w ciągłości przez urzędy, instytucje, organa ścigania i wymiar sprawiedliwości... pod osłoną pseudo patriotycznego bełkotu trybem HIPOKRYZJI Prezydenta Bronisława KOMOROWSKIEGO ... cit. "Przezwyciężyliśmy ciężki czas ... podły czas ..." przy RÓWNOLEGŁYM wtórze bełkotu o "Zielonej Wyspie" i innych urojeniach insynuacji własnych kolesia po fachu ... kłamcy, oszusta, złodzieja i błazna imieniem : Donald TUSK, który zarządza przestępczością zorganizowaną państwowej administracji STRUKTUR państwowości RP ...
~a ja zapraszam
12-11-2013 / 16:46
Zapraszam do prokuratury w Strzyżowie n/ Wisłokiem, tamtejszego sądu oraz tzw.Policji
~Polak
12-11-2013 / 12:54
A ja serdecznie zapraszam CBA do Pleszewa.Już dawno tamtejsze osoby pobierające pensje policjantów i prokuratorów powinny być poddane lustracji majątkowej wtedy dowiedzielibyśmy się dlaczego niektóre śledztwa prowadzą tylko dlatego,że są prokuratorami jak to sami określili.Z tworzeniem fałszywych dowodów i poplecznictwem również niema tam żadnych problemów.
~kowal
12-11-2013 / 11:35
Zapraszam do Olesna..... tam sędziowie na etatach wydają wyroki w oderwaniu od stanu faktycznego...a gdy im brakuje dowodów,sami sobie stworzą,żeby uzasadnić wydany przez siebie wyrok....
~odcisk
11-11-2013 / 15:06
Do Mirnala, Ministerstwo Sprawiedliwości ma inny pogląd w tej sprawie _____ Z dniem 9 listopada 2013 r. wchodzi w życie część przepisów obejmujących przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizację Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu karnego i niektórych innych ustaw. Przepisy wchodzące w życie 9 listopada 2013 r. w/w ustawy obejmują przede wszystkim: rozszerzenie katalogu spraw uprawniających prokuratora do zamieszczenia w akcie oskarżenia uzgodnionych z oskarżonym kar i środków karnych na wszystkie występki oraz dopuszczenie możliwości uzgodnień w zakresie wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne, jak również co do kosztów postępowania karnego (art. 335 k.p.k.)____Dotychczas uprawnienie prokuratora dotyczyło występków zagrożonych karą nieprzekraczającą 10 lat pozbawienia wolności, obecnie wszystkich….______ ms.gov.pl/pl/informacje/news,5502,czesc-znowelizowanych-przepisow-ko Wydaje się być koniecznym, aby regulamin powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury zawierał wykaz restauracji, knajp, hoteli i innych burdeli, w których będzie uzgadniana wysokość kary.
~Mirnal
11-11-2013 / 15:02
Nie lepszego gniota wytworzył pan W. Miziak w IC692/09, tyle że nie kryminalnego. Teraz, po latach, sąd wydał postanowienie całkowicie rozjeżdżający wyrok tego pana, z powództwa nadwrażliwej pisarki Chomuszko i jej młodego a zdolnego adwokata Kolankiewicza. Inny proces, karny VIIIK155/10 - też przewalili. Po co to im było? Co za diabeł podkusił poczytną pisarkę, aby łazić po sądach i walczyć o swoje nadpsute dobrawe imię?
~demaskatot
11-11-2013 / 12:10
Kolejny dowód przestępczości zorganizowanej prokuratorów okręgu Koszalina clips.interia.pl/stm/play.html?ver=noIE&attId=3436007&type=V&ref=int .
~Mirnal
11-11-2013 / 12:07
Prawnicy, księża, celnicy itp. powinni być zagrożeni wyższa karą (np. o połowę) w stosunku do innych osób, jeśli ich przestępstwo narusza ich zawodowe, służbowe i misyjne zasady etyki. I wykluczenie z zawodu. Gdyby tak było od dawna, to liczba tego typu przestępstw byłaby niższa.